Umreženi sustavi upravljanja

Prikazani su podaci za akademsku godinu: 2023./2024.

Laboratorijske vježbe

Opis predmeta

Sadržaj predmeta objedinjuje tradicionalne pristupe iz područja elektrotehnike s novim trendovima računalnog inženjerstva i računalne znanosti u složenim sustavima automatizacije: industrijskim postrojenjima, poslovnim zgradama, autonomnim i dr. sustavima, odnosno tzv. kiber-fizikalnim sustavima. Spomenuti spoj područja usvojit će se putem predavanja i laboratorijskih vježbi na primjeru visokotehnoloških sustava. Preciznije rečeno, sadržaj predmeta pokriva teme navedene u nastavku. Upravljačke arhitekture u složenim sustavima automatizacije. Topologija i funkcionalnost distribuiranih sustava upravljanja (DCS) te više-agentni sustavi u upravljačkim strukturama. Odabir i utjecaj vremena diskretizacije upravljačkih petlji distribuiranog upravljanja te upravljanje u stvarnom vremenu. Daljinsko upravljanje u zatvorenoj petlji. Strukture upravljanja u računalnom oblaku. Kompenzacija komunikacijskog kašnjenja i sinkronizacija taktova u složenim upravljačkim sustavima. Komunikacija, varijable i objekti u stvarnom vremenu putem otvorenog protokola (OPC). Komunikacijske mreže za rad u stvarnom vremenu te bežične mreže i IoT pristup u zgradarstvu, procesnoj automatizaciji, automatizaciji skladišta, logistici te drugim kiber-fizikalnim sustavima. Upravljačke strukture preko baza podataka. Daljinski nadzor sustava i kontrola procesa. Integracija sustava za planiranje resursa poduzeća (ERP), SCADA sustava te umreženih sustava upravljanja. Sigurnosni aspekti umreženih računalnih sustava.

Studijski programi

Sveučilišni diplomski
Izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Izborni predmeti profila (1. semestar) (3. semestar)
Izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Izborni predmeti profila (1. semestar) (3. semestar)
Izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)

Ishodi učenja

 1. Objasniti decentralizirane upravljačke arhitekture u složenim upravljačkim sustavima
 2. Kreirati distribuirane upravljačke sustave
 3. Integrirati komponente u distribuiranim upravljačkim sustavima
 4. Odabrati vrijeme diskretizacije u složenim umreženim upravljačkim sustavima
 5. Demonstrirati daljinsko upravljanje putem OPC servera i računalnog oblaka
 6. Koristiti daljinski nadzor sustava i kontrolu procesa
 7. Koristiti bežične komunikacijske mreže i IoT pristup u kiber-fizikalnim sustavima
 8. Povezati ERP i SCADA sustave s umreženim sustavima upravljanja

Oblici nastave

Predavanja

Auditorne vježbe

Laboratorij

Tjedni plan nastave

 1. Distribuirane i decentralizirane strukture sustava upravljanja
 2. Distribuirani sustavi za upravljanje u stvarnom vremenu i pripadne varijable
 3. Određivanje vremena uzorkovanja upravljačkih krugova u distribuiranim konfiguracijama
 4. Krug upravljanja zatvoren preko komunikacijske mreže
 5. Krug upravljanja zatvoren preko komunikacijske mreže, Problem vremenski promjenjivog komunikacijskog kašnjenja i kompenzacija njegova utjecaja u zatvorenom sustavu upravljanja
 6. Problem vremenski promjenjivog komunikacijskog kašnjenja i kompenzacija njegova utjecaja u zatvorenom sustavu upravljanja
 7. Sinkronizacija satova preko komunikacijske mreže
 8. Međuispit
 9. Funkcionalni zahtjevi i klasifikacija
 10. Stavrnovremenske varijable. slike i objekti
 11. Globalno vrijeme u umreženim sustavima
 12. (en) Concepts and structures of cloud control systems
 13. (en) Concepts and structures of cloud control systems, (en) Introduction to cooperative cloud control systems
 14. (en) Introduction to cooperative cloud control systems
 15. Završni ispit

Literatura

(.), Ivan Petrović, Računalno upravljanje sustavima - bilješke za predavanja (2018), FER - ZARI,
(.), D. Hristu-Varsakelis, W. S. Levine (2015): Handbook of Networked and Embedded Control Systems, Birkhauser,
(.), Y. Xia, M. Fu, G. P. Liu (2011.), Analysis and Synthesis of Networked Control Systems. Springer-Verlag,
(.), Gene F. Franklin, J. David Powell, Michael L. Workman (1997.), Digital Control of Dynamic Systems - Third Edition, Prentice Hall,

Za studente

Izvedba

ID 223699
  Zimski semestar
5 ECTS
R1 Engleski jezik
R1 E-učenje
30 Predavanja
0 Seminar
0 Auditorne vježbe
10 Laboratorijske vježbe
0 Konstrukcijske vježbe

Ocjenjivanje

87.5 izvrstan
75 vrlo dobar
62.5 dobar
50 dovoljan