Upis na studij

Uvjet za upis specijalističkog studija:

  • Završen sveučilišni diplomski studij kojim se ukupno s prethodnim sveučilišnim obrazovanjem stječe najmanje 300 ECTS bodova ili završen s njime izjednačen diplomski studij.

Potrebno je znanje engleskog jezika.

U prijavi na natječaj za upis studija, uz opće podatke, polaznik navodi i obrazlaže prijedlog područja završnog specijalističkog rada. Odabir polaznika uključuje razgovor (intervju) u kojem se utvrđuje područje završnog specijalističkog rada.

Studenti poslijediplomskog studija plaćaju školarinu u iznosu od 35.000,00 kuna, a plaća se u dvije rate (17.500,00 i 17.500,00 kn) pri upisu u prvi i drugi semestar.

Otvoren je natječaj za upis koji se može pronaći na sljedećoj poveznici. Prijave na natječaj šalju se poštom na adresu fakulteta (Unska 3, 10000 Zagreb) do zaključno 30. rujna 2022. godine