Elektroakustika 1

Prikazani su podaci za akademsku godinu: 2023./2024.

Laboratorijske vježbe

Dominik Kisić
mag. ing.

Opis predmeta

Predmet osposobljava studente za razumijevanje osnovnih pojmova akustike i elektroakustike. Definiranje osnovnih parametara akustičkog polja. Jednadžbe koje povezuju parametre akustičkog polja. Valna jednadžba. Širenje zvuka u otvorenom prostoru. Utjecaj gubitaka u mediju na širenje zvuka. Ravni, kuglasti, cilindrični val. Harmonijska i druge vrste pobude. Infrazvuk i ultrazvuk. Slušni sustav. Binauralno slušanje. Zvuk u zatvorenom prostoru. Osnove arhitektonske akustike. Akustički elementi-reflektori, difuzori, rezonatori. Zvučna okolina. Identifikacija i karakterizacija zvučnih izvora.

Studijski programi

Sveučilišni preddiplomski
Izborni predmeti (5. semestar)
Izborni predmeti (5. semestar)
[FER2-HR] Elektronika - modul
Obvezni predmeti modula - po izboru (5. semestar)
Sveučilišni diplomski
Jezgreni predmeti profila (1. semestar)
Izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)

Ishodi učenja

 1. Definirati osnovne parametre akustičkog polja
 2. Izvesti veze između parametara akustičkog polja
 3. Procijeniti utjecaj zvuka na okolinu
 4. Analizirati akustičke parametre
 5. Odabrati optimalno rješenje za poboljšanje akustičkih parametara
 6. Opisati slušni sustav
 7. Razlikovati frekvencijski sadržaj izvora zvuka
 8. Opisati efekte koji utjeću na propagaciju zvuka vani.
 9. Razlikovati akustičke elemente.

Oblici nastave

Predavanja

Na predavanjima će se obraditi osnovna teorijska znanja.

Auditorne vježbe

Na auditornim vježbama će se teorijska znanja nadopuniti riješavanjem odgovarajućih zadataka.

Terenska nastava

U okviru vježbi će se odraditi mjerenja parametara buke okoliša i zvučne izolacije na terenu.

Laboratorij

Rješavanje praktičnih problema mjerenja aksutičkih parametara.

Način ocjenjivanja

Kontinuirana nastava Ispitni rok
Vrsta provjere Prag Udio u ocjeni Prag Udio u ocjeni
Laboratorijske vježbe 50 % 20 % 50 % 20 %
Seminar/Projekt 50 % 10 % 50 % 10 %
Međuispit: Pismeni 0 % 20 % 0 %
Završni ispit: Pismeni 0 % 20 %
Završni ispit: Usmeni 30 %
Ispit: Pismeni 50 % 40 %
Ispit: Usmeni 30 %

Tjedni plan nastave

 1. Značajke širenja zvučnog vala. refleksija i stojni val. apsropcija. ogib. lom. raspršenje
 2. Tlak. volumen. brzina čestica. intenzitet. snaga, Razine zvučnog tlaka. intenzitet i snaga. decibel
 3. Izrazi stanja. kretanja i kontinuiteta, Valna jednadžba, Utjecaj viskoznosti i drugih disipativnih efekata na širenje zvučnog vala
 4. Osnove harmoničnih oscilacija, Ravni val, Točkasti izvori zvuka, Linijski i površinski izvori zvuka
 5. Percepcija infrazvuka, Širenje infrazvuka u različitim medijima, Mjerenje intenziteta infrazvuka. zaštita od infrazvuka, Karakteristike ultrazvuka, Tehnologija ultrazvučnih pretvarača
 6. Slušna fiziologija
 7. Osnove binauralnog sluha
 8. Međuispit
 9. Funkcionalni dijelovi slušnog sustava
 10. Razvoj arhitektonske akustike
 11. Zvučni valovi u prostorima
 12. Reflektori, Apsorberi, Difuzori
 13. Pojam zvučne okoline, In-situ i laboratorijska analiza
 14. Identifikacija zvučnog izvora. mikrofonski nizovi, Parametri zvučne okoline
 15. Završni ispit

Literatura

Tihomil Jelaković (1978.), Zvuk, sluh, arhitektonska akustika,
John A. Kleppe (1989.), Engineering Applications of Acoustics, Artech House on Demand
Heinrich Kuttruff (2016.), Room Acoustics, Sixth Edition, CRC Press
Allan D. Pierce (2019.), Acoustics, Springer

Za studente

Izvedba

ID 183430
  Zimski semestar
5 ECTS
R2 Engleski jezik
R2 E-učenje
45 Predavanja
0 Seminar
15 Auditorne vježbe
10 Laboratorijske vježbe
0 Konstrukcijske vježbe
0 Vježbe tjelesnog odgoja

Ocjenjivanje

89 izvrstan
76 vrlo dobar
63 dobar
50 dovoljan