Prijediplomski studij - FER3

Prijediplomski studij na FER-u organizira se putem dva trogodišnja studijska programa (smjera). Prva je godina zajednička, a sadrži znanja potrebna i na jednom i na drugom studijskom programu.

Elektrotehnika i informacijska tehnologija

S korijenima u prirodnim znanostima, elektrotehnika uključuje znanja potrebna za kreativnu inženjersku djelatnost. Informacijska tehnologija, koja uključuje računala, računalne mreže i komunikacijske sustave, danas ima bitni utjecaj na elektrotehniku.

Računarstvo

Računarstvo obuhvaća teoriju, metode analize i sinteze, projektiranje i konstrukciju, primjenu i djelovanje računalskih sustava.


Ukratko o studiju...

O studiju

Prijediplomski studij na FER-u organizira se kroz dva studijska programa:

Prijediplomski studij započinje zajedničkom prvom godinom, koja sadrži znanja potrebna i na jednom i na drugom studijskom programu.

Nakon prve godine, studenti odabiru jedan od ta dva studijska programa. Specijalizacija unutar studijskih programa izvodi se tijekom treće godine studija odabirom izbornih predmeta.

Studenti tjedno pohađaju oko 20 sati izravne nastave - predavanja i vježbi.

Prijediplomski studij završava se nakon što se polože svi predmeti temeljni za struku i sakupi najmanje 180 ECTS bodova. 

Pravila studiranja

Svi studijski programi na Fakultetu elektrotehnike i računarstva izvode se po preduvjetnom sustavu. Za svaki studijski program definiran je skup temeljnih i skup izbornih predmeta, koji imaju preduvjete.

Student u svakom semestru upisuje predmete za koje ima položene preduvjete u količini od oko 30 ECTS bodova.

Predavanja se odvijaju u većim grupama dok se laboratorijske vježbe izvode u grupama primjerenim pojedinom laboratoriju. Studenti su dužni redovito pohađati nastavu.

Svi se predmeti ocjenjuju kroz kontinuiranu provjeru znanja, koja se sastoji od:

  • domaćih zadaća,
  • periodičkih testova,
  • seminara,
  • međuispita i
  • završnog ispita.

Osim kontinuirane provjere, predmet se može položiti na tri dodatna ispitna roka.