Oblikovanje interakcije

Prikazani su podaci za akademsku godinu: 2023./2024.

Predavanja

Opis predmeta

Kolegij se nastavlja na predmet Interakcija čovjeka i računala, a naslovljava naprednije postupke modeliranja, oblikovanja i vrednovanja interaktivnih proizvoda u odnosu na poboljšanje korisničkog doživljaja. Studenti će kroz praktični samostalni rad steći uvid u navedene postupke razvojem interaktivnog proizvoda u kontekstu višemodalne interakcije i post-WIMP sučelja.

Studijski programi

Sveučilišni diplomski
Izborni predmeti (2. semestar)
Izborni predmeti (2. semestar)
Izborni predmeti (2. semestar)
Izborni predmeti (2. semestar)
Izborni predmeti (2. semestar)
Izborni predmeti (2. semestar)
Izborni predmeti (2. semestar)
Izborni predmeti (2. semestar)
Izborni predmeti (2. semestar)
Izborni predmeti (2. semestar)
Izborni predmeti (2. semestar)
Izborni predmeti (2. semestar)
Izborni predmeti profila (2. semestar)
Izborni predmeti (2. semestar)
Izborni predmeti (2. semestar)

Ishodi učenja

 1. sintetizirati i primijeniti metodologiju oblikovanja interakcije na WIMP i post-WIMP sučeljima
 2. modelirati ciljane korisnike za koje se oblikuje interakcija
 3. kreirati i integrirati višemodalnu interakciju na WIMP i post-WIMP sučeljima
 4. konceptualno i fizički oblikovati ciljani interaktivni proizvod za WIMP i post-WIMP sučelja
 5. provesti iterativni postupak razvoja interaktivnog proizvoda korištenjem prototipom
 6. vrednovati interaktivni proizvod mjerenjima i analitičkim postupcima

Oblici nastave

Predavanja

Predavanja se odvijaju dijelom uzivo u ucionici, a dijelom u on-line obliku.

Samostalni zadaci

Predmet uključuje i obavljanje samostalnih zadataka.

Tjedni plan nastave

 1. HCI kao disciplina oblikovanja (skiciranje. sudioničko oblikovanje)
 2. HCI kao disciplina oblikovanja (skiciranje. sudioničko oblikovanje)
 3. Stilovi interakcije i tehnike interakcije, Oblikovanje za naprave ograničenih resursa (male. mobilne naprave), Navigacija. prikaz. rukovanje, Višemodalna sučelja (uključujući nove ulazne modalitete: senzorski i podaci o lokaciji. itd.), Izlaz (zvuk. stereoskopski prikaz. simulacija haptičke povratne veze. haptičke naprave), Korisnički ulaz (razglednik i praćenje objekata. raspoznavanje držanja (stava) i gesti (pokreta). akcelerometri. referentni markeri. pitanja korisničkog sučelja)
 4. Interakcija poticajima i emocije
 5. Stilovi interakcije i tehnike interakcije, Oblikovanje za naprave ograničenih resursa (male. mobilne naprave), Navigacija. prikaz. rukovanje, Dodirna i višedodirna sučelja, Post-WIMP sučelja (mobilna sučelja. nosiva i materijalna sučelja), Pristupi oblikovanju. implementaciji i vrednovanju interakcije bez miša
 6. Stilovi interakcije i tehnike interakcije, Oblikovanje za naprave ograničenih resursa (male. mobilne naprave), Navigacija. prikaz. rukovanje, Dodirna i višedodirna sučelja, Post-WIMP sučelja (mobilna sučelja. nosiva i materijalna sučelja), Interakcija za sveprisutno računarstvo (sveprisutno i kontekstno osjetljivo), Pristupi oblikovanju. implementaciji i vrednovanju interakcije bez miša
 7. Dostupnost (Pristupačnost), Sučelja za populacijske grupe različitih godišta, Unverzalna dostupnost (pristupačnost) (sučelja za populaciju različitih sposobnosti. sučelja za grupe različite dobi), Tehnike za prikupljanje zahtjeva. npr. intervjui. ankete. etnografsko i kontekstno ispitivanje, Tehnike i alati za analizu i predstavljanje zahtjeva. npr. izvještaji. persone, Internacionalizacija. oblikovanje za korisnike iz drugih kultura. međukulturalno oblikovanje
 8. Međuispit
 9. Izrada prototipa niske vjernosti (papirnog prototipa), Tehnike i alati izrade prototipa. npr. skiciranje. slikovni scenariji. izrada prototipa niske vjernosti. žični okviri
 10. Uzorci oblikovanja interakcije (vizualna hijerarhija. navigacijska udaljenost), Predstavljanje informacije (navigacija. prikaz. rukovanje), Zahtjevi na funkcionalnost i upotrebljivost, Tehnike i alati izrade prototipa. npr. skiciranje. slikovni scenariji. izrada prototipa niske vjernosti. žični okviri, Izlaz (zvuk. stereoskopski prikaz. simulacija haptičke povratne veze. haptičke naprave), Korisnički ulaz (razglednik i praćenje objekata. raspoznavanje držanja (stava) i gesti (pokreta). akcelerometri. referentni markeri. pitanja korisničkog sučelja)
 11. Vrednovanje s korisnicima. npr. promatranje. razmišljanje na glas. anketa. eksperiment, Izvještavanje o rezultatima vrednovanja
 12. Vrednovanje s korisnicima. npr. promatranje. razmišljanje na glas. anketa. eksperiment, Izvještavanje o rezultatima vrednovanja
 13. Heuristika upotrebljivosti i principi testiranja upotrebljivosti, Vrednovanje bez korisnika. korištenjem kvalitativnih i kvantitativnih tehnika, Izvještavanje o rezultatima vrednovanja
 14. Kognitivni modeli koji utječu na oblikovanje interakcije, Analiza zadataka. uključujući kvalitativne aspekte generiranja njihovih modela, Tehnike kvantitativnog vrednovanja. npr. vrednovanje razine utipkavanja
 15. Završni ispit

Literatura

(.), H. Sharp, Y. Rogers, J. Preece: Interaction Design: Beyond Human–Computer Interaction, Second Edition, John Wiley & Sons, 2007.,
(.), B. Moggridge: Designing Interactions, MIT Press, 2007.,
(.), M. Jones, G. Marsden: Mobile Interaction Design, John Wiley & Sons, 2006.,
(.), J. J. Garrett: The Elements of User Experience. User-Centered Design for the Web and Beyond, Second Edition, New Riders, 2011.,

Za studente

Izvedba

ID 222543
  Ljetni semestar
5 ECTS
R1 Engleski jezik
R1 E-učenje
30 Predavanja
25 Seminar
0 Auditorne vježbe
6 Laboratorijske vježbe
0 Konstrukcijske vježbe

Ocjenjivanje

izvrstan
vrlo dobar
dobar
dovoljan