Predmeti

Popis predmeta naveden je u dnu stranice, a pregled tijeka studija i svih predmeta može se naći u publikaciji Red predavanja doktorskoga studija Fakulteta elektrotehnike i računarstva.

Studenti tijekom studija upisuju ukupno pet predmeta doktorskog studija, od čega najmanje dva u prvom i drugom semestru doktorskoga studija, a ostale u trećem i četvrtom semestru. Položeni ispiti iz svih predmeta uvjet su za pokretanje postupka ocjene teme doktorske disertacije ("javni razgovor") kao i za upis petoga semestra doktorskoga studija.

Način održavanja nastave na predmetima doktorskog studija ovisi o broju upisanih studenata. Za predmete koje je upisalo barem 4 studenta, predavanja se održavaju u skladu s objavljenom satnicom doktorskog studija. Za predmete koje je upisalo tri ili manje studenata održat će se najmanje jedno predavanje usmjereno na ključne teme predmeta (u trajanju od najmanje 3 sata) za sve studente. Termin predavanja za takve predmete bit će objavljen na web-stranici predmeta. Nakon zajedničkog uvodnog predavanja, predmet se izvodi kroz individualne konzultacije.


Popis predmeta

Predmeti zimskog semestra
6
ECTS
3D virtualni likovi (154663)
I. Pandžić;
6
ECTS
Aktivne antene (154664)
J. Bartolić; D. Bonefačić;
6
ECTS
Algoritmi u bioinformatici (154682)
S. Ristov;
6
ECTS
Analiza dinamičkih scena (154684)
Z. Kalafatić; S. Šegvić;
6
ECTS
Analiza i sinteza sustava u stvarnom vremenu (154685)
B. Blašković; T. Galinac Grbac;
6
ECTS
Analiza rizika (154689)
N. Debrecin; D. Škanata;
6
ECTS
Analiza visokonaponskih mreža (154690)
I. Pavić;
6
ECTS
Baze podataka (154714)
M. Baranović; S. Zakošek;
6
ECTS
Biomehanički i neurofiziološki mehanizmi (154696)
V. Medved; I. Lacković;
6
ECTS
Biometrijski sigurnosni sustavi (155176)
S. Ribarić;
6
ECTS
Biomonitoring sustavi (154699)
M. Cifrek; V. Bilas;
6
ECTS
Buka i vibracije (154701)
K. Jambrošić;
6
ECTS
Diferencijalne jedandžbe i dinamički sustavi (154703)
M. Pašić; V. Županović;
6
ECTS
Diskretni stohastički procesi (154934)
N. Elezović;
6
ECTS
Distribuirani informacijski sustavi (154933)
P. Knežević;
6
ECTS
Električna vuča (154930)
M. Vražić;
6
ECTS
Elektroakustička mjerenja (154927)
S. Fajt; I. Đurek;
6
ECTS
6
ECTS
Elektromagnetsko onečišćenje (155174)
M. Dadić;
6
ECTS
Elektronički sustavi za praćenje cilja (155175)
D. Bonefačić;
6
ECTS
Elektroničko poslovanje (154924)
B. Vrdoljak;
6
ECTS
Fizika impulsnih plazmi s primjenama (154923)
S. Pleslić;
6
ECTS
Fizika lasera i elektro-optika (154922)
Ž. Bošnjak; A. Sušac;
6
ECTS
Grafovi i mreže (154918)
D. Jurišić;
6
ECTS
Industrijska postrojenja (154917)
D. Sumina;
6
ECTS
Instrumentacija u zaštiti okoliša (154915)
R. Magjarević;
6
ECTS
6
ECTS
Integrirani sklopovi za velike brzine rada (154913)
A. Barić; B. Pejčinović;
6
ECTS
6
ECTS
Ispitne i mjerne metode u visokonaponskoj tehnici (154908)
V. Milardić; B. Filipović-Grčić;
6
ECTS
Kombinatorički algoritmi (154906)
M. Pavčević;
6
ECTS
Konkurentni sustavi (154902)
I. Lovrek; M. Kušek;
6
ECTS
Kvaliteta opskrbe električnom energijom (154901)
T. Tomiša; J. Havelka;
6
ECTS
6
ECTS
Matematičko modeliranje elektroenergetskih sustava (154886)
H. Pandžić; T. Capuder;
6
ECTS
Metode i modeli teorije automata (154881)
D. Jevtić; I. Podnar Žarko;
6
ECTS
6
ECTS
6
ECTS
Mjerenja u elektroenergetskim mrežama (154876)
P. Mostarac; H. Hegeduš;
6
ECTS
6
ECTS
Mjerna pojačala (154874)
R. Magjarević; H. Džapo;
6
ECTS
Nadzor kakvoće i mjeriteljstvo (154867)
L. Ferković;
6
ECTS
6
ECTS
Nelinearni sustavi upravljanja (154862)
N. Mišković; M. Baotić;
6
ECTS
Novi izvori energije (154861)
K. Trontl;
6
ECTS
Numerički proračuni elektromagnetske kompatibilnosti (154859)
Ž. Štih; Z. Haznadar; M. Dadić;
6
ECTS
Oblikovanje skladišta podataka (154858)
Z. Skočir; B. Vrdoljak; D. Pintar;
6
ECTS
Oblikovanje sustava za e-učenje (154857)
I. Botički;
6
ECTS
Odabrana poglavlja digitalne obrade slike (154854)
S. Lončarić; D. Petrinović;
6
ECTS
