Osnove razvoja digitalnih igara

Opis predmeta

U okviru ove vještine studenti će naučiti osnovne koncepte potrebne za razumijevanje i izradu digitalnih igara koristeći razvojnu okolinu Unity. Predavanja se sastoje od teoretskog i praktičnog dijela. U teoretskom dijelu bit će objašnjeni osnovni koncepti izrade digitalne igre dok će u praktičnom dijelu studenti u razvojnoj okolini Unity implementirati opisane koncepte. Uvodna predavanja će pokriti osnovne karakteristike industrije igara te osnove korištenja razvojne okoline Unity3D. Obraditi će se osnovni koncepti digitalnih igara kao što su kreiranje 2D i 3D grafike, ubacivanje elemenata u razvojnu okolinu Unity te zvuka i materijala. Studenti će naučiti i osnove rada s kamerom te osvjetljenjem, kao i animacijama, česticama i točkama pojavljivanja te će izrađivati korisničko sučelje. U okviru predmeta obrađivat će se i napredne teme poput simulacije fizike, programiranja složenih ponašanja, traženja puta te implementacije mrežnih funkcionalnosti. Studenti će u grupama implementirati svoju igru kroz koju će prikazati naučena znanja. Cilj predmeta nije samo osposobiti studente za izradu digitalne igre već ih i uputiti u rad u timovima u kojima se igre najčešće razvijaju te upoznati sa svim komponentama i ulogama koje postoje u procesu izrade igara.

Ishodi učenja

 1. Razumjevanje osnovnih elemenata koji čine digitalnu igru
 2. Objasniti te koristiti elemente korisničkog sučelja sustava za izradu igara
 3. Objasniti i izraditi osnovne 3D objekte za potrebe igara
 4. Objasniti i izraditi osnovne animacije unutar digitalne igre
 5. Objasniti i izraditi funkcionalno korisničko sučelje
 6. Razumjeti i primijeniti tehnike za izvore zvuka u digitalnim igrama
 7. Razumjeti i primijeniti algoritme za nalaženje puta u digitalnim igrama
 8. Objasniti principe razmjene informacija za umrežene igre

Oblici nastave

Predavanja

Predavanja uz pomoć kombinacije prezentacija i interaktivne demonstracije rada u razvojnoj okolini Unity uz obvezno izvođenje primjera na vlastitim računalima

Konzultacije

Konzultacije u dogovorenom terminu ili preko elektroničke pošte.

Ostalo

Rad na grupnom projektu vlastite igre.

E-učenje

Izrada zadataka obrađenih na predavanju te njihova predaja kroz online sustav.

Način ocjenjivanja

Kontinuirana nastava Ispitni rok
Vrsta provjere Prag Udio u ocjeni Prag Udio u ocjeni
Domaće zadaće 0 % 25 % 0 % 0 %
Sudjelovanje u nastavi 0 % 15 % 0 % 0 %
Seminar/Projekt 0 % 50 % 0 % 0 %
Prisutnost 0 % 10 % 0 % 0 %

Tjedni plan nastave

 1. Predavanje 1: Uvod u predmet (objasniti studentima koncepte po kojima će se predmet voditi te način polaganja predmeta). Pregled trenutnog tržišta igara te motivacije za izradu igara. Pregled hrvatske industrije igara. Pregled procesa te sudionika razvoja igara. Pregled funkcionalnosti potrebnih za realizaciju digitalne igre.
 2. Predavanje 2: Uvod u sustav Unity: Instalacija, grafičko sučelje, elementi sustava. Scena projekta. Primjer projekta. Modifikacija osnovnih elemenata projekta. Podjela u timove za projekt. Domaća zadaća: Predaja Unity projekta sa zadacima koji su prikazani na predavanju.
 3. Predavanje 3: Osnovni koncepti vezani za računalnu grafiku. Kreiranje 2D i 3D grafike. Domaća zadaća: Ubacivanje kreiranih 3D elemenata u Unity.
 4. Predavanje 4: Zvuk u igrama. Koncepti, izrada materijala, integracija u Unity. Domaća zadaća: Izrada i ubacivanje zvučnih elemenata u Unity.
 5. Predavanje 5: Kamera, materijali i osvjetljenje. Domaća zadaća: Predaja Unity projekta sa zadacima koji su prikazani na predavanju.
 6. Predavanje 6: Čestice, animacije i točke pojavljivanja. Domaća zadaća: Predaja Unity projekta sa zadacima koji su prikazani na predavanju.
 7. Predavanje 7: Korisničko sučelje i kontrole. Navigacija i traženje puta. Domaća zadaća: Predaja Unity projekta sa zadacima koji su prikazani na predavanju.
 8. Predavanje 8: Simulacija fizikalnih svojstava u sustavu Unity. Domaća zadaća: Predaja Unity projekta sa zadacima koji su prikazani na predavanju.
 9. Predavanje 9: Programiranje u sustavu Unity. Ponašanje objekata. Dodavanje mehanizama igre. Upravljač igre. Domaća zadaća: Predaja Unity projekta sa zadacima koji su prikazani na predavanju.
 10. Predavanje 10: Mrežne komponente sustava Unity. Domaća zadaća: Predaja Unity projekta sa zadacima koji su prikazani na predavanju.
 11. Predavanje 11: Različite razvojne platforme. Virtualna stvarnost. Domaća zadaća: Predaja Unity projekta sa zadacima koji su prikazani na predavanju.
 12. Predavanje 12: Prezentacije projekata.

