Upisi na studij

Uvjet za upis specijalističkog studija je:

  • završen je diplomski sveučilišni studij računarstva, informatike ili srodnih informacijskih ili tehničkih grana kojim se ukupno s prethodnim sveučilišnim obrazovanjem stječe najmanje 300 ECTS bodova ili
  • završen srodni četverogodišnji dodiplomski studij ili završen drugi sveučilišni dodiplomski ili diplomski studij uz radno iskustvo na području informacijske sigurnosti.

Potrebno je znanje engleskog jezika.

U prijavi na natječaj za upis studija, uz opće podatke, polaznik navodi i obrazlaže područja interesa.

Odabir polaznika uključuje razgovor (intervju) tijekom kojeg se utvrđuje područje završnog specijalističkog rada.