Automatika i robotika

Što su automatika i robotika?

Automatika i robotika interdisciplinarna su područja koja predstavljaju sinergiju elektrotehnike i računarstva sa snažnom matematičkom podlogom te pružaju priliku za stjecanje širokog raspona teoretskih i praktičnih znanja.

Što učimo na Automatici i robotici?

Središte podučavanja na našem profilu čine roboti i sustavi upravljanja tehničkim procesima – učimo ih matematički modelirati, projektirati i programirati. Povratna veza (što se događa u procesu?) i regulator (kako djelovati na proces da postignemo što želimo?) osnovni su dijelovi takvih sustava. Primjeri sustava upravljanja nalaze se svuda oko nas – od regulacije temperature u prostoriji, preko upravljanja autonomnim robotima metodama umjetne inteligencije, do upravljanja složenim sustavima kao što su obnovljivi izvori energije.

Kompetencije

Projektiranjem robotskih i upravljačkih sustava, studenti će usvojiti sljedeće vještine:

  • matematičko modeliranje, simuliranje i optimiranje robota i drugih tehničkih sustava,
  • modeliranje i upravljanje aktuatorima,
  • modeliranje i prikupljanje podataka sa senzora,
  • zaključivanje o stanju sustava metodama umjetne inteligencije,
  • tehnologije i metode za razvoj autonomnih sustava,
  • implementacija sustava upravljanja (ugradbena računala, PLC, ROS),
  • primjena znanja na autonomna vozila, plovila i letjelice, napredne zgrade i industrijske proizvodne procese.

Karijera

Zbog širine znanja koju dobivaju tijekom studija, budući automatičari i robotičari će jednostavno pronaći svoje mjesto na tržištu rada. Naglasak profila na razvoj analitičkog načina razmišljanja i rješavanje složenih problema omogućuje brz napredak naših bivših studenata u radnim timovima. Radna mjesta uključuju pozicije od razvojnog inženjera za robotske sustave ili sustave upravljanja, do vodećih uloga odgovornih za upravljanje složenim tehničkim i netehničkim sustavima.


Popis predmeta

Akademska godina
Obavezni predmeti
5
ECTS
45+0+15+13 Osnove robotike (222596)
Z. Kovačić, M. Orsag
3
ECTS
6+0+0+0 Seminar 1 (222658)
5
ECTS
45+0+0+12 Tehnologije umrežavanja (223090)
V. Bilas, M. Grgić, Ž. Ilić, I. Petrović
Jezgreni predmeti profila 1 (18654)
Broj ECTS bodova koje je potrebno odabrati: najmanje 5.0
5
ECTS
45+0+15+12 Računalno upravljanje sustavima (222760)
M. Baotić, M. Seder
5
ECTS
60+0+0+12 Sinteza sustava automatskog upravljanja (183452)
M. Baotić, B. Novoselnik
Jezgreni predmeti profila 2 (18655)
Broj ECTS bodova koje je potrebno odabrati: najmanje 5.0
5
ECTS
30+0+15+16 Modeliranje i simuliranje dinamičkih sustava (222450)
Ž. Ban
5
ECTS
45+0+0+18 Osnove energetske elektronike (183449)
Ž. Jakopović, V. Šunde, M. Kovačić
5
ECTS
45+0+15+6 Strojno učenje 1 (222786)
B. Dalbelo Bašić, J. Šnajder
Izborni predmeti profila (18659)
Broj ECTS bodova koje je potrebno odabrati: najmanje 5.0
5
ECTS
30+0+0+10 Alarmni sustavi (222441)
Ž. Ban
5
ECTS
30+0+15+8 Dinamika fluida i prijenos topline (222544)
D. Grgić, S. Šadek
5
ECTS
45+0+15+15 Elektronički sustavi (183435)
V. Bilas, R. Magjarević, D. Vasić
5
ECTS
45+0+0+10 Inteligentni sustavi upravljanja (222566)
S. Bogdan, J. Matuško, I. Petrović
5
ECTS
45+0+0+0 Konveksna optimizacija (222633)
M. Baotić, J. Milišić
5
ECTS
30+0+0+12 Modeliranje i upravljanje dinamikom vozila (222451)
S. Bogdan, J. Matuško
5
ECTS
30+0+0+12 Projektiranje ugradbenih računalnih sustava (222753)
D. Petrinović, M. Vučić
5
ECTS
30+0+15+8 Sustavi s diskretnim događajima (222789)
S. Bogdan, T. Petrović
5
ECTS
30+0+15+6 Uvod u napredne mreže (223723)
T. Capuder, I. Kuzle
Transverzalni predmeti (18663)
Broj ECTS bodova koje je potrebno odabrati: najmanje 2.0
2
ECTS
30+0+0+0 Akademsko pisanje (222436)
J. Šnajder, M. Matijašević
2
ECTS
2
ECTS
15+0+0+0 Intelektualno vlasništvo u industriji (222564)
D. Babić
2
ECTS
15+0+0+13 Inženjersko dokumentiranje (222592)
I. Erceg, D. Sumina
5
ECTS
14+0+0+20 Kreativni laboratorij (222635)
M. Šikić
2
ECTS
30+15+0+0 Kružna ekonomija (222639)
D. Škrlec
2
ECTS
30+0+0+0 Okoliš, održivi razvoj i ublažavanje klimatskih promjena (183409)
N. Debrecin, D. Škrlec, Ž. Tomšić, I. Rajšl, S. Šadek
3
ECTS
30+0+0+0 Tehnološko poduzetništvo (223091)
V. Bilas
3
ECTS
30+0+7+0 Upravljanje znanjem (183382)
S. Pleslić
Slobodni izborni predmeti (18793)
5
ECTS
30+0+0+4 3D skeniranje (222434)
T. Petković, T. Pribanić
5
ECTS
45+0+15+10 Akustika prostora (222437)
M. Horvat, K. Jambrošić, A. Petošić
5
ECTS
5
ECTS
45+0+0+12 Analitika financija (222444)
Z. Kostanjčar
5
ECTS
45+0+15+8 Analiza elektroenergetskog sustava (222445)
M. Delimar, I. Pavić
5
ECTS
45+0+0+15 Analiza i modeliranje energetskih politika (222448)
D. Škrlec, Ž. Tomšić
5
ECTS
45+0+15+5 Analiza i projektiranje računalom (222454)
D. Jakobović
