Primjena tehničkog znanja u društveno korisne svrhe

Opis predmeta

Predmet "Primjena tehničkog znanja u društveno korisne svrhe" pruža studentima mogućnost primjene stečenih teorijskih znanja i vještina u rješavanju konkretnog tehničkog problema u užoj i široj društvenoj zajednici. Društveno korisno učenje je nastavna metoda u kojoj se integrira akademsko učenje sa zadovoljavanjem potreba u zajednici, pri čemu je najčešće riječ o nedovoljno zastupljenim skupinama u društvu kao što su stariji, siromašni, osobe s invaliditetom, itd. Putem društveno korisnog učenja, ovaj kolegij nastoji zadovoljiti kritičnu obrazovnu potrebu za praktičnim inžinjerstvom. Studenti tako stječu daljnje razumijevanje obrađivane akademske tematike i razvijaju snažniji osjećaj društvene odgovornosti. Rješavanjem postavljenog tehničkog problema studenti također stječu daljnje komunikacijske vještina, vještina vođenja, timskog rada i rješavanja problema koje su nužne za uspjeh u današnjoj globalnoj ekonomiji.

Studijski programi

Sveučilišni diplomski
Automatika (profil)
Vještine - dipl.studij - 2. semestar (2. semestar)
Bežične komunikacijske tehnologije (profil)
Vještine - dipl.studij - 2. semestar (2. semestar)
Elektroenergetika (profil)
Vještine - dipl.studij - 2. semestar (2. semestar)
Elektroničko i računalno inženjerstvo (profil)
Vještine - dipl.studij - 2. semestar (2. semestar)
Elektronika (profil)
Vještine - dipl.studij - 2. semestar (2. semestar)
Elektrotehnički sustavi i tehnologija (profil)
Vještine - dipl.studij - 2. semestar (2. semestar)
Elektrotehnika i informacijska tehnologija (studij)
Vještine - dipl.studij_FER3 - 2. semestar (2. semestar)
Informacijska i komunikacijska tehnologija (studij)
Vještine - dipl.studij_FER3 - 2. semestar (2. semestar)
Obradba informacija (profil)
Vještine - dipl.studij - 2. semestar (2. semestar)
Programsko inženjerstvo i informacijski sustavi (profil)
Vještine - dipl.studij - 2. semestar (2. semestar)
Računalno inženjerstvo (profil)
Vještine - dipl.studij - 2. semestar (2. semestar)
Računarska znanost (profil)
Vještine - dipl.studij - 2. semestar (2. semestar)
Računarstvo (studij)
Vještine - dipl.studij_FER3 - 2. semestar (2. semestar)
Telekomunikacije i informatika (profil)
Vještine - dipl.studij - 2. semestar (2. semestar)

Auditorne vježbe

Za studente

Izvedba

ID 207007
  Ljetni semestar
2 ECTS
6 Predavanja
20 Auditorne vježbe