Programska potpora složenih ugradbenih sustava

Prikazani su podaci za akademsku godinu: 2023./2024.

Opis predmeta

Arhitektura sklopovlja i programske potpore za ugradbene računalne sustave temeljene na operacijskim sustavima opće namjene. Analiza sklopovskih zahtjeva za ugradbene računalne sustave temeljene na operacijskom sustavu Linux. Specifičnosti korištenja Linuxa u ugradbenim računalnim sustavima. Korištenje naredbenog retka i skripti. Distribucije Linuxa za ugradbene računalne sustave i rad u stvarnom vremenu. Arhitektura jezgre Linuxa, podešavanje jezgre i izgradnja jezgre iz izvornog koda. Korijenski datotečni sustav. Upravljanje ulazno-izlaznim jedinicima i razvoj upravljačkih programa. Bootloader i pokretanje Linuxa. Prilagodba distribucije Linuxa ciljnoj sklopovskoj platformi. Emulacija ciljnog sklopovlja. Ograničenja Linuxa u primjeni kod sustava za rad u stvarnom vremenu. Upravljanje servisima i raspoređivanje poslova. Umrežavanje i sigurnost. Podešavanje razvojne radne okoline. Razvoj aplikacija za Linux za ugradbene računalne sustave. Korištenje Linuxa u višeprocesorskim i heterogenim ugradbenim računalnim sustavima.

Studijski programi

Sveučilišni diplomski
Izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Izborni predmeti (3. semestar)
Izborni predmeti (3. semestar)
Izborni predmeti (3. semestar)
Izborni predmeti profila (3. semestar)
Izborni predmeti (3. semestar)
Izborni predmeti (3. semestar)
Izborni predmeti (3. semestar)
Izborni predmeti (3. semestar)
Izborni predmeti (3. semestar)
Izborni predmeti (3. semestar)
Izborni predmeti (3. semestar)
Izborni predmeti (3. semestar)
Izborni predmeti (3. semestar)
Izborni predmeti (3. semestar)

Ishodi učenja

 1. Dizajnirati arhitekturu programskih rješenja za složene ugradbene računalne sustave.
 2. Analizirati sklopovske zahtjeve za realizaciju ugradbenih računalnih sustava temeljenih na operacijskim sustavima opće namjene.
 3. Koristiti operacijski sustav Linux u ugradbenim računalnim sustavima.
 4. Prilagoditi i izgraditi modificiranu jezgru operacijskog sustava Linux.
 5. Razviti vlastite upravljačke programe za operacijski sustav Linux.
 6. Koristiti operacijski sustav Linux u sustavima za rad u stvarnom vremenu.
 7. Koristiti i integrirati napredne servise u operacijski sustav Linux.
 8. Koristiti ugradbene računalne sustave povezane na internet.

Oblici nastave

Predavanja

Seminari i radionice

Laboratorij

Način ocjenjivanja

Kontinuirana nastava Ispitni rok
Vrsta provjere Prag Udio u ocjeni Prag Udio u ocjeni
Laboratorijske vježbe 50 % 20 % 50 % 20 %
Seminar/Projekt 50 % 10 % 50 % 10 %
Međuispit: Pismeni 50 % 30 % 0 %
Završni ispit: Pismeni 50 % 40 %
Ispit: Pismeni 50 % 40 %
Ispit: Usmeni 30 %

Tjedni plan nastave

 1. Metodologije dizajna programske potpore za složene ugradbene računalne sustave
 2. Analiza sklopovskih zahtjeva za operacijske sustave opće namjene
 3. Operacijski sustav Linux za ugradbene računalne sustave
 4. Prilagodba i izgradnja jezgre operacijskog sustava
 5. Prilagodba i izgradnja jezgre operacijskog sustava
 6. Razvoj upravljačkih programa za sklopovlje
 7. Razvoj upravljačkih programa za sklopovlje
 8. Međuispit
 9. Linux i rad ugradbenih računalnih sustava u stvarnom vremenu
 10. Linux i rad ugradbenih računalnih sustava u stvarnom vremenu
 11. Integracija servisa visoke razine (datotečni sustav. mrežno povezivanje. sučelje čovjeka i stroja)
 12. Integracija servisa visoke razine (datotečni sustav. mrežno povezivanje. sučelje čovjeka i stroja)
 13. Ugradbeni sustavi s mogućnošću povezivanja na Internet
 14. Ugradbeni sustavi s mogućnošću povezivanja na Internet
 15. Završni ispit

Literatura

D. Abbott (2006.), Linux for Embedded and Real-time Applications, Newnes
G. Sally (2010.), Pro Linux Embedded Systems, APRESS ACADEMIC
Silberschatz, P. B. Galvin, G. Gagne (2005.), Operating System Concepts, John Wiley & Sons
Q. Li, C. Yao (2003.), Real-Time Concepts for Embedded Systems, CMP Books

Za studente

Izvedba

ID 222689
  Zimski semestar
5 ECTS
R0 Engleski jezik
R1 E-učenje
30 Predavanja
2 Seminar
0 Auditorne vježbe
15 Laboratorijske vježbe
0 Konstrukcijske vježbe

Ocjenjivanje

90 izvrstan
75 vrlo dobar
60 dobar
50 dovoljan