Ultrazvuk u medicini i tehnici

Ishodi učenja

 1. Analizirati primjene ultrazvuka
 2. Dizajnirati ultrazvučni pretvarač ovisno o primjeni
 3. Odabrati parametre ultrazvučnog polja
 4. Dizajnirati pobudni/prijamni elektronički sustava ovisno o primjenama

Oblici nastave

Predavanja

U predavanjima se razrađuju teorijski koncepti uz osnovne primjene.

Seminari i radionice

Pozvana predavanja iz tvrtki koje se bave tematikom

Auditorne vježbe

Rješavanje praktičnih zadataka.

Samostalni zadaci

Projektiranje ultrazvučnih sklopova i sustava.

Laboratorij

Laboratorijsek vježbe na dostupnim sklopovima.

Mentorski rad

Mogućnost izrade završnog ili diplomskog rada.

Tjedni plan nastave

 1. Piezoelektrični transformatori
 2. Piezoelektrični uređaji za generiranje energije
 3. Kalibracija piezoelektričnih pretvarača
 4. Konstrukcija hidrofona. parametri hidrofona
 5. Kontaktno i beskontakno fokusiranje ultrazvučnih valova
 6. Terapeutski ultrazvuk: litotripsija. hemostaza
 7. Kirurški ultrazvuk. ablazija tkiva
 8. Međuispit
 9. Hidroakustički primopredajnici
 10. Širenje zvuka u moru. Jednadžbe hidrolokacije
 11. Šum mora
 12. Hidroakustički sustavi pozicioniranja. sonari
 13. Hidroakustička mjerenja
 14. Određivanje značajki materijala širenjem ultrazvučnih valova
 15. Završni ispit

Studijski programi

Sveučilišni diplomski
Audiotehnologije i elektroakustika (profil)
Izborni predmeti profila (3. semestar)
Automatika i robotika (profil)
Slobodni izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Elektroenergetika (profil)
Slobodni izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Elektroničko i računalno inženjerstvo (profil)
Slobodni izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Elektronika (profil)
Slobodni izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Elektrostrojarstvo i automatizacija (profil)
Slobodni izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Informacijsko i komunikacijsko inženjerstvo (profil)
Slobodni izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Komunikacijske i svemirske tehnologije (profil)
Slobodni izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Programsko inženjerstvo i informacijski sustavi (profil)
Slobodni izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Računalno inženjerstvo (profil)
Slobodni izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Računalno modeliranje u inženjerstvu (profil)
Slobodni izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Računarska znanost (profil)
Slobodni izborni predmeti (3. semestar) Slobodni zborni predmeti (1. semestar)
Znanost o mrežama (profil)
Slobodni izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Znanost o podacima (profil)
Slobodni izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)

Literatura

(.), Francis A. Duck (Editor), A.C. Baker (Editor):Ultrasound in medicine, CRC Press, 1998,
(.), T.J. Leighton: Acoustic bubble, Academic Press, 1998,

Za studente

Izvedba

ID 223693
  Zimski semestar
5 ECTS
R3 Engleski jezik
R3 E-učenje
30 Predavanja
10 Laboratorijske vježbe

Ocjenjivanje

izvrstan
vrlo dobar
dobar
dovoljan