5
ECTS
30+0+0+0 Analiza slika u biomedicini (222458)
S. Lončarić, M. Subašić
5
ECTS
45+0+6+12 Analogni i analogno-digitalni integrirani sklopovi (222461)
V. Čeperić, M. Koričić
5
ECTS
30+0+0+5 Arhitektura, protokoli i usluge weba (222464)
G. Delač, M. Šilić, D. Škvorc, K. Vladimir
5
ECTS
60+0+0+8 Arhitektura računala 2 (183428)
T. Hrkać, S. Ribarić, S. Šegvić
5
ECTS
30+0+0+39 Audioprodukcija (222467)
S. Fajt, M. Horvat, K. Jambrošić
5
ECTS
30+0+0+0 Audioprogramiranje (222468)
I. Đurek, V. Sruk
5
ECTS
30+0+0+15 Automati sa svojstvom učenja (222473)
D. Jevtić
5
ECTS
30+0+0+24 Automatizacija pogonskih sustava (222474)
I. Erceg, D. Sumina
5
ECTS
30+0+0+0 Bioinformatika 2 (222485)
M. Domazet-Lošo, K. Križanović, M. Šikić
5
ECTS
30+0+0+10 Biomedicinska elektroakustika (222486)
S. Fajt, A. Petošić
5
ECTS
30+0+0+0 Biomedicinska informatika (222493)
M. Cifrek, M. Končar
5
ECTS
30+0+0+12 Biomedicinski signali i sustavi (222501)
M. Cifrek, I. Lacković, Ž. Lučev Vasić
5
ECTS
30+0+15+15 Blokovi ugradbene elektronike (222504)
V. Bilas, D. Vasić
5
ECTS
30+0+0+0 Brze komunikacijske mreže (222509)
A. Bažant
5
ECTS
45+0+0+0 Daljinska istraživanja i radiometrija (222515)
D. Bojanjac, R. Zentner
5
ECTS
30+0+0+13 Digitalna obrada govora (222521)
D. Petrinović
5
ECTS
45+0+10+20 Digitalna obrada signala (222528)
T. Petković, D. Petrinović
5
ECTS
45+0+15+12 Digitalne komunikacije (222530)
D. Bojanjac, M. Grgić, G. Šišul
5
ECTS
30+0+0+0 Digitalno obrazovanje (222538)
I. Botički
5
ECTS
45+0+30+6 Dinamika i regulacija elektroenergetskog sustava (222546)
T. Capuder, I. Kuzle
5
ECTS
30+0+0+13 Društvene mreže (222558)
V. Podobnik
5
ECTS
30+0+0+0 Ekspertni sustavi (222573)
A. Jović
5
ECTS
30+0+15+0 Električna vuča (222575)
V. Milardić, M. Vašak
5
ECTS
45+0+15+10 Elektroakustika 1 (183430)
S. Fajt, A. Petošić
5
ECTS
45+0+15+0 Elektroenergetski distribucijski sustavi (222433)
T. Capuder, H. Pandžić
5
ECTS
45+0+15+8 Elektroenergetski sustavi 1 (183432)
J. Havelka, S. Krajcar, A. Marušić, B. Filipović-Grčić
5
ECTS
5
ECTS
45+0+0+13 Elektromagnetska kompatibilnost u komunikacijskim sustavima (222483)
K. Malarić, D. Šimunić
5
ECTS
45+0+15+0 Elektromotorni pogoni (222487)
D. Sumina, D. Žarko
5
ECTS
30+0+0+13 Elektrotehnička mjerenja (222499)
I. Leniček, V. Milardić
5
ECTS
30+0+0+10 Forenzika digitalnih dokumenata (222517)
P. Pale
5
ECTS
5
ECTS
30+0+0+0 Geoprostorne baze podataka (222525)
M. Baranović
5
ECTS
30+0+0+0 Heurističke metode optimizacija (222531)
L. Skorin-Kapov, N. Skorin-Kapov
5
ECTS
45+0+15+0 Industrijska postrojenja (222539)
I. Erceg, M. Vražić
5
ECTS
30+0+15+6 Inovativni elektromagnetski sustavi (222559)
S. Hrabar, Z. Šipuš
5
ECTS
45+15+15+15 Interakcija čovjeka i računala (222571)
V. Glavinić
5
ECTS
60+0+0+13 Inženjerska mehanika (222586)
I. Erceg, S. Ilijić
5
ECTS
45+0+30+0 Inženjerski dizajn (222588)
Ž. Štih
5
ECTS
30+0+0+5 Ispitivanje programske potpore (222598)
D. Škvorc
5
ECTS
45+0+0+13 Izvori napajanja elektroničkih uređaja (222605)
M. Cifrek, I. Krois
5
ECTS
60+0+15+0 Jednadžbe matematičke fizike (222607)
I. Velčić
5
ECTS
30+0+0+9 Kompleksne mreže (222622)
V. Podobnik, M. Šikić
5
ECTS
30+0+0+12 Komunikacijska akustika (222624)
M. Horvat, K. Jambrošić
5
ECTS
45+0+0+15 Komunikacijski protokoli (222626)
D. Jevtić, G. Ježić, M. Matijašević
5
ECTS
30+0+0+8 Konkurentno programiranje (222631)
M. Kušek
5
ECTS
45+0+0+5 Kriptografija i kriptoanaliza (222637)
A. Đerek, M. Golub
5
ECTS
45+0+0+0 Matematička analiza algoritama (222645)
A. Aglić Aljinović
5
ECTS
45+0+0+0 Matematička logika i izračunljivost (222646)
A. Đerek, M. Vuković
5
ECTS
45+0+0+5 Meko računarstvo (222649)
M. Čupić
5
ECTS
45+0+15+4 Mikro i nano elektronički elementi (183441)
T. Suligoj, M. Poljak
5
ECTS
30+0+0+26 Mikroprocesorsko upravljanje električnim strojevima (222438)
I. Erceg, M. Kutija, D. Sumina
5
ECTS
45+0+0+12 Mikrovalne mreže i sklopovi (222439)
D. Bonefačić, S. Hrabar, R. Zentner
5
ECTS
30+0+0+12 Mjerenja i nadzor elektroenergetskog sustava (222440)
J. Havelka
5
ECTS
30+0+6+13 Mjerna tehnika (222447)
H. Hegeduš, D. Ilić, R. Malarić
5
ECTS
30+0+0+16 Modeliranje u akustici (222453)
I. Đurek, A. Petošić
5
ECTS
60+0+8+5 Moderne metode fizike u elektrotehnici, informaciji i računarstvu (183403)
Ž. Bošnjak, A. Sušac
5
ECTS
30+0+0+0 Multisenzorski sustavi i lokomocija (222478)
M. Cifrek, T. Pribanić
5
ECTS
45+0+0+0 Napredne baze podataka (222491)
L. Brkić, I. Mekterović
5
ECTS
30+0+0+22 Napredne metode digitalne obrade signala (222494)
D. Seršić, A. Sović Kržić
5
ECTS
45+0+6+0 Napredni algoritmi i strukture podataka (222496)
M. Brčić, M. Domazet-Lošo, V. Mornar
5
ECTS
45+0+6+12 Napredni elektronički sustavi (222498)
I. Krois
5
ECTS
45+0+8+4 Napredni mikro i nano elektronički elementi (222503)
