Inovativni elektromagnetski sustavi

Prikazani su podaci za akademsku godinu: 2023./2024.

Opis predmeta

Umjetne EM strukture, metamaterijali i metapovršine. Ograničenja umjetnih pasivnih struktura, disperzijske jednadžbe, Fosterov teorem. Aktivne umjetne EM strukture, ne-Fosterovske strukture, strukture sa vremenski promjenjivim elementima. Projektiranje, izrada i mjerenje primejra EM sustava sa pasivnim i aktivnim EM stgrukturama.

Studijski programi

Sveučilišni diplomski
Izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Izborni predmeti profila (1. semestar) (3. semestar)
Izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)

Ishodi učenja

 1. Analiza pasivnih umjetnih EM struktura
 2. Analiza aktivnih umjetnih EM struktura
 3. Projektiranje pasivnih umjetnih EM struktura
 4. Projektiranje aktivnih umjetnih EM struktura
 5. Pojektiranje cijelog EM sustava koji se sastoji od pasivnih i aktivnih EM struktura

Oblici nastave

Predavanja

--

Samostalni zadaci

--

Laboratorij

--

Mentorski rad

--

Tjedni plan nastave

 1. Separacija varijabli
 2. Pomoćni potencijali
 3. Analiza valovoda i rezonantnih struktura
 4. Analiza valovoda i rezonantnih struktura
 5. Analiza valovoda i rezonantnih struktura, Metoda konačnih razlika u vremenskoj domeni (FDTD). Metoda konačne integracije (FIT)
 6. Analiza valovoda i rezonantnih struktura, Integralne jednadžbe. Greenove funkcije, Primjena metoda konačnih elemenata u elektromagnetizmu
 7. Integralne jednadžbe. Greenove funkcije, Metoda usklađivanja modova
 8. Međuispit, Metoda konačnih razlika u vremenskoj domeni (FDTD). Metoda konačne integracije (FIT)
 9. Primjena metoda konačnih elemenata u elektromagnetizmu
 10. Primjena metode momenata u analizi antena
 11. Vekisokofrekvencijske metode (meoda slijeđenja zraka. uniformna teorija difrakcije)
 12. Plazmonički valovodi. Plazmoničke strukture za raspršenje elektromagnetske energije. Plazmoničke antene
 13. Plazmonički valovodi. Plazmoničke strukture za raspršenje elektromagnetske energije. Plazmoničke antene
 14. Gafen. Površinska impedancija. Ekvivalentna permitivnost i permeabilnost
 15. Završni ispit

Literatura

N. Engheta and R. Ziolkowski (editors) (2006.), Metamaterials, Physics and Engineering Explorations, John Wiley and IEEE Press
C. A. Balanis (2012.), Advanced Engineering Electromagnetic, Wiley
W. L. Stutzmann and G. A. Thiele (2013.), Antenna Theory and Design, Wiley
A. Taflove and S.C. Hagness (2005.), Computational Electrodynamics:The Finite-Difference Time-Domain Method, Artech House

Za studente

Izvedba

ID 222559
  Zimski semestar
5 ECTS
R3 Engleski jezik
R1 E-učenje
30 Predavanja
0 Seminar
15 Auditorne vježbe
6 Laboratorijske vježbe
0 Konstrukcijske vježbe

Ocjenjivanje

izvrstan
vrlo dobar
dobar
dovoljan