Studijski programi

Sveučilišni preddiplomski
Automatika (modul)
Vještine - 5. semestra (5. semestar)
Bežične komunikacijske tehnologije (modul)
Vještine - 5. semestra (5. semestar)
Elektroenergetika (modul)
Vještine - 5. semestra (5. semestar)
Elektroničko i računalno inženjerstvo (modul)
Vještine - 5. semestra (5. semestar)
Elektronika (modul)
Vještine - 5. semestra (5. semestar)
Obradba informacija (modul)
Vještine - 5. semestra (5. semestar)
Programsko inženjerstvo i informacijski sustavi (modul)
Vještine - 5. semestra (5. semestar)
Računalno inženjerstvo (modul)
Vještine - 5. semestra (5. semestar)
Računarska znanost (modul)
Vještine - 5. semestra (5. semestar)
Telekomunikacije i informatika (modul)
Vještine - 5. semestra (5. semestar)
Sveučilišni diplomski
Automatika (profil)
Vještine - dipl.studij - 1. semestar (1. semestar) Vještine - dipl.studij - 3. semestar (3. semestar)
Bežične komunikacijske tehnologije (profil)
Vještine - dipl.studij - 1. semestar (1. semestar) Vještine - dipl.studij - 3. semestar (3. semestar)
Elektroenergetika (profil)
Vještine - dipl.studij - 1. semestar (1. semestar) Vještine - dipl.studij - 3. semestar (3. semestar)
Elektroničko i računalno inženjerstvo (profil)
Vještine - dipl.studij - 1. semestar (1. semestar) Vještine - dipl.studij - 3. semestar (3. semestar)
Elektronika (profil)
Vještine - dipl.studij - 1. semestar (1. semestar) Vještine - dipl.studij - 3. semestar (3. semestar)
Elektrotehnički sustavi i tehnologija (profil)
Vještine - dipl.studij - 1. semestar (1. semestar) Vještine - dipl.studij - 3. semestar (3. semestar)
Elektrotehnika i informacijska tehnologija (studij)
Vještine - dipl.studij_FER3 - 1. semestar (1. semestar)
Informacijska i komunikacijska tehnologija (studij)
Vještine - dipl.studij_FER3 - 1. semestar (1. semestar)
Obradba informacija (profil)
Vještine - dipl.studij - 1. semestar (1. semestar) Vještine - dipl.studij - 3. semestar (3. semestar)
Programsko inženjerstvo i informacijski sustavi (profil)
Vještine - dipl.studij - 1. semestar (1. semestar) Vještine - dipl.studij - 3. semestar (3. semestar)
Računalno inženjerstvo (profil)
Vještine - dipl.studij - 1. semestar (1. semestar) Vještine - dipl.studij - 3. semestar (3. semestar)
Računarska znanost (profil)
Vještine - dipl.studij - 1. semestar (1. semestar) Vještine - dipl.studij - 3. semestar (3. semestar)
Računarstvo (studij)
Vještine - dipl.studij_FER3 - 1. semestar (1. semestar)
Telekomunikacije i informatika (profil)
Vještine - dipl.studij - 1. semestar (1. semestar) Vještine - dipl.studij - 3. semestar (3. semestar)

Literatura

Pandžić, Igor Sunday; Pejša, Tomislav; Matković, Krešimir; Benko, Hrvoje; Čereković, Aleksandra; Matijašević, Maja (2011.), Virtualna okruženja: Interaktivna 3D grafika i njene primjene, Element
https://unity3d.com/learn (.), Zbirka tutoriala za sustav Unity,
https://docs.unity3d.com/Manual/index.html (.), Korisničke stranice sustava Unity,
Joseph Hocking (2018.), Unity in Action: Multiplatform game development in C#, Manning Publications

Laboratorijske vježbe

Za studente

Izvedba

ID 174784
  Zimski semestar
3 ECTS
R0 Engleski jezik
R2 E-učenje
24 Predavanja
30 Laboratorijske vježbe

Ocjenjivanje

izvrstan
vrlo dobar
dobar
dovoljan

Forum

>> / Sve diskusijske grupe / Organizacija timova

Br. poruka:    Prikaz: (1 - 50)  Ukupno: 50

Sortiraj prema: naslovu | vremenu zadnjeg odgovora | autoru
Naslov Odgovori Autor Zadnji odg.
* Kontakti kolega sa studija dizajna 0 Mirko Sužnjević 7. 10. 2017. u 13:36
* Testna poruka 0 Mirko Sužnjević 7. 10. 2017. u 13:28

Napomena:
* - oznaka za nove poruke