M. Koričić, T. Suligoj
5
ECTS
45+0+0+4 Napredni operacijski sustavi (222506)
M. Golub, L. Jelenković
5
ECTS
45+0+0+0 Napredni razvoj programske potpore za web (222508)
I. Bosnić, I. Botički, I. Čavrak, I. Mekterović
5
ECTS
30+0+0+13 Neuronske mreže (222514)
S. Lončarić, M. Subašić
5
ECTS
30+0+15+8 Nuklearna sigurnost (222516)
D. Grgić, S. Šadek
5
ECTS
45+0+15+10 Numerička matematika (183445)
A. Žgaljić Keko
5
ECTS
45+0+0+13 Numerički postupci u dinamici fluida (222540)
D. Grgić, S. Šadek
5
ECTS
60+0+0+13 Numerički postupci u prijenosu topline (222541)
D. Grgić, S. Šadek
5
ECTS
30+0+6+0 Obrada prirodnog jezika (222553)
M. Bagić Babac, G. Gledec
5
ECTS
30+0+0+6 Obrambeni sustavi i tehnologije (222556)
S. Popović
5
ECTS
5
ECTS
30+10+0+15 Ofenzivna sigurnost (222563)
S. Groš, M. Vuković
5
ECTS
30+0+0+0 Operacijska istraživanja (222568)
M. Bagić Babac, V. Mornar
5
ECTS
45+0+15+10 Optički komunikacijski sustavi (222577)
D. Babić, M. Bosiljevac, Z. Šipuš
5
ECTS
45+0+0+3 Optimiranje evolucijskim računanjem (222578)
M. Čupić, D. Jakobović
5
ECTS
45+0+15+0 Osnove fizike plazme (183406)
S. Pleslić
5
ECTS
45+0+15+4 Osnove mikroelektronike (222587)
A. Barić, M. Koričić, T. Suligoj
5
ECTS
45+0+10+20 Osnove obradbe signala (183447)
B. Jeren, D. Petrinović, T. Petković
5
ECTS
30+0+0+13 Osnove projektiranja energetskih pretvarača (222593)
Ž. Jakopović, M. Kovačić, V. Šunde
5
ECTS
45+0+0+6 Osnove statističkog programiranja (222597)
D. Pintar, M. Vranić
5
ECTS
45+0+0+12 Otvoreno računarstvo (183451)
I. Čavrak, I. Bosnić
5
ECTS
45+0+0+15 Paralelizam i konkurentnost (183376)
J. Knezović, D. Hofman
5
ECTS
30+0+15+13 Planiranje bežičnih sustava (222650)
D. Bojanjac, R. Zentner
5
ECTS
30+0+15+5 Planiranje i pogon elektroenergetskog sustava (222652)
M. Delimar, H. Pandžić
5
ECTS
45+0+15+4 Poluvodička tehnologija (222696)
T. Suligoj
5
ECTS
30+0+0+10 Pouzdanost mreža i raspodijeljenih sustava (222701)
M. Antonić, Ž. Car
5
ECTS
45+0+0+12 Praktikum komunikacijskih sustava (222702)
D. Babić, D. Bonefačić, M. Bosiljevac
5
ECTS
30+0+0+18 Prenaponska zaštita (222708)
V. Milardić
5
ECTS
5
ECTS
30+0+15+0 Procjena rizika (222697)
S. Šadek
5
ECTS
45+0+0+13 Programiranje metode konačnih diferencija (222694)
Z. Šipuš
5
ECTS
45+0+0+12 Programiranje ugradbenih sustava (222691)
H. Džapo, M. Vučić
5
ECTS
5
ECTS
30+0+30+8 Proizvodnja električne energije (222687)
D. Grgić, I. Kuzle
5
ECTS
30+0+15+13 Projektiranje električnih strojeva i transformatora (222748)
S. Stipetić, D. Žarko
5
ECTS
45+0+0+0 Projektiranje programabilnih SoC platformi (222683)
H. Mlinarić, V. Sruk
5
ECTS
30+0+0+10 Računalna animacija (222678)
Ž. Mihajlović
5
ECTS
30+0+0+10 Računalna forenzika (222756)
P. Pale
5
ECTS
45+0+0+0 Računalni vid (222674)
S. Ribarić
5
ECTS
30+0+0+26 Računalno modeliranje električnih strojeva (222759)
S. Stipetić, D. Žarko
5
ECTS
45+0+0+0 Radarski sustavi (222669)
D. Bonefačić
5
ECTS
45+0+0+8 Radiofrekvencijski integrirani sklopovi (222668)
A. Barić
5
ECTS
30+0+0+13 Raspodijeljena obrada velikih podataka (222765)
D. Pintar, I. Podnar Žarko, K. Pripužić
5
ECTS
45+0+0+12 Raspodijeljene glavne knjige i kriptovalute (222666)
A. Đerek, Z. Kostanjčar
10
ECTS
60+0+0+45 Raspodijeljeni razvoj programske potpore (222768)
I. Bosnić, I. Čavrak
5
ECTS
45+0+0+12 Raspodijeljeni sustavi (222664)
M. Kušek, I. Podnar Žarko, K. Pripužić
5
ECTS
45+0+6+0 Raspoznavanje uzoraka (222770)
S. Ribarić
5
ECTS
45+0+0+13 Satelitske komunikacijske tehnologije (222660)
K. Malarić
5
ECTS
45+0+0+15 Senzorske tehnologije (222655)
M. Cifrek, Ž. Lučev Vasić
5
ECTS
30+0+0+12 Sigurnosne prijetnje na Internetu (222654)
G. Gledec, S. Groš, M. Mikuc, M. Vuković
5
ECTS
45+0+0+6 Sigurnost bežičnih sustava (222653)
D. Šimunić
5
ECTS
60+0+0+13 Simulacije svezanih polja (222778)
M. Dadić, Ž. Štih, B. Trkulja
5
ECTS
45+0+15+13 Sinkroni i asinkroni strojevi (222779)
S. Stipetić, D. Žarko
5
ECTS
24+0+15+8 Slučajni signali i procesi (222782)
S. Lončarić, D. Seršić
5
ECTS
45+0+0+12 Statistička analiza podataka (183454)
B. Dalbelo Bašić, Z. Kostanjčar, I. Velčić
5
ECTS
33+0+0+0 Stohastičko modeliranje (222785)
N. Elezović, L. Mihoković
5
ECTS
30+0+0+13 Sustavi strojnog vida (222790)
S. Lončarić, T. Petković, M. Subašić
5
ECTS
30+0+15+5 Sustavi za rad u stvarnom vremenu (222791)
L. Jelenković
5
ECTS
30+0+15+0 Tehnička mehanika (223079)
I. Erceg
5
ECTS
45+0+15+24 Tehnike upravljanja u mehatronici (223086)
Š. Ileš, J. Matuško
5
ECTS
30+0+0+13 Tehnologija elektrotehničkih materijala (223087)
L. Bistričić, V. Šunde, M. Vražić
5
ECTS
30+0+0+0 Tehnologije elektroničkog poslovanja (223088)
D. Pintar, Z. Skočir, B. Vrdoljak
5
ECTS
30+0+0+10 Tehnologije e-učenja (223089)
P. Pale
5
ECTS
30+0+6+13 Teorija mjerenja (223689)
D. Ilić, I. Leniček
5
ECTS
