Električna i hibridna vozila

Prikazani su podaci za akademsku godinu: 2023./2024.

Predavanja

Auditorne vježbe

Opis predmeta

Predmet se bavi izučavanjem svih mehaničkih i električnih komponenti električnih i hibridnih vozila. Također se analizira uloga navedenih vozila u elektroenergetskom sustavu s obzirom da se ona mogu ponašati kao izvori električne energije, potrošači ili spremnici.

Studijski programi

Sveučilišni diplomski
Izborni predmeti (3. semestar)
Izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Izborni predmeti profila (1. semestar) (3. semestar)
Izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Izborni predmeti profila (1. semestar) (3. semestar)
Izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Izborni predmeti profila (1. semestar) (3. semestar)
Izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)

Ishodi učenja

 1. identificirati sustave i komponente električnoga vozila
 2. izračunati potrebnu snagu i energiju za pogon električnoga vozila
 3. analizirati utjecaje električnoga vozila na elektroenergetsku mrežu

Oblici nastave

Predavanja

Na predavanjima će se obrađivati teorijski dio gradiva.

Auditorne vježbe

Na auditornim vježbama će se rješavati numerički primjeri.

Laboratorij

Na laboratorijskim vježbama će se određivati značajke baterija i elektromotora koji pokreću električna vozila.

Način ocjenjivanja

Kontinuirana nastava Ispitni rok
Vrsta provjere Prag Udio u ocjeni Prag Udio u ocjeni
Laboratorijske vježbe 0 % 30 % 0 % 30 %
Kratke provjere znanja 0 % 12 % 0 % 12 %
Međuispit: Pismeni 0 % 25 % 0 %
Završni ispit: Pismeni 0 % 25 %
Završni ispit: Usmeni 8 %
Ispit: Pismeni 0 % 50 %
Ispit: Usmeni 8 %

Tjedni plan nastave

 1. Napajanje pogonskog sustava
 2. Pretvarač u električnim i hibridnim vozilima
 3. Pogonski strojevi
 4. Pomoćni sustavi u vozilima
 5. Međudjelovanje električnih podsustava, Međudjelovanje mehaničkih podsustava
 6. MEđudjelovanje električnih i mehaničkih podsustava
 7. Tehnologije punjenja i njihove značajke
 8. Međuispit
 9. Modeliranje starenja baterija, Ponašanje korisnika vozila
 10. Kućna oprema za punjenje vozila, Punionice za električna vozila
 11. Koncept zamjene baterija, Koncept punjenja energije iz elektroenergetske mreže, Koncept injektiranja energije u elektroenergetsku mrežu, Koncept predavanja energije iz jedne baterije u drugu
 12. Upravljanje flotom električnih vozila
 13. Međudjelovanje s tržištem električne energije
 14. Pružanje pomoćnih usluga
 15. Završni ispit

Literatura

(.), Iqbal Husain (2010.), Electric and Hybrid Vehicles: Design Fundamentals, Second Edition, CRC Press,
(.), Nikowitz, Michael (2016.), Advanced Hybrid and Electric Vehicles, Springer,

Za studente

Izvedba

ID 222574
  Zimski semestar
5 ECTS
R1 Engleski jezik
R1 E-učenje
45 Predavanja
0 Seminar
15 Auditorne vježbe
0 Laboratorijske vježbe
0 Konstrukcijske vježbe

Ocjenjivanje

91 izvrstan
81 vrlo dobar
71 dobar
61 dovoljan