Vrednovanje interakcije

Opis predmeta

Kolegij se nastavlja na predmet Interakcija čovjeka i računala, a naslovljava postupke vrednovanja interakcije na sučeljima interaktivnih sustava. Studenti će kroz praktični samostalni rad ovladati navedenim postupcima vrednovanjem odabranih primjera interaktivnih sustava u kontekstu WIMP i post-WIMP sučelja.

Ishodi učenja

 1. ovladati istaknutim metodama vrednovanja interaktivnih sustava i praktično ih primijeniti na slučajeve takvih sustava za WIMP i post-WIMP okolinu
 2. odabrati primjerene metode vrednovanja interakcije za ciljane klase WIMP i post-WIMP sučelja
 3. integrirati odabrane metode vrednovanja u postupak oblikovanja interaktivnog sustava
 4. ocijeniti interaktivni sustav mjerenjima, heuristikom i predikcijom
 5. analizirati rezultate vrednovanja i izlučiti značajna projektna pitanja
 6. provesti iterativni postupak korisniku usmjerenog razvoja interaktivnog sustava njegovim usavršavanjem u skladu s rezultatima vrednovanja;
 7. usporediti različite interaktivne sustave primjerenom metodom vrednovanja i međusobno ih klasificirati

Oblici nastave

Predavanja

Samostalni zadaci

Tjedni plan nastave

 1. Korisniku usmjereni razvoj, Rukovanje ljudskim/sustavskim pogreškama, Standardi za korisnička sučelja, Tehnike za prikupljanje zahtjeva. npr. intervjui. ankete. etnografsko i kontekstno ispitivanje, Vrednovanje bez korisnika. korištenjem kvalitativnih i kvantitativnih tehnika, Vrednovanje s korisnicima. npr. promatranje. razmišljanje na glas. anketa. eksperiment
 2. Tehnike za prikupljanje zahtjeva. npr. intervjui. ankete. etnografsko i kontekstno ispitivanje, Tehnike i alati za analizu i predstavljanje zahtjeva. npr. izvještaji. persone, Pristupi oblikovanju. implementaciji i vrednovanju interakcije bez miša
 3. Tehnike za prikupljanje zahtjeva. npr. intervjui. ankete. etnografsko i kontekstno ispitivanje
 4. Vrednovanje s korisnicima. npr. promatranje. razmišljanje na glas. anketa. eksperiment
 5. Vrednovanje s korisnicima. npr. promatranje. razmišljanje na glas. anketa. eksperiment
 6. Izazovi djelotvornog vrednovanja. npr. uzorkovanje. generalizacija, Izvještavanje o rezultatima vrednovanja
 7. Mjere za vrednovanje – upotrebljivost
 8. Međuispit
 9. Tehnike za prikupljanje zahtjeva. npr. intervjui. ankete. etnografsko i kontekstno ispitivanje
 10. Tehnike za prikupljanje zahtjeva. npr. intervjui. ankete. etnografsko i kontekstno ispitivanje, HCI kao disciplina oblikovanja (skiciranje. sudioničko oblikovanje), Kritički reflektivni HCI (korisničko iskustvo. etnografija i etnometodologija)
 11. Vrednovanje bez korisnika. korištenjem kvalitativnih i kvantitativnih tehnika
 12. Mjere za vrednovanje – upotrebljivost, Heuristika upotrebljivosti i principi testiranja upotrebljivosti
 13. Tehnike kvantitativnog vrednovanja. npr. vrednovanje razine utipkavanja, Vrednovanje bez korisnika. korištenjem kvalitativnih i kvantitativnih tehnika
 14. Mjere za vrednovanje – upotrebljivost, Heuristika upotrebljivosti i principi testiranja upotrebljivosti, Tehnike kvantitativnog vrednovanja. npr. vrednovanje razine utipkavanja, Tehnike za prikupljanje zahtjeva. npr. intervjui. ankete. etnografsko i kontekstno ispitivanje, Vrednovanje bez korisnika. korištenjem kvalitativnih i kvantitativnih tehnika, Vrednovanje s korisnicima. npr. promatranje. razmišljanje na glas. anketa. eksperiment, Izazovi djelotvornog vrednovanja. npr. uzorkovanje. generalizacija
 15. Završni ispit

Studijski programi

Sveučilišni diplomski
Audiotehnologije i elektroakustika (profil)
Izborni predmeti (1. semestar)
Automatika i robotika (profil)
Izborni predmeti (1. semestar)
Elektroenergetika (profil)
Izborni predmeti (1. semestar)
Elektroničko i računalno inženjerstvo (profil)
Izborni predmeti (1. semestar)
Elektronika (profil)
Izborni predmeti (1. semestar)
Elektrostrojarstvo i automatizacija (profil)
Izborni predmeti (1. semestar)
Informacijsko i komunikacijsko inženjerstvo (profil)
Izborni predmeti (1. semestar)
Komunikacijske i svemirske tehnologije (profil)
Izborni predmeti (1. semestar)
Programsko inženjerstvo i informacijski sustavi (profil)
Izborni predmeti (1. semestar)
Računalno inženjerstvo (profil)
Izborni predmeti (1. semestar)
Računalno modeliranje u inženjerstvu (profil)
Izborni predmeti (1. semestar)
Znanost o mrežama (profil)
Izborni predmeti (1. semestar)
Znanost o podacima (profil)
Izborni predmeti (1. semestar)

Literatura

(.), MacKenzie, Ian Scott (2013). Human-Computer Interaction: An Empirical Research Perspective, Morgan Kaufmann. ,
(.), Nielsen, Jakob (1993). Usability Engineering, Academic Press. ,
(.), H. Sharp, Y. Rogers, J. Preece: Interaction Design: Beyond Human–Computer Interaction, Second Edition, John Wiley & Sons, 2007. ,

Za studente

Izvedba

ID 223737
  Zimski semestar
5 ECTS
R3 Engleski jezik
R1 E-učenje
30 Predavanja
26 Laboratorijske vježbe