Modeliranje i simuliranje dinamičkih sustava

Prikazani su podaci za akademsku godinu: 2023./2024.

Auditorne vježbe

Opis predmeta

Pregled matematičkih i grafičkih metoda opisa dinamičkih sustava. Pregled opisa sustava s diskretnim događajima, te sustava s raspodijeljenim parametrima. Metode određivanja matematičkog modela i parametara matematičkog modela. Modeliranje sustava s nesigurnostima. Primjena metoda numeričke integracije kod simuliranja sustava u vremenskoj domeni. Primjena metoda numeričkog optimiranja kod estimacije parametara modela na osnovi mjerenih podataka.

Studijski programi

Sveučilišni diplomski
Izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Jezgreni predmeti profila 2 (1. semestar)
Izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
[FER2-HR] Automatika - profil
Predmeti specijalizacije profila (1. semestar) (3. semestar)
[FER2-HR] Elektrotehnički sustavi i tehnologija - profil
Predmeti specijalizacije profila (1. semestar) (3. semestar)

Ishodi učenja

 1. Primijeniti metode matematičkog i grafičkog opisa dinamičkih sustava
 2. objasniti dinamičke promjene u sustavu na osnovi matematičkog modela
 3. primijeniti fizikalne zakonitosti za opis sustava diferencijalnim jednadžbama, jednadžbama diferencija, prijenosnim funkcijama, jednadžbama u prostoru stanja
 4. upotrijebiti matematički opis sustava za izradu blokovskih shema, grafa toka signala, veznih grafova
 5. analizirati ponašanje sustava u stacionarnom stanju i tijekom prijelazne pojave
 6. identificirati parametre sustava temeljem mjerenja na relanom sustavu
 7. povezati modele raznorodnih sustava u jedinstveni model
 8. procijeniti vjerodostojnost modela temeljem procjene stacionarnih stanja i usporedbe s odzivom realnog sustava

Oblici nastave

Predavanja

Auditorne vježbe

Laboratorij

Tjedni plan nastave

 1. Principi modeliraja sustava i klasifikacija modela
 2. Jednadžbe dinamičke ravnoteže i fenomenološke jednadžbe
 3. Simulacijski model. lista redoljeda računanja i algebarske petlje, Metode integracije s fiksnim korakom
 4. Metode integracije s fiksnim korakom, Metode integracije s promjenjivim korakom i metode za rješavanje stiff sustava
 5. Simulacijski alati zasnovani na blokovskoj shemi
 6. Simulacijski alati zasnovani na blokovskoj shemi, Varijable i operacije u simulacijskim jezicima, Funkcije i simulacija zasnovana na blokovima
 7. Grafička reprezentacija simulacijskih rezultata, Upotreba simboličkih alata i alata iz područja regulacije u simulaciji sustava
 8. Međuispit
 9. Primjeri modeliranja realnih dinamičkih sustava
 10. Primjeri modeliranja realnih dinamičkih sustava
 11. Primjeri modeliranja realnih dinamičkih sustava
 12. Simulacija sustava u stvarnom vremenu i ekvivalentni modeli sustava
 13. Simulacija sustava u stvarnom vremenu i ekvivalentni modeli sustava
 14. Ekvivalentni električni modeli sustava i normiranje
 15. Završni ispit

Literatura

(.), D. J. Cloud: Applied Modeling and Simulation: An Integrated Approach to Development and Operation, McGraw-Hill 1998, ISBN/ISSN 0072283033,
(.), D. C. Karnopp, D. L. Margolis, R. C. Rosenberg, System Dynamics: Modeling and Simulation of Mechatronic Systems, John Wiley & sons, In, 2000, ISBN/ISSN 0471333018 ,
(.), Ž. Ban, J. Matuško, I. Petrović: Primjena programskog sustava Matlab za rješavanje tehničkih problema, Graphis, Zagreb 2010, ISBN/ISSN 978-953-279-011-5 ,
(.), H. S. Sarjoughian, F. E. Cellier: Discrete Event Modeling and Simulation Technologies: A Tapestry of Systems and AI-Based Theories and Methodologies, Springer, 2001, ISBN/ISSN 0387950656,

Za studente

Izvedba

ID 222450
  Zimski semestar
5 ECTS
R1 Engleski jezik
R1 E-učenje
30 Predavanja
0 Seminar
15 Auditorne vježbe
16 Laboratorijske vježbe
0 Konstrukcijske vježbe