Okoliš, održivi razvoj i ublažavanje klimatskih promjena

Prikazani su podaci za akademsku godinu: 2023./2024.

Opis predmeta

Temeljni ekološki pojmovi, Sastavnice okoliša i zakonodavstvo u zaštiti okoliša, Biološka raznolikost, Politike zaštite okoliša i ublažavanja klimatskih promjena, Procjena utjecaja na okoliš, Onečišćenje i zaštita zraka , Onečišćenje okoliša prometom, Onečišćenje i zaštita tla, Onečišćenje i zaštita voda , Otpad i utjecaj odlagališta otpada, Promjene u atmosferi i klimatske promjene, Plinovi staklenika i globalno zagrijavanje, Oštećenje ozonskog omotača, Utjecaj energetike na okoliš, Međunarodni dogovori u zaštiti okoliša, Integralni pristup zaštiti okoliša, Ciljevi zaštite okoliša, Subjekti zaštite okoliša, Načela zaštite okoliša, Temeljni dokumenti zaštite okoliša, Mjere i postupci zaštite okoliša, Ekonomski instrumenti i zaštita okoliša.

Studijski programi

Sveučilišni preddiplomski
Transverzalni predmeti (3. semestar) (5. semestar)
Transverzalni predmeti (3. semestar) (5. semestar)
[FER2-HR] Automatika - modul
(5. semestar)
[FER2-HR] Bežične komunikacijske tehnologije - modul
(5. semestar)
[FER2-HR] Elektroenergetika - modul
(5. semestar)
[FER2-HR] Elektroničko i računalno inženjerstvo - modul
(5. semestar)
[FER2-HR] Elektronika - modul
(5. semestar)
[FER2-HR] Obradba informacija - modul
(5. semestar)
[FER2-HR] Programsko inženjerstvo i informacijski sustavi - modul
(5. semestar)
[FER2-HR] Računalno inženjerstvo - modul
(5. semestar)
[FER2-HR] Računarska znanost - modul
(5. semestar)
[FER2-HR] Telekomunikacije i informatika - modul
(5. semestar)
Sveučilišni diplomski
Transverzalni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Transverzalni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Transverzalni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Transverzalni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Transverzalni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Transverzalni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Transverzalni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Transverzalni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Transverzalni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Transverzalni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Transverzalni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Transverzalni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Transverzalni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Transverzalni predmeti (1. semestar) (3. semestar)

Ishodi učenja

 1. Objasniti što je ekologija, a što zaštita okoliša
 2. Identificirati osnove zaštite okoliša
 3. Opisati sastavnice okoliša (tlo, voda, zrak...) te prepoznati njihove mjere zaštite
 4. Objasniti globalne promjene u okolišu
 5. Objasniti klimatske promjene
 6. Objasniti pojam održivi razvoj
 7. Objasniti načela održivog razvoja
 8. Objasniti mjere za ublazavanje i prilagodenje klimatskim promjenama

Oblici nastave

Predavanja

Nastava na predmetu organizirana je kroz dva nastavna ciklusa. Prvi ciklus se sastoji od 7 tjedana direktne nastave i meduispita. Drugi ciklus nastave sadrzava 6 tjedana direktne nastave i zavrsni ispit. nastava se provodi kroz ukupno 15 tjedana s tjednim opterecenje od 2 sata.

Način ocjenjivanja

Kontinuirana nastava Ispitni rok
Vrsta provjere Prag Udio u ocjeni Prag Udio u ocjeni
Kratke provjere znanja 50 % 20 % 50 % 20 %
Sudjelovanje u nastavi 50 % 10 % 50 % 10 %
Međuispit: Pismeni 50 % 34 % 0 %
Završni ispit: Pismeni 50 % 36 %
Ispit: Pismeni 50 % 70 %

Tjedni plan nastave

 1. Komponente okoliša i regulativa za zaštitu okoliša
 2. Bioraznolikost
 3. Okolišna politika i ublažavanje klimatskih promjena
 4. Osnove okolišne ekonomije i politike
 5. Zagađenje zraka i mjere zaštite
 6. Zagađenje tla i mjere zaštite
 7. Zagađenje voda i mjere zaštite
 8. Međuispit
 9. Otpad i utjecaj na zemljište
 10. Plinovi staklenika i globalno zagrijavanje
 11. Smanjenje sloja ozona
 12. Utjecaji na okoliš, Međunarodni dogovori za zaštitu okoliša
 13. Ciljevi i principi zaštite okoliša, Subjekti zaštite okoliša
 14. Osnovni dokumenti zaštite okoliša, Procedure i mjere u zaštiti okoliša, Ekonomski instrumenti u zaštiti okoliša
 15. Završni ispit

Literatura

Danilo Feretić; Željko Tomšić; Nikola Čavlina, Dejan Škanata (2000.), Elektrane i okoliš, Element
United Nations Environment Programme (UNEP) (2016.), GEO-6: Global Environment Outlook: Regional assessment for the Pan-European Region, , United Nations Economic Commission for Europe (UNECE)
David Coley (2011.), Energy and Climate Change, John Wiley & Sons
Roger Fouquet (2013.), Handbook on Energy and Climate Change, Edward Elgar Publishing
Jefferson W. Tester (2005.), Sustainable Energy, MIT Press
(2019.), Strategija prilagodbe klimatskim promjenama u Republici Hrvatskoj za razdoblje do 2040. godine s pogledom na 2070. godinu, Ministarstvo zaštite okoliša i energetike
(2019.), Prvi Nacrt Integriranog energetskog i klimatskog plana za razdoblje od 2021. do 2030. godine, Ministarstvo zaštite okoliša i energetike