Projektiranje ugradbenih elektroničkih sustava

Opis predmeta

Proces razvoja i životni ciklus elektroničkog uređaja. Tehničko dokumentiranje. Tehnologije izrade tiskanih pločica i strojne montaže komponenti. Projektiranje tiskanih pločica: pravila projektiranja, korištenje programskih alata za projektiranje tiskanih pločica, priprema proizvodne dokumentacije. Odabir i projektiranje izvora napajanja elektroničkog uređaja. Toplinske značajke elektroničkih uređaja, odvođenje topline i projektiranje hladila. Izvori smetnji. Uzemljenje i oklapanje uređaja. Prenaponska i prekostrujna zaštita. Elektromagnetska kompatibilnost. Propisi i norme.

Ishodi učenja

 1. Opisati dokumentaciju i životni ciklus elektroničkog uređaja.
 2. Opisati postupke proizvodnje elektroničkih uređaja.
 3. Dizajnirati elektronički uređaj na razini tiskane pločice.
 4. Koristiti CAD programske alate za razvoj elektroničkih uređaja.
 5. Odabrati izvor napajanja elektroničkog uređaja.
 6. Odabrati komponente za odvođenje topline u elektroničkom uređaju.
 7. Prepoznati izvore smetnji u elektroničkom uređaju i načine njihovog rješavanja.
 8. Dizajnirati prenaponsku i prekostrujnu zaštitu elektroničkog uređaja.
 9. Prepoznati uzroke problema elektromagnetske kompatibilnosti u elektroničkim uređajima.

Oblici nastave

Predavanja

-

Seminari i radionice

-

Auditorne vježbe

-

Terenska nastava

-

Samostalni zadaci

-

Laboratorij

-

Način ocjenjivanja

Kontinuirana nastava Ispitni rok
Vrsta provjere Prag Udio u ocjeni Prag Udio u ocjeni
Laboratorijske vježbe 50 % 15 % 50 % 15 %
Seminar/Projekt 43 % 35 % 43 % 35 %
Međuispit: Pismeni 50 % 20 % 0 %
Završni ispit: Pismeni 50 % 30 %
Ispit: Pismeni 50 % 20 %
Ispit: Usmeni 30 %

Tjedni plan nastave

 1. Životni vijek elektroničke opreme i dokumentiranje
 2. Vrste tehničke dokumentacije, Zapis. odgovornost, Priprema. prezentiranje. pohrana, Metode. vizualne tehnike
 3. Tehnologije proizvodnje tiskanih pločica, Tehnologije površinske ugradnje
 4. Raspored, Projektiranje, Proizvodnja. ispitivanje. održavanje, Tehnologije površinske ugradnje
 5. Projektiranje lineranih izvora napajanja
 6. Projektiranje izvora napajanja s malom razlikom napona, Pravila projektiranja tiskanih pločica izvora napajanja
 7. Mehanizmi prijenosa topline, Projektiranje hladila, Ventilatori i prisilno strujanje zraka, Hlađenje elektroničkih sustava
 8. Međuispit
 9. Uzemljenje. oklapanje
 10. Smanjenje šuma
 11. Smanjenje šuma
 12. Elektrostatski izboj
 13. Prenaponska i prekostrujna zaštita
 14. Prenaponska i prekostrujna zaštita
 15. Završni ispit

Studijski programi

Sveučilišni diplomski
Audiotehnologije i elektroakustika (profil)
Izborni predmeti (2. semestar)
Automatika i robotika (profil)
Izborni predmeti (2. semestar)
Elektroenergetika (profil)
Izborni predmeti (2. semestar)
Elektroničko i računalno inženjerstvo (profil)
Izborni predmeti (2. semestar) Izborni predmeti profila (2. semestar)
Elektronika (profil)
Izborni predmeti (2. semestar)
Elektrostrojarstvo i automatizacija (profil)
Izborni predmeti (2. semestar) Izborni predmeti profila (2. semestar)
Informacijsko i komunikacijsko inženjerstvo (profil)
Izborni predmeti (2. semestar)
Komunikacijske i svemirske tehnologije (profil)
Izborni predmeti (2. semestar)
Programsko inženjerstvo i informacijski sustavi (profil)
Izborni predmeti (2. semestar)
Računalno inženjerstvo (profil)
Izborni predmeti (2. semestar)
Računalno modeliranje u inženjerstvu (profil)
Izborni predmeti (2. semestar)
Računarska znanost (profil)
Izborni predmeti (2. semestar)
Znanost o mrežama (profil)
Izborni predmeti (2. semestar)
Znanost o podacima (profil)
Izborni predmeti (2. semestar)

Literatura

R. Magjarević, Z. Stare, M. Cifrek, H. Džapo, M. Ivančić, I. Lacković (2009.), Projektiranje tiskanih veza, Sveučilište u Zagrebu Fakultet elektrotehnike i računarstva
H. Džapo, Ž. Lučev Vasić (2015.), Računalom podržano projektiranje elektroničkih uređaja, upute za laboratorijske vježbe, Sveučilište u Zagrebu Fakultet elektrotehnike i računarstva
Kim R. Fowler (1996.), Electronic Instrument Design, Oxford University Press
Tim Williams (2013.), The Circuit Designer’s Companion, Elsevier
Henry Ott (1988.), Noise Reduction Techniques in Electronic Systems, Wiley-Interscience

Za studente

Izvedba

ID 222752
  Ljetni semestar
5 ECTS
R0 Engleski jezik
R1 E-učenje
60 Predavanja
2 Seminar
15 Laboratorijske vježbe

Ocjenjivanje

90 izvrstan
80 vrlo dobar
70 dobar
50 dovoljan