Kontakt za medije

Prijava medija za izvješćivanje s FER-a

Naziv medijske kuće:
Ime i prezime novinara:
Adresa e-pošte novinara:
Broj telefona novinara:
Ime i prezime domaćina na FER-u:
Naslov ili tema medijskog izvješćivanja:
Oblik medijskog praćenja
Dan i vrijeme dolaska novinara na FER:
Izdanje u kojem će izvješće biti objavljeno:
Datum objave izvješća:
Posebne potrebe novinara i novinarske ekipe:

Kontakt za medije

Petra Škaberna
Voditeljica Službe za odnose s javnošću
MOB: 099/5624 984
E-mail: pr@fer.hr