Inovacije i upravljanje tehnologijom

Prikazani su podaci za akademsku godinu: 2023./2024.

Opis predmeta

Razumjeti razlike između pronalaska, invencije i inovacije. Poznavati različite modele inovacija, uključujući "otvorene" i "zatvorene" pristupe inovacijama kao i disruptivne inovacije. Razumjeti proces uvođenja novih proizvoda i usluga na tržište, uključujući informacijske usluge zasnovane na internetskoj infrastrukturi. Objasniti proces razvoja novih tehnologija. Koristiti scenarijske planove i tehnologijske karte. Primijeniti model Porterovih pet kompetitivnih sila za analizu strategija u umreženoj ekonomiji i visoko-tehnološkim kompanijama. Razlikovati načine za izvođenje tehnologije na tržište, kao i za stvaranje profita i izgradnju kompetitivne prednosti kroz nove tehnologije. Identificirati dionike i objasniti procese tehnologijskih politika.

Studijski programi

Sveučilišni preddiplomski
Transverzalni predmeti (6. semestar)
Transverzalni predmeti (6. semestar)
Sveučilišni diplomski
Transverzalni predmeti (2. semestar)
Transverzalni predmeti (2. semestar)
Transverzalni predmeti (2. semestar)
Transverzalni predmeti (2. semestar)
Transverzalni predmeti (2. semestar)
Transverzalni predmeti (2. semestar)
Transverzalni predmeti (2. semestar)
Transverzalni predmeti (2. semestar)
Transverzalni predmeti (2. semestar)
Transverzalni predmeti (2. semestar)
Transverzalni predmeti (2. semestar)
Transverzalni predmeti (2. semestar)
Transverzalni predmeti (2. semestar)
Transverzalni predmeti (2. semestar)

Ishodi učenja

 1. Razlikovati pojmove pronalaska, invencije i inovacije
 2. Objasniti različite modele inovacija
 3. Objasniti proces uvođenja novih proizvoda i usluga na tržište
 4. Objasniti proces razvoja novih tehnologija
 5. Koristiti scenarijske planove i tehnologijske karte
 6. Primijeniti model Porterovih pet kompetitivnih sila za analizu strategija u umreženoj ekonomiji i visoko-tehnološkim kompanijama
 7. Razlikovati načine za izvođenje tehnologije na tržište
 8. Identificirati dionike i procese tehnologijskih politika

Oblici nastave

Predavanja

Samostalni zadaci

Tjedni plan nastave

 1. Otkriće. izum. inovacija
 2. Inovacija: modeli inovacije. otvoreni i zatvoreni pristupi
 3. Disruptivne inovacije. konkurentna dinamika tehnološkog diskontinuiteta
 4. Uvođenje novog proizvoda/usluge
 5. Uvođenje novog proizvoda/usluge
 6. Razvijanje novih tehnologija: procesi upravljanja tehnologijom. prava intelektualnog vlasništva. procjenjivanje
 7. Planiranje scenarija. tehnološko mapiranje
 8. Međuispit
 9. Strategija u novoj ekonomiji: Porterovih pet konkurentskih sila. strategija u mrežnom gospodarstvu. strategija u tvrtkama s razvojem naprednih tehnologija
 10. Strategija u novoj ekonomiji: Porterovih pet konkurentskih sila. strategija u mrežnom gospodarstvu. strategija u tvrtkama s razvojem naprednih tehnologija
 11. Resursi za dovođenje tehnologija na tržište: odluka proizvoditi ili kupovati. partnerstva
 12. Zarađivanje na novim tehnologijama: poslovni modeli. ulaganje
 13. Izgradnja konkurentske prednosti na tehnologiji
 14. Disruptivne inovacije. konkurentna dinamika tehnološkog diskontinuiteta, Tehnološka politika
 15. Završni ispit

Literatura

(.), J. Fagerberg, D. C. Mowery, R. R. Nelson, The Oxford Handbook of Innovation, Oxford University Press, 2005,
(.), P. Trott, Innovation Management and New Product Development, Fifth Edidion, Prentice Hall, 2012,
(.), S. Conway, F. Steward, Managing and Shaping Innovation, Oxford University Press, 2009,
(.), M. E. Porter, Strategy and the Internet, Harvard Business Review, March 2001,

Za studente

Izvedba

ID 240670
  Ljetni semestar
2 ECTS
R1 Engleski jezik
R1 E-učenje
30 Predavanja
5 Seminar
0 Auditorne vježbe
0 Laboratorijske vježbe
0 Konstrukcijske vježbe