Upravljanje u elektromehaničkim sustavima

Ishodi učenja

 1. Primijeniti kaskadnu strukturu upravljanja na elektromehanički sustav.
 2. Analizirati vladanje elektromehaničkog sustava s elastičnom spregom
 3. Sintetizirati regulatore regulatore brzine vrtnje i pozicije za elektromehanički sustav s izraženom elastičnosti koristeći praktične optimume
 4. Primjeniti metode kompenzacije trenja
 5. Primjeniti metode kompenzacije zračnosti

Oblici nastave

Predavanja

Predavanja će bit organizirana na tjednoj bazi s opterećenjem od 3 sata tjedno

Auditorne vježbe

Bit će organizirane na tjednoj bazi s opterećenjem od 1 sata tjedno

Laboratorij

Ova komponenta će biti organizirana kao 4 trosatne laboratorijske vježbe

Tjedni plan nastave

 1. Usporedba jednopetljastih i vešepetljastih upravljačkih struktura, Tehnički optimum (TO), Simetrični optimum (SO)
 2. Simetrični optimum (SO), Digitalna izvedba simetričnog optimuma
 3. Modeliranje dvomasenog elektromehaničkog sustava s elastičnim prijenosnim mehaniznom, Identifikacija parametara elektromotornog pogona s elastičnim prijenosnim mehanizmom primjenom spektralne analize, Identifikacija parametara elektromotornog pogona s elastičnim prijenosnim mehanizmom primjenom parametarskih metoda
 4. Optimum dvostrukog odnosa
 5. Modulni optimum
 6. Optimum dvostrukog odnosa, Upravljanje brzinom elektromotornog pogona s elastičnim prijenosnim mehaniznom primjenom upravljačkih struktura zasnovanih na PI regulatoru
 7. Poboljšanje vladanja sustava upravljanja primjenom predupravljanja
 8. Međuispit
 9. Upravljanje brzinom elektromotornog pogona s elastičnim prijenosnim mehaniznom primjenom polinomskog regulatora (RST regulatora)
 10. Upravljanje pozicijom elektromotornog pogona s elastičnim prijenosnim mehaniznom
 11. Trenje kao pojava, Statički modeli trenja, Dinamički modeli trenja
 12. Nemodelski postupci komenzacije trenja u elektromotornim pogonima, Na modelu zasnovani postupci kompenzacije trenja u elektromotornim pogonima
 13. Zračnost u mehaničkim sustavima, Matematički modeli zračnosti, Analiza zračnosti primjenom opisne funkcije
 14. Kompenzacija zračnosti u elektromotornim pogonima postupcima modifikacije integralnog djelovanja regulatora, Kompenzacija zračnosti u elektromotornim pogonima primjenom podređene po momentu na osovini motora, Na modelu zasnovani postupci kompenzacije zračnosti u elektromotornim pogonima
 15. Završni ispit

Studijski programi

Sveučilišni diplomski
Audiotehnologije i elektroakustika (profil)
Slobodni izborni predmeti (3. semestar)
Automatika i robotika (profil)
Jezgreni predmeti profila 1 (3. semestar)
Elektroenergetika (profil)
Slobodni izborni predmeti (3. semestar)
Elektroničko i računalno inženjerstvo (profil)
Slobodni izborni predmeti (3. semestar)
Elektronika (profil)
Slobodni izborni predmeti (3. semestar)
Elektrostrojarstvo i automatizacija (profil)
(3. semestar)
Informacijsko i komunikacijsko inženjerstvo (profil)
Slobodni izborni predmeti (3. semestar)
Komunikacijske i svemirske tehnologije (profil)
Slobodni izborni predmeti (3. semestar)
Programsko inženjerstvo i informacijski sustavi (profil)
Slobodni izborni predmeti (3. semestar)
Računalno inženjerstvo (profil)
Slobodni izborni predmeti (3. semestar)
Računalno modeliranje u inženjerstvu (profil)
Slobodni izborni predmeti (3. semestar)
Računarska znanost (profil)
Slobodni izborni predmeti (3. semestar)
Znanost o mrežama (profil)
Slobodni izborni predmeti (3. semestar)
Znanost o podacima (profil)
Slobodni izborni predmeti (3. semestar)

Literatura

(.), Nedjeljko Perić, Joško Deur, Ivan Petrović, Danijel Pavković, Jadranko Matuško (2005.), Slijedni sustavi s izraženom elastičnošću, zračnošću i trenjem-Skripta, ZARI, FER Zagreb,
(.), Astrom, K. J., & Murray, R. M. (2005). Analysis and design of feedback systems. Preprint.,
(.), Krishnan, R. (2001). Electric motor drives: modeling, analysis and control. Prentice Hall.,

Za studente

Izvedba

ID 223717
  Zimski semestar
5 ECTS
R3 Engleski jezik
R1 E-učenje
45 Predavanja
15 Auditorne vježbe
13 Laboratorijske vježbe

Ocjenjivanje

izvrstan
vrlo dobar
dobar
dovoljan