Umreženi sustavi upravljanja

Ishodi učenja

 1. Objasniti decentralizirane upravljačke arhitekture u složenim upravljačkim sustavima
 2. Kreirati distribuirane upravljačke sustave
 3. Integrirati komponente u distribuiranim upravljačkim sustavima
 4. Odabrati vrijeme diskretizacije u složenim umreženim upravljačkim sustavima
 5. Demonstrirati daljinsko upravljanje putem OPC servera i računalnog oblaka
 6. Koristiti daljinski nadzor sustava i kontrolu procesa
 7. Koristiti bežične komunikacijske mreže i IoT pristup u kiber-fizikalnim sustavima
 8. Povezati ERP i SCADA sustave s umreženim sustavima upravljanja

Oblici nastave

Predavanja

Auditorne vježbe

Laboratorij

Tjedni plan nastave

 1. Distribuirane i decentralizirane strukture sustava upravljanja
 2. Distribuirani sustavi za upravljanje u stvarnom vremenu i pripadne varijable
 3. Određivanje vremena uzorkovanja upravljačkih krugova u distribuiranim konfiguracijama
 4. Krug upravljanja zatvoren preko komunikacijske mreže
 5. Krug upravljanja zatvoren preko komunikacijske mreže, Problem vremenski promjenjivog komunikacijskog kašnjenja i kompenzacija njegova utjecaja u zatvorenom sustavu upravljanja
 6. Problem vremenski promjenjivog komunikacijskog kašnjenja i kompenzacija njegova utjecaja u zatvorenom sustavu upravljanja
 7. Sinkronizacija satova preko komunikacijske mreže
 8. Međuispit
 9. Funkcionalni zahtjevi i klasifikacija
 10. Stavrnovremenske varijable. slike i objekti
 11. Globalno vrijeme u umreženim sustavima
 12. (en) Concepts and structures of cloud control systems
 13. (en) Concepts and structures of cloud control systems, (en) Introduction to cooperative cloud control systems
 14. (en) Introduction to cooperative cloud control systems
 15. Završni ispit

Studijski programi

Sveučilišni diplomski
Audiotehnologije i elektroakustika (profil)
Slobodni izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Automatika i robotika (profil)
Izborni predmeti profila (3. semestar)
Elektroenergetika (profil)
Slobodni izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Elektroničko i računalno inženjerstvo (profil)
Slobodni izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Elektronika (profil)
Slobodni izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Elektrostrojarstvo i automatizacija (profil)
Izborni predmeti profila (3. semestar)
Informacijsko i komunikacijsko inženjerstvo (profil)
Slobodni izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Komunikacijske i svemirske tehnologije (profil)
Slobodni izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Programsko inženjerstvo i informacijski sustavi (profil)
Slobodni izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Računalno inženjerstvo (profil)
Slobodni izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Računalno modeliranje u inženjerstvu (profil)
Slobodni izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Računarska znanost (profil)
Slobodni izborni predmeti (3. semestar) Slobodni zborni predmeti (1. semestar)
Znanost o mrežama (profil)
Slobodni izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Znanost o podacima (profil)
Slobodni izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)

Literatura

(.), Ivan Petrović, Računalno upravljanje sustavima - bilješke za predavanja (2018), FER - ZARI,
(.), D. Hristu-Varsakelis, W. S. Levine (2015): Handbook of Networked and Embedded Control Systems, Birkhauser,
(.), Y. Xia, M. Fu, G. P. Liu (2011.), Analysis and Synthesis of Networked Control Systems. Springer-Verlag,
(.), Gene F. Franklin, J. David Powell, Michael L. Workman (1997.), Digital Control of Dynamic Systems - Third Edition, Prentice Hall,

Za studente

Izvedba

ID 223699
  Zimski semestar
5 ECTS
R3 Engleski jezik
R1 E-učenje
30 Predavanja
10 Laboratorijske vježbe