Obavijesti

Sveučilište u Zagrebu
Fakultet elektrotehnike i računarstva
Unska 3, 10000 Zagreb

raspisuje


N A T J E Č A J

za upis studenata na poslijediplomski specijalistički studij

"Proizvodi, digitalne inovacije i tehnologije u

osiguranju - INSURTECH"

 

za stjecanje akademskog stupnja

sveučilišni specijalist digitalnih inovacija i tehnologija u osiguranju

 

Prijave na natječaj šalju se poštom na Fakultet elektrotehnike i računarstva u Zagrebu, Unska 3 ili na adresu e-pošte specijalisticki.studij@fer.hr od 14. srpnja do zaključno 24. rujna 2021. godine.

Detaljnije informacije dostupne su na adresi: https://www.fer.unizg.hr/studiji/specijalisticki_studiji/insurtech.

Prijavni obrazac dostupan je na web stranici studija na gornjoj adresi unutar izbornika Obrasci i upute.

Na poslijediplomski specijalistički studij može se upisati kandidat sa završenim sveučilišnim diplomskim studijem kojim se ukupno s prethodnim sveučilišnim obrazovanjem stječe najmanje 300 ECTS bodova ili kandidat sa završenim s njime izjednačenim diplomskim studijem.

 

Broj slobodnih mjesta: 25.

Studenti poslijediplomskog studija plaćaju školarinu u iznosu od 35.000,00 kuna, a plaća se u dvije rate (17.500,00 i 17.500,00 kn) pri upisu u prvi i drugi semestar.

 

Osoba za kontakt: Valentina Čale, prof. (tel: 01/6129-920).

Autor: Valentina Čale