Električna i hibridna vozila

Opis predmeta

Predmet se bavi izučavanjem svih mehaničkih i električnih komponenti električnih i hibridnih vozila. Također se analizira uloga navedenih vozila u elektroenergetskom sustavu s obzirom da se ona mogu ponašati kao izvori električne energije, potrošači ili spremnici.

Ishodi učenja

 1. identificirati sustave i komponente električnoga vozila
 2. izračunati potrebnu snagu i energiju za pogon električnoga vozila
 3. analizirati utjecaje električnoga vozila na elektroenergetsku mrežu

Oblici nastave

Predavanja

Na predavanjima će se obrađivati teorijski dio gradiva.

Auditorne vježbe

Na auditornim vježbama će se rješavati numerički primjeri.

Laboratorij

Na laboratorijskim vježbama će se određivati značajke baterija i elektromotora koji pokreću električna vozila.

Tjedni plan nastave

 1. Napajanje pogonskog sustava
 2. Pretvarač u električnim i hibridnim vozilima
 3. Pogonski strojevi
 4. Pomoćni sustavi u vozilima
 5. Međudjelovanje električnih podsustava, Međudjelovanje mehaničkih podsustava
 6. MEđudjelovanje električnih i mehaničkih podsustava
 7. Tehnologije punjenja i njihove značajke
 8. Međuispit
 9. Modeliranje starenja baterija, Ponašanje korisnika vozila
 10. Kućna oprema za punjenje vozila, Punionice za električna vozila
 11. Koncept zamjene baterija, Koncept punjenja energije iz elektroenergetske mreže, Koncept injektiranja energije u elektroenergetsku mrežu, Koncept predavanja energije iz jedne baterije u drugu
 12. Upravljanje flotom električnih vozila
 13. Međudjelovanje s tržištem električne energije
 14. Pružanje pomoćnih usluga
 15. Završni ispit

Studijski programi

Sveučilišni diplomski
Audiotehnologije i elektroakustika (profil)
Slobodni izborni predmeti (1. semestar)
Automatika i robotika (profil)
Izborni predmeti profila (1. semestar)
Elektroenergetika (profil)
Izborni predmeti profila (1. semestar)
Elektroničko i računalno inženjerstvo (profil)
Slobodni izborni predmeti (1. semestar)
Elektronika (profil)
Slobodni izborni predmeti (1. semestar)
Elektrostrojarstvo i automatizacija (profil)
Izborni predmeti profila (1. semestar)
Informacijsko i komunikacijsko inženjerstvo (profil)
Slobodni izborni predmeti (1. semestar)
Komunikacijske i svemirske tehnologije (profil)
Slobodni izborni predmeti (1. semestar)
Programsko inženjerstvo i informacijski sustavi (profil)
Slobodni izborni predmeti (1. semestar)
Računalno inženjerstvo (profil)
Slobodni izborni predmeti (1. semestar)
Računalno modeliranje u inženjerstvu (profil)
Slobodni izborni predmeti (1. semestar)
Računarska znanost (profil)
Slobodni zborni predmeti (1. semestar)
Znanost o mrežama (profil)
Slobodni izborni predmeti (1. semestar)
Znanost o podacima (profil)
Slobodni izborni predmeti (1. semestar)

Literatura

(.), Iqbal Husain (2010.), Electric and Hybrid Vehicles: Design Fundamentals, Second Edition, CRC Press,
(.), Nikowitz, Michael (2016.), Advanced Hybrid and Electric Vehicles, Springer,

Za studente

Izvedba

ID 222574
  Zimski semestar
5 ECTS
R3 Engleski jezik
R1 E-učenje
45 Predavanja
15 Auditorne vježbe

Ocjenjivanje

izvrstan
vrlo dobar
dobar
dovoljan