Interakcija čovjek-robot

Ishodi učenja

 1. definirati i objasniti principe višemodalne interakcije
 2. razviti algoritme praćenja govornika
 3. primijeniti metode strojnog učenja na praćenje ljudi
 4. definirati i objasniti principe fizičke interakcije
 5. razviti algoritme haptičke teleoperacije

Oblici nastave

Predavanja

Samostalni zadaci

Laboratorij

Tjedni plan nastave

 1. Antropomorfizam i jeziva dolina, Haptička sučelja
 2. Robotski sluh i ostala osjetila
 3. Robotski sluh i ostala osjetila
 4. Uočavanje ljudskog gibanja. praćenje i predikcija
 5. Uočavanje ljudskog gibanja. praćenje i predikcija
 6. Predviđanje namjere čovjeka
 7. Predviđanje namjere čovjeka
 8. Međuispit
 9. Estimacija emocinalnog stanja čovjeka
 10. Dijeljenje zadatake između robota i čovjeka
 11. Dijeljenje zadatake između robota i čovjeka
 12. Sinkronizacija izvođenja zadataka
 13. Upravljanje silom pri izvođenju zajedničkih zadataka, Fizička interakcija za rehabilitacijske i asistiivne primjene
 14. Telerobotika i teleprisutnost, Bilateralna teleoperacija s povratnom vezom po sili
 15. Završni ispit

Studijski programi

Sveučilišni diplomski
Audiotehnologije i elektroakustika (profil)
Slobodni izborni predmeti (3. semestar)
Automatika i robotika (profil)
Izborni predmeti profila (3. semestar)
Elektroenergetika (profil)
Slobodni izborni predmeti (3. semestar)
Elektroničko i računalno inženjerstvo (profil)
Slobodni izborni predmeti (3. semestar)
Elektronika (profil)
Slobodni izborni predmeti (3. semestar)
Elektrostrojarstvo i automatizacija (profil)
Slobodni izborni predmeti (3. semestar)
Informacijsko i komunikacijsko inženjerstvo (profil)
Slobodni izborni predmeti (3. semestar)
Komunikacijske i svemirske tehnologije (profil)
Slobodni izborni predmeti (3. semestar)
Programsko inženjerstvo i informacijski sustavi (profil)
Slobodni izborni predmeti (3. semestar)
Računalno inženjerstvo (profil)
Slobodni izborni predmeti (3. semestar)
Računalno modeliranje u inženjerstvu (profil)
Slobodni izborni predmeti (3. semestar)
Računarska znanost (profil)
Slobodni izborni predmeti (3. semestar)
Znanost o mrežama (profil)
Slobodni izborni predmeti (3. semestar)
Znanost o podacima (profil)
Slobodni izborni predmeti (3. semestar)

Literatura

(.), Human-Robot Interaction: An Introduction (2020.), Christoph Bartneck,

Za studente

Izvedba

ID 222576
  Zimski semestar
5 ECTS
R3 Engleski jezik
R3 E-učenje
30 Predavanja
8 Laboratorijske vježbe