Okoliš, održivi razvoj i ublažavanje klimatskih promjena

Ishodi učenja

 1. Objasniti što je ekologija, a što zaštita okoliša
 2. Identificirati osnove zaštite okoliša
 3. Opisati sastavnice okoliša (tlo, voda, zrak...) te prepoznati njihove mjere zaštite
 4. Objasniti globalne promjene u okolišu
 5. Objasniti klimatske promjene
 6. Objasniti pojam održivi razvoj
 7. Objasniti načela održivog razvoja
 8. Objasniti mjere za ublazavanje i prilagodenje klimatskim promjenama

Oblici nastave

Predavanja

Nastava na predmetu organizirana je kroz dva nastavna ciklusa. Prvi ciklus se sastoji od 7 tjedana direktne nastave i meduispita. Drugi ciklus nastave sadrzava 6 tjedana direktne nastave i zavrsni ispit. nastava se provodi kroz ukupno 15 tjedana s tjednim opterecenje od 2 sata.

Samostalni zadaci

Domaće zadaće

Način ocjenjivanja

Kontinuirana nastava Ispitni rok
Vrsta provjere Prag Udio u ocjeni Prag Udio u ocjeni
Kratke provjere znanja 50 % 18 % 50 % 18 %
Sudjelovanje u nastavi 50 % 12 % 50 % 12 %
Međuispit: Pismeni 50 % 35 % 0 %
Završni ispit: Pismeni 50 % 35 %
Ispit: Pismeni 50 % 70 %

Tjedni plan nastave

 1. Komponente okoliša i regulativa za zaštitu okoliša.
 2. Bioraznolikost.
 3. Okolišna politika i ublažavanje klimatskih promjena.
 4. Osnove okolišne ekonomije i politike.
 5. Zagađenje zraka i mjere zaštite.
 6. Zagađenje tla i mjere zaštite.
 7. Zagađenje voda i mjere zaštite.
 8. Međuispit.
 9. Otpad i utjecaj na zemljište.
 10. Plinovi staklenika i globalno zagrijavanje.
 11. Smanjenje sloja ozona.
 12. Utjecaji na okoliš. Međunarodni dogovori za zaštitu okoliša.
 13. Ciljevi i principi zaštite okoliša. Subjekti zaštite okoliša.
 14. Osnovni dokumenti zaštite okoliša. Procedure i mjere u zaštiti okoliša. Ekonomski instrumenti u zaštiti okoliša.
 15. Završni ispit.

Studijski programi

Sveučilišni preddiplomski
Automatika (modul)
(5. semestar)
Bežične komunikacijske tehnologije (modul)
(5. semestar)
Elektroenergetika (modul)
(5. semestar)
Elektroničko i računalno inženjerstvo (modul)
(5. semestar)
Elektronika (modul)
(5. semestar)
Elektrotehnika i informacijska tehnologija (studij)
Transverzalni predmeti (3. semestar) (5. semestar)
Obradba informacija (modul)
(5. semestar)
Programsko inženjerstvo i informacijski sustavi (modul)
(5. semestar)
Računalno inženjerstvo (modul)
(5. semestar)
Računarska znanost (modul)
(5. semestar)
Računarstvo (studij)
Transverzalni predmeti (3. semestar) (5. semestar)
Telekomunikacije i informatika (modul)
(5. semestar)
Sveučilišni diplomski
Audiotehnologije i elektroakustika (profil)
Transverzalni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Elektroenergetika (profil)
Transverzalni predmeti (1. semestar) (3. semestar)

Literatura

Danilo Feretić; Željko Tomšić; Nikola Čavlina, Dejan Škanata (2000.), Elektrane i okoliš, Element
United Nations Environment Programme (UNEP) (2016.), GEO-6: Global Environment Outlook: Regional assessment for the Pan-European Region, , United Nations Economic Commission for Europe (UNECE)
David Coley (2011.), Energy and Climate Change, John Wiley & Sons
Roger Fouquet (2013.), Handbook on Energy and Climate Change, Edward Elgar Publishing
Jefferson W. Tester (2005.), Sustainable Energy, MIT Press
(2019.), Strategija prilagodbe klimatskim promjenama u Republici Hrvatskoj za razdoblje do 2040. godine s pogledom na 2070. godinu, Ministarstvo zaštite okoliša i energetike
(2019.), Prvi Nacrt Integriranog energetskog i klimatskog plana za razdoblje od 2021. do 2030. godine, Ministarstvo zaštite okoliša i energetike