Natjecanje u izradi aplikacija za pokretne uređaje

Prikazani su podaci za akademsku godinu: 2023./2024.

Laboratorijske vježbe

Demijan Grgić
mag. ing.

Opis predmeta

Vještina studentima nudi priliku za stjecanje tehničkih i ekonomskih znanja potrebnih za izradu programskih rješenja za popularne platforme pokretnih uređaja i web. Vodeći studente kroz cijeli životni ciklus izrade aplikacija, cilj vještine je potaknuti njihovu kreativnost, inovativnost i smisao za poduzetništvo te ih upoznati s postojećim tehnologijama i potrebama tržišta razvijajući njihovu sposobnost rada u timu. Edukativna komponenta vještine sastoji se od radionica za stjecanje tehničkih znanja te predavanja o ekonomskim temama vezanim uz izradu poslovnih projekata zasnovanih na tehnologijama potrebnim za razvoj aplikacija za pokretne uređaje i web. Praktična komponenta vještine organizirana je kao natjecanje u sklopu kojega timovi studenata razvijaju svoje originalne poslovne ideje, implementiraju ih u obliku aplikacija za pokretne uređaje i/ili web te svoja rješenja kompetitivno uspoređuju s rješenjima svojih kolega studenata.

Studijski programi

Sveučilišni preddiplomski
[FER2-HR] Automatika - modul
Vještine - 6.semestra (6. semestar)
[FER2-HR] Bežične komunikacijske tehnologije - modul
Vještine - 6.semestra (6. semestar)
[FER2-HR] Elektroenergetika - modul
Vještine - 6.semestra (6. semestar)
[FER2-HR] Elektroničko i računalno inženjerstvo - modul
Vještine - 6.semestra (6. semestar)
[FER2-HR] Elektronika - modul
Vještine - 6.semestra (6. semestar)
[FER2-HR] Elektrotehnika i informacijska tehnologija - studij
Vještine - 4. semestra (4. semestar)
[FER2-HR] Obradba informacija - modul
Vještine - 6.semestra (6. semestar)
[FER2-HR] Programsko inženjerstvo i informacijski sustavi - modul
Vještine - 6.semestra (6. semestar)
[FER2-HR] Računalno inženjerstvo - modul
Vještine - 6.semestra (6. semestar)
[FER2-HR] Računarska znanost - modul
Vještine - 6.semestra (6. semestar)
[FER2-HR] Računarstvo - studij
Vještine - 4. semestra (4. semestar)
[FER2-HR] Telekomunikacije i informatika - modul
Vještine - 6.semestra (6. semestar)
Sveučilišni diplomski
Vještine - dipl.studij_FER3 - 2. semestar (2. semestar)
Vještine - dipl.studij_FER3 - 2. semestar (2. semestar)
Vještine - dipl.studij_FER3 - 2. semestar (2. semestar)
[FER2-HR] Automatika - profil
Vještine - dipl.studij - 2. semestar (2. semestar)
[FER2-HR] Bežične komunikacijske tehnologije - profil
Vještine - dipl.studij - 2. semestar (2. semestar)
[FER2-HR] Elektroenergetika - profil
Vještine - dipl.studij - 2. semestar (2. semestar)
[FER2-HR] Elektroničko i računalno inženjerstvo - profil
Vještine - dipl.studij - 2. semestar (2. semestar)
[FER2-HR] Elektronika - profil
Vještine - dipl.studij - 2. semestar (2. semestar)
[FER2-HR] Elektrotehnički sustavi i tehnologija - profil
Vještine - dipl.studij - 2. semestar (2. semestar)
[FER2-HR] Obradba informacija - profil
Vještine - dipl.studij - 2. semestar (2. semestar)
[FER2-HR] Programsko inženjerstvo i informacijski sustavi - profil
Vještine - dipl.studij - 2. semestar (2. semestar)
[FER2-HR] Računalno inženjerstvo - profil
Vještine - dipl.studij - 2. semestar (2. semestar)
[FER2-HR] Računarska znanost - profil
Vještine - dipl.studij - 2. semestar (2. semestar)
[FER2-HR] Telekomunikacije i informatika - profil
Vještine - dipl.studij - 2. semestar (2. semestar)

