Radionice za doktorande

U prijepodnevnom programu Dana doktorata, 1. lipnja 2023. godine, od 10 do 12 sati, doktorandima će biti ponuđene dvije radionice:

  •     Radionica P1, Siva vijećnica
    Upravljanje referencama i olakšavanje istraživačkog procesa
  •     Radionica P2, Bijela vijećnica
    Kako pisanje doktorata može postati manje stresno iskustvo? - interaktivna mindfulness radionica -

Siva i bijela vijećnica nalaze se u konferencijskom bloku FER-a, zgrada D, desno prije pulta Studentske službe.

Važno:

Radionica P1 se posebno preporučuje studentima 1. godine doktorskoga studija. Na raspolaganju će biti (ograničen broj) produžnih kabela za napajanje, kako bi studenti mogli koristiti vlastite laptope.

Za radionicu P2 potrebna je prijava, zbog ograničenja na veličinu grupe. U slučaju većeg prijavljenog broja studenata, radionica će se za zainteresirane ponoviti u dodatnom terminu. Prijaviti se možete putem elektroničke pošte, na adresu: dan.doktorata@fer.hr. Rok za prijavu je do 29. svibnja (ponedjeljak) do kraja dana.

Detalje možete pročitati u nastavku.

Radionica P1 - Upravljanje referencama i olakšavanje istraživačkog procesa

1. lipnja 2023., 10.00-12.00 sati, Siva vijećnica

Dr. sc. Lovela Machala Poplašen
Škola narodnog zdravlja „Andrija Štampar“, Sveučilište u Zagrebu Medicinski fakultet

Radionica će polaznicima pružiti osnovno znanje o alatima za upravljanje referencama, s posebnim naglaskom na besplatno dostupan alat Zotero, njegove funkcionalnosti i način korištenja.

Radionica će početi uvodnim dijelom u kojem će se objasniti koncepti referenciranja i citiranja u akademskim radovima. Sudionici će naučiti zašto je važno pravilno citirati izvore i kako to može poboljšati kvalitetu njihovih radova. Nakon toga, dati će se kratki pregled alata za upravljanje referencama koji su dostupni na tržištu, a fokus će biti na predstavljanju Zotera kao besplatno dostupnog alata za upravljanje referencama. Sudionici će se upoznati s osnovnim značajkama Zotera, kao što su stvaranje bibliografske baze podataka, unos i organizacija referenci te generiranje bibliografije. Demonstrirat će se kako koristiti Zotero za automatsko generiranje citata i bibliografije u popularnim formatima (npr. APA, MLA). Sljedeći segment radionice će se baviti naprednijim značajkama Zotera. Sudionici će naučiti kako ga koristiti za suradnju i dijeljenje referenci s drugima, kako kreirati grupe za zajednički rad te kako optimizirati organizaciju referenci za veće projekte. Završni dio radionice će se fokusirati na integraciju alata Zotero s drugim alatima za pisanje, kao što su Microsoft Word ili Google Docs. Polaznici će također naučiti kako koristiti Zotero za brzo i jednostavno umetanje citata i bibliografije u svoje radove, čime će uštedjeti vrijeme i smanjiti mogućnost grešaka.

Radionica će biti interaktivna, s prilikom za sudionike da postavljaju pitanja i vježbaju korištenje alata Zotero na vlastitim prijenosnim računalima. Radionicom će polaznici steći osnovno znanje i vještine za samostalno korištenje alata Zotero u svom akademskom radu.

