Generatori i transformatori

Prikazani su podaci za akademsku godinu: 2023./2024.

Auditorne vježbe

Laboratorijske vježbe

Opis predmeta

Vrste, glavni dijelovi, osnovna konstrukcija, primjene transformatora i sinkronih generatora. Matematički modeli, nadomjesne sheme i fazorski dijagrami transformatora i sinkronih generatora. Prazni hod, kratki spoj, opterećenje, paralelni rad transformatora. Spojevi namota. Zagrijavanje i hlađenje transformatora. Autotransformator. Izolacijski sustav transformatora. Sile i naprezanja namota transformatora u kratkom spoju. Mjerni i specijalni transformatori, osnove zaštite transformatora, dijagnostika i monitoring. Rad sinkronog generatora na mreži. Pogonska karta. V krivulje i krivulje regulacije. Generatori za male elektrane i vjetroelektrane. Sustavi uzbude. Statička i dinamička stabilnost sinkronog generatora. Laboratorijska mjerenja parametara transformatora, sinkronizacija generatora na mrežu, upravljanje radnom i jalovom snagom.

Studijski programi

Sveučilišni diplomski
Izborni predmeti (2. semestar)
Izborni predmeti (2. semestar)
Izborni predmeti (2. semestar)
Izborni predmeti profila (2. semestar)
Izborni predmeti (2. semestar)
Izborni predmeti (2. semestar)
(2. semestar)
Izborni predmeti (2. semestar)
Izborni predmeti (2. semestar)
Izborni predmeti (2. semestar)
Izborni predmeti (2. semestar)
Izborni predmeti (2. semestar)
Izborni predmeti (2. semestar)
Izborni predmeti (2. semestar)
Izborni predmeti (2. semestar)

Ishodi učenja

 1. Nabrojati i opisati glavne dijelove transformatora i generatora
 2. Izvesti i objasniti jednadžbe koje opisuju osnovne fizikalne modele transformatora i generatora
 3. Primijeniti fizikalne modele u svrhu analize rada transformatora i generatora na mreži
 4. Upotrijebiti teorijska znanja u laboratorijskim uvjetima

Oblici nastave

Predavanja

klasična predavanje korištenjem ploče u kombinaciji s PowerPoint slajdovima

Auditorne vježbe

rješavanje numeričkih primjera vezanih uz sadržaj predavanja

Mješovito e-učenje

objava materijala za učenje i komunikacija sa studentima preko internetske stranice predmeta

Terenska nastava

posjet tvornicama koje proizvode transformatore i električne strojeve

Laboratorij

laboratorijske vježbe s transformatorima, električnim strojevima te popratnom energetskom i mjernom opremom u svrhu praktične demonstracije i potvrde stečenog teorijskog znanja

Način ocjenjivanja

Kontinuirana nastava Ispitni rok
Vrsta provjere Prag Udio u ocjeni Prag Udio u ocjeni
Laboratorijske vježbe 50 % 15 % 50 % 15 %
Međuispit: Pismeni 40 % 30 % 0 %
Završni ispit: Pismeni 40 % 30 %
Završni ispit: Usmeni 25 %
Ispit: Pismeni 50 % 60 %
Ispit: Usmeni 25 %

Tjedni plan nastave

 1. Transformatori: osnovni princip rada transformatora, nadomjesna shema i naponske jednadžbe, konstrukcija namota i jezgre
 2. Transformatori: glavni i rasipni tok, struja magnetiziranja, induktiviteti, pokusi praznog hoda i kratkog spoja, određivanje parametara nadomjesne sheme, gubici u namotima i jezgri, dodatni gubici
 3. Transformatori: struja uključenja, zakoni sličnosti, paralelni rad , grupe spoja, vanjske karakteristike, pad napona
 4. Transformatori: autotransformator, tipska snaga, korisnost, zagrijavanje i hlađenje
 5. Transformatori: izolacijski sustav, buka, sile i naprezanja u kratkom spoju
 6. Transformatori: mjerni i specijalni transformatori, osnove zaštite transformatora, dijagnostika i motrenje
 7. Sinkroni generatori: osnovni principi rada i konstrukcije sinkronih strojeva, podjela ovisno o izvedbi sinkronog stroja, namoti
 8. Međuispit
 9. Sinkroni generatori: vektorsko-fazorski dijagrami, nadomjesne sheme, d-q referentni sustav, pokusi praznog hoda i kratkog spoja, parametri nadomjesne sheme
 10. Sinkroni generatori: sinkronizacija, rad na elektroenergetskoj mreži, stabilnost generatora, karakteristike snage i momenta
 11. Sinkroni generatori: uzbudna struja pod teretom, Švedski dijagram
 12. Sinkroni generatori: PQ dijagram turbogeneratora, PQ dijagram hidrogeneratora
 13. Sinkroni generatori: tipovi uzbudnih sustava, otočni rad generatora, sinkroni motori s uzbudnim namotom
 14. Sinkroni generatori za vjetroelektrane i male hidroelektrane
 15. Završni ispit

Literatura

Damir Žarko, Branimir Ćućić (2021.), Transformatori u teoriji i praksi, Graphis Zagreb
Mario Vražić (2012.), Sinkroni stroj, FER, skripta
Stephen J. Chapman (2011.), Electric Machinery Fundamentals 5th Edition, McGraw-Hill
John J. Winders, Jr. (2002.), Power Transformers Principles and Applications, Marcel Dekker Inc.
Ion Boldea (2006.), Synchronous Generators, CRC Press

Za studente

Izvedba

ID 222522
  Ljetni semestar
5 ECTS
R1 Engleski jezik
R1 E-učenje
45 Predavanja
0 Seminar
15 Auditorne vježbe
13 Laboratorijske vježbe
0 Konstrukcijske vježbe
0 Vježbe tjelesnog odgoja

Ocjenjivanje

85 izvrstan
70 vrlo dobar
60 dobar
50 dovoljan