30+0+0+10 Ultrazvuk u medicini i tehnici (223693)
S. Fajt, A. Petošić
5
ECTS
30+0+0+10 Umrežene igre (223695)
M. Matijašević, M. Sužnjević
5
ECTS
30+0+0+13 Upravljanje generatorima (223705)
I. Erceg, D. Sumina
5
ECTS
45+0+0+2 Upravljanje podacima (223711)
D. Pintar, Z. Skočir, M. Vranić, B. Vrdoljak
5
ECTS
30+0+0+0 Upravljanje projektima (223713)
Ž. Car, K. Fertalj
5
ECTS
5
ECTS
45+0+0+0 Uvod u nanoznanost (223721)
L. Bistričić
5
ECTS
45+0+0+12 Uvod u znanost o podacima (183455)
B. Dalbelo Bašić, A. Jović, A. Sović Kržić, M. Šikić
5
ECTS
45+0+15+16 Videokomunikacijske tehnologije (223725)
D. Bojanjac, S. Grgić
5
ECTS
30+0+0+2 Virtualna okruženja (223727)
K. Matković, I. Pandžić, M. Sužnjević
5
ECTS
30+0+0+0 Vizualizacija podataka (223735)
K. Matković, K. Pripužić
5
ECTS
30+0+0+26 Vrednovanje interakcije (223737)
V. Glavinić
5
ECTS
30+0+6+12 Zaštita elektroenergetskog sustava (223739)
J. Havelka, A. Marušić
5
ECTS
30+0+0+0 Zaštita i sigurnost informacijskih sustava (223741)
K. Fertalj, S. Groš, B. Vrdoljak
Obavezni predmeti
3
ECTS
30+0+0+0 Seminar 2 (222657)
5
ECTS
45+0+10+12 Teorija estimacije (223687)
I. Petrović, M. Vašak
Jezgreni predmet profila 1 (18798)
Broj ECTS bodova koje je potrebno odabrati: najmanje 5.0
5
ECTS
60+0+0+18 Ugradbeni računalni sustavi (183465)
D. Petrinović, M. Vučić, H. Mlinarić, H. Džapo
Jezgreni predmeti profila 2 (18656)
Broj ECTS bodova koje je potrebno odabrati: najmanje 5.0
5
ECTS
30+0+6+21 Automatizacija postrojenja i procesa (222475)
V. Lešić, M. Vašak
5
ECTS
45+0+0+10 Senzori, percepcija i aktuacija u robotici (222656)
Z. Kovačić, I. Marković, N. Mišković
Izborni predmeti profila (18660)
Broj ECTS bodova koje je potrebno odabrati: najmanje 10.0
5
ECTS
30+0+0+4 Adaptivni i robusni sustavi upravljanja (222435)
Ž. Ban, T. Petrović
5
ECTS
30+0+0+5 Bioinformatika 1 (183492)
M. Šikić, M. Domazet-Lošo
5
ECTS
45+0+0+8 Duboko učenje (222565)
M. Čupić, Z. Kalafatić, S. Lončarić, M. Subašić, S. Šegvić
5
ECTS
45+0+15+0 Električna i hibridna vozila (222574)
H. Pandžić, M. Vražić
5
ECTS
30+0+0+15 Globalni navigacijski sustavi (222527)
T. Kos
5
ECTS
30+0+0+8 Internet stvari (222581)
G. Ježić, M. Kušek, I. Podnar Žarko
5
ECTS
30+0+0+15 Mjerenja u tehnološkim procesima (222446)
M. Jurčević, R. Malarić
5
ECTS
30+0+0+5 Operacijski sustavi za ugrađena računala (222570)
L. Jelenković
5
ECTS
30+0+0+4 Podvodna robotika (222677)
N. Mišković
5
ECTS
45+0+0+8 Prediktivno upravljanje (222704)
M. Baotić
5
ECTS
15+0+15+20 Programiranje i simuliranje robota (183472)
I. Marković, M. Orsag
5
ECTS
60+0+0+12 Sinteza sustava automatskog upravljanja (183452)
M. Baotić, B. Novoselnik
5
ECTS
30+0+15+6 Strojno učenje 2 (222787)
J. Šnajder
5
ECTS
30+0+0+0 Umreženi senzori (223697)
V. Bilas, D. Vasić
5
ECTS
30+0+0+13 Upravljanje energetskim pretvaračima (223703)
Ž. Ban, Ž. Jakopović, V. Šunde
5
ECTS
30+0+0+10 Upravljanje spremnicima energije (223715)
Ž. Ban, H. Pandžić
5
ECTS
30+0+0+5 Zračna robotika (223743)
S. Bogdan, M. Orsag
Transverzalni predmeti (18664)
Broj ECTS bodova koje je potrebno odabrati: najmanje 2.0
2
ECTS
30+0+0+0 Inovacije i upravljanje tehnologijom (183468)
D. Huljenić, V. Podobnik
2
ECTS
30+0+0+0 Inženjerska ekonomika 2 (183437)
R. Malarić, D. Škrlec, Ž. Tomšić, M. Vranić
2
ECTS
30+0+0+0 Upravljanje rizikom (183444)
T. Capuder, N. Debrecin
Slobodni izborni predmeti (18707)
5
ECTS
30+0+0+6 Analiza i pretraživanje teksta (222452)
J. Šnajder
5
ECTS
30+0+15+10 Analiza i sinteza audiosignala (222457)
S. Fajt, A. Petošić
5
ECTS
45+0+0+5 Analiza velikih skupova podataka (222459)
G. Delač, S. Srbljić, M. Šilić, K. Vladimir
5
ECTS
45+0+12+6 Analogna i mješovita obrada signala (222460)
D. Jurišić, I. Lacković
5
ECTS
45+0+15+12 Analogni integrirani sklopovi (183486)
A. Barić, M. Koričić
5
ECTS
45+0+0+13 Antenski sustavi (222463)
D. Bonefačić, Z. Šipuš, R. Zentner
5
ECTS
45+0+0+12 Arhitekture i aplikacije računalnih sustava visokih performanci (222466)
D. Hofman, J. Knezović, M. Kovač, H. Mlinarić
5
ECTS
60+0+0+20 Audiosustavi (222469)
S. Fajt, K. Jambrošić, A. Petošić
5
ECTS
45+0+15+10 Audiotehnika (183461)
I. Đurek, M. Horvat
5
ECTS
30+0+0+22 Biomedicinska instrumentacija (222495)
I. Lacković, R. Magjarević
5
ECTS
24+0+15+13 Digitalna obrada i analiza slike (183463)
S. Lončarić, M. Subašić, T. Petković
5
ECTS
45+0+6+12 Digitalni integrirani sklopovi (222533)
V. Čeperić
5
ECTS
45+0+0+4 Diskretna matematika 2 (183494)
M. Krnić, M. Pavčević
5
ECTS
45+0+0+18 Dubinska analiza podataka (222562)
A. Jović
5
ECTS
45+0+15+8 Ekonomija u energetici (222569)
H. Pandžić, Ž. Tomšić
5
ECTS
30+0+30+0 Električni strojevi posebne konstrukcije (222584)
Z. Hanić, D. Žarko
5
ECTS
45+0+15+10 Elektroakustika 2 (222432)
I. Đurek, S. Fajt, M. Horvat
5
ECTS
45+0+15+8 Elektroenergetski sustavi 2 (183411)
