Planiranje i pogon elektroenergetskog sustava

Prikazani su podaci za akademsku godinu: 2023./2024.

Predavanja

Dr. sc.
Karlo Šepetanc

Opis predmeta

Energetsko-eksploatacijske značajke elektroenergetskog sustava. Pogonska stanja sustava (normalno, prijelazno, poremećeno, kritično, oporavak). Dnevni dijagram i krivulja trajanja opterećenja EES-a. Aproksimacija krivulje trajanja opterećenja. Tjedni, mjesečni i godišnji dijagrami opterećenja. Planiranje pogona EES-a (dnevno, mjesečno i godišnje). Analitičke funkcije vezane za planiranje pogona sustava. Analiza i kontrola ostvarenog pogona. Predviđanje potrošnje EES-a (metoda polinoma drugog stupnja, eksponencijalna, metoda, metoda logaritamske parabole, Gompertzova metoda, logistička metoda, empirijske jednadžbe). Angažiranje agregata u sustavu. Optimalna uloga agregata u sustavu. Slijeđenje opterećenja. Neravnoteža energije. Pričuva u EES-u (spremna-uvoz, rotirajuća, brzoupuštajuća, sporoupuštajuća). Interkonekcije. Razmjena snage i energije između sustava. Izolirani pogon sustava. Raspad i restauracija sustava. Analiza raspada EES-a koji su se realno dogodili. Mrežna pravila.

Studijski programi

Sveučilišni diplomski
Izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Izborni predmeti (3. semestar)
Izborni predmeti (3. semestar)
Izborni predmeti profila (3. semestar)
Izborni predmeti (3. semestar)
Izborni predmeti (3. semestar)
Izborni predmeti (3. semestar)
Izborni predmeti (3. semestar)
Izborni predmeti (3. semestar)
Izborni predmeti (3. semestar)
Izborni predmeti (3. semestar)
Izborni predmeti (3. semestar)
Izborni predmeti (3. semestar)
Izborni predmeti (3. semestar)
Izborni predmeti (3. semestar)

Ishodi učenja

 1. opisati energetsko-eksploatacijske značajke elektroenergetskog sustava
 2. generirati krivulju trajanja opterećenja sustava
 3. predvidjeti potrošnju u budućnosti korištenjem nezavisnih metoda
 4. izračunati prijenosne kapacitete spojnih vodova
 5. planirati raspodjelu opterećenja na hidro i termo agregate u sustavu

Oblici nastave

Predavanja

Na predavanjima će se obrađivati teorijski dio gradiva.

Auditorne vježbe

Na auditornim vježbama će se rješavati numerički primjeri.

Laboratorij

Laboratorijske vježbe provodit će se u računalnom laboratoriju.

Tjedni plan nastave

 1. Stanja u sustavu i sigurnost, Predviđanje i upravljanje opterećenjem
 2. Ekonomsko dispečiranje, Koordinacija više područja
 3. Kratkoročni marginalni trošak, Najniža stabilna pogonska razina, Najviša brzina povećanja ili spuštanja snage, Najmanji vremenski period potreban za pokretanje ili gašenje proizvodne jedinice, Ekvilibrij funkcije ponude, Modeli angažmana proizvodnih jednica
 4. Koordinacija proizvodnje iz hidroelektrana i termoelektrana, Dispečiranje metodom najmanjeg troška, Angažiranje generatora, Ograničenja napona i stabilnosti
 5. Funkcije cilja, Optimalni tokovi snaga sa sigurnosnim ograničenjima
 6. Čvorišne cijene
 7. Interkonekcije, Prijenosni kapaciteti (ukupno. neto. dostupno. rezervirano), Granica pouzdanosti prijenosne mreže, Kapacitet interkonekcija
 8. Međuispit
 9. Cijene u područjima na temelju upravljanja zagušenjima, Analitičke funkcije za planiranje pogona elektroenergetskog sustava, Analiza i upravljanje stvarnog pogona, Predviđanje opterećenja elektroenergetskog sustava
 10. Optimalna uloga jedinica u elektroenergetskom sustavu, Elektrane koje se prilagođavaju potrošnji
 11. Priroda gospodarenja prijenosnom mrežom električne energije, Troškovno orijentirano proširenje prijenosne mreže, Tržišno orijentirano proširenje prijenosne mreže, Ispregovarani i regulirani pristup treće strane
 12. Proizvodni kapacitet iz perspektive ulagača, Proizvodni kapacitet iz perspektive kupca, Optimizacijski modeli za probleme investiranja u proizvodnju, Zavisne i nezavisne metode predviđanja, Regresijske metode
 13. Dnevne krivulje potrošnje i krivulje trajanja opterećenja, Aproksimacija krivulja trajanja opterećenja, Tjedni. mjesečni i godišnji obrasci opterećenja
 14. Mrežna pravila, ENTSO-E preporuke, ERGEG pravila
 15. Završni ispit

Literatura

Benjamin F. Hobbs, Michael H. Rothkopf, Richard P. O'Neill, Hung-po Chao (2006.), The Next Generation of Electric Power Unit Commitment Models, Springer Science & Business Media
Miguel F. Anjos, Antonio J. Conejo (2017.), Unit Commitment in Electric Energy Systems, Foundations and Trends in Electric Energy Systems

Za studente

Izvedba

ID 222652
  Zimski semestar
5 ECTS
R1 Engleski jezik
R1 E-učenje
30 Predavanja
0 Seminar
15 Auditorne vježbe
5 Laboratorijske vježbe
0 Konstrukcijske vježbe

Ocjenjivanje

izvrstan
vrlo dobar
dobar
dovoljan