Internet stvari

Opis predmeta

Studenti će razumjeti arhitekturu i oblikovanje programskih rješenja za Internet stvari te će moći primijeniti stečena znanja vezana uz povezivanje uređaja u internetsku mrežu za različita područja primjene. Razumjet će obilježja i način rada IoT-platformi i mrežnih tehnologija primjenjivih za izvedbu IoT-usluga te će ih moći primijeniti na praktičnim primjerima. Moći će identificirati osnovne sigurnosne prijetnje i ocijeniti komunikacijske protokole prikladne za umrežavanje uređaja s učinkovitom potrošnjom energije. Analizirat će međudjelovanje protokola te postojeća rješenja za povezivanje programskih platformi. Dizajnirat će i implementirati primjere IoT-rješenja u laboratorijskom okruženju.

Ishodi učenja

 1. Objasniti arhitekturu i značajke Interneta stvari.
 2. Razlikovati mrežne tehnologije za potporu Interneta stvari.
 3. Objasniti komunikacijske protokole relevantne za Internet stvari.
 4. Objasniti načine rada IoT-platformi i mrežnih tehnologija primjenjivih za izvedbu IoT-usluga.
 5. Identificirati sigurnosne prijetnje i koristiti sigurnosne mehanizme.
 6. Ocijeniti komunikacijska rješenja prikladna za umrežavanje uređaja.
 7. Primijeniti znanja vezana uz povezivanje uređaja u internetsku mrežu.
 8. Primijeniti znanja na izvedbu IoT-rješenja za različita područja primjene.

Oblici nastave

Predavanja

Nastava na predmetu organizirana je u dva nastavna ciklusa. Prvi nastavni ciklus sastoji se od 7 tjedana nastave i međuispita dok drugi ciklus sadrži 6 tjedana nastave i završni ispit. Nastava se provodi kroz 15 tjedana s tjednim opterećenjem od 2 školska sata.

Provjere znanja

Održava se međuispit u 8. tjednu nastave i završni ispit u 15 tjednu nastave.

Laboratorijske vježbe

Održavaju se dvije laboratorijske vježbe u trajanju u 3 sata.

Konzultacije

Individualne konzulacije za studente se organiziraju po potrebi.

Programske vježbe

Studenti u timovima rade na odabranom projektnom zadatku.

Način ocjenjivanja

Kontinuirana nastava Ispitni rok
Vrsta provjere Prag Udio u ocjeni Prag Udio u ocjeni
Laboratorijske vježbe 20 % 15 % 20 % 15 %
Sudjelovanje u nastavi 0 % 5 % 0 % 5 %
Seminar/Projekt 40 % 20 % 40 % 20 %
Međuispit: Pismeni 0 % 30 % 0 %
Završni ispit: Pismeni 0 % 30 %
Ispit: Pismeni 0 % 60 %

Tjedni plan nastave

 1. Općenito o internetu stvari: osnovni pojmovi, arhitektura i područja primjene.
 2. Stvari i uređaji u IoT okruženju (fizički sloj): senzori, aktuatori, prilaz (gateway), komunikacija M2M.
 3. Komunikacijski protokoli za komunikaciju uređaja (sloj podatkovne poveznice): IEEE 802.15.4, 802.11ah, ZigBee.
 4. Komunikacijski protokoli za komunikaciju uređaja (sloj podatkovne poveznice): LoRaWAN, LTE-M, NB-IoT.
 5. Protokoli za optimizaciju mrežnog sloja: 6LoWPAN, 6TiSCH.
 6. Aplikacijski sloj: MQTT, CoAP, HTTP.
 7. Sigurnosni aspekti, upravljanje uređajima.
 8. Međuispit
 9. Standardi: standardizacijska tijela i referentne arhitekture.
 10. IoT-platforme: značajke, komponente, arhitektura, primjeri platformi u računalnom oblaku.
 11. IoT-platforme i korištenje resursa na rubu mreže, primjeri platformi.
 12. Interoperabilnost programskih platformi: programska međuoprema symbIoTe.
 13. Aplikacije interneta stvari: stvarnovremenske usluge, pametni grad, pametni dom i ured.
 14. Prezentacije studentskih rješenja razvijenih u laboratoriju: IoTLab@FER.
 15. Završni ispit

Studijski programi

Sveučilišni diplomski
Obradba informacija (profil)
Predmeti specijalizacije profila (2. semestar)
Računalno inženjerstvo (profil)
Predmeti specijalizacije profila (2. semestar)
Telekomunikacije i informatika (profil)
Predmeti specijalizacije profila (2. semestar)

Literatura

Arshdeep Bahga, Vijay Madisetti (2014.), Internet of Things: A Hands-On Approach, VPT
David Hanes, Gonzalo Salgueiro, Patrick Grossetete, Rob Barton, Jerome Henry (2017.), IoT Fundamentals, Cisco Press
Dominique Guinard, Vlad Trifa (2016.), Building the Web of Things, Manning Publications

Laboratorijske vježbe

Izvedba

ID 194886
  Ljetni semestar
4 ECTS
R0 Engleski jezik
R1 E-učenje
30 Predavanja
0 Auditorne vježbe
12 Laboratorijske vježbe
0 Konstrukcijske vježbe

Ocjenjivanje

85 izvrstan
75 vrlo dobar
65 dobar
55 dovoljan