M. Delimar, I. Pavić
5
ECTS
45+0+12+15 Elektronička instrumentacija (222489)
V. Bilas, R. Magjarević, D. Vasić
5
ECTS
45+0+0+26 Elektronički energetski pretvarači (222492)
Ž. Jakopović, M. Kovačić, V. Šunde
5
ECTS
30+0+15+12 Energetska učinkovitost i upravljanje potrošnjom (222500)
Ž. Tomšić
5
ECTS
45+0+0+0 Financijska matematika (222505)
Z. Kostanjčar, P. Posedel Šimović
5
ECTS
45+0+0+12 Fizika lasera (183496)
Ž. Bošnjak, A. Sušac
5
ECTS
45+0+8+5 Fizika materijala (183500)
V. Gomzi
5
ECTS
45+0+0+13 Formalna verifikacija programske potpore (222519)
A. Jović
5
ECTS
45+0+15+13 Generatori i transformatori (222522)
Z. Hanić, M. Vražić, D. Žarko
5
ECTS
30+0+0+13 Geoinformacijski sustavi (222524)
T. Capuder, D. Škrlec
5
ECTS
30+0+0+24 Industrijski sustavi za upravljanje gibanjem (222545)
I. Erceg, D. Sumina
5
ECTS
45+0+0+0 Informacijski sustavi (222547)
K. Fertalj
5
ECTS
45+0+0+13 Integralne jednadžbe i metoda momenata (222561)
Z. Šipuš
5
ECTS
45+0+0+15 Interaktivna računalna grafika (183359)
Ž. Mihajlović
5
ECTS
30+0+15+13 Ispitivanje i dijagnostika električnih strojeva (222594)
Z. Hanić, M. Vražić
5
ECTS
30+0+6+6 Komunikacijski protokoli i zaštita u naprednim mrežama (222629)
J. Havelka, V. Podobnik
5
ECTS
30+0+0+13 Laboratorijsko umjeravanje i ispitivanje (222643)
D. Ilić, I. Leniček
5
ECTS
45+0+15+26 Mjerenja u komunikacijskim sustavima (222443)
M. Bosiljevac, S. Grgić, S. Hrabar
5
ECTS
45+0+15+12 Mobilne komunikacije (222449)
M. Grgić, Ž. Ilić, G. Šišul, R. Zentner
5
ECTS
60+0+0+0 Moderna fizika i primjene u elektrotehnici (183491)
S. Ilijić, S. Hrabar, Z. Šipuš
5
ECTS
30+0+0+15 Mrežni promet i performance (222477)
M. Sužnjević
5
ECTS
45+0+15+6 Multivarijatna analiza podataka (222481)
B. Dalbelo Bašić, Z. Kostanjčar, D. Pintar
5
ECTS
30+0+15+12 Napredne analize elektroenergetskog sustava (222488)
M. Delimar, I. Pavić
5
ECTS
30+0+0+12 Napredne arhitekture telekomunikacijskih mreža (222490)
M. Antonić, L. Skorin-Kapov, M. Vuković
5
ECTS
30+0+15+8 Nuklearno inženjerstvo (222532)
D. Grgić, S. Šadek
5
ECTS
45+0+0+13 Numerička linearna algebra (183464)
T. Šikić, A. Žgaljić Keko, D. Žubrinić
5
ECTS
45+0+15+10 Numeričke metode za diferencijalne jednadžbe (222537)
M. Bukal
5
ECTS
30+25+0+6 Oblikovanje interakcije (222543)
V. Glavinić
5
ECTS
30+0+15+8 Oblikovni obrasci u programiranju (183426)
M. Čupić, S. Šegvić
5
ECTS
45+0+15+12 Obnovljivi izvori i pohrana energije (222552)
H. Pandžić, S. Šadek
5
ECTS
45+0+12+20 Obrada signala u komunikacijama (222555)
M. Vučić
5
ECTS
30+0+0+0 Odabrane optimizacijske metode i algoritmi (222557)
N. Hlupić
5
ECTS
30+0+6+9 Optičke komunikacijske mreže (222572)
A. Bažant, M. Vuković
5
ECTS
60+0+0+10 Osnove bežičnih sustava (183474)
D. Bonefačić
5
ECTS
45+0+15+0 Osnove nuklearne fizike (183408)
S. Pleslić
5
ECTS
30+0+15+13 Osnove zaštite od zračenja (222599)
M. Matijević, K. Trontl
5
ECTS
30+0+15+8 Ozvučenje (222625)
I. Đurek, M. Horvat
5
ECTS
30+0+15+4 Paralelno programiranje (222648)
A. Đerek, D. Jakobović
5
ECTS
30+0+0+0 Poslovna inteligencija (222698)
L. Brkić, I. Mekterović
5
ECTS
45+0+15+10 Prijenos zvuka (222711)
K. Jambrošić, A. Petošić
5
ECTS
45+0+0+0 Primijenjena kvantna mehanika (222712)
D. Babić
5
ECTS
30+0+0+13 Programiranje metode konačnih elemenata (222724)
S. Berberović, Ž. Štih
5
ECTS
30+0+0+26 Programska potpora komunikacijskim sustavima (222729)
G. Delač, M. Grgić, K. Pripužić, M. Šilić, M. Vuković
5
ECTS
30+0+0+6 Programski agenti (222688)
S. Dešić, G. Ježić, V. Podobnik
5
ECTS
45+0+12+12 Projektiranje ugradbenih elektroničkih sustava (222752)
H. Džapo
5
ECTS
45+0+0+13 Računalne metode u modernoj fizici (183467)
A. Babić
5
ECTS
45+0+0+12 Računarska statistika (222761)
Z. Kostanjčar, I. Velčić
5
ECTS
30+0+0+0 Razvoj elektrotehničkih proizvoda (222662)
I. Bahun, Ž. Jakopović, D. Žarko
5
ECTS
30+0+0+9 Razvoj komunikacijske programske podrške (222661)
Ž. Car, M. Vuković
5
ECTS
30+0+0+12 Sigurnost komunikacija (222776)
G. Gledec, S. Groš, M. Mikuc, M. Vuković
5
ECTS
45+0+0+12 Sigurnost operacijskih sustava i aplikacija (222777)
S. Groš, M. Vuković
5
ECTS
30+0+0+13 Sklopni i zaštitni uređaji (222781)
Z. Hanić, A. Marušić
5
ECTS
60+0+0+0 Stohastički procesi (183365)
L. Mihoković
5
ECTS
45+0+0+0 Sustavi baza podataka (222788)
S. Zakošek
5
ECTS
45+0+0+6 Svemirske tehnologije (222792)
D. Babić, T. Kos
5
ECTS
45+0+0+15 Sveprisutno računarstvo (222793)
I. Čavrak, J. Knezović, H. Mlinarić
5
ECTS
45+0+15+12 Tehnika visokog napona i elektromagnetska kompatibilnost (223082)
B. Filipović-Grčić, V. Milardić
5
ECTS
30+0+0+39 Tehnike računalnog modeliranja (223084)
D. Pintar, B. Trkulja, M. Vranić
5
ECTS
60+0+0+13 Teorija elektromagnetskog polja (223685)
S. Berberović, M. Dadić, Ž. Štih, B. Trkulja
5
ECTS
