Interakcija čovjek-robot

Opis predmeta

Interakcija robot-čovjek je istraživačko područje posvećeno razumijevanju, razvijanju i evaluaciji robotskih sustava koje će ljudi koristiti ili koji će surađivati s ljudima. Na početku ćemo razmotriti osnovne principe i povijest interakcije robota i čovjeka, kao i određene psihološke te etičke aspekte problematike. Potom ćemo se posvetiti višemodalnoj interakciji i praćenju ljudi pomoću kamera i polja mikrofona, te analizi Bayesove teorije uma za estimaciju namjere ljudi. Analizirat ćemo problematiku dijeljenja zadataka pri suradnji robota i čovjeka te se upoznati s izazovima fizičke interakcije. Na kraju ćemo razmotriti problem haptičke teleoperacije robota.

Ishodi učenja

 1. definirati i objasniti principe višemodalne interakcije
 2. razviti algoritme praćenja govornika
 3. primijeniti metode strojnog učenja na praćenje ljudi
 4. definirati i objasniti principe fizičke interakcije
 5. razviti algoritme haptičke teleoperacije

Oblici nastave

Predavanja

Samostalni zadaci

Laboratorij

Tjedni plan nastave

 1. Antropomorfizam i jeziva dolina, Haptička sučelja
 2. Robotski sluh i ostala osjetila
 3. Robotski sluh i ostala osjetila
 4. Uočavanje ljudskog gibanja. praćenje i predikcija
 5. Uočavanje ljudskog gibanja. praćenje i predikcija
 6. Predviđanje namjere čovjeka
 7. Predviđanje namjere čovjeka
 8. Međuispit
 9. Estimacija emocinalnog stanja čovjeka
 10. Dijeljenje zadatake između robota i čovjeka
 11. Dijeljenje zadatake između robota i čovjeka
 12. Sinkronizacija izvođenja zadataka
 13. Upravljanje silom pri izvođenju zajedničkih zadataka, Fizička interakcija za rehabilitacijske i asistiivne primjene
 14. Telerobotika i teleprisutnost, Bilateralna teleoperacija s povratnom vezom po sili
 15. Završni ispit

Studijski programi

Literatura

(.), Human-Robot Interaction: An Introduction (2020.), Christoph Bartneck,

Za studente

Izvedba

ID 222576
  Zimski semestar
5 ECTS
R3 Engleski jezik
R3 E-učenje
30 Predavanja
8 Laboratorijske vježbe