Inovacije i upravljanje tehnologijom

Ishodi učenja

 1. Razlikovati pojmove pronalaska, invencije i inovacije
 2. Objasniti različite modele inovacija
 3. Objasniti proces uvođenja novih proizvoda i usluga na tržište
 4. Objasniti proces razvoja novih tehnologija
 5. Koristiti scenarijske planove i tehnologijske karte
 6. Primijeniti model Porterovih pet kompetitivnih sila za analizu strategija u umreženoj ekonomiji i visoko-tehnološkim kompanijama
 7. Razlikovati načine za izvođenje tehnologije na tržište
 8. Identificirati dionike i procese tehnologijskih politika

Oblici nastave

Predavanja

Samostalni zadaci

Tjedni plan nastave

 1. Otkriće. izum. inovacija.
 2. Inovacija: modeli inovacije. otvoreni i zatvoreni pristupi.
 3. Disruptivne inovacije. konkurentna dinamika tehnološkog diskontinuiteta.
 4. Uvođenje novog proizvoda/usluge.
 5. Uvođenje novog proizvoda/usluge.
 6. Razvijanje novih tehnologija: procesi upravljanja tehnologijom. prava intelektualnog vlasništva. procjenjivanje.
 7. Planiranje scenarija. tehnološko mapiranje.
 8. Međuispit.
 9. Strategija u novoj ekonomiji: Porterovih pet konkurentskih sila. strategija u mrežnom gospodarstvu. strategija u tvrtkama s razvojem naprednih tehnologija.
 10. Strategija u novoj ekonomiji: Porterovih pet konkurentskih sila. strategija u mrežnom gospodarstvu. strategija u tvrtkama s razvojem naprednih tehnologija.
 11. Resursi za dovođenje tehnologija na tržište: odluka proizvoditi ili kupovati. partnerstva.
 12. Zarađivanje na novim tehnologijama: poslovni modeli. ulaganje.
 13. Izgradnja konkurentske prednosti na tehnologiji.
 14. Disruptivne inovacije. konkurentna dinamika tehnološkog diskontinuiteta. Tehnološka politika.
 15. Završni ispit.

Studijski programi

Sveučilišni preddiplomski
Elektrotehnika i informacijska tehnologija (studij)
Transverzalni predmeti (6. semestar)
Računarstvo (studij)
Transverzalni predmeti (6. semestar)
Sveučilišni diplomski
Audiotehnologije i elektroakustika (profil)
Transverzalni predmeti (2. semestar)
Elektroenergetika (profil)
Transverzalni predmeti (2. semestar)

Literatura

(.), J. Fagerberg, D. C. Mowery, R. R. Nelson, The Oxford Handbook of Innovation, Oxford University Press, 2005,
(.), P. Trott, Innovation Management and New Product Development, Fifth Edidion, Prentice Hall, 2012,
(.), S. Conway, F. Steward, Managing and Shaping Innovation, Oxford University Press, 2009,
(.), M. E. Porter, Strategy and the Internet, Harvard Business Review, March 2001,

Izvedba

ID 183468
  Ljetni semestar
2 ECTS
R3 Engleski jezik
R1 E-učenje
30 Predavanja
0 Auditorne vježbe
0 Laboratorijske vježbe
0 Konstrukcijske vježbe