Sustavi baza podataka

Prikazani su podaci za akademsku godinu: 2023./2024.

Opis predmeta

Uvod u fizičku organizaciju baza podataka. Organizacija prostora za pohranu u sustavima za upravljanje bazama podataka. Koncept transakcije. Teorija serijalizabilnosti. Postupci upravljanja istodobnim izvršavanjem transakcija. Obnova baze podataka. Principi optimizacije upita. Distribuirane baze podataka, globalne transakcije, nedjeljivo potvrđivanje, serijalizabilnost, distribuirani potpuni zastoj. Replikacija podataka, protokoli replikacije, serijalizabilnost, dostupnost i konzistentnost podataka u repliciranim bazama podataka.

Studijski programi

Sveučilišni diplomski
Izborni predmeti (2. semestar)
Izborni predmeti (2. semestar)
Izborni predmeti (2. semestar)
Izborni predmeti (2. semestar)
Izborni predmeti (2. semestar)
Izborni predmeti (2. semestar)
Izborni predmeti (2. semestar)
Izborni predmeti (2. semestar)
(2. semestar)
Izborni predmeti (2. semestar)
Izborni predmeti (2. semestar)
Izborni predmeti (2. semestar)
Izborni predmeti (2. semestar)
Izborni predmeti (2. semestar)
[FER2-HR] Programsko inženjerstvo i informacijski sustavi - profil
Teorijski predmeti profila (2. semestar)
[FER2-HR] Telekomunikacije i informatika - profil
Predmeti specijalizacije profila (2. semestar)

Ishodi učenja

 1. primjena stečenih znanja o arhitekturi sustava za upravljanje bazama podataka
 2. primjena stečenih znanja o fizičkoj organizaciji podataka u sustavima za upravljanje bazama podataka
 3. primjena stečenih znanja o principima optimizacije upita
 4. primjena stečenih znanja o obnovi u sustavima baza podataka
 5. primjena stečenih znanja o kontroli istodobnog pristupa podacima
 6. primjena stečenih znanja o karakteristikama distribuiranih sustava za upravljanje bazama podataka

Oblici nastave

Predavanja

Studentima se prezentiraju teoretske postavke odabranih tema.

Način ocjenjivanja

Kontinuirana nastava Ispitni rok
Vrsta provjere Prag Udio u ocjeni Prag Udio u ocjeni
Međuispit: Pismeni 40 % 35 % 0 %
Završni ispit: Pismeni 40 % 45 %
Završni ispit: Usmeni 20 %
Ispit: Pismeni 50 % 80 %
Ispit: Usmeni 20 %

Tjedni plan nastave

 1. Arhitektura sustava za upravljanje bazama podataka. Glavne komponente sustava i njihova uloga (npr. optimizacija upita, upravljanje transakcijama, upravljanje međuspremnicima). Izvršavanje transakcija. Hijerarhija vrsta memorija.
 2. Metode pristupa podacima. Upravljanje međuspremnicima podataka. Utjecaj indeksa na učinkovitost izvršavanja upita, B-stabla, R-stabla.
 3. Fizička organizacija podataka. Fizička implementacija operatora relacijske algebre.
 4. Optimiranje upita.
 5. Optimiranje upita.
 6. Transakcije. Model transakcije. Svojstva transakcija. Duge transakcije.
 7. Pogreške i oporavak. Pogreške transakcija, pogreške sustava, pogreške medija.
 8. Međuispit.
 9. Upravljanje istodobnim pristupom.
 10. Upravljanje istodobnim pristupom.
 11. Upravljanje istodobnim pristupom.
 12. Upravljanje istodobnim pristupom.
 13. Distribuirani sustavi za upravljanje bazama podataka.
 14. Distribuirani sustavi za upravljanje bazama podataka.
 15. Završni ispit.

Literatura

H. Garcia-Molina, J. D. Ullman, J. D. Widom (2000.), Database System Implementation, Prentice Hall
Abraham Silberschatz, Henry F. Korth, S. Sudarshan (2011.), Database System Concepts, McGraw-Hill
Philip A. Bernstein, Vassos Hadzilacos, Nathan Goodman (1987.), Concurrency Control and Recovery in Database Systems, Addison-Wesley
M. Tamer Özsu, Patrick Valduriez (1999.), Principles of Distributed Database Systems, Prentice Hall

Za studente

Izvedba

ID 222788
  Ljetni semestar
5 ECTS
R0 Engleski jezik
R1 E-učenje
45 Predavanja
0 Seminar
0 Auditorne vježbe
0 Laboratorijske vježbe
0 Konstrukcijske vježbe

Ocjenjivanje

87.5 izvrstan
75 vrlo dobar
62.5 dobar
50 dovoljan