Kompleksne mreže

Prikazani su podaci za akademsku godinu: 2023./2024.

Auditorne vježbe

Opis predmeta

Predmet predstavlja uvod u znanost o kompleksnim mrežama i njenim primjenama. Gradivo uključuje teoriju grafova, analizu podataka i aplikaciju u biologiji, sociologiji, tehnologiji i drugim poljima. Studenti će učiti u trenutnom istraživanju u području i kako primjeniti svoje znanje u provođenju vlastitih analiza na realnim skupovima podataka kao dijelu finalnog projekta.

Studijski programi

Sveučilišni diplomski
Izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Izborni predmeti (3. semestar)
Izborni predmeti (3. semestar)
Izborni predmeti (3. semestar)
Izborni predmeti (3. semestar)
Izborni predmeti (3. semestar)
Izborni predmeti (3. semestar)
Izborni predmeti profila (3. semestar)
Izborni predmeti (3. semestar)
Izborni predmeti (3. semestar)
Izborni predmeti (3. semestar)
Izborni predmeti profila (3. semestar)
Izborni predmeti (3. semestar)
Izborni predmeti (3. semestar)
Jezgreni predmeti profila (3. semestar)
Izborni predmeti (3. semestar)
Izborni predmeti profila (3. semestar)

Ishodi učenja

 1. Objasniti osnovne koncepte iz kompleksnih mreža
 2. Primijeniti stečena znanja na stvarnim mrežama
 3. Analizirati podatke prikupljenje iz društvenih mreža

Oblici nastave

Predavanja

Direktna predavanja

Auditorne vježbe

Prolazak kroz kod

Način ocjenjivanja

Kontinuirana nastava Ispitni rok
Vrsta provjere Prag Udio u ocjeni Prag Udio u ocjeni
Prisutnost 10 % 20 % 10 % 20 %
Završni ispit: Pismeni 0 % 80 %
Ispit: Pismeni 0 % 80 %

Tjedni plan nastave

 1. Definicija, Termini
 2. Erdos-Renyi slučajni grafovi. struktura stabla. najveća komponenta, Model malog svijeta (Watts-Strogatz model)
 3. Distribucija stupnja
 4. Grupiranje
 5. Algoritmi za računanje distribucije stupnja i koeficijenta grupiranja
 6. Rast mreža. preferencijalno vezanje. Barabasi-Albert model. mreža zakona potencija
 7. Centralnost
 8. Ne drži se
 9. Ekstremalni putovi i pretraživanje u širinu. maksimalan tok i minimalni rezovi. razapinjuće stablo
 10. Dijeljenje grafa. određivanje zajednica
 11. Spektralna svojstva matrice susjedstva
 12. (en) Structure of social network graphs
 13. (en) Social network analysis
 14. (en) Social network analysis
 15. Ne drži se

Literatura

(.), Network Science, Albert-László Barabási,
(.), Networks – an Introduction, Mark Newman, Oxford University Press,

Za studente

Izvedba

ID 252364
  Zimski semestar
5 ECTS
R0 Engleski jezik
R1 E-učenje
30 Predavanja
0 Seminar
12 Auditorne vježbe
0 Laboratorijske vježbe
0 Konstrukcijske vježbe

Ocjenjivanje

86 izvrstan
74 vrlo dobar
62 dobar
50 dovoljan