Predmeti

Popis predmeta naveden je u dnu stranice, a pregled tijeka studija i svih predmeta može se naći u publikaciji Red predavanja doktorskoga studija Fakulteta elektrotehnike i računarstva.

Studenti tijekom studija upisuju ukupno pet predmeta doktorskog studija, od čega najmanje dva u prvom i drugom semestru doktorskoga studija, a ostale u trećem i četvrtom semestru. Položeni ispiti iz svih predmeta uvjet su za pokretanje postupka ocjene teme doktorske disertacije ("javni razgovor") kao i za upis petoga semestra doktorskoga studija.

Način održavanja nastave na predmetima doktorskog studija ovisi o broju upisanih studenata. Za predmete koje je upisalo barem 4 studenta, predavanja se održavaju u skladu s objavljenom satnicom doktorskog studija. Za predmete koje je upisalo tri ili manje studenata održat će se najmanje jedno predavanje usmjereno na ključne teme predmeta (u trajanju od najmanje 3 sata) za sve studente. Termin predavanja za takve predmete bit će objavljen na web-stranici predmeta. Nakon zajedničkog uvodnog predavanja, predmet se izvodi kroz individualne konzultacije.


Popis predmeta

Akademska godina
Predmet poslijediplomskoga doktorskoga studija po izboru_zimski semestar (14324)
6
ECTS
3D virtualni likovi (154663)
I. Pandžić
6
ECTS
Aktivne antene (154664)
D. Bonefačić, J. Lončar
6
ECTS
Algoritmi u bioinformatici (154682)
M. Šikić, M. Domazet-Lošo, S. Ristov
6
ECTS
Analiza dinamičkih scena (154684)
Z. Kalafatić, S. Šegvić
6
ECTS
Analiza i sinteza sustava u stvarnom vremenu (154685)
B. Blašković, T. Galinac Grbac
6
ECTS
Analiza rizika (154689)
M. Gržanić, D. Škanata
6
ECTS
Analiza visokonaponskih mreža (154690)
I. Pavić, M. Delimar
6
ECTS
Baze podataka (154714)
M. Baranović, S. Zakošek
6
ECTS
Biomehanički i neurofiziološki mehanizmi (154696)
V. Medved, I. Lacković
6
ECTS
Biometrijski sigurnosni sustavi (155176)
S. Ribarić
6
ECTS
Biomonitoring sustavi (154699)
M. Cifrek, V. Bilas
6
ECTS
Buka i vibracije (154701)
K. Jambrošić
6
ECTS
Diferencijalne jedandžbe i dinamički sustavi (154703)
M. Pašić, V. Županović
6
ECTS
Diskretni stohastički procesi (154934)
S. Šebek, L. Mihoković
6
ECTS
Distribuirani informacijski sustavi (154933)
M. Randić, P. Knežević
6
ECTS
Električna vuča (154930)
M. Vražić
6
ECTS
Elektroakustička mjerenja (154927)
S. Fajt, I. Đurek
6
ECTS
6
ECTS
Elektromagnetsko onečišćenje (155174)
M. Dadić
6
ECTS
6
ECTS
Elektroničko poslovanje (154924)
B. Vrdoljak, L. Humski
6
ECTS
6
ECTS
Fizika lasera i elektro-optika (154922)
Ž. Bošnjak, A. Sušac
6
ECTS
Grafovi i mreže (154918)
Z. Kostanjčar, J. Petrović
6
ECTS
Industrijska postrojenja (154917)
D. Sumina
6
ECTS
Instrumentacija u zaštiti okoliša (154915)
R. Magjarević, Ž. Lučev Vasić
6
ECTS
6
ECTS
Integrirani sklopovi za velike brzine rada (154913)
A. Barić, T. Marković, B. Pejčinović
6
ECTS
6
ECTS
Ispitne i mjerne metode u visokonaponskoj tehnici (154908)
V. Milardić, B. Filipović-Grčić
6
ECTS
Kombinatorički algoritmi (154906)
M. Pavčević
6
ECTS
Konkurentni sustavi (154902)
I. Lovrek, M. Kušek
6
ECTS
Kvaliteta usluge u radijskim sustavima (154890)
G. Šišul, Ž. Ilić
6
ECTS
Metode i modeli teorije automata (154881)
D. Jevtić, I. Podnar Žarko
6
ECTS
6
ECTS
6
ECTS
Mjerenja u elektroenergetskim mrežama (154876)
P. Mostarac, H. Hegeduš
6
ECTS
6
ECTS
Mjerna pojačala (154874)
R. Magjarević, H. Džapo
6
ECTS
Nadzor kakvoće i mjeriteljstvo (154867)
L. Ferković
6
ECTS
Novi izvori energije (154861)
K. Trontl
6
ECTS
