Osnove razvoja digitalnih igara

Prikazani su podaci za akademsku godinu: 2023./2024.

Laboratorijske vježbe

Opis predmeta

U okviru ove vještine studenti će naučiti osnovne koncepte potrebne za razumijevanje i izradu digitalnih igara koristeći razvojnu okolinu Unity. Predavanja se sastoje od teoretskog i praktičnog dijela. U teoretskom dijelu bit će objašnjeni osnovni koncepti izrade digitalne igre dok će u praktičnom dijelu studenti u razvojnoj okolini Unity implementirati opisane koncepte. Uvodna predavanja će pokriti osnovne karakteristike industrije igara te osnove korištenja razvojne okoline Unity3D. Obraditi će se osnovni koncepti digitalnih igara kao što su kreiranje 2D i 3D grafike, ubacivanje elemenata u razvojnu okolinu Unity te zvuka i materijala. Studenti će naučiti i osnove rada s kamerom te osvjetljenjem, kao i animacijama, česticama i točkama pojavljivanja te će izrađivati korisničko sučelje. U okviru predmeta obrađivat će se i napredne teme poput simulacije fizike, programiranja složenih ponašanja, traženja puta te implementacije mrežnih funkcionalnosti. Studenti će u grupama implementirati svoju igru kroz koju će prikazati naučena znanja. Cilj predmeta nije samo osposobiti studente za izradu digitalne igre već ih i uputiti u rad u timovima u kojima se igre najčešće razvijaju te upoznati sa svim komponentama i ulogama koje postoje u procesu izrade igara.

Studijski programi

Sveučilišni preddiplomski
Vještine - 5. semestar (5. semestar)
Vještine - 5. semestar (5. semestar)
[FER2-HR] Automatika - modul
Vještine - 5. semestra (5. semestar)
[FER2-HR] Bežične komunikacijske tehnologije - modul
Vještine - 5. semestra (5. semestar)
[FER2-HR] Elektroenergetika - modul
Vještine - 5. semestra (5. semestar)
[FER2-HR] Elektroničko i računalno inženjerstvo - modul
Vještine - 5. semestra (5. semestar)
[FER2-HR] Elektronika - modul
Vještine - 5. semestra (5. semestar)
[FER2-HR] Obradba informacija - modul
Vještine - 5. semestra (5. semestar)
[FER2-HR] Programsko inženjerstvo i informacijski sustavi - modul
Vještine - 5. semestra (5. semestar)
[FER2-HR] Računalno inženjerstvo - modul
Vještine - 5. semestra (5. semestar)
[FER2-HR] Računarska znanost - modul
Vještine - 5. semestra (5. semestar)
[FER2-HR] Telekomunikacije i informatika - modul
Vještine - 5. semestra (5. semestar)
Sveučilišni diplomski
Vještine - dipl.studij_FER3 - 1. semestar (1. semestar)
Vještine - dipl.studij_FER3 - 3. semestar (3. semestar)
Vještine - dipl.studij_FER3 - 1. semestar (1. semestar)
Vještine - dipl.studij_FER3 - 3. semestar (3. semestar)
Vještine - dipl.studij_FER3 - 1. semestar (1. semestar)
Vještine - dipl.studij_FER3 - 3. semestar (3. semestar)
[FER2-HR] Automatika - profil
Vještine - dipl.studij - 1. semestar (1. semestar)
Vještine - dipl.studij - 3. semestar (3. semestar)
[FER2-HR] Bežične komunikacijske tehnologije - profil
Vještine - dipl.studij - 1. semestar (1. semestar)
Vještine - dipl.studij - 3. semestar (3. semestar)
[FER2-HR] Elektroenergetika - profil
Vještine - dipl.studij - 1. semestar (1. semestar)
Vještine - dipl.studij - 3. semestar (3. semestar)
[FER2-HR] Elektroničko i računalno inženjerstvo - profil
Vještine - dipl.studij - 1. semestar (1. semestar)
Vještine - dipl.studij - 3. semestar (3. semestar)
[FER2-HR] Elektronika - profil
Vještine - dipl.studij - 1. semestar (1. semestar)
Vještine - dipl.studij - 3. semestar (3. semestar)
[FER2-HR] Elektrotehnički sustavi i tehnologija - profil
Vještine - dipl.studij - 1. semestar (1. semestar)
Vještine - dipl.studij - 3. semestar (3. semestar)
[FER2-HR] Obradba informacija - profil
Vještine - dipl.studij - 1. semestar (1. semestar)
Vještine - dipl.studij - 3. semestar (3. semestar)
[FER2-HR] Programsko inženjerstvo i informacijski sustavi - profil
Vještine - dipl.studij - 1. semestar (1. semestar)
Vještine - dipl.studij - 3. semestar (3. semestar)
[FER2-HR] Računalno inženjerstvo - profil
Vještine - dipl.studij - 1. semestar (1. semestar)
Vještine - dipl.studij - 3. semestar (3. semestar)
[FER2-HR] Računarska znanost - profil
Vještine - dipl.studij - 1. semestar (1. semestar)
Vještine - dipl.studij - 3. semestar (3. semestar)
[FER2-HR] Telekomunikacije i informatika - profil
Vještine - dipl.studij - 1. semestar (1. semestar)
Vještine - dipl.studij - 3. semestar (3. semestar)

Ishodi učenja

 1. Razumjevanje osnovnih elemenata koji čine digitalnu igru
 2. Objasniti te koristiti elemente korisničkog sučelja sustava za izradu igara
 3. Objasniti i izraditi osnovne 3D objekte za potrebe igara
 4. Objasniti i izraditi osnovne animacije unutar digitalne igre
 5. Objasniti i izraditi funkcionalno korisničko sučelje
 6. Razumjeti i primijeniti tehnike za izvore zvuka u digitalnim igrama
 7. Razumjeti i primijeniti algoritme za nalaženje puta u digitalnim igrama
 8. Objasniti principe razmjene informacija za umrežene igre

Oblici nastave

Predavanja

Predavanja uz pomoć kombinacije prezentacija i interaktivne demonstracije rada u razvojnoj okolini Unity uz obvezno izvođenje primjera na vlastitim računalima

Konzultacije

Konzultacije u dogovorenom terminu ili preko elektroničke pošte.

