Osnove korištenja operacijskog sustava Linux

Prikazani su podaci za akademsku godinu: 2023./2024.

Opis predmeta

Vještina naslovljava temeljna znanja potrebna za korištenje komandne linije u operacijskom sustavu Linux. Obrađuju se osnovne naredbe potrebne za rukovanje datotekama, kazalima i diskovima. Na kraju vještine uvodi se grafičko sučelje te udaljen rad uz pomoć ssh ljuske.

Studijski programi

Sveučilišni preddiplomski
Vještine - 3. semestar (3. semestar)
Vještine - 5. semestar (5. semestar)
Vještine - 3. semestar (3. semestar)
Vještine - 5. semestar (5. semestar)
[FER2-HR] Automatika - modul
Vještine - 5. semestra (5. semestar)
[FER2-HR] Bežične komunikacijske tehnologije - modul
Vještine - 5. semestra (5. semestar)
[FER2-HR] Elektroenergetika - modul
Vještine - 5. semestra (5. semestar)
[FER2-HR] Elektroničko i računalno inženjerstvo - modul
Vještine - 5. semestra (5. semestar)
[FER2-HR] Elektronika - modul
Vještine - 5. semestra (5. semestar)
[FER2-HR] Elektrotehnika i informacijska tehnologija - studij
Vještine - 3. semestra (3. semestar)
[FER2-HR] Obradba informacija - modul
Vještine - 5. semestra (5. semestar)
[FER2-HR] Programsko inženjerstvo i informacijski sustavi - modul
Vještine - 5. semestra (5. semestar)
[FER2-HR] Računalno inženjerstvo - modul
Vještine - 5. semestra (5. semestar)
[FER2-HR] Računarska znanost - modul
Vještine - 5. semestra (5. semestar)
[FER2-HR] Računarstvo - studij
Vještine - 3. semestra (3. semestar)
[FER2-HR] Telekomunikacije i informatika - modul
Vještine - 5. semestra (5. semestar)
Sveučilišni diplomski
Vještine - dipl.studij_FER3 - 1. semestar (1. semestar)
Vještine - dipl.studij_FER3 - 3. semestar (3. semestar)
Vještine - dipl.studij_FER3 - 1. semestar (1. semestar)
Vještine - dipl.studij_FER3 - 3. semestar (3. semestar)
Vještine - dipl.studij_FER3 - 1. semestar (1. semestar)
Vještine - dipl.studij_FER3 - 3. semestar (3. semestar)
[FER2-HR] Automatika - profil
Vještine - dipl.studij - 1. semestar (1. semestar)
Vještine - dipl.studij - 3. semestar (3. semestar)
[FER2-HR] Bežične komunikacijske tehnologije - profil
Vještine - dipl.studij - 1. semestar (1. semestar)
Vještine - dipl.studij - 3. semestar (3. semestar)
[FER2-HR] Elektroenergetika - profil
Vještine - dipl.studij - 1. semestar (1. semestar)
Vještine - dipl.studij - 3. semestar (3. semestar)
[FER2-HR] Elektroničko i računalno inženjerstvo - profil
Vještine - dipl.studij - 1. semestar (1. semestar)
Vještine - dipl.studij - 3. semestar (3. semestar)
[FER2-HR] Elektronika - profil
Vještine - dipl.studij - 1. semestar (1. semestar)
Vještine - dipl.studij - 3. semestar (3. semestar)
[FER2-HR] Elektrotehnički sustavi i tehnologija - profil
Vještine - dipl.studij - 1. semestar (1. semestar)
Vještine - dipl.studij - 3. semestar (3. semestar)
[FER2-HR] Obradba informacija - profil
Vještine - dipl.studij - 1. semestar (1. semestar)
Vještine - dipl.studij - 3. semestar (3. semestar)
[FER2-HR] Programsko inženjerstvo i informacijski sustavi - profil
Vještine - dipl.studij - 1. semestar (1. semestar)
Vještine - dipl.studij - 3. semestar (3. semestar)
[FER2-HR] Računalno inženjerstvo - profil
Vještine - dipl.studij - 1. semestar (1. semestar)
Vještine - dipl.studij - 3. semestar (3. semestar)
[FER2-HR] Računarska znanost - profil
Vještine - dipl.studij - 1. semestar (1. semestar)
Vještine - dipl.studij - 3. semestar (3. semestar)
[FER2-HR] Telekomunikacije i informatika - profil
Vještine - dipl.studij - 1. semestar (1. semestar)
Vještine - dipl.studij - 3. semestar (3. semestar)

Opće kompetencije

Studenti će steći temeljna znanja potrebna za rad u komandnoj liniji operacijskog sustava Unix, s posebnim naglaskom na operacijski sustav Linux. U tom smislu bit će objašnjeni osnovni pojmovi direktorija, datoteka, korisnika i grupa, vlasništva i dozvola. Također, studenti će steći osnovna znanja mehnizama koji će im omogućiti korištenje nekih naprednih mogućnosti komandne linije.

Ishodi učenja

 1. primijeniti znanja za manipulaciju datoteka i direktorija
 2. opisati datotečnu strukturu Linux operacijskog sustava
 3. primijeniti znanja za pregled i manipulaciju sadržaja datoteke
 4. primijeniti znanja za upravljanje korisnicima i grupama
 5. primijeniti znanja za upravljanje vlasništvom i dozvolama
 6. kreirati regularne izraze i uzorke

Oblici nastave

Predavanja

Predavanja sa slajdovima.

Demonstracijske vježbe

Pokazivanje primjera na predavanjima.

Način ocjenjivanja

Kontinuirana nastava Ispitni rok
Vrsta provjere Prag Udio u ocjeni Prag Udio u ocjeni
Laboratorijske vježbe 50 % 60 % 0 % 0 %
Domaće zadaće 50 % 40 % 0 % 0 %
Napomena / komentar

Kod laboratorijskih vježbi potrebno je ostvariti najmanje 50% bodova na svakoj vježbi.

Tjedni plan nastave

 1. Opis vještine. Uvod.
 2. Rad s datotekama i direktorijima.
 3. Rad s datotekama i direktorijima.
 4. Struktura datotečnog sustava.
 5. Pogled unutar datoteke.
 6. Pogled unutar datoteke.
 7. Korisnici i grupe.
 8. Vlasništvo i dozvole.
 9. Pretraživanje, filtri i cjevovodi.
 10. Pretraživanje, filtri i cjevovodi.
 11. Zamjenski znakovi i regularni izrazi.
 12. Zamjenski znakovi i regularni izrazi.
 13. Procesi.
 14. Ljuske.
 15. Ljuske.

Literatura

Grupa autora (2006.), Osnove operacijskog sustava Linux, FER, Zagreb
Žagar, Mario (2006.), UNIX i kako ga koristiti, 7. digitalno (XML) izdanje, FER, Zagreb

Za studente

Izvedba

ID 86495
  Zimski semestar
1.5 ECTS
R0 Engleski jezik
R1 E-učenje
15 Predavanja
0 Seminar
0 Auditorne vježbe
0 Laboratorijske vježbe
0 Konstrukcijske vježbe
0 Vježbe tjelesnog odgoja

Ocjenjivanje

izvrstan
vrlo dobar
dobar
50 dovoljan

Sličan predmet