6
ECTS
Oblikovanje skladišta podataka (154858)
B. Vrdoljak, D. Pintar
6
ECTS
Oblikovanje sustava za e-učenje (154857)
T. Jagušt
6
ECTS
Odabrana poglavlja digitalne obrade slike (154854)
S. Lončarić, M. Subašić, T. Petković
6
ECTS
6
ECTS
Odabrana poglavlja kvantne fizike (154849)
S. Ilijić
6
ECTS
6
ECTS
Odabrana poglavlja obrade prirodnog jezika (154846)
J. Šnajder, S. Padó
6
ECTS
Odabrane teme iz tehnologija i primjena World Wide Weba (154845)
G. Gledec, M. Kušek, M. Vuković
6
ECTS
Optičke svjetlovodne komunikacije i senzori (154842)
Z. Šipuš, M. Bosiljevac
6
ECTS
Optimizacije u telekomunikacijama (154841)
L. Skorin-Kapov
6
ECTS
6
ECTS
Otkrivanje znanja u skupovima podataka (154839)
B. Dalbelo Bašić, A. Jović
6
ECTS
Postupci vizualizacije (154830)
Ž. Mihajlović, K. Skala
6
ECTS
Prenaponi u mrežama (154827)
V. Milardić
6
ECTS
Procesi u računalnim sustavima (155173)
L. Budin, L. Jelenković
6
ECTS
Procesi životnog ciklusa programskog proizvoda (154817)
Ž. Car, M. Vuković
6
ECTS
Programski agenti za elektroničko tržište (154816)
G. Ježić, J. Babić
6
ECTS
Projektiranje radiofrekvencijskih sustava (155177)
D. Babić, J. Lončar
6
ECTS
6
ECTS
Računalom podržano obrazovanje (154810)
I. Botički, N. Hoić-Božić
6
ECTS
Računarski i robotski vid (154808)
S. Ribarić, V. Štruc
6
ECTS
Raspodijeljeni računalni sustavi (154796)
D. Škvorc, G. Delač
6
ECTS
6
ECTS
Regulacija u energetici (154790)
I. Kuzle
6
ECTS
Relejna zaštita (154787)
J. Havelka
6
ECTS
Satelitski komunikacijski sustavi (154786)
K. Malarić
6
ECTS
6
ECTS
Sigurnost računalnih sustava (154777)
M. Golub, S. Picek
6
ECTS
Spremnici podataka (154767)
V. Sruk
6
ECTS
Sustavi za mjerenje neelektričkih veličina (154752)
M. Cifrek, T. Pribanić
6
ECTS
6
ECTS
Teorija signala (154737)
D. Seršić
6
ECTS
Transformatori (154731)
D. Žarko
6
ECTS
Ultrazvučni sustavi (154724)
A. Petošić
6
ECTS
Upravljanje autonomnim sustavima (154722)
I. Petrović, M. Seder
6
ECTS
Upravljanje elektromehaničkim sustavima (154720)
N. Perić, J. Matuško
6
ECTS
Upravljanje obnovljivim izvorima energije (154715)
N. Perić, M. Vašak
6
ECTS
Upravljanje robotiziranim postrojenjima (155182)
Z. Kovačić, M. Orsag
6
ECTS
Upravljanje telekomunikacijskim mrežama (154711)
M. Randić, O. Dobrijević
6
ECTS
6
ECTS
6
ECTS
Zdravstvo u uvjetima novih tehnologija (154697)
Ž. Lučev Vasić, M. Končar
6
ECTS
Zvuk u arhitekturi (154693)
M. Horvat
Predmet poslijediplomskoga doktorskoga studija po izboru_ljetni semestar (14341)
6
ECTS
Akustičko projektiranje (154681)
I. Đurek
6
ECTS
Algoritmi za ugrađene računalne sustave (154683)
L. Budin, D. Jakobović, L. Jelenković
6
ECTS
Audiokomunikacije (154712)
S. Fajt
6
ECTS
Automatizirana ispitivanja električnih strojeva (154692)
M. Vražić, Z. Hanić
6
ECTS
Biomedicinski učinci elektromagnetskih polja (154695)
D. Šimunić, K. Malarić
6
ECTS
6
ECTS
Digitalna analiza slike (154716)
S. Lončarić, B. Bijnens, M. Subašić
6
ECTS
Digitalni mjerni uređaji i mjerni sustavi (154938)
D. Ilić, R. Malarić
6
ECTS
6
ECTS
Dinamika izmjeničnih strojeva (154936)
I. Erceg
6
ECTS
Društveno umrežavanje i društveno računarstvo (175930)
V. Podobnik, M. Bagić Babac
6
ECTS
Električki filtri - odabrana poglavlja (155178)
M. Vučić, D. Jurišić
6
ECTS
Električno mjerenje neelektričnih veličina (155179)
R. Malarić, M. Jurčević
6
ECTS
Fleksibilni prijenos električne energije (154921)
G. Grdenić, D. Van Hertem
6
ECTS
Forenzička analiza audio signala (154920)
A. Petošić, M. Horvat
6
ECTS
