Sport i rekreacija

Sport u okviru tjelesne i zdravstvene kulture značajan je i kao sredstvo odmora s obzirom na aktivnosti drugih kolegija u kojima prevladavaju statička opterećenja.

Nastava tjelesne i zdravstvene kulture

Nastava tjelesne i zdravstvene kulture izvodi se kao:

 1. obvezatna nastava tjelesne i zdravstvene kulture
 2. obvezatna nastava za studente s posebnim potrebama (predviđena je za studente koji iz zdravstvenih razloga ne mogu sudjelovati u redovnom programu nastave)
 3. izborni (fakultativni) program za studente viših godina studija

Sadržaji koji se provode na nastavi tjelesne i zdravstvene kulture su:

 • osnovne kineziološke transformacije (body building),
 • sportske igre (mali nogomet, košarka, odbojka i rukomet),
 • stolni tenis te
 • planinarske ture.

Izvannastavne aktivnosti

Oblici izvannastavnih sportskih aktivnosti logička su nadogradnja i posljedica procesa obvezatne nastave tjelesne i zdravstvene kulture na Fakultetu i zbog toga oni čine sastavni dio predmeta. Čine ih:

 1. osnivanje i treninzi studentskih sportskih sekcija (klubova)
 2. natjecanja u različitim sportovima na zagrebačkom Sveučilištu
 3. rekreativni sadržaji za studente i djelatnike fakulteta

 S obzirom na utvrđene interese studentica i studenata te materijalne mogućnosti Fakulteta, na početku svake akademske godine izrađuje se plan i program za izabrane sportske aktivnosti.

Sadržaji koji se provode u okviru tih aktivnosti su:

 • sportske igre,
 • stolni tenis,
 • joga,
 • borilački sportovi,
 • planinarski izleti,
 • aerobika i
 • body building.