Platforma Java i potporne tehnologije otvorenog koda u poslovnom okruženju

Prikazani su podaci za akademsku godinu: 2023./2024.

Opis predmeta

Vještina je izvedena kao kombinacija predavanja i vježbi, a cilj joj je upoznati studente s tehnologijama i razvojnim alatima koje uobičajeno nalazimo u industriji, kada je riječ o razvoju poslovnih aplikacija na platformi Java. Studenti će kroz vještinu razvijati svoju poslovnu aplikaciju, kako bi na temelju stvarnog primjera mogli što bolje upoznati navedene tehnologije.

Studijski programi

Sveučilišni diplomski
Vještine - dipl.studij_FER3 - 1. semestar (1. semestar)
Vještine - dipl.studij_FER3 - 3. semestar (3. semestar)
Vještine - dipl.studij_FER3 - 1. semestar (1. semestar)
Vještine - dipl.studij_FER3 - 3. semestar (3. semestar)
Vještine - dipl.studij_FER3 - 1. semestar (1. semestar)
Vještine - dipl.studij_FER3 - 3. semestar (3. semestar)
[FER2-HR] Automatika - profil
Vještine - dipl.studij - 1. semestar (1. semestar)
Vještine - dipl.studij - 3. semestar (3. semestar)
[FER2-HR] Bežične komunikacijske tehnologije - profil
Vještine - dipl.studij - 1. semestar (1. semestar)
Vještine - dipl.studij - 3. semestar (3. semestar)
[FER2-HR] Elektroenergetika - profil
Vještine - dipl.studij - 1. semestar (1. semestar)
Vještine - dipl.studij - 3. semestar (3. semestar)
[FER2-HR] Elektroničko i računalno inženjerstvo - profil
Vještine - dipl.studij - 1. semestar (1. semestar)
Vještine - dipl.studij - 3. semestar (3. semestar)
[FER2-HR] Elektronika - profil
Vještine - dipl.studij - 1. semestar (1. semestar)
Vještine - dipl.studij - 3. semestar (3. semestar)
[FER2-HR] Elektrotehnički sustavi i tehnologija - profil
Vještine - dipl.studij - 1. semestar (1. semestar)
Vještine - dipl.studij - 3. semestar (3. semestar)
[FER2-HR] Obradba informacija - profil
Vještine - dipl.studij - 1. semestar (1. semestar)
Vještine - dipl.studij - 3. semestar (3. semestar)
[FER2-HR] Programsko inženjerstvo i informacijski sustavi - profil
Vještine - dipl.studij - 1. semestar (1. semestar)
Vještine - dipl.studij - 3. semestar (3. semestar)
[FER2-HR] Računalno inženjerstvo - profil
Vještine - dipl.studij - 1. semestar (1. semestar)
Vještine - dipl.studij - 3. semestar (3. semestar)
[FER2-HR] Računarska znanost - profil
Vještine - dipl.studij - 1. semestar (1. semestar)
Vještine - dipl.studij - 3. semestar (3. semestar)
[FER2-HR] Telekomunikacije i informatika - profil
Vještine - dipl.studij - 1. semestar (1. semestar)
Vještine - dipl.studij - 3. semestar (3. semestar)

Opće kompetencije

Studenti će steći osnovna znanja o razvoju poslovnih web-aplikacija zasnovanih na tehnologijama Jave i potpornim tehnologijama otvorenog koda. Tijekom vještine, studenti će se sresti s najkorištenijim alatima i tehnologijama koji se za te svrhe koriste u industriji. Osim toga, kroz praktičan rad, studenti će imati priliku sve navedene tehnolgije isprobati na stvarnom projektu kojeg će samostalno razvijati za trajanja nastave.

Ishodi učenja

 1. objasniti strukturu višeslojne web-aplikacije
 2. planirati razvoj web-aplikacije
 3. riješiti povezivanje aplikacije i baze podataka uporabom ORM-a
 4. razviti korisničko sučelje web-aplikacije
 5. koristiti tehnologiju Spring za razvoj aplikacija
 6. napisati testove za aplikaciju

Oblici nastave

Predavanja

Laboratorijske vježbe

Način ocjenjivanja

Kontinuirana nastava Ispitni rok
Vrsta provjere Prag Udio u ocjeni Prag Udio u ocjeni
Laboratorijske vježbe 50 % 100 % 0 % 0 %

Tjedni plan nastave

 1. Uvodna razmatranja. Uporaba sustava za upravljanje i praćenje zadataka
 2. Postavljanje razvojnog okruženja Eclipse
 3. Razvoj domenskog modela za konkretne probleme pomoću alata Papyrus
 4. Razvoj podatkovnog sloja, baza podataka PostgreSQL, sustav Hibernate ORM (1/2)
 5. Razvoj podatkovnog sloja, baza podataka PostgreSQL, sustav Hibernate ORM (2/2)
 6. Razvoj sloja poslovne logike u okruženju Spring (1/2)
 7. Razvoj sloja poslovne logike u okruženju Spring (2/2)
 8. Razvoj prezentacijske logike tehnologijom Google Web Toolkit (1/3)
 9. Razvoj prezentacijske logike tehnologijom Google Web Toolkit (2/3)
 10. Razvoj prezentacijske logike tehnologijom Google Web Toolkit (3/3)
 11. Razvoj REST programskog sučelja (API) u Spring okruženju
 12. Ispitivanje sustava uporabom tehnologija JUnit i WebDriver
 13. Pregled radova. Zaključna razmatranja
 14. Provjere znanja
 15. Provjere znanja

Literatura

Gary Mak, Daniel Rubio, Josh Long (2010.), Spring Recipes: A Problem-Solution Approach, 2nd edition, Apress
Cooper, Collins (2008.), GWT in Practice, Manning
Bauer, King (2004.), Hibernate in Action, Manning
Ron Patton (2005.), Software testing, SAMS
Alan Cooper (2007.), About Face 3: The Essentials of Interaction Design, Wiley

Za studente

Izvedba

ID 95134
  Zimski semestar
3 ECTS
R0 Engleski jezik
R1 E-učenje
30 Predavanja
0 Seminar
15 Auditorne vježbe
0 Laboratorijske vježbe
0 Konstrukcijske vježbe

Ocjenjivanje

50 dovoljan