Ultrazvuk u medicini i tehnici

Prikazani su podaci za akademsku godinu: 2023./2024.

Opis predmeta

U predmetu će se definirati osnovni parametri ultrazvučnog polja u različitim medijima gdje se ultrazuvčni valovi šire (plin, fluid). Definirat će se veze između osnovnih parametara polja. Razmotrit će se piezokeramički efekt i metode konstrukcije pojedinih vrsta ultrazvučnih pretvarača za različite primjene (senzori, pobuđivači, transformatori). Obradit će se nadomjesni modeli piezokeramičkih elemenata i ultrazvučnih pretvarača kao senzora i pobuđivača. Razmotrit će se dijagnostička, terapijska i kirurška primjena u medicini. Obradit će se primjena dijagnostičkog ultrazvuka u industriji.

Studijski programi

Sveučilišni diplomski
Izborni predmeti (3. semestar)
Izborni predmeti profila (3. semestar)
Izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)

Ishodi učenja

 1. Analizirati primjene ultrazvuka
 2. Dizajnirati ultrazvučni pretvarač ovisno o primjeni
 3. Odabrati parametre ultrazvučnog polja
 4. Dizajnirati pobudni/prijamni elektronički sustava ovisno o primjenama

Oblici nastave

Predavanja

U predavanjima se razrađuju teorijski koncepti uz osnovne primjene.

Seminari i radionice

Pozvana predavanja iz tvrtki koje se bave tematikom

Auditorne vježbe

Rješavanje praktičnih zadataka.

Samostalni zadaci

Projektiranje ultrazvučnih sklopova i sustava.

Laboratorij

Laboratorijsek vježbe na dostupnim sklopovima.

Mentorski rad

Mogućnost izrade završnog ili diplomskog rada.

Tjedni plan nastave

 1. Piezoelektrični transformatori
 2. Piezoelektrični uređaji za generiranje energije
 3. Kalibracija piezoelektričnih pretvarača
 4. Konstrukcija hidrofona. parametri hidrofona
 5. Kontaktno i beskontakno fokusiranje ultrazvučnih valova
 6. Terapeutski ultrazvuk: litotripsija. hemostaza
 7. Kirurški ultrazvuk. ablazija tkiva
 8. Međuispit
 9. Hidroakustički primopredajnici
 10. Širenje zvuka u moru. Jednadžbe hidrolokacije
 11. Šum mora
 12. Hidroakustički sustavi pozicioniranja. sonari
 13. Hidroakustička mjerenja
 14. Određivanje značajki materijala širenjem ultrazvučnih valova
 15. Završni ispit

Literatura

(.), Francis A. Duck (Editor), A.C. Baker (Editor):Ultrasound in medicine, CRC Press, 1998,
(.), T.J. Leighton: Acoustic bubble, Academic Press, 1998,

Za studente

Izvedba

ID 223693
  Zimski semestar
5 ECTS
R1 Engleski jezik
R3 E-učenje
30 Predavanja
0 Seminar
0 Auditorne vježbe
10 Laboratorijske vježbe
0 Konstrukcijske vježbe

Ocjenjivanje

izvrstan
vrlo dobar
dobar
dovoljan