Integralne jednadžbe i metoda momenata

Prikazani su podaci za akademsku godinu: 2023./2024.

Opis predmeta

Formulacija fizikalnih problema preko integralnih jednadžbi. Različite formulacije integralnih jednadžbi (EFIE, MFIE, CFIE) u elektromagnetskim primjenama. Metoda momenata (MoM). Primjene na analizu žičanih i mikrotrakastih antena te analizu problema raspršenja valova. Metoda temeljena na brzom multipolnom razvoju (FMM). Analiza algortima baziranog na brzom multipolnom razvoju.

Studijski programi

Sveučilišni diplomski
Izborni predmeti (2. semestar)
Izborni predmeti (2. semestar)
Izborni predmeti (2. semestar)
Izborni predmeti (2. semestar)
Izborni predmeti (2. semestar)
Izborni predmeti (2. semestar)
Izborni predmeti (2. semestar)
Izborni predmeti (2. semestar)
Izborni predmeti (2. semestar)
Izborni predmeti (2. semestar)
Izborni predmeti (2. semestar)
Izborni predmeti profila (2. semestar)
Izborni predmeti (2. semestar)
Izborni predmeti (2. semestar)
Izborni predmeti (2. semestar)

Ishodi učenja

 1. odabrati prikladnu numeričku metodu za analizu antena i raspršivača
 2. opisati osnovne pojmove vezane uz integralne jednadžbe i metodu momenata
 3. procijeniti ograničenja metode momenata
 4. procijeniti numeričke poteškoće pri implementaciji metode momenata
 5. primijeniti komercijalni elektromagentski simulator zasnovan na metodi momenata za analizu inženjerskih problema
 6. razviti program za analizu jednostavnih EM problema pomoću metode momenata
 7. razviti program baziran na metodi momenata korištenjem otvorenih numeričkih biblioteka
 8. razviti program baziran na brzom multipolnom razvoju

Oblici nastave

Predavanja

--

Auditorne vježbe

--

Samostalni zadaci

--

Tjedni plan nastave

 1. Integralne jednadžbe u elektromagnetizmu; Metoda momenata: formulacija metode
 2. Metoda momenata: odabir baznih i testnih funkcija; učinkovit izračun elemenata matrice momentne metode
 3. Dijadičke Greenove funkcije
 4. Electric, magnetic and combined field integral equations; mixed-potential integral equation; singularities and non-uniqueness of solution
 5. Metoda momenata: učinkovit izračun elemenata matrice metode momenata
 6. Metoda momenata: analiza periodičkih struktura
 7. Metoda uparivanja modova
 8. Međuispit
 9. Primjene: analiza žičanih antena
 10. Primjene: analiza raspršenja od dvodimenzionalnih oblekata
 11. Primjene: analiza mikrotrakastih antena
 12. Primjene: analiza antenskih nizova
 13. Brza višepolna metoda; matrični elementi brze višepolne metode; jednorazinski i višerazinski brzi višepolni algoritmi
 14. Brza višepolna metoda; matrični elementi brze višepolne metode; jednorazinski i višerazinski brzi višepolni algoritmi
 15. Završni ispit

Literatura

W. C. Gibson (2014.), The Method of Moments in Electromagnetics, Chapman and Hall/CRC
A. F. Peterson, S. L. Ray and R. Mittra (1998.), Computational Methods in Electromagnetics, IEEE press
C.M. Butler, D.R. Wilton and A.W. Glisson (1982.), Numerical Methods in Electromagnetics, Lecture Notes
R.F. Harrington (1993.), Field computation by Moment Method, IEEE Press
J. L.Volakis and K. Sertel (2012.), Integral Equation Methods for Electromagnetics, SciTech Publishing

Za studente

Izvedba

ID 222561
  Ljetni semestar
5 ECTS
R2 Engleski jezik
R1 E-učenje
45 Predavanja
0 Seminar
0 Auditorne vježbe
13 Laboratorijske vježbe
0 Konstrukcijske vježbe
0 Vježbe tjelesnog odgoja

Ocjenjivanje

izvrstan
vrlo dobar
dobar
dovoljan