 

O voditeljici radionice:

Dr. sc. Lovela Machala Poplašen voditeljica je Knjižnice Andrija Štampar, Škola narodnog zdravlja „Andrija Štampar“, Sveučilište u Zagrebu Medicinski fakultet. Kao suradnica u nastavi na Medicinskom fakultetu u Zagrebu predaje na diplomskom studiju sestrinstva, poslijediplomskom doktorskom studiju Biomedicina i zdravstvo te specijalističkom poslijediplomskom studiju Školska i adolescentna medicina na području informacijske pismenosti i znanstvene komunikacije. Do sada je bila sudionica nekoliko znanstveno-istraživačkih i stručnih projekata, a trenutno je suradnica na uspostavnom istraživačkom projektu „Opasnosti i prednosti društvenih mreža: e-profesionalizam zdravstvenih djelatnika“ Hrvatske zaklade za znanost.

Članica je Komisije za medicinske knjižnice pri Hrvatskom knjižničarskom društvu te međunarodnog udruženja EAHIL - the European Association for Health Information and Libraries. Područje profesionalnog interesa joj je znanstvena komunikacija, vizualna i informacijska pismenost.

 

 

Radionica P2 - Kako pisanje doktorata može postati manje stresno iskustvo? - interaktivna mindfulness radionica -

1. lipnja 2023., 10.00-12.00 sati, Bijela vijećnica

Kako pisanje doktorata može postati manje stresno iskustvo?
-    interaktivna mindfulness radionica -

Doc. dr. sc. Lana Horvat Dmitrović
Sveučilište u Zagrebu Fakultet elektrotehnike i računarstva

Ako ste trenutno u procesu pisanja ili završavanja doktorata te ste često preplavljeni emocijama i mislima i osjećate da se vaš život pretvorio u jedan veliki stres i kaos, dođite i isprobajte mindfulness kao jednostavnu i efikasnu antistresnu tehniku koja vam sigurno može pomoći smanjiti trenutni utjecaj stresa na vaš život.

Na radionici će biti predstavljeni mehanizmi stresa, osnovne ideje, principi i vježbe mindfulnessa te različiti načini na koje se mindfulness može uklopiti u svakodnevne aktivnosti. Veći dio radionice će biti interaktivan i ispunjen praktičnim vježbama te ćete imati priliku isprobati različite antistresne vježbe koje pomažu kod opuštanja i samoregulacije misli i emocija.

Ova radionica je za vas ako želite povećati svoju otpornost na stres, unaprijediti samoregulaciju emocija i misli, vratiti se u ravnotežu za vrijeme ili nakon stresnog životnog perioda te ponovno uživati u miru, zadovoljstvu i skladu u svakodnevnom životu.

Važno: Za ovu radionicu potrebna je prijava, zbog ograničenja na veličinu grupe. U slučaju većeg prijavljenog broja studenata, radionica će se za zainteresirane ponoviti u dodatnom terminu. Prijaviti se možete putem elektroničke pošte, na adresu: dan.doktorata@fer.hr. Rok za prijavu je do 29. svibnja (ponedjeljak) do kraja dana.

 

O voditeljici radionice:

Lana Horvat Dmitrović docentica je u Zavodu za primijenjenu matematiku Sveučilišta u Zagrebu Fakulteta elektrotehnike i računarstva. Doktorirala je u području matematike 2011. godine te zadnjih desetak godina predaje matematičke kolegije prve godine studija. Mindfulnessom se počela baviti 2018. godine te je završila brojne edukacije na temu mindfulnessa od kojih su najznačajnije dobivanje međunarodnih licenci kao trenerice Relax Kids/Just Relax programa iz UK te učiteljice mindfulness meditacije koju je završila na UK College of Mindfulness Meditation, 2020. Također, sudjelovala je i na dvije mindfulness konferencije: Mindfulness 2019 – Be mindful. Teach Mindfully. Teach Mindfulness.  u Sloveniji 2019 i Mindful Leadership u Zagrebu 2022. te održala dvije radionice za nastavnike matematike na Kongresima nastavnika matematike 2018. i 2022. Od 2019. godine povremeno provodi radionice, predavanja i mjesečne programe za studente i zaposlenike FER-a. Također, trenutno se bavi i mindfulness edukacijama za firme.

 

[Povratak na pregled programa...]