Upravljanje rizikom

Ishodi učenja

 1. Razviti razumijevanje različitih kategorija poslovnih rizika
 2. Izračunati izloženost riziku na temelju vjerojatnosti i utjecaja
 3. Identificirati i opisati rizike u poduzeću uzrokovane unutarnjim i vanjskim pobudama
 4. Definirati matricu rizika za zadani investicijski projekt
 5. Izračunati očekivanu monetarnu vrijednost izvorno identificiranih rizika
 6. Izgraditi registar rizika i analizirati prihvatljivost rezervnog fonda
 7. Kreirati plan upravljanja rizicima
 8. Ocijeniti prihvatljivost investicijskih projekata uz uvažavanje rizika

Oblici nastave

Predavanja

Seminari i radionice

Samostalni zadaci

Multimedija i mreža

Mentorski rad

Tjedni plan nastave

 1. Definicije i glavni koncepti u upravljanju rizicima
 2. Globalni rizici, Međunarodni standardi u upravljanju rizicima, Dualnost upravljanja rizicima
 3. Kvalitativne i kvantitativne metode procjene rizika, Tehnike upravljanja rizicima (Delphi. PESTLE. SWOT)
 4. Procjena rizika analizom stabla kvara
 5. Seminar, Uloga matrice rizika i registra rizika
 6. Strukturna rasčlamba rizika, Uloga liste prioriteta i upravljanju rizikom
 7. Seminar, Kvantifikacija upliva i vjerojatnosti u registru rizika
 8. Međuispit
 9. Kreiranje liste za kvantitativnu procjenu i analizu rizika, Definiranje vremenskog rasporeda i budžeta u projektu
 10. Očekivana monetarna vrijednost u upravljanju rizikom u projektima
 11. Kvantitativne metode: raspodjela vjerojatnosti. Monte Carlo metode, Planiranje odziva na rizik
 12. Seminar, Definiranje i klasificiranje odziva (izbjegni. ublaži. prenesi. prihvati)
 13. Očekivana monetarna vrijednost u upravljanju rizicima
 14. Donošenje odluka u uvjetima nesigurnosti, Nadzor nad rizikom
 15. Završni ispit

Studijski programi

Sveučilišni preddiplomski
Elektrotehnika i informacijska tehnologija (studij)
Transverzalni predmeti (4. semestar) (6. semestar)
Računarstvo (studij)
Transverzalni predmeti (4. semestar) (6. semestar)
Sveučilišni diplomski
Audiotehnologije i elektroakustika (profil)
Transverzalni predmeti (2. semestar)
Automatika i robotika (profil)
Transverzalni predmeti (2. semestar)
Elektroenergetika (profil)
Transverzalni predmeti (2. semestar)
Elektroničko i računalno inženjerstvo (profil)
Transverzalni predmeti (2. semestar)
Elektronika (profil)
Transverzalni predmeti (2. semestar)
Elektrostrojarstvo i automatizacija (profil)
Transverzalni predmeti (2. semestar)
Informacijsko i komunikacijsko inženjerstvo (profil)
Transverzalni predmeti (2. semestar)
Komunikacijske i svemirske tehnologije (profil)
Transverzalni predmeti (2. semestar)
Programsko inženjerstvo i informacijski sustavi (profil)
Transverzalni predmeti (2. semestar)
Računalno inženjerstvo (profil)
Transverzalni predmeti (2. semestar)
Računalno modeliranje u inženjerstvu (profil)
Transverzalni predmeti (2. semestar)
Računarska znanost (profil)
Transverzalni predmeti (2. semestar)
Znanost o mrežama (profil)
Transverzalni predmeti (2. semestar)
Znanost o podacima (profil)
Transverzalni predmeti (2. semestar)

Literatura

(.), Danijela Miloš Sprčić: Upravljanje rizicima,
(.), Dale F. Cooper, Stephen Grey, Geoffrey Raymond, Phil Walker: Project Risk Management Guidelines: Managing Risk in Large Projects and Complex Procurements; 2004;John Wiley ,
(.), Predavanja dostupna na stranicama predmeta, zadatci, norme, izvještaji konzultantskih tvrtki (Ernst&Young) o procjeni globalnih rizika kroz godine,

Za studente

Izvedba

ID 183444
  Ljetni semestar
2 ECTS
R3 Engleski jezik
R1 E-učenje
30 Predavanja