Projektiranje ugradbenih elektroničkih sustava

Prikazani su podaci za akademsku godinu: 2023./2024.

Laboratorijske vježbe

Opis predmeta

Projektiranje složenih elektroničkih uređaja. Moderni postupci i tehnologije proizvodnje tiskanih pločica. Dizajn za proizvodnju. Integritet signala na tiskanoj pločici. Modeliranje pouzdanosti, održavanje i troškovi životnog vijeka uređaja, redundancija, tolerancija na kvarove, raspoloživost. Elektrokemijski izvori napajanja. Linearni regulatori. Energetski učinkovito napajanje elektroničkih sustava. Prikupljanje energije iz okoliša. Izvori napajanja s prekidanjem struje. Mjerenje karakteristika tiskane pločice. Integritet napajanja na tiskanoj pločici. Testiranje i certifikacija elektroničkih uređaja.

Studijski programi

Sveučilišni diplomski
Izborni predmeti (2. semestar)
Izborni predmeti (2. semestar)
Izborni predmeti (2. semestar)
Izborni predmeti (2. semestar)
Izborni predmeti profila (2. semestar)
Izborni predmeti (2. semestar)
Izborni predmeti (2. semestar)
Izborni predmeti profila (2. semestar)
Izborni predmeti (2. semestar)
Izborni predmeti (2. semestar)
Izborni predmeti (2. semestar)
Izborni predmeti (2. semestar)
Izborni predmeti (2. semestar)
Izborni predmeti (2. semestar)
Izborni predmeti (2. semestar)
Izborni predmeti (2. semestar)

Ishodi učenja

 1. Opisati proces razvoja i životni ciklus elektroničkog uređaja.
 2. Odabrati postupke proizvodnje elektroničkih uređaja.
 3. Dizajnirati elektronički uređaj na razini višeslojne tiskane pločice.
 4. Dizajnirati izvor napajanja elektroničkog uređaja.
 5. Analizirati uzroke problema elektromagnetske kompatibilnosti u elektroničkim uređajima i predložiti načine njihovog rješavanja.
 6. Analizirati sukladnost dizajna elektroničkog uređaja propisima za stavljanje uređaja na tržište.
 7. Prepoznati uzroke problema elektromagnetske kompatibilnosti u elektroničkim uređajima.

Oblici nastave

Predavanja

-

Seminari i radionice

-

Auditorne vježbe

-

Terenska nastava

-

Samostalni zadaci

-

Laboratorij

-

Način ocjenjivanja

Kontinuirana nastava Ispitni rok
Vrsta provjere Prag Udio u ocjeni Prag Udio u ocjeni
Laboratorijske vježbe 50 % 20 % 50 % 20 %
Međuispit: Pismeni 50 % 40 % 0 %
Završni ispit: Pismeni 50 % 40 %
Ispit: Pismeni 50 % 50 %
Ispit: Usmeni 30 %

Tjedni plan nastave

 1. Projektiranje složenih elektroničkih uređaja.
 2. Moderni postupci i tehnologije proizvodnje tiskanih pločica.
 3. Dizajn za proizvodnju.
 4. Integritet signala na tiskanoj pločici.
 5. Integritet signala na tiskanoj pločici.
 6. Mjerenje karakteristika tiskane pločice.
 7. Integritet napajanja na tiskanoj pločici.
 8. Međuispit.
 9. Elektrokemijski izvori napajanja. Linearni regulatori.
 10. Energetski učinkovito napajanje elektroničkih sustava. Prikupljanje energije iz okoliša.
 11. Izvori napajanja s prekidanjem struje.
 12. Modeliranje pouzdanosti, održavanje i troškovi životnog vijeka uređaja, redundancija, tolerancija na kvarove, raspoloživost.
 13. Modeliranje pouzdanosti, održavanje i troškovi životnog vijeka uređaja, redundancija, tolerancija na kvarove, raspoloživost.
 14. Testiranje i certifikacija elektroničkih uređaja.
 15. Završni ispit.

Literatura

R. Magjarević, Z. Stare, M. Cifrek, H. Džapo, M. Ivančić, I. Lacković (2009.), Projektiranje tiskanih veza, Sveučilište u Zagrebu Fakultet elektrotehnike i računarstva
H. Džapo, Ž. Lučev Vasić (2015.), Računalom podržano projektiranje elektroničkih uređaja, upute za laboratorijske vježbe, Sveučilište u Zagrebu Fakultet elektrotehnike i računarstva
Kim R. Fowler (1996.), Electronic Instrument Design, Oxford University Press
Tim Williams (2013.), The Circuit Designer’s Companion, Elsevier
Henry W. Ott (2009.), Electromagnetic Compatibility Engineering, Wiley
Eric Bogatin (2021.), Signal and Power Integrity-simplified (Third Edition), Pearson

Za studente

Izvedba

ID 222752
  Ljetni semestar
5 ECTS
R0 Engleski jezik
R1 E-učenje
60 Predavanja
2 Seminar
0 Auditorne vježbe
15 Laboratorijske vježbe
0 Konstrukcijske vježbe

Ocjenjivanje

90 izvrstan
80 vrlo dobar
70 dobar
50 dovoljan