Okoliš, održivi razvoj i ublažavanje klimatskih promjena

Opis predmeta

Temeljni ekološki pojmovi, Sastavnice okoliša i zakonodavstvo u zaštiti okoliša, Biološka raznolikost, Politike zaštite okoliša i ublažavanja klimatskih promjena, Procjena utjecaja na okoliš, Onečišćenje i zaštita zraka , Onečišćenje okoliša prometom, Onečišćenje i zaštita tla, Onečišćenje i zaštita voda , Otpad i utjecaj odlagališta otpada, Promjene u atmosferi i klimatske promjene, Plinovi staklenika i globalno zagrijavanje, Oštećenje ozonskog omotača, Utjecaj energetike na okoliš, Međunarodni dogovori u zaštiti okoliša, Integralni pristup zaštiti okoliša, Ciljevi zaštite okoliša, Subjekti zaštite okoliša, Načela zaštite okoliša, Temeljni dokumenti zaštite okoliša, Mjere i postupci zaštite okoliša, Ekonomski instrumenti i zaštita okoliša.

Ishodi učenja

 1. Objasniti što je ekologija, a što zaštita okoliša
 2. Identificirati osnove zaštite okoliša
 3. Opisati sastavnice okoliša (tlo, voda, zrak...) te prepoznati njihove mjere zaštite
 4. Objasniti globalne promjene u okolišu
 5. Objasniti klimatske promjene
 6. Objasniti pojam održivi razvoj
 7. Objasniti načela održivog razvoja
 8. Objasniti mjere za ublazavanje i prilagodenje klimatskim promjenama

Oblici nastave

Predavanja

Nastava na predmetu organizirana je kroz dva nastavna ciklusa. Prvi ciklus se sastoji od 7 tjedana direktne nastave i meduispita. Drugi ciklus nastave sadrzava 6 tjedana direktne nastave i zavrsni ispit. nastava se provodi kroz ukupno 15 tjedana s tjednim opterecenje od 2 sata.

Način ocjenjivanja

Kontinuirana nastava Ispitni rok
Vrsta provjere Prag Udio u ocjeni Prag Udio u ocjeni
Kratke provjere znanja 50 % 30 % 0 % 0 %
Međuispit: Pismeni 50 % 34 % 0 %
Završni ispit: Pismeni 50 % 36 %
Ispit: Pismeni 50 % 70 %

Tjedni plan nastave

 1. Komponente okoliša i regulativa za zaštitu okoliša
 2. Bioraznolikost
 3. Okolišna politika i ublažavanje klimatskih promjena
 4. Osnove okolišne ekonomije i politike
 5. Zagađenje zraka i mjere zaštite
 6. Zagađenje tla i mjere zaštite
 7. Zagađenje voda i mjere zaštite
 8. Međuispit
 9. Otpad i utjecaj na zemljište
 10. Plinovi staklenika i globalno zagrijavanje
 11. Smanjenje sloja ozona
 12. Utjecaji na okoliš, Međunarodni dogovori za zaštitu okoliša
 13. Ciljevi i principi zaštite okoliša, Subjekti zaštite okoliša
 14. Osnovni dokumenti zaštite okoliša, Procedure i mjere u zaštiti okoliša, Ekonomski instrumenti u zaštiti okoliša
 15. Završni ispit

Studijski programi

Sveučilišni preddiplomski
Automatika (modul)
(5. semestar)
Bežične komunikacijske tehnologije (modul)
(5. semestar)
Elektroenergetika (modul)
(5. semestar)
Elektroničko i računalno inženjerstvo (modul)
(5. semestar)
Elektronika (modul)
(5. semestar)
Elektrotehnika i informacijska tehnologija (studij)
Transverzalni predmeti (3. semestar) (5. semestar)
Obradba informacija (modul)
(5. semestar)
Programsko inženjerstvo i informacijski sustavi (modul)
(5. semestar)
Računalno inženjerstvo (modul)
(5. semestar)
Računarska znanost (modul)
(5. semestar)
Računarstvo (studij)
Transverzalni predmeti (3. semestar) (5. semestar)
Telekomunikacije i informatika (modul)
(5. semestar)
Sveučilišni diplomski
Audiotehnologije i elektroakustika (profil)
Transverzalni predmeti (1. semestar)
Automatika i robotika (profil)
Transverzalni predmeti (1. semestar)
Elektroenergetika (profil)
Transverzalni predmeti (1. semestar)
Elektroničko i računalno inženjerstvo (profil)
Transverzalni predmeti (1. semestar)
Elektronika (profil)
Transverzalni predmeti (1. semestar)
Elektrostrojarstvo i automatizacija (profil)
Transverzalni predmeti (1. semestar)
Informacijsko i komunikacijsko inženjerstvo (profil)
Transverzalni predmeti (1. semestar)
Komunikacijske i svemirske tehnologije (profil)
Transverzalni predmeti (1. semestar)
Programsko inženjerstvo i informacijski sustavi (profil)
Transverzalni predmeti (1. semestar)
Računalno inženjerstvo (profil)
Transverzalni predmeti (1. semestar)
Računalno modeliranje u inženjerstvu (profil)
Transverzalni predmeti (1. semestar)
Računarska znanost (profil)
Transverzalni predmeti (1. semestar)
Znanost o mrežama (profil)
Transverzalni predmeti (1. semestar)
Znanost o podacima (profil)
Transverzalni predmeti (1. semestar)

Literatura

Danilo Feretić; Željko Tomšić; Nikola Čavlina, Dejan Škanata (2000.), Elektrane i okoliš, Element
United Nations Environment Programme (UNEP) (2016.), GEO-6: Global Environment Outlook: Regional assessment for the Pan-European Region, , United Nations Economic Commission for Europe (UNECE)
David Coley (2011.), Energy and Climate Change, John Wiley & Sons
Roger Fouquet (2013.), Handbook on Energy and Climate Change, Edward Elgar Publishing
Jefferson W. Tester (2005.), Sustainable Energy, MIT Press
(2019.), Strategija prilagodbe klimatskim promjenama u Republici Hrvatskoj za razdoblje do 2040. godine s pogledom na 2070. godinu, Ministarstvo zaštite okoliša i energetike
(2019.), Prvi Nacrt Integriranog energetskog i klimatskog plana za razdoblje od 2021. do 2030. godine, Ministarstvo zaštite okoliša i energetike