45+0+15+26 Upravljanje električnim strojevima (223701)
I. Erceg, M. Kutija, D. Sumina
5
ECTS
30+0+0+6 Upravljanje mrežom i uslugama (223709)
M. Mikuc, M. Randić
5
ECTS
60+0+0+12 Visokofrekvencijska i mikrovalna elektronika (223729)
D. Babić, D. Bonefačić
5
ECTS
30+0+0+15 Višemedijske komunikacije (223731)
M. Matijašević, I. Pandžić
Obavezni predmeti
3
ECTS
6+0+0+0 Projekt (222686)
Jezgreni predmeti profila 1 (18657)
Broj ECTS bodova koje je potrebno odabrati: najmanje 5.0
5
ECTS
45+0+15+13 Upravljanje u elektromehaničkim sustavima (223717)
Š. Ileš, V. Lešić, J. Matuško
5
ECTS
30+0+0+8 Višerobotski sustavi (223733)
S. Bogdan, N. Mišković, T. Petrović
Jezgreni predmeti profila 2 (18658)
Broj ECTS bodova koje je potrebno odabrati: najmanje 5.0
5
ECTS
45+0+0+12 Autonomni mobilni roboti (222480)
I. Marković, I. Petrović
5
ECTS
45+0+0+8 Nelinearni sustavi upravljanja (222513)
M. Baotić, N. Mišković
Izborni predmeti profila (18661)
Broj ECTS bodova koje je potrebno odabrati: najmanje 15.0
5
ECTS
45+0+15+15 Elektronički sustavi (183435)
V. Bilas, R. Magjarević, D. Vasić
5
ECTS
19+0+0+12 Energetski učinkovito upravljanje zgradama (222502)
V. Lešić, M. Vašak
5
ECTS
30+0+0+8 Interakcija čovjek-robot (222576)
I. Marković
5
ECTS
6+0+0+0 Istraživački seminar (222603)
5
ECTS
30+0+0+5 Lokomocija robota (222644)
Z. Kovačić, M. Orsag
5
ECTS
30+0+0+12 Modeliranje i upravljanje dinamikom vozila (222451)
S. Bogdan, J. Matuško
5
ECTS
30+0+0+12 Primijenjeno optimalno upravljanje (222703)
M. Baotić, Š. Ileš, J. Matuško
5
ECTS
15+0+0+0 Projektiranje mehatroničkih sustava (222749)
Š. Ileš, J. Matuško
5
ECTS
30+0+0+8 Projektiranje robotiziranih sustava (222751)
T. Petrović
5
ECTS
30+0+0+12 Projektiranje ugradbenih računalnih sustava (222753)
D. Petrinović, M. Vučić
5
ECTS
30+0+0+5 Računarstvo u oblaku (222762)
G. Delač, S. Srbljić, M. Šilić, D. Škvorc, K. Vladimir
5
ECTS
30+0+0+10 SCADA sustavi (222774)
I. Erceg, S. Groš, M. Mikuc, M. Vašak
5
ECTS
30+0+15+8 Sustavi s diskretnim događajima (222789)
S. Bogdan, T. Petrović
5
ECTS
5
ECTS
30+0+0+8 Trodimenzionalni računalni vid (223691)
I. Marković, T. Pribanić, S. Šegvić
5
ECTS
30+0+0+10 Umreženi sustavi upravljanja (223699)
V. Lešić, I. Petrović, M. Seder
5
ECTS
30+0+0+10 Upravljanje mikromrežama (223707)
V. Lešić, M. Vašak
Transverzalni predmeti (18665)
Broj ECTS bodova koje je potrebno odabrati: najmanje 2.0
2
ECTS
30+0+0+0 Akademsko pisanje (222436)
J. Šnajder, M. Matijašević
2
ECTS
2
ECTS
15+0+0+0 Intelektualno vlasništvo u industriji (222564)
D. Babić
2
ECTS
15+0+0+13 Inženjersko dokumentiranje (222592)
I. Erceg, D. Sumina
5
ECTS
14+0+0+20 Kreativni laboratorij (222635)
M. Šikić
2
ECTS
30+15+0+0 Kružna ekonomija (222639)
D. Škrlec
2
ECTS
30+0+0+0 Okoliš, održivi razvoj i ublažavanje klimatskih promjena (183409)
N. Debrecin, D. Škrlec, Ž. Tomšić, I. Rajšl, S. Šadek
3
ECTS
30+0+0+0 Tehnološko poduzetništvo (223091)
V. Bilas
3
ECTS
30+0+7+0 Upravljanje znanjem (183382)
S. Pleslić
Slobodni izborni predmeti (18662)
5
ECTS
30+0+0+4 3D skeniranje (222434)
T. Petković, T. Pribanić
5
ECTS
45+0+15+10 Akustika prostora (222437)
M. Horvat, K. Jambrošić, A. Petošić
5
ECTS
5
ECTS
45+0+0+12 Analitika financija (222444)
Z. Kostanjčar
5
ECTS
45+0+15+8 Analiza elektroenergetskog sustava (222445)
M. Delimar, I. Pavić
5
ECTS
45+0+0+15 Analiza i modeliranje energetskih politika (222448)
D. Škrlec, Ž. Tomšić
5
ECTS
45+0+15+5 Analiza i projektiranje računalom (222454)
D. Jakobović
5
ECTS
30+0+0+0 Analiza slika u biomedicini (222458)
S. Lončarić, M. Subašić
5
ECTS
45+0+6+12 Analogni i analogno-digitalni integrirani sklopovi (222461)
V. Čeperić, M. Koričić
5
ECTS
30+0+0+5 Arhitektura, protokoli i usluge weba (222464)
G. Delač, M. Šilić, D. Škvorc, K. Vladimir
5
ECTS
60+0+0+8 Arhitektura računala 2 (183428)
T. Hrkać, S. Ribarić, S. Šegvić
5
ECTS
30+0+0+39 Audioprodukcija (222467)
S. Fajt, M. Horvat, K. Jambrošić
5
ECTS
30+0+0+0 Audioprogramiranje (222468)
I. Đurek, V. Sruk
5
ECTS
30+0+0+15 Automati sa svojstvom učenja (222473)
D. Jevtić
5
ECTS
30+0+0+24 Automatizacija pogonskih sustava (222474)
I. Erceg, D. Sumina
5
ECTS
30+0+0+0 Bioinformatika 2 (222485)
M. Domazet-Lošo, K. Križanović, M. Šikić
5
ECTS
30+0+0+10 Biomedicinska elektroakustika (222486)
S. Fajt, A. Petošić
5
ECTS
30+0+0+0 Biomedicinska informatika (222493)
M. Cifrek, M. Končar
5
ECTS
30+0+0+12 Biomedicinski signali i sustavi (222501)
M. Cifrek, I. Lacković, Ž. Lučev Vasić
5
ECTS
30+0+15+15 Blokovi ugradbene elektronike (222504)
V. Bilas, D. Vasić
5
ECTS
30+0+0+0 Brze komunikacijske mreže (222509)
A. Bažant
5
ECTS
45+0+0+0 Daljinska istraživanja i radiometrija (222515)
D. Bojanjac, R. Zentner
5
ECTS
30+0+0+13 Digitalna obrada govora (222521)
D. Petrinović
5
ECTS
45+0+10+20 Digitalna obrada signala (222528)
