Izvori napajanja elektroničkih uređaja

Prikazani su podaci za akademsku godinu: 2023./2024.

Laboratorijske vježbe

Opis predmeta

U prvom dijelu predmeta će se dati pregled izvora energije koje je praktično moguće upotrijebiti za napajanje elektroničkih uređaja. Za svaki odabrani izvor će se dati pregled parametara koji će biti uspoređeni sa paramerima ostalih izvora. U drugom dijelu predmeta će se dati analiza parametara regulatora u odnosu na zahtjeve napajanja uređaja. Predložiti će se metodogija kojom će se doći do konkretnih rješenja kao i analiza dobrih i loših strana pojedinih tipova rješenja. U zadnjem dijelu predmeta će se dati smjernice za projektiranje elektroničkih i elektromehaničkih dijelova izvora napajnja.

Studijski programi

Sveučilišni diplomski
Izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Izborni predmeti profila (1. semestar) (3. semestar)
Izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Izborni predmeti profila (1. semestar) (3. semestar)
Izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
[FER2-HR] Elektroničko i računalno inženjerstvo - profil
preporučeni izborni predmeti (3. semestar)
[FER2-HR] Elektronika - profil
preporučeni izborni predmeti (3. semestar)
[FER2-HR] Računalno inženjerstvo - profil
preporučeni izborni predmeti (3. semestar)

Ishodi učenja

 1. Povezati zahtjeve na napajnje sustava s realnim elektroničkim sklopovima i uređajima
 2. Ocijeniti koji realni izvor energije treba upotrijebiti za napajanje sustava
 3. Ocijeniti koji realni elektronički sklop je optimalno rješenje za napajanje sustava
 4. Prepoznati uzroke problema elektromagnetske kompatibilnosti u izvorima napajanja i razumjeti načine njihovog rješavanja
 5. Izračunati parametre i odabrati komponente sustava za hlađenje izvora napajanja
 6. Dizajnirati izvor napajanja na razini tiskane pločice

Oblici nastave

Predavanja

Predavanja obrađuju teorijske i praktične aspekte problematike predmeta. Svaki tjedan održavaju se tri sata predavanja

Laboratorij

Predviđeno je 13 sati laboratorijskih vježbi. U okviru vježbi studenti uče na praktičnim izvedbama izvora napajanja

Način ocjenjivanja

Kontinuirana nastava Ispitni rok
Vrsta provjere Prag Udio u ocjeni Prag Udio u ocjeni
Laboratorijske vježbe 50 % 20 % 50 % 20 %
Međuispit: Pismeni 50 % 40 % 0 %
Završni ispit: Pismeni 50 % 10 %
Završni ispit: Usmeni 30 %
Ispit: Pismeni 50 % 40 %
Ispit: Usmeni 40 %
Napomena / komentar

Kontinuirana provjera znanja obuhvaća dvije pisane provjere (međuispit i završni ispit). Provjera na ispitnom roku obuhvaća pisani i usmeni ispit. Provjerava se znanje na laboratorijskim vježbama.

Tjedni plan nastave

 1. Električna mreža
 2. Elektrokemijski izvori energije, Ultrakondenzatori
 3. Kompromisi kod projektiranja napajanja sistema
 4. Linearni izvori napajanja, Prekidački izvori napajanja
 5. Projektiranje lineranih izvora napajanja, Projektiranje izvora napajanja s malom razlikom napona
 6. Pravila projektiranja tiskanih pločica izvora napajanja
 7. Karakteristike izvora električne energije nabavljivih na tržištu
 8. Međuispit
 9. Učinski MOSFET, IGBT
 10. Učinska dioda, Učinski JFET
 11. Tiristor. trijak. SOAR. elektronički releji
 12. Hlađenje elektroničkih sustava
 13. Snažni visokofrekvencijski transformatori
 14. Zavojnice za velike iznose struja, Visokonaponski i jakostrujni kondenzatori
 15. Završni ispit

Literatura

Abraham Pressman, Keith Billings, Taylor Morey (2009.), Switching Power Supply Design, 3rd Ed., Mcgraw-hill
Fang Lin Luo, Hong Ye (2016.), Advanced DC/DC Converters, CRC Press
Tim Williams (2001.), EMC for Product Designers, Newnes
Gregor Hoogers (2002.), Fuel Cell Technology Handbook, CRC Press

Za studente

Izvedba

ID 240679
  Zimski semestar
5 ECTS
R1 Engleski jezik
R1 E-učenje
45 Predavanja
0 Seminar
0 Auditorne vježbe
15 Laboratorijske vježbe
0 Konstrukcijske vježbe
0 Vježbe tjelesnog odgoja

Ocjenjivanje

90 izvrstan
75 vrlo dobar
60 dobar
50 dovoljan