Trodimenzionalni računalni vid

Ishodi učenja

 1. Objasniti prednosti rekonstrukcijih postupaka temeljenih na pasivnoj stereoskopiji.
 2. Objasniti prednosti rekonstrukcije strukturiranim svjetlom.
 3. Objasniti prednosti rekonstrukcije laserskim senzorima.

Oblici nastave

Predavanja

13 predavanja po dva sata.

Laboratorij

Po jedna vježba u svakoj polovini semestra.

Tjedni plan nastave

 1. stvaranje slike, detekcija i uparivanje značajki, poravnavanje uparivanjem značajki
 2. detekcija i uparivanje značajki, poravnavanje uparivanjem značajki, procjena strukture iz kretanja
 3. stereoskopija
 4. stereoskopija
 5. stereoskopija
 6. rekonstrukcija strukture scene
 7. rekonstrukcija strukture scene
 8. Međuispit
 9. rekonstrukcija strukture scene
 10. rekonstrukcija strukture scene
 11. stvaranje slike, rekonstrukcija strukture scene
 12. rekonstrukcija strukture scene
 13. rekonstrukcija strukture scene
 14. rekonstrukcija strukture scene
 15. Završni ispit

Studijski programi

Sveučilišni diplomski
Audiotehnologije i elektroakustika (profil)
Slobodni izborni predmeti (3. semestar)
Automatika i robotika (profil)
Izborni predmeti profila (3. semestar)
Elektroenergetika (profil)
Slobodni izborni predmeti (3. semestar)
Elektroničko i računalno inženjerstvo (profil)
Slobodni izborni predmeti (3. semestar)
Elektronika (profil)
Slobodni izborni predmeti (3. semestar)
Elektrostrojarstvo i automatizacija (profil)
Slobodni izborni predmeti (3. semestar)
Informacijsko i komunikacijsko inženjerstvo (profil)
Izborni predmeti profila (3. semestar)
Komunikacijske i svemirske tehnologije (profil)
Slobodni izborni predmeti (3. semestar)
Programsko inženjerstvo i informacijski sustavi (profil)
Slobodni izborni predmeti (3. semestar)
Računalno inženjerstvo (profil)
Slobodni izborni predmeti (3. semestar)
Računalno modeliranje u inženjerstvu (profil)
Slobodni izborni predmeti (3. semestar)
Računarska znanost (profil)
Slobodni izborni predmeti (3. semestar)
Znanost o mrežama (profil)
Slobodni izborni predmeti (3. semestar)
Znanost o podacima (profil)
Slobodni izborni predmeti (3. semestar)

Literatura

Richard Szeliski (2010.), Computer Vision, Springer
Ian Goodfellow, Yoshua Bengio, Aaron Courville (2016.), Deep Learning, MIT Press

Za studente

Izvedba

ID 223691
  Zimski semestar
5 ECTS
R1 Engleski jezik
R1 E-učenje
30 Predavanja
8 Laboratorijske vježbe

Ocjenjivanje

89 izvrstan
76 vrlo dobar
63 dobar
50 dovoljan