Vrednovanje interakcije

Prikazani su podaci za akademsku godinu: 2023./2024.

Opis predmeta

Kolegij se nastavlja na predmet Interakcija čovjeka i računala, a naslovljava postupke vrednovanja interakcije na sučeljima interaktivnih sustava. Studenti će kroz praktični samostalni rad ovladati navedenim postupcima vrednovanjem odabranih primjera interaktivnih sustava u kontekstu WIMP i post-WIMP sučelja.

Studijski programi

Sveučilišni diplomski
Izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Izborni predmeti (3. semestar)
Izborni predmeti profila (3. semestar)
Izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)

Ishodi učenja

 1. ovladati istaknutim metodama vrednovanja interaktivnih sustava i praktično ih primijeniti na slučajeve takvih sustava za WIMP i post-WIMP okolinu
 2. odabrati primjerene metode vrednovanja interakcije za ciljane klase WIMP i post-WIMP sučelja
 3. integrirati odabrane metode vrednovanja u postupak oblikovanja interaktivnog sustava
 4. ocijeniti interaktivni sustav mjerenjima, heuristikom i predikcijom
 5. analizirati rezultate vrednovanja i izlučiti značajna projektna pitanja
 6. provesti iterativni postupak korisniku usmjerenog razvoja interaktivnog sustava njegovim usavršavanjem u skladu s rezultatima vrednovanja;
 7. usporediti različite interaktivne sustave primjerenom metodom vrednovanja i međusobno ih klasificirati

Oblici nastave

Predavanja

Predavanja se odvijaju dijelom uzivo u ucionici, a dijelom u on-line obliku.

Samostalni zadaci

Predmet uključuje i obavljanje samostalnih zadataka.

Laboratorij

U sklopu predmeta se održavaju i laboratorijske vježbe.

Tjedni plan nastave

 1. Korisniku usmjereni razvoj, Rukovanje ljudskim/sustavskim pogreškama, Standardi za korisnička sučelja, Tehnike za prikupljanje zahtjeva. npr. intervjui. ankete. etnografsko i kontekstno ispitivanje, Vrednovanje bez korisnika. korištenjem kvalitativnih i kvantitativnih tehnika, Vrednovanje s korisnicima. npr. promatranje. razmišljanje na glas. anketa. eksperiment
 2. Tehnike za prikupljanje zahtjeva. npr. intervjui. ankete. etnografsko i kontekstno ispitivanje, Tehnike i alati za analizu i predstavljanje zahtjeva. npr. izvještaji. persone, Pristupi oblikovanju. implementaciji i vrednovanju interakcije bez miša
 3. Tehnike za prikupljanje zahtjeva. npr. intervjui. ankete. etnografsko i kontekstno ispitivanje
 4. Vrednovanje s korisnicima. npr. promatranje. razmišljanje na glas. anketa. eksperiment
 5. Vrednovanje s korisnicima. npr. promatranje. razmišljanje na glas. anketa. eksperiment
 6. Izazovi djelotvornog vrednovanja. npr. uzorkovanje. generalizacija, Izvještavanje o rezultatima vrednovanja
 7. Mjere za vrednovanje – upotrebljivost
 8. Međuispit
 9. Tehnike za prikupljanje zahtjeva. npr. intervjui. ankete. etnografsko i kontekstno ispitivanje
 10. Tehnike za prikupljanje zahtjeva. npr. intervjui. ankete. etnografsko i kontekstno ispitivanje, HCI kao disciplina oblikovanja (skiciranje. sudioničko oblikovanje), Kritički reflektivni HCI (korisničko iskustvo. etnografija i etnometodologija)
 11. Vrednovanje bez korisnika. korištenjem kvalitativnih i kvantitativnih tehnika
 12. Mjere za vrednovanje – upotrebljivost, Heuristika upotrebljivosti i principi testiranja upotrebljivosti
 13. Tehnike kvantitativnog vrednovanja. npr. vrednovanje razine utipkavanja, Vrednovanje bez korisnika. korištenjem kvalitativnih i kvantitativnih tehnika
 14. Mjere za vrednovanje – upotrebljivost, Heuristika upotrebljivosti i principi testiranja upotrebljivosti, Tehnike kvantitativnog vrednovanja. npr. vrednovanje razine utipkavanja, Tehnike za prikupljanje zahtjeva. npr. intervjui. ankete. etnografsko i kontekstno ispitivanje, Vrednovanje bez korisnika. korištenjem kvalitativnih i kvantitativnih tehnika, Vrednovanje s korisnicima. npr. promatranje. razmišljanje na glas. anketa. eksperiment, Izazovi djelotvornog vrednovanja. npr. uzorkovanje. generalizacija
 15. Završni ispit

Literatura

(.), MacKenzie, Ian Scott (2013). Human-Computer Interaction: An Empirical Research Perspective, Morgan Kaufmann.,
(.), Nielsen, Jakob (1993). Usability Engineering, Academic Press.,
(.), H. Sharp, Y. Rogers, J. Preece: Interaction Design: Beyond Human–Computer Interaction, Second Edition, John Wiley & Sons, 2007.,

Za studente

Izvedba

ID 223737
  Zimski semestar
5 ECTS
R1 Engleski jezik
R1 E-učenje
30 Predavanja
0 Seminar
0 Auditorne vježbe
26 Laboratorijske vježbe
0 Konstrukcijske vježbe

Ocjenjivanje

izvrstan
vrlo dobar
dobar
dovoljan