Kriptografija i kriptoanaliza

Prikazani su podaci za akademsku godinu: 2023./2024.

Opis predmeta

U okviru ovog predmeta studentima se predstavljaju osnovna znanja, paradigme i tehnike moderne kriptografije s naglaskom na simetrične i asimetrične kriptografske algoritme, funkcije za izračunavanje sažetka, osnove kriptoanalize te digitalni potpis.

Studijski programi

Sveučilišni diplomski
Izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Izborni predmeti profila (1. semestar) (3. semestar)
Izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Izborni predmeti (1. semestar)
Izborni predmet profila (1. semestar)
Izborni predmeti (1. semestar)
Izborni predmet profila (1. semestar)
Izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Jezgreni predmeti profila (1. semestar) (3. semestar)
Izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)

Ishodi učenja

 1. primijeniti simetrične kriptografske algoritme
 2. primijeniti asimetrične kriptografske algoritme
 3. primijeniti funkcije za izračunavanje sažetka poruke
 4. integrirati simetrične i asimetrične algoritme u složenije kriptosustave kao što su digitalna omotnica
 5. skicirati autentifikacijske protokole i protokole za sigurno razmjenu ključeva
 6. objasniti i prikazati napade na kriptografske primitive
 7. obraniti se od napda na kriptografske sustave

Oblici nastave

Predavanja

Jednom tjedno.

Laboratorij

Laboratorijske vježbe se odrađuju samostalno u okviru domaće zadaće.

Način ocjenjivanja

Kontinuirana nastava Ispitni rok
Vrsta provjere Prag Udio u ocjeni Prag Udio u ocjeni
Laboratorijske vježbe 0 % 20 % 0 % 0 %
Kratke provjere znanja 0 % 10 % 0 % 0 %
Međuispit: Pismeni 0 % 30 % 0 %
Završni ispit: Pismeni 0 % 40 %

Tjedni plan nastave

 1. Savršena tajnost i jednokratna bilježnica. Tipovi šifri i tipične metode napada kao što je frekvencijska analiza.
 2. Simetrični blok algoritmi DES, 3DES i AES. Feistelova mreža.
 3. Simetrični blok algoritmi i načini rada.
 4. Cjelovitost poruke i sažetak poruke. Spužvaste i Merkle-Damgard konstrukcije. Generatori pseudoslučajnih brojeva.
 5. Definicija sigurnosti asimteričnih kriptosustava. Asimetrični algoritam RSA.
 6. Diffie-Hellmanov protokol i njegova primjena u kriptosustavu ElGamal. Uvod u digitalni potpis: definicija sigurnost digitalnog potpisa.
 7. RSA i DSA digitalni potpis.
 8. Međuispit
 9. Infrastruktura javnog ključa kao podrška digitalnom potpisu i kriptiranju te izazovi.
 10. Kriptoanaliza. Napadi na sigurnost kriptografskih primitiva. Napad grubom silom. Napadi koji koriste sporedna svojstva uređaja.
 11. Kriptografski protokoli: autentifikacija i razmjena ključeva. Protokol TLS.
 12. Autentifikacija izazovom i odgovorom, zero-knowledge protokoli i dijeljene tajne.
 13. Napadi kvantnim računalima i kriptografija otporna na takve napade. Groverov i Shorov algoritam. Post-kvantna kriptografija. Kvantni protokol za razmjenu ključeva BB84.
 14. Primijenjena kriptografija: elektronički novac, sigurnosni kanali između poslužitelja i klijenata, sustavi za glasovanje i sl. Kriptografske norme i njihova primjena.
 15. Završni ispit

Literatura

Budin, L.; Golub, M; Jakobovic, D., Jelenkovc, L (2010.) (2013.), Operacijski sustavi, Element, Zagreb
(.), Christof Paar, Jan Pelzl, Understanding Cryptography, Springer-Verlag Berlin Heidelberg, 2009.,
(.), Nigel P. Smart, Cryptography Made Simple, Springer International Publishing, 2016.,

Za studente

Izvedba

ID 222637
  Zimski semestar
5 ECTS
R1 Engleski jezik
R1 E-učenje
45 Predavanja
0 Seminar
0 Auditorne vježbe
10 Laboratorijske vježbe
0 Konstrukcijske vježbe

Ocjenjivanje

88 izvrstan
75 vrlo dobar
63 dobar
50 dovoljan

Sličan predmet