Interakcija čovjek-robot

Prikazani su podaci za akademsku godinu: 2023./2024.

Predavanja

Opis predmeta

Interakcija robot-čovjek je istraživačko područje posvećeno razumijevanju, razvijanju i evaluaciji robotskih sustava koje će ljudi koristiti ili koji će surađivati s ljudima. Na početku ćemo razmotriti osnovne principe i povijest interakcije robota i čovjeka, kao i određene psihološke te etičke aspekte problematike. Potom ćemo se posvetiti višemodalnoj interakciji i praćenju ljudi pomoću kamera i polja mikrofona, te analizi Bayesove teorije uma za estimaciju namjere ljudi. Analizirat ćemo problematiku dijeljenja zadataka pri suradnji robota i čovjeka te se upoznati s izazovima fizičke interakcije. Na kraju ćemo razmotriti problem haptičke teleoperacije robota.

Studijski programi

Sveučilišni diplomski
Izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Izborni predmeti (3. semestar)
Izborni predmeti profila (3. semestar)
Izborni predmeti (3. semestar)
Izborni predmeti (3. semestar)
Izborni predmeti (3. semestar)
Izborni predmeti (3. semestar)
Izborni predmeti (3. semestar)
Izborni predmeti (3. semestar)
Izborni predmeti (3. semestar)
Izborni predmeti (3. semestar)
Izborni predmeti (3. semestar)
Izborni predmeti (3. semestar)
Izborni predmeti (3. semestar)
Izborni predmeti (3. semestar)

Ishodi učenja

 1. definirati i objasniti principe višemodalne interakcije
 2. razviti algoritme praćenja govornika
 3. primijeniti metode strojnog učenja na praćenje ljudi
 4. definirati i objasniti principe fizičke interakcije
 5. razviti algoritme haptičke teleoperacije

Oblici nastave

Predavanja

Predavanja će se održavati interaktivno gdje će studenti uz praćenje nastavnika odrađivati jednostavne primjere.

Seminari i radionice

Studenti će prezentirati rezultate svog projektnog zadatka.

Samostalni zadaci

Studenti će u grupama rješavati složenije zadatke iz poglavlja odrađenih na predavanjima.

Način ocjenjivanja

Kontinuirana nastava Ispitni rok
Vrsta provjere Prag Udio u ocjeni Prag Udio u ocjeni
Seminar/Projekt 50 % 30 % 50 % 30 %
Međuispit: Pismeni 50 % 35 % 50 %
Završni ispit: Pismeni 50 % 35 %

Tjedni plan nastave

 1. Društvena robotika, Antropomorfizam i dizajn, jeziva dolina, arhitekture za interakciju robot-čovjek
 2. Senzori i percepcija za interakciju robot-čovjek, robotski sluh i ostala osjetila
 3. Senzori i percepcija za interakciju robot-čovjek, robotski sluh i ostala osjetila
 4. Uočavanje ljudskog gibanja, praćenje i predikcija
 5. Uočavanje ljudskog gibanja, praćenje i predikcija
 6. Predviđanje namjere čovjeka, Bayesove mreže, skriveni Markovljevi modeli
 7. Predviđanje namjere čovjeka, Bayesove mreže, skriveni Markovljevi modeli
 8. Međuispit
 9. Donošenje odluka iz zašumljenih podataka, Markovljevi procesi odlučivanja, djelomično osmotrivi Markovljevi procesi
 10. Donošenje odluka iz zašumljenih podataka, Markovljevi procesi odlučivanja, djelomično osmotrivi Markovljevi procesi
 11. Dijeljenje zadataka između robota i čovjeka
 12. Sinkronizacija izvođenja zadataka
 13. Fizička interakcija za rehabilitacijske i asistivne primjene
 14. Telerobotika i teleprisutnost, teleoperacija s povratnom vezom
 15. Završni ispit

Literatura

Christoph Bartneck (2020.), Human-Robot Interaction: An Introduction, Cambridge University Press
Paolo Barattini, Federico Vicentini, Gurvinder Singh Virk, Tamas Haidegger (2019.), Human-Robot Interaction: Safety, Standardization, and Benchmarking, Routledge

Za studente

Izvedba

ID 222576
  Zimski semestar
5 ECTS
R1 Engleski jezik
R3 E-učenje
30 Predavanja
0 Seminar
0 Auditorne vježbe
8 Laboratorijske vježbe
0 Konstrukcijske vježbe

Ocjenjivanje

87,5 izvrstan
75 vrlo dobar
62,5 dobar
50 dovoljan