T. Petković, D. Petrinović
5
ECTS
45+0+15+12 Digitalne komunikacije (222530)
D. Bojanjac, M. Grgić, G. Šišul
5
ECTS
30+0+0+0 Digitalno obrazovanje (222538)
I. Botički
5
ECTS
45+0+30+6 Dinamika i regulacija elektroenergetskog sustava (222546)
T. Capuder, I. Kuzle
5
ECTS
30+0+0+13 Društvene mreže (222558)
V. Podobnik
5
ECTS
30+0+0+0 Ekspertni sustavi (222573)
A. Jović
5
ECTS
30+0+15+0 Električna vuča (222575)
V. Milardić, M. Vašak
5
ECTS
45+0+15+10 Elektroakustika 1 (183430)
S. Fajt, A. Petošić
5
ECTS
45+0+15+0 Elektroenergetski distribucijski sustavi (222433)
T. Capuder, H. Pandžić
5
ECTS
45+0+15+8 Elektroenergetski sustavi 1 (183432)
J. Havelka, S. Krajcar, A. Marušić, B. Filipović-Grčić
5
ECTS
5
ECTS
45+0+0+13 Elektromagnetska kompatibilnost u komunikacijskim sustavima (222483)
K. Malarić, D. Šimunić
5
ECTS
45+0+15+0 Elektromotorni pogoni (222487)
D. Sumina, D. Žarko
5
ECTS
30+0+0+13 Elektrotehnička mjerenja (222499)
I. Leniček, V. Milardić
5
ECTS
30+0+0+10 Forenzika digitalnih dokumenata (222517)
P. Pale
5
ECTS
5
ECTS
30+0+0+0 Geoprostorne baze podataka (222525)
M. Baranović
5
ECTS
30+0+0+0 Heurističke metode optimizacija (222531)
L. Skorin-Kapov, N. Skorin-Kapov
5
ECTS
45+0+15+0 Industrijska postrojenja (222539)
I. Erceg, M. Vražić
5
ECTS
30+0+15+6 Inovativni elektromagnetski sustavi (222559)
S. Hrabar, Z. Šipuš
5
ECTS
45+15+15+15 Interakcija čovjeka i računala (222571)
V. Glavinić
5
ECTS
60+0+0+13 Inženjerska mehanika (222586)
I. Erceg, S. Ilijić
5
ECTS
45+0+30+0 Inženjerski dizajn (222588)
Ž. Štih
5
ECTS
30+0+0+5 Ispitivanje programske potpore (222598)
D. Škvorc
5
ECTS
45+0+0+13 Izvori napajanja elektroničkih uređaja (222605)
M. Cifrek, I. Krois
5
ECTS
60+0+15+0 Jednadžbe matematičke fizike (222607)
I. Velčić
5
ECTS
30+0+0+9 Kompleksne mreže (222622)
V. Podobnik, M. Šikić
5
ECTS
30+0+0+12 Komunikacijska akustika (222624)
M. Horvat, K. Jambrošić
5
ECTS
45+0+0+15 Komunikacijski protokoli (222626)
D. Jevtić, G. Ježić, M. Matijašević
5
ECTS
30+0+0+8 Konkurentno programiranje (222631)
M. Kušek
5
ECTS
45+0+0+5 Kriptografija i kriptoanaliza (222637)
A. Đerek, M. Golub
5
ECTS
45+0+15+0 Kvantna računala (183402)
S. Ilijić
5
ECTS
45+0+0+0 Matematička analiza algoritama (222645)
A. Aglić Aljinović
5
ECTS
45+0+0+0 Matematička logika i izračunljivost (222646)
A. Đerek, M. Vuković
5
ECTS
45+0+0+5 Meko računarstvo (222649)
M. Čupić
5
ECTS
45+0+15+4 Mikro i nano elektronički elementi (183441)
T. Suligoj, M. Poljak
5
ECTS
30+0+0+26 Mikroprocesorsko upravljanje električnim strojevima (222438)
I. Erceg, M. Kutija, D. Sumina
5
ECTS
45+0+0+12 Mikrovalne mreže i sklopovi (222439)
D. Bonefačić, S. Hrabar, R. Zentner
5
ECTS
30+0+0+12 Mjerenja i nadzor elektroenergetskog sustava (222440)
J. Havelka
5
ECTS
30+0+6+13 Mjerna tehnika (222447)
H. Hegeduš, D. Ilić, R. Malarić
5
ECTS
30+0+0+16 Modeliranje u akustici (222453)
I. Đurek, A. Petošić
5
ECTS
30+0+0+0 Multisenzorski sustavi i lokomocija (222478)
M. Cifrek, T. Pribanić
5
ECTS
45+0+0+0 Napredne baze podataka (222491)
L. Brkić, I. Mekterović
5
ECTS
30+0+0+22 Napredne metode digitalne obrade signala (222494)
D. Seršić, A. Sović Kržić
5
ECTS
45+0+6+0 Napredni algoritmi i strukture podataka (222496)
M. Brčić, M. Domazet-Lošo, V. Mornar
5
ECTS
45+0+6+12 Napredni elektronički sustavi (222498)
I. Krois
5
ECTS
45+0+8+4 Napredni mikro i nano elektronički elementi (222503)
M. Koričić, T. Suligoj
5
ECTS
45+0+0+4 Napredni operacijski sustavi (222506)
M. Golub, L. Jelenković
5
ECTS
45+0+0+0 Napredni razvoj programske potpore za web (222508)
I. Bosnić, I. Botički, I. Čavrak, I. Mekterović
5
ECTS
30+0+0+13 Neuronske mreže (222514)
S. Lončarić, M. Subašić
5
ECTS
30+0+15+8 Nuklearna sigurnost (222516)
D. Grgić, S. Šadek
5
ECTS
45+0+15+10 Numerička matematika (183445)
A. Žgaljić Keko
5
ECTS
45+0+0+13 Numerički postupci u dinamici fluida (222540)
D. Grgić, S. Šadek
5
ECTS
60+0+0+13 Numerički postupci u prijenosu topline (222541)
D. Grgić, S. Šadek
5
ECTS
30+0+6+0 Obrada prirodnog jezika (222553)
M. Bagić Babac, G. Gledec
5
ECTS
30+0+0+6 Obrambeni sustavi i tehnologije (222556)
S. Popović
5
ECTS
5
ECTS
30+10+0+15 Ofenzivna sigurnost (222563)
S. Groš, M. Vuković
5
ECTS
30+0+0+0 Operacijska istraživanja (222568)
M. Bagić Babac, V. Mornar
5
ECTS
45+0+15+10 Optički komunikacijski sustavi (222577)
D. Babić, M. Bosiljevac, Z. Šipuš
5
ECTS
45+0+0+3 Optimiranje evolucijskim računanjem (222578)
M. Čupić, D. Jakobović
5
ECTS
45+0+15+0 Osnove fizike plazme (183406)
S. Pleslić
5
ECTS
45+0+15+4 Osnove mikroelektronike (222587)
A. Barić, M. Koričić, T. Suligoj
5
ECTS
45+0+10+20 Osnove obradbe signala (183447)
B. Jeren, D. Petrinović, T. Petković
5
ECTS
30+0+0+13 Osnove projektiranja energetskih pretvarača (222593)
Ž. Jakopović, M. Kovačić, V. Šunde
