Održavanje elemenata elektroenergetskog sustava

Prikazani su podaci za akademsku godinu: 2023./2024.

Predavanja

Opis predmeta

Temeljni pojmovi i definicije. Uzroci kvarova. Značajke kvalitete opreme. Strategije i metode održavanja. Izbor strategije održavanja. Metode planiranja i upravljanja s održavanjem. Priprema aktivnosti kao težišna točka održavanja. Provjera sustava tijekom održavanja. Periodičnost održavanja. Troškovi održavanja. Karakteriziranje učinaka održavanja. Optimalno stanje doknadnih dijelova. Održavanje temeljeno na pravnim aspektima. Povjesni podaci i statistike. Značenje održavanja s obzirom na tehnička ograničenja. Aktivnosti u održavanju. Rezultati ukupne produktivnosti održavanja. Dugoročni ciljevi održavanja. Održavanje i kakvoća. Održavanje u tržišnim uvjetima. Informacijski sustavi u održavanju. Tehnike ispitivanja. Prikupljanje i analiza podataka. Procjena štete. Izvještaji.

Studijski programi

Sveučilišni diplomski
Izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Izborni predmeti profila (1. semestar) (3. semestar)
Izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
[FER2-HR] Elektroenergetika - profil
preporučeni izborni predmeti (3. semestar)

Ishodi učenja

 1. razlikovati temeljne pojmove poput trošenja, oštećenja, zamora materijala, kvara i sl.
 2. nabrojati i objasniti uzroke kvarova u elektroenergetskom sustavu
 3. nabrojati i opisati strategije održavanja
 4. poznavati značajke kvalitete opreme
 5. planirati i upravljati održavanjem opreme
 6. kreirati linijske dijagrame održavanja
 7. analizirati troškove održavanja
 8. koristiti optimizacijski alat GAMS
 9. napisati izvještaj o održavanju

Oblici nastave

Predavanja

prisustvovanje predavanjima nije obavezno

Auditorne vježbe

prisustvovanje auditornim vježbama nije obavezno

Samostalni zadaci

Projekt

Tjedni plan nastave

 1. Glavna zadaća održavanja, Uzroci kvarova
 2. Svojstva kvalitete opreme, Starenje opreme
 3. Svojstva kvalitete opreme
 4. Svojstva kvalitete opreme
 5. Metodologija i respored održavanja
 6. Metodologija i respored održavanja
 7. Dijagnostika generatora. transformatora. prekidača. automatskih prekidača. odvodnika prnapona i ostale oopreme
 8. Međuispit
 9. Dijagnostičke DC metode
 10. Dijagnostičke AC metode
 11. Održavanje transformatorskih stanica
 12. Održavanje mreže
 13. Održavanje generatora
 14. Sakupljanje podataka i nadzor upotrebom Weba
 15. Završni ispit

Literatura

Paul Gill (2016.), Electrical Power Equipment Maintenance and Testing, CRC Press
M. Shahidehpour, M. Marwali (2012.), Maintenance Scheduling in Restructured Power Systems, Springer Science & Business Media
Keith Harker (1998.), Power System Commissioning and Maintenance Practice, IET
Orlando Batine (2015.), Training material in Maintenance Management, The Train-In-Main project team
Igor Kuzle (2013.), Dijagnostika u održavanju elemenata elektroenergetskog sustava, FER/ZVNE

Za studente

Izvedba

ID 222560
  Zimski semestar
5 ECTS
R1 Engleski jezik
R1 E-učenje
30 Predavanja
0 Seminar
15 Auditorne vježbe
0 Laboratorijske vježbe
0 Konstrukcijske vježbe

Ocjenjivanje

90 izvrstan
80 vrlo dobar
70 dobar
60 dovoljan