Informacije i usluge za studente

Poznati smo kao jedan od najorganiziranijih fakulteta u Hrvatskoj. Svim studentima svakodnevno su na usluzi brojne fakultetske službe koje se brinu o informiranosti i zadovoljstvu studenata. Naš akademski kalendar poznat je godinu dana unaprijed, dok se ispitni rokovi najavljuju na početku semestra. 

Studentska služba

Studentska služba svakodnevno je studentima dostupna na šalterima ispred predavaonica D1 i D2 svakog radnog dana između 12 i 14 sati.  

Središnja knjižnica

Knjižnični fond čine stručne knjige (41300 svezaka), s vrlo vrijednom zbirkom priručnika, rječnika i enciklopedija te znanstvenih časopisa (662 naslova) koji pokrivaju područje nastavnog programa Fakulteta.

 

Informacijska infrastruktura

Centar informacijske potpore obavlja poslove informacijske potpore, razvoja informacijskih sustava, upravljanja računalnom mrežom, nadzora nad informacijskom sigurnošću, tehnološke potpore nastavi i e-obrazovanju, organizaciji nastave te organizacijom zajedničkih računalnih resursa.

Akademski kalendar

Naš akademski kalendar donosi se više od godinu dana unaprijed pa tako već sad znamo kako će izgledati nastava do kraja rujna sljedeće godine. Personalizirani kalendari s ugrađenim terminima predavanja i vježbi za cijelu akademsku godinu studentima su dostupni na intranetu.

 

Ured za mobilnost

Ured za mobilnost bavi se obrazovanjem i informiranjem djelatnika i studenata o dostupnim programima međunarodne suradnje te prati mogućnosti uključivanja FER-a i njegovih djelatnika i studenata u različite međunarodne organizacije i programe od interesa za FER.

Centar karijera

Centar karijera FER-a pruža pomoći studentima tijekom i u periodu do dvije godine nakon završetka studija, vezanu uz informiranje, savjetovanje, komunikaciju sa Studentskom službom i druge oblike pomoći vezane uz razvoj karijere i osobnih vještina studenata.

 

Snalaženje na Fakultetu

Onima koji prvi put kroče na Fakultet, naši se hodnici mogu činiti kao labirint. No, snalaženje je jednostavno: A, B, C i D kod nas su zgrade, ali njihov redoslijed u prostoru ima smisla tek ako znate kako su građene. No, zato su tu naš tlocrt i tražilica.