Ostalo

Rad na grupnom projektu vlastite igre.

E-učenje

Izrada zadataka obrađenih na predavanju te njihova predaja kroz online sustav.

Način ocjenjivanja

Kontinuirana nastava Ispitni rok
Vrsta provjere Prag Udio u ocjeni Prag Udio u ocjeni
Domaće zadaće 0 % 25 % 0 % 0 %
Sudjelovanje u nastavi 0 % 15 % 0 % 0 %
Seminar/Projekt 0 % 50 % 0 % 0 %
Prisutnost 0 % 10 % 0 % 0 %

Tjedni plan nastave

 1. Predavanje 1: Uvod u predmet (objasniti studentima koncepte po kojima će se predmet voditi te način polaganja predmeta). Pregled trenutnog tržišta igara te motivacije za izradu igara. Pregled hrvatske industrije igara. Pregled procesa te sudionika razvoja igara. Pregled funkcionalnosti potrebnih za realizaciju digitalne igre.
 2. Predavanje 2: Uvod u sustav Unity: Instalacija, grafičko sučelje, elementi sustava. Scena projekta. Primjer projekta. Modifikacija osnovnih elemenata projekta. Uvoz sredstava iz različitih izvora. Podjela u timove za projekt. Domaća zadaća: Predaja Unity projekta sa zadacima koji su prikazani na predavanju.
 3. Predavanje 3: Osnovni koncepti vezani za izradu jednostavne 3D igre. Simulacija fizike i fizikalni materijali. Kreiranje predložaka, rad s komponentama, mijenjanje vizuelnih materijala, korištenje predefiniranih skripti, postavljanje nebeskog svoda, postavljanje osnovnog zvuka. Domaća zadaća: Ubacivanje kreiranih 3D elemenata u Unity.
 4. Predavanje 4: Animacija u Unity sustavu. Osnovna animacijska sredstva i komponente. Korištenje sustava Mecanim. Animacija kamere. Uvoz vanjskih animacija. Avatar i prijenos humanoidnih animacija. Domaća zadaća: Kreiranje kompleksnih animacija iz postojećih kroz automat stanja.
 5. Predavanje 5: Čestice, animacije i točke pojavljivanja. Domaća zadaća: Modifikacija sustava čestica izrađenih na predavanju. Projekt: Prezentacije koncepta projekta.
 6. Predavanje 6: Korisničko sučelje i kontrole. Osnove skriptiranja. Upravljač igre. Domaća zadaća: Dorada skripti napravljenih u okviru predavanja. Dodavanje novih elemenata korisničkog sučelja.
 7. Predavanje 7. Zvuk u igrama. Koncepti, izrada materijala, integracija u Unity. Domaća zadaća: Izrada i ubacivanje zvučnih elemenata u Unity.
 8. Međuispitni tjedan
 9. Međuispitni tjedan
 10. Predavanje 8: Kamera, materijali, sjenčenje i osvjetljenje. Domaća zadaća: Predaja Unity projekta sa zadacima koji su prikazani na predavanju.
 11. Predavanje 9: Projekt: Prezentacija napretka timova - konzultacije oko projekta
 12. Predavanje 10: Umjetna inteligencija i pronalazak puta. Domaća zadaća: Predaja Unity projekta sa zadacima koji su prikazani na predavanju.
 13. Predavanje 11: Mrežne komponente sustava Unity. Domaća zadaća: Predaja Unity projekta sa zadacima koji su prikazani na predavanju proširene novim funkcionalnostima
 14. Predavanje 12: Proceduralna generacija sadržaja. Domaća zadaća: Kreiranje vlastitog proceduralnog sadržaja.
 15. Predavanje 13: Različite razvojne platforme. Virtualna stvarnost. Projekt: Finalne prezentacije projekata.

Literatura

Pandžić, Igor Sunday; Pejša, Tomislav; Matković, Krešimir; Benko, Hrvoje; Čereković, Aleksandra; Matijašević, Maja (2011.), Virtualna okruženja: Interaktivna 3D grafika i njene primjene, Element
https://unity3d.com/learn (.), Zbirka tutoriala za sustav Unity,
https://docs.unity3d.com/Manual/index.html (.), Korisničke stranice sustava Unity,
Joseph Hocking (2018.), Unity in Action: Multiplatform game development in C#, Manning Publications

Za studente

Izvedba

ID 174784
  Zimski semestar
3 ECTS
R0 Engleski jezik
R2 E-učenje
24 Predavanja
0 Seminar
0 Auditorne vježbe
30 Laboratorijske vježbe
0 Konstrukcijske vježbe

Ocjenjivanje

izvrstan
vrlo dobar
dobar
dovoljan

Forum

>> / Sve diskusijske grupe / Organizacija timova

Br. poruka:    Prikaz: (1 - 200)  Ukupno: 200

Sortiraj prema: naslovu | vremenu zadnjeg odgovora | autoru
Naslov Odgovori Autor Zadnji odg.
* Kontakti kolega sa studija dizajna 0 Mirko Sužnjević 7. 10. 2017. u 13:36
* Testna poruka 0 Mirko Sužnjević 7. 10. 2017. u 13:28

Napomena:
* - oznaka za nove poruke