Formalizmi u telekomunikacijama (155180)
M. Mikuc, B. Blašković
6
ECTS
Geoinformacijski sustavi (154919)
D. Škrlec
6
ECTS
Informacijska geometrija (215093)
M. Bukal
6
ECTS
Komunikacije u virtualnim okruženjima (154905)
M. Matijašević, I. Pandžić, D. Gračanin
6
ECTS
Komunikacije za multimedijske usluge (154904)
S. Grgić, J. Božek, J. Vuković
6
ECTS
Kvantitativne metode upravljanja rizicima (154889)
Z. Bohaček, V. Mornar
6
ECTS
6
ECTS
6
ECTS
Metode i tehnike razvoja programske podrške (154880)
K. Fertalj, B. Milašinović
6
ECTS
Modeli za predstavljanje slike i videa (154873)
S. Šegvić, T. Hrkać
6
ECTS
Modelsko prediktivno i optimalno upravljanje (154350)
M. Baotić, B. Novoselnik
6
ECTS
Mreže inteligentnih osjetila (155181)
V. Bilas, D. Vasić
6
ECTS
Multimedijski računalni sustavi (154870)
M. Kovač, J. Knezović
6
ECTS
Nadzemni vodovi i kabeli (154868)
I. Pavić
6
ECTS
Napredni koncepti trgovanja električnom energijom (172794)
I. Rajšl, M. Gržanić
6
ECTS
Navigacijski sustavi (154864)
J. Vuković
6
ECTS
Odabrana područja iz organizacije obrade podataka (154856)
M. Vranić, D. Pintar, J. Pečar-Ilić
6
ECTS
6
ECTS
6
ECTS
Odabrana poglavlja komunikacijskih protokola (154850)
M. Mikuc, G. Gledec
6
ECTS
Odabrana poglavlja pomorskih sustava i tehnologija (254069)
N. Mišković, R. Diamant
6
ECTS
Odabrana poglavlja raspodijeljene obrade velikih podataka (240507)
K. Pripužić, M. Antonić
6
ECTS
Operacijska istraživanja (154844)
V. Mornar, M. Bagić Babac, M. Brčić
6
ECTS
Optimizacija za strojno učenje (240528)
J. Milišić
6
ECTS
Otvorene mrežne arhitekture (154838)
L. Skorin-Kapov
6
ECTS
Petrijeve mreže i distribuirani sustavi (154837)
D. Jevtić, K. Valavanis
6
ECTS
Planiranje distribucijskih sustava (154836)
D. Škrlec, M. Skok
6
ECTS
Podržano učenje (201486)
Z. Kostanjčar
6
ECTS
Pogon elektroenergetskog sustava (154834)
M. Beus, N. Holjevac
6
ECTS
Poremećaji i zaštita sinkronih strojeva (154833)
J. Havelka, I. Erceg
6
ECTS
Postupci raspoređivanja (154832)
D. Jakobović, M. Đurasević
6
ECTS
Postupci rješavanja elektromagnetskih problema (154831)
Z. Šipuš, S. Hrabar
6
ECTS
6
ECTS
6
ECTS
Primijenjene tehnike estimacije (154823)
I. Petrović, I. Marković
6
ECTS
Primjena obradbe signala (154820)
D. Petrinović
6
ECTS
6
ECTS
Projektiranje podržano računalom (154813)
B. Trkulja, A. Drandić
6
ECTS
Proračun elektroenergetskih mreža (154812)
T. Capuder, G. Grdenić
6
ECTS
Računarska grafika (154809)
Ž. Mihajlović
6
ECTS
6
ECTS
Složeni modulacijski postupci (154770)
M. Bosiljevac
6
ECTS
Slušna akustika (154769)
K. Jambrošić, M. Suhanek
6
ECTS
Statističke metode za dubinsku obradu podataka (154765)
B. Dalbelo Bašić, S. Begušić, D. Mladenič
6
ECTS
6
ECTS
Stohastički procesi i filtri (154760)
I. Velčić
6
ECTS
Sustavi energetske elektronike (154757)
Ž. Jakopović, V. Šunde
6
ECTS
Sustavi upravljanja elektromotornim pogonima (154754)
D. Sumina, M. Kutija
6
ECTS
Suvremene metode projektiranja u elektrostrojarstvu (154750)
D. Žarko, S. Stipetić
6
ECTS
Sveprisutno računarstvo (154748)
I. Čavrak, D. Hofman
6
ECTS
Širokopojasne mreže (154746)
Ž. Ilić
6
ECTS
Teorija nuklearnog reaktora (154740)
M. Matijević, K. Trontl
6
ECTS
Tržište pokretnih telekomunikacija (154728)
G. Ježić, V. Podobnik
6
ECTS
6
ECTS
Upravljanje sustavima s diskretnim događajima (154713)
S. Bogdan, T. Petrović
6
ECTS
Višeprocesorski i paralelni sustavi (154704)
Z. Kalafatić, T. Hrkać
6
ECTS
Vjerojatnosna procjena tehnološkog rizika (154700)
Z. Šimić, S. Šadek