Audioprodukcija

Prikazani su podaci za akademsku godinu: 2023./2024.

Laboratorijske vježbe

Opis predmeta

Predmet Audioprodukcija dio je grupe predmeta koji se fokusiraju na produkciju zvuka, zajedno s predmetima Audiosustavi i Audioprogramiranje. U ovom se predmetu usvajaju konkretna znanja potrebna za uspješnu produkciju zvuka u standardnoj stereo tehnologiji, što uključuje snimanje zvuka, njegovu obradu te izradu završne stereo snimke. Pritom se osobiti naglasak stavlja na praktični rad na laboratorijskim vježbama te na samostalni rad kod kuće. U okviru predmeta pokrivene su teme koje se dotiču osnovnih značajki analognih i digitalnih uređaja te prednosti i nedostataka analogne i digitalne audiotehnologije, kao i načini spajanja pojedinih komponenata produkcijskog lanca. Obrađuju se pretvaračke komponente produkcijskog lanca kao što su mikrofoni, slušalice i zvučnici, ali i elektroničke komponente kao što su stolovi za miješanje te uređaji za obradu zvuka. Posebna pažnja posvećena je tehnikama mono i stereo snimanja zvuka te sintezi zvuka kao načinima dobivanja audiosignala, ali i obradi tog signala u obliku miješanja i dodavanja efekata te ispravljanja mogućih pogrešaka nastalih pri snimanju. Obrađuju se i osnove rada u digitalnim audio radnim stanicama te postupak dobivanja završne stereo snimke. Dio predmeta posvećen je akustici studijskih i režijskih prostora.

Studijski programi

Sveučilišni diplomski
(3. semestar)
Izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)

Ishodi učenja

 1. Klasificirati tipove mikrofona i zvučnika ovisno o namjeni u audio produkciji
 2. Odabrati prikladne tehnološke mjere za otklanjanje šuma iz audio signala
 3. Identificirati prikladni audio formata za potrebe produkcije
 4. Baratati bitnim alatima digitalne audio radne stanice
 5. Kreirati cjelokupni sustav za snimanje audio snimke 3D zvučnog polja
 6. Analizirati prednosti i nedostatke konkretnog tehnološkog prostora za audio produkciju
 7. Generirati završnu audio snimku korištenjem savladanih metoda

Oblici nastave

Predavanja

Obrađuju se teorijske osnove audioprodukcije. Teorijski dio dopunjava se demonstracijama, kada je to moguće.

Samostalni zadaci

Studenti će samostalno izraditi nekoliko audio produkcijskih projekata, a rezultati će biti ocijenjeni i uspoređeni s drugim projektima.

Laboratorij

Studenti će kroz vježbe u manjim grupama proći korake snimanja, pohrane, obrade i reprodukcije zvuka.

Tjedni plan nastave

 1. Balansirani i nebalansirani priključci. Šum. Petlje uzemljenja. Šum priključaka
 2. Hardverska arhitektura i elektronsko spremanje audio signala
 3. Mediji i formati za spremanje audio signala
 4. Digitalni audio priključci. metode spajanja
 5. Tehničke karakteristike mikrofona
 6. Arhitektura sustava ozvučenja, Tehničke karakteristike mikrofona
 7. Arhitektura sustava ozvučenja
 8. Međuispit
 9. Audio produkcija na računalima. DAW
 10. Audio produkcija na računalima. DAW
 11. Mono. stereo. ambisonics. sinteza valnog polja. sustavi virtualne stvarnosti
 12. Mono. stereo. ambisonics. sinteza valnog polja. sustavi virtualne stvarnosti
 13. Vremenska i frekvencijska analiza audio signala i priprema za emitiranje radijskog signala
 14. Akustička optimizacija studija i režije
 15. Završni ispit

Literatura

David Miles Huber, Rovert E. Runstein (2017.), Modern Recording Techniques (Audio Engineering Society Presents), Routledge
Udo Zölzer (2011.), DAFX: Digital Audio Effects, 2nd Edition, Wiley
Tim Dittmar (2017.), Audio Engineering 101, 2nd Edition, Routledge

Za studente

Izvedba

ID 222467
  Zimski semestar
5 ECTS
R2 Engleski jezik
R1 E-učenje
30 Predavanja
0 Seminar
0 Auditorne vježbe
39 Laboratorijske vježbe
0 Konstrukcijske vježbe

Ocjenjivanje

izvrstan
vrlo dobar
dobar
dovoljan