5
ECTS
45+0+0+6 Osnove statističkog programiranja (222597)
D. Pintar, M. Vranić
5
ECTS
45+0+0+12 Otvoreno računarstvo (183451)
I. Čavrak, I. Bosnić
5
ECTS
45+0+0+15 Paralelizam i konkurentnost (183376)
J. Knezović, D. Hofman
5
ECTS
30+0+15+13 Planiranje bežičnih sustava (222650)
D. Bojanjac, R. Zentner
5
ECTS
30+0+15+5 Planiranje i pogon elektroenergetskog sustava (222652)
M. Delimar, H. Pandžić
5
ECTS
45+0+15+4 Poluvodička tehnologija (222696)
T. Suligoj
5
ECTS
30+0+0+10 Pouzdanost mreža i raspodijeljenih sustava (222701)
M. Antonić, Ž. Car
5
ECTS
45+0+0+12 Praktikum komunikacijskih sustava (222702)
D. Babić, D. Bonefačić, M. Bosiljevac
5
ECTS
30+0+0+18 Prenaponska zaštita (222708)
V. Milardić
5
ECTS
5
ECTS
30+0+15+0 Procjena rizika (222697)
S. Šadek
5
ECTS
45+0+0+13 Programiranje metode konačnih diferencija (222694)
Z. Šipuš
5
ECTS
45+0+0+12 Programiranje ugradbenih sustava (222691)
H. Džapo, M. Vučić
5
ECTS
5
ECTS
30+0+30+8 Proizvodnja električne energije (222687)
D. Grgić, I. Kuzle
5
ECTS
30+0+15+13 Projektiranje električnih strojeva i transformatora (222748)
S. Stipetić, D. Žarko
5
ECTS
45+0+0+0 Projektiranje programabilnih SoC platformi (222683)
H. Mlinarić, V. Sruk
5
ECTS
30+0+0+10 Računalna animacija (222678)
Ž. Mihajlović
5
ECTS
30+0+0+10 Računalna forenzika (222756)
P. Pale
5
ECTS
45+0+0+0 Računalni vid (222674)
S. Ribarić
5
ECTS
30+0+0+26 Računalno modeliranje električnih strojeva (222759)
S. Stipetić, D. Žarko
5
ECTS
45+0+0+0 Radarski sustavi (222669)
D. Bonefačić
5
ECTS
45+0+0+8 Radiofrekvencijski integrirani sklopovi (222668)
A. Barić
5
ECTS
30+0+0+13 Raspodijeljena obrada velikih podataka (222765)
D. Pintar, I. Podnar Žarko, K. Pripužić
5
ECTS
45+0+0+12 Raspodijeljene glavne knjige i kriptovalute (222666)
A. Đerek, Z. Kostanjčar
10
ECTS
60+0+0+45 Raspodijeljeni razvoj programske potpore (222768)
I. Bosnić, I. Čavrak
5
ECTS
45+0+0+12 Raspodijeljeni sustavi (222664)
M. Kušek, I. Podnar Žarko, K. Pripužić
5
ECTS
45+0+6+0 Raspoznavanje uzoraka (222770)
S. Ribarić
5
ECTS
45+0+0+13 Satelitske komunikacijske tehnologije (222660)
K. Malarić
5
ECTS
45+0+0+15 Senzorske tehnologije (222655)
M. Cifrek, Ž. Lučev Vasić
5
ECTS
30+0+0+12 Sigurnosne prijetnje na Internetu (222654)
G. Gledec, S. Groš, M. Mikuc, M. Vuković
5
ECTS
45+0+0+6 Sigurnost bežičnih sustava (222653)
D. Šimunić
5
ECTS
60+0+0+13 Simulacije svezanih polja (222778)
M. Dadić, Ž. Štih, B. Trkulja
5
ECTS
45+0+15+13 Sinkroni i asinkroni strojevi (222779)
S. Stipetić, D. Žarko
5
ECTS
24+0+15+8 Slučajni signali i procesi (222782)
S. Lončarić, D. Seršić
5
ECTS
45+0+0+12 Statistička analiza podataka (183454)
B. Dalbelo Bašić, Z. Kostanjčar, I. Velčić
5
ECTS
33+0+0+0 Stohastičko modeliranje (222785)
N. Elezović, L. Mihoković
5
ECTS
30+0+0+13 Sustavi strojnog vida (222790)
S. Lončarić, T. Petković, M. Subašić
5
ECTS
30+0+15+5 Sustavi za rad u stvarnom vremenu (222791)
L. Jelenković
5
ECTS
30+0+15+0 Tehnička mehanika (223079)
I. Erceg
5
ECTS
45+0+15+24 Tehnike upravljanja u mehatronici (223086)
Š. Ileš, J. Matuško
5
ECTS
30+0+0+13 Tehnologija elektrotehničkih materijala (223087)
L. Bistričić, V. Šunde, M. Vražić
5
ECTS
30+0+0+0 Tehnologije elektroničkog poslovanja (223088)
D. Pintar, Z. Skočir, B. Vrdoljak
5
ECTS
30+0+0+10 Tehnologije e-učenja (223089)
P. Pale
5
ECTS
30+0+6+13 Teorija mjerenja (223689)
D. Ilić, I. Leniček
5
ECTS
30+0+0+10 Ultrazvuk u medicini i tehnici (223693)
S. Fajt, A. Petošić
5
ECTS
30+0+0+10 Umrežene igre (223695)
M. Matijašević, M. Sužnjević
5
ECTS
30+0+0+13 Upravljanje generatorima (223705)
I. Erceg, D. Sumina
5
ECTS
45+0+0+2 Upravljanje podacima (223711)
D. Pintar, Z. Skočir, M. Vranić, B. Vrdoljak
5
ECTS
30+0+0+0 Upravljanje projektima (223713)
Ž. Car, K. Fertalj
5
ECTS
5
ECTS
45+0+0+0 Uvod u nanoznanost (223721)
L. Bistričić
5
ECTS
45+0+0+12 Uvod u znanost o podacima (183455)
B. Dalbelo Bašić, A. Jović, A. Sović Kržić, M. Šikić
5
ECTS
45+0+15+16 Videokomunikacijske tehnologije (223725)
D. Bojanjac, S. Grgić
5
ECTS
30+0+0+2 Virtualna okruženja (223727)
K. Matković, I. Pandžić, M. Sužnjević
5
ECTS
30+0+0+0 Vizualizacija podataka (223735)
K. Matković, K. Pripužić
5
ECTS
30+0+0+26 Vrednovanje interakcije (223737)
V. Glavinić
5
ECTS
30+0+6+12 Zaštita elektroenergetskog sustava (223739)
J. Havelka, A. Marušić
5
ECTS
30+0+0+0 Zaštita i sigurnost informacijskih sustava (223741)
K. Fertalj, S. Groš, B. Vrdoljak
Obavezni predmeti
30
ECTS
0+0+0+0 Diplomski rad (222549)

U svakom od prva tri semestra studenti mogu upisati po jedan slobodni izborni predmet koji se nudi na bilo kojem diplomskom studiju FER-a. Tu su uključeni obavezni, jezgreni i izborni predmeti iz svih profila.

Predmete Seminar 1, Seminar 2, Projekt i Diplomski rad studenti izrađuju pod vodstvom svoga mentora.