Odabrana poglavlja interaktivnih simulacijskih sustava (154852)
K. Ćosić; S. Popović;
6
ECTS
Odabrana poglavlja kvantne fizike (154849)
S. Ilijić;
6
ECTS
Odabrana poglavlja nuklearne fizike i tehnike (154847)
D. Pevec; M. Matijević;
6
ECTS
Odabrana poglavlja obrade prirodnog jezika (154846)
J. Šnajder; S. Padó;
6
ECTS
Odabrane teme iz tehnologija i primjena World Wide Weba (154845)
G. Gledec; M. Kušek; M. Vuković;
6
ECTS
Optičke svjetlovodne komunikacije i senzori (154842)
Z. Šipuš; M. Bosiljevac;
6
ECTS
Optimizacije u telekomunikacijama (154841)
L. Skorin-Kapov;
6
ECTS
Optimizacijski postupci u elektroenergetskim mrežama (154840)
D. Škrlec; H. Pandžić; M. Skok;
6
ECTS
Otkrivanje znanja u skupovima podataka (154839)
N. Bogunović; B. Dalbelo Bašić;
6
ECTS
Postupci vizualizacije (154830)
Ž. Mihajlović; K. Skala;
6
ECTS
Predstavljanje znanja u informacijskim sustavima (154828)
N. Bogunović; A. Jović;
6
ECTS
Prenaponi u mrežama (154827)
I. Uglešić; V. Milardić;
6
ECTS
Procesi u računalnim sustavima (155173)
L. Budin; L. Jelenković;
6
ECTS
Procesi životnog ciklusa programskog proizvoda (154817)
I. Crnković; Ž. Car; M. Vuković;
6
ECTS
Programski agenti za elektroničko tržište (154816)
G. Ježić; J. Babić;
6
ECTS
Projektiranje radiofrekvencijskih sustava (155177)
J. Bartolić; D. Babić;
6
ECTS
6
ECTS
Računalom podržano obrazovanje (154810)
I. Botički; N. Hoić-Božić;
6
ECTS
Računarski i robotski vid (154808)
S. Ribarić; V. Štruc;
6
ECTS
Raspodijeljeni računalni sustavi (154796)
S. Srbljić; D. Škvorc; G. Delač;
6
ECTS
6
ECTS
Regulacija u energetici (154790)
I. Kuzle;
6
ECTS
Relejna zaštita (154787)
A. Marušić; J. Havelka;
6
ECTS
Satelitski komunikacijski sustavi (154786)
K. Malarić;
6
ECTS
6
ECTS
Sigurnost računalnih sustava (154777)
M. Golub; S. Picek;
6
ECTS
Spremnici podataka (154767)
V. Sruk;
6
ECTS
Sustavi s proširenim spektrom (154755)
R. Nađ;
6
ECTS
Sustavi za mjerenje neelektričkih veličina (154752)
M. Cifrek; T. Pribanić;
6
ECTS
6
ECTS
Teorija signala (154737)
D. Seršić;
6
ECTS
Transformatori (154731)
D. Žarko;
6
ECTS
Ultrazvučni sustavi (154724)
A. Petošić;
6
ECTS
Upravljanje autonomnim sustavima (154722)
I. Petrović; D. Kragić; M. Seder;
6
ECTS
Upravljanje elektromehaničkim sustavima (154720)
N. Perić; J. Matuško;
6
ECTS
Upravljanje obnovljivim izvorima energije (154715)
N. Perić; M. Vašak;
6
ECTS
6
ECTS
Upravljanje telekomunikacijskim mrežama (154711)
M. Randić; O. Dobrijević;
6
ECTS
6
ECTS
6
ECTS
Zdravstvo u uvjetima novih tehnologija (154697)
S. Tonković; M. Končar;
6
ECTS
Predmeti ljetnog semestra
6
ECTS
Akustičko projektiranje (154681)
I. Đurek;
6
ECTS
Algoritmi za ugrađene računalne sustave (154683)
L. Budin; D. Jakobović; L. Jelenković;
6
ECTS
Analiza informacijskih procesa (154686)
K. Pripužić;
6
ECTS
Analiza primjenom računala u elektromagnetskoj teoriji (154709)
Z. Haznadar; S. Berberović; B. Trkulja;
6
ECTS
Audiokomunikacije (154712)
S. Fajt;
6
ECTS
Automatizirana ispitivanja električnih strojeva (154692)
M. Vražić; Z. Hanić;
6
ECTS
Biomedicinski učinci elektromagnetskih polja (154695)
D. Šimunić; K. Malarić;
6
ECTS
6
ECTS
Digitalna analiza slike (154716)
S. Lončarić; B. Bijnens; M. Subašić;
6
ECTS
Digitalni mjerni uređaji i mjerni sustavi (154938)
D. Ilić; R. Malarić;
6
ECTS
Dinamika izmjeničnih strojeva (154936)
I. Erceg;
6
ECTS
Društveno umrežavanje i društveno računarstvo (175930)
V. Podobnik; M. Bagić Babac;
6
ECTS
Električki filtri - odabrana poglavlja (155178)
M. Vučić; D. Jurišić;
6
ECTS
Električne željeznice (154929)
I. Uglešić;
6
ECTS
6
ECTS
Električno mjerenje neelektričnih veličina (155179)
R. Malarić; M. Jurčević;
6
ECTS
Fleksibilni prijenos električne energije (154921)
M. Delimar; D. Van Hertem;
6
ECTS
Forenzička analiza audio signala (154920)
A. Petošić; M. Horvat;
6
ECTS
Formalizmi u telekomunikacijama (155180)
M. Mikuc; B. Blašković;
6
ECTS
Geoinformacijski sustavi (154919)
D. Škrlec;
6
ECTS
Informacijska geometrija (215093)
M. Bukal;
6
ECTS
Interakