Audioprodukcija

Ishodi učenja

 1. Klasificirati tipove mikrofona i zvučnika ovisno o namjeni u audio produkciji
 2. Odabrati prikladne tehnološke mjere za otklanjanje šuma iz audio signala
 3. Identificirati prikladni audio formata za potrebe produkcije
 4. Baratati bitnim alatima digitalne audio radne stanice
 5. Kreirati cjelokupni sustav za snimanje audio snimke 3D zvučnog polja
 6. Analizirati prednosti i nedostatke konkretnog tehnološkog prostora za audio produkciju
 7. Generirati završnu audio snimku korištenjem savladanih metoda

Oblici nastave

Predavanja

Obrađuju se teorijske osnove audioprodukcije. Teorijski dio dopunjava se demonstracijama, kada je to moguće.

Samostalni zadaci

Studenti će samostalno izraditi nekoliko audio produkcijskih projekata, a rezultati će biti ocijenjeni i uspoređeni s drugim projektima.

Laboratorij

Studenti će kroz vježbe u manjim grupama proći korake snimanja, pohrane, obrade i reprodukcije zvuka.

Tjedni plan nastave

 1. Balansirani i nebalansirani priključci. Šum. Petlje uzemljenja. Šum priključaka
 2. Hardverska arhitektura i elektronsko spremanje audio signala
 3. Mediji i formati za spremanje audio signala
 4. Digitalni audio priključci. metode spajanja
 5. Tehničke karakteristike mikrofona
 6. Arhitektura sustava ozvučenja, Tehničke karakteristike mikrofona
 7. Arhitektura sustava ozvučenja
 8. Međuispit
 9. Audio produkcija na računalima. DAW
 10. Audio produkcija na računalima. DAW
 11. Mono. stereo. ambisonics. sinteza valnog polja. sustavi virtualne stvarnosti
 12. Mono. stereo. ambisonics. sinteza valnog polja. sustavi virtualne stvarnosti
 13. Vremenska i frekvencijska analiza audio signala i priprema za emitiranje radijskog signala
 14. Akustička optimizacija studija i režije
 15. Završni ispit

Studijski programi

Sveučilišni diplomski
Audiotehnologije i elektroakustika (profil)
(3. semestar)
Automatika i robotika (profil)
Slobodni izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Elektroenergetika (profil)
Slobodni izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Elektroničko i računalno inženjerstvo (profil)
Slobodni izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Elektronika (profil)
Slobodni izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Elektrostrojarstvo i automatizacija (profil)
Slobodni izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Informacijsko i komunikacijsko inženjerstvo (profil)
Slobodni izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Komunikacijske i svemirske tehnologije (profil)
Slobodni izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Programsko inženjerstvo i informacijski sustavi (profil)
Slobodni izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Računalno inženjerstvo (profil)
Slobodni izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Računalno modeliranje u inženjerstvu (profil)
Slobodni izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Računarska znanost (profil)
Slobodni izborni predmeti (3. semestar) Slobodni zborni predmeti (1. semestar)
Znanost o mrežama (profil)
Slobodni izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Znanost o podacima (profil)
Slobodni izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)

Literatura

David Miles Huber, Rovert E. Runstein (2017.), Modern Recording Techniques (Audio Engineering Society Presents), Routledge
Udo Zölzer (2011.), DAFX: Digital Audio Effects, 2nd Edition, Wiley
Tim Dittmar (2017.), Audio Engineering 101, 2nd Edition, Routledge

Za studente

Izvedba

ID 222467
  Zimski semestar
5 ECTS
R3 Engleski jezik
R1 E-učenje
30 Predavanja
39 Laboratorijske vježbe

Ocjenjivanje

izvrstan
vrlo dobar
dobar
dovoljan