Opće kompetencije

Studenti kroz vještinu stječu sljedeće tehno-ekonomske kompetencije potrebne za izradu projekata za pokretne uređaje i web: i) sposobnost upravljanja životnim ciklusom projekata u agilnoj metodologiji; ii) poznavanje osnova tehnologija za pokretne uređaje i web; iii) sposobnost razvoja aplikacija za pokretne uređaje koje su zasnovane na popularnim platformama pokretnih uređaja (iOS, Android, WP8) s dubljim poznavanjem platforme odabrane za praktičnu izvedbu; iv) sposobnost pretvaranja vlastite originalne ideje u inovativnu aplikaciju za pokretne uređaje i/ili web; v) sposobnost izrade poslovnog modela projekta; i vi) sposobnost rada u malom do srednje velikom timu.

Ishodi učenja

 1. primijeniti tehnička i ekonomska znanja potrebna za izradu programskih rješenja za popularne platforme pokretnih uređaja i web
 2. planirati životni ciklus izrade web-aplikacija te aplikacija za pokretne uređaje i web
 3. razlikovati tehnologije potrebne za izradu aplikacija za pokretne uređaje i web
 4. dizajnirati kreativne i inovativne aplikacije za pokretne uređaje i web
 5. demonstrirati smisao za poduzetništvo u području aplikacija za pokretne uređaje i web
 6. razviti znanja i vještine potrebne za rad u timu

Oblici nastave

Predavanja

Predavanja o ekonomskim temama vezanim uz pokretanje poslovnih projekata zasnovanih na tehnologijama za pokretne uređaje i web održavaju se jednom tjedno u trajanju od dva školska sata. Predavanja se snimaju te u digitalnom obliku objavljuju na web-stranicama vještine. Predavači su ugledne osobe iz poslovne ili akademske zajednice koje posjeduju iskustva u području izrade projekata za pokretne uređaje i/ili web: i) profesori i asistenti na fakultetima (Sveučilište u Zagrebu Fakultet elektrotehnike i računarstva te Sveučilište u Zagrebu Ekonomski fakultet); ii) poduzetnici i vodeći ljudi u kompanijama s iskustvom u pokretanju i vođenju tvrtki čiji su poslovni modeli temeljeni na web-tehnologijama i/ili tehnologijama za pokretne uređaje; iii) članovi i alumni studentske udruge eSTUDENT.

Demonstracijske vježbe

Radionice o tehničkim znanjima vezanim uz pokretanje poslovnih projekata zasnovanih na tehnologijama za pokretne uređaje i web održavaju se jednom tjedno u trajanju od tri školska sata. Radionice se snimaju te se u digitalnom obliku mogu dohvatiti s web-stranica vještine. Predavači na radionicama su ugledne osobe iz poslovne ili akademske zajednice koje posjeduju iskustva u području izrade projekata za pokretne uređaje i/ili web: i) profesori i asistenti na fakultetima (Sveučilište u Zagrebu Fakultet elektrotehnike i računarstva te Sveučilište u Zagrebu Ekonomski fakultet); ii) stručnjaci iz industrije s iskustvom razvoja aplikacija za ciljane platforme (partnerske tvrtke te vodeće tvrtke iz područja razvoja aplikacija za web i/ili pokretne platforme)

Konzultacije

Suci koji mentoriraju i ocjenjuju projekte komentiraju rezultate projekata u definiranim kontrolnim točkama.

Seminari

Studenti prezentiraju svoju ideju projekta te pripadni poslovni plan putem seminara te na taj način izrađuju potrebne materijale koji služe mentorima za korekciju i usmjeravanje natjecateljskih projekata u definiranim kontrolnim točkama. Studenti također izrađuju tehničku dokumentaciju aplikacije te prezentaciju za osmišljen i implementiran projekt.

