Programska potpora složenih ugradbenih sustava

Ishodi učenja

 1. Dizajnirati arhitekturu programskih rješenja za složene ugradbene računalne sustave.
 2. Analizirati sklopovske zahtjeve za realizaciju ugradbenih računalnih sustava temeljenih na operacijskim sustavima opće namjene.
 3. Koristiti operacijski sustav Linux u ugradbenim računalnim sustavima.
 4. Prilagoditi i izgraditi modificiranu jezgru operacijskog sustava Linux.
 5. Razviti vlastite upravljačke programe za operacijski sustav Linux.
 6. Koristiti operacijski sustav Linux u sustavima za rad u stvarnom vremenu.
 7. Koristiti i integrirati napredne servise u operacijski sustav Linux.
 8. Koristiti ugradbene računalne sustave povezane na internet.

Oblici nastave

Predavanja

Seminari i radionice

Laboratorij

Način ocjenjivanja

Kontinuirana nastava Ispitni rok
Vrsta provjere Prag Udio u ocjeni Prag Udio u ocjeni
Laboratorijske vježbe 50 % 20 % 50 % 20 %
Seminar/Projekt 50 % 10 % 50 % 10 %
Međuispit: Pismeni 50 % 30 % 0 %
Završni ispit: Pismeni 50 % 40 %
Ispit: Pismeni 50 % 40 %
Ispit: Usmeni 30 %

Tjedni plan nastave

 1. Metodologije dizajna programske potpore za složene ugradbene računalne sustave
 2. Analiza sklopovskih zahtjeva za operacijske sustave opće namjene
 3. Operacijski sustav Linux za ugradbene računalne sustave
 4. Prilagodba i izgradnja jezgre operacijskog sustava
 5. Prilagodba i izgradnja jezgre operacijskog sustava
 6. Razvoj upravljačkih programa za sklopovlje
 7. Razvoj upravljačkih programa za sklopovlje
 8. Međuispit
 9. Linux i rad ugradbenih računalnih sustava u stvarnom vremenu
 10. Linux i rad ugradbenih računalnih sustava u stvarnom vremenu
 11. Integracija servisa visoke razine (datotečni sustav. mrežno povezivanje. sučelje čovjeka i stroja)
 12. Integracija servisa visoke razine (datotečni sustav. mrežno povezivanje. sučelje čovjeka i stroja)
 13. Ugradbeni sustavi s mogućnošću povezivanja na Internet
 14. Ugradbeni sustavi s mogućnošću povezivanja na Internet
 15. Završni ispit

Studijski programi

Sveučilišni diplomski
Audiotehnologije i elektroakustika (profil)
Slobodni izborni predmeti (3. semestar)
Automatika i robotika (profil)
Slobodni izborni predmeti (3. semestar)
Elektroenergetika (profil)
Slobodni izborni predmeti (3. semestar)
Elektroničko i računalno inženjerstvo (profil)
Izborni predmeti profila (3. semestar)
Elektronika (profil)
Slobodni izborni predmeti (3. semestar)
Elektrostrojarstvo i automatizacija (profil)
Slobodni izborni predmeti (3. semestar)
Informacijsko i komunikacijsko inženjerstvo (profil)
Slobodni izborni predmeti (3. semestar)
Komunikacijske i svemirske tehnologije (profil)
Slobodni izborni predmeti (3. semestar)
Programsko inženjerstvo i informacijski sustavi (profil)
Slobodni izborni predmeti (3. semestar)
Računalno inženjerstvo (profil)
Slobodni izborni predmeti (3. semestar)
Računalno modeliranje u inženjerstvu (profil)
Slobodni izborni predmeti (3. semestar)
Računarska znanost (profil)
Slobodni izborni predmeti (3. semestar)
Znanost o mrežama (profil)
Slobodni izborni predmeti (3. semestar)
Znanost o podacima (profil)
Slobodni izborni predmeti (3. semestar)

Literatura

D. Abbott (2006.), Linux for Embedded and Real-time Applications, Newnes
G. Sally (2010.), Pro Linux Embedded Systems, APRESS ACADEMIC
Silberschatz, P. B. Galvin, G. Gagne (2005.), Operating System Concepts, John Wiley & Sons
Q. Li, C. Yao (2003.), Real-Time Concepts for Embedded Systems, CMP Books

Za studente

Izvedba

ID 222689
  Zimski semestar
5 ECTS
R0 Engleski jezik
R1 E-učenje
30 Predavanja
2 Seminar
15 Laboratorijske vježbe

Ocjenjivanje

90 izvrstan
75 vrlo dobar
60 dobar
50 dovoljan