Obavijesti

Obrana specijalističkog rada Marine Matić, dipl. iur. pod naslovom:

"Liberalizacija tržišta željezničkog teretnog prijevoza u Europskoj uniji i Republici Hrvatskoj"

                            održat će se u petak, 5. travnja 2024. godine u 11.00 sati

                             u Sivoj vijećnici.

 

                                                            

Autor: Manuela Graberski

U petak, 5. travnja 2024. godine, Studentska služba iznimno neće raditi.

Autor: Petra Lukina

Fakultetsko vijeće na svojoj 681. sjednici donijelo je Odluku o plaćanju dodatnih troškova specijalističkog studija:

I. Studentu specijalističkog studija može se nakon isteka dvije godine od dana upisa, ne računajući trajanje možebitno odobrenog mirovanja, na njegovu zamolbu odobriti produljenje studija bez plaćanja dodatnih troškova za jednu akademsku godinu.

II. Produljenje studija iz točke I. ove odluke može se odobriti još jednom do isteka najduljeg propisanog roka od dana upisa, ne računajući trajanje možebitno odobrenog mirovanja, uz plaćanje dodatnih troškova u iznosu od 3.000,00 kuna.

III. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a primjenjuje se od akademske godine 2019./2020.

Autor: Smiljanka Turkalj