Programske vježbe

Projekt mora zadovoljavati, uz ostale, tehničke kriterije dovršenosti, što podrazumijeva: i) aplikacija mora biti funkcionalno cjelovita, a njezine mogućnosti opisane u ideji projekta u potpunosti implementirane; ii) sučelje aplikacije mora imati cjeloviti i dovršeni dizajn.

E-učenje

Predavanja i radionice se snimaju te se u digitalnom obliku mogu dohvatiti s web-stranica vještine. Uspostavljen je forum gdje studenti mogu postavljati pitanja vezana uz organizaciju vještine/natjecanja te pitanja vezana uz sadržaj predavanja/radionica ili probleme na koje su naišli tijekom razvoja vlastite aplikacije, a na koja odgovaraju organizatori natjecanja, predavači te stručnjaci za popularne platforme pokretnih uređaja. Dodatno, vještina je prisutna na društvenim mrežama (Facebook, Twitter) putem kojih se ostvaruje dvosmjerna komunikacija sa svim dionicima (studenti-natjecatelji, organizatori natjecanja, predavači, pokrovitelji natjecanja).

Način ocjenjivanja

Kontinuirana nastava Ispitni rok
Vrsta provjere Prag Udio u ocjeni Prag Udio u ocjeni
Seminar/Projekt 0 % 100 % 0 % 100 %
Napomena / komentar

Za uspješno polaganje vještine sudionici trebaju ispuniti sljedeće uvjete: i) redovito pohađanje predavanja i radionica; ii) redovito ispunjavanje zadanih obaveza, što uključuje predaju ideje projekta, zajedno s pratećim poslovnim planom te predaju potrebnih materijala mentorima za korekciju u definiranim kontrolnim točkama, kao i predaju završenog projekta koji mora zadovoljavati kriterije dovršenosti. Kriteriji dovršenosti podrazumijevaju: a) aplikacija mora biti funkcionalno cjelovita, a njezine mogućnosti opisane u ideji projekta u potpunosti implementirane; b) sučelje aplikacije mora imati cjeloviti i dovršeni dizajn; c) pripadna tehnička dokumentacija aplikacije mora sadržavati sve glavne elemente navedene u predlošku dokumentacije; d) projekt treba predstaviti prezentacijom.

Tjedni plan nastave

 1. Uvod u tržište pokretnih uređaja
 2. Razvoj programske podrške za pokretne uređaje
 3. Razvoj programske podrške za Android, 1. dio
 4. Razvoj programske podrške za Android, 2. dio
 5. Web - uvod
 6. Web - HTML5, CSS3
 7. Razvoj programske podrške za iOS, 1. dio
 8. Razvoj programske podrške za iOS, 2. dio
 9. Razvoj programske podrške za WP7
 10. Razvojni ciklus programske podrške, 1. dio
 11. Razvojni ciklus programske podrške, 2. dio
 12. Plaćanje omogućeno pokretnim uređajima
 13. Utjecaj pokretnih uređaja na informacijsko i komunikacijsko tržište
 14. Pokretanje tvrtke
 15. Izvoz rješenja zasnovanih na informacijskim i komunikacijskim tehnologijama

Literatura

E. Brunette (2009.), Hello, Android: Introducing Google's Mobile Development Platform, Pragmatic Bookshelf
R. Meier (2010.), Professional Android 2 Application Development, Wrox
S.G. Kochan (2011.), Programming in Objective-C (4th Edition) (Developer's Library), Addison-Wesley Professional
J. Conway (2010.), iPhone Programming: The Big Nerd Ranch Guide, Addison-Wesley Professional
A. Nathan (2011.), 101 Windows Phone 7 Apps, Volume I: Developing Apps 1-50, Sams

Za studente

Izvedba

ID 127248
  Ljetni semestar
4 ECTS
R1 Engleski jezik
R2 E-učenje
30 Predavanja
0 Seminar
0 Auditorne vježbe
45 Laboratorijske vježbe
0 Konstrukcijske vježbe
0 Vježbe tjelesnog odgoja

Ocjenjivanje

- izvrstan
- vrlo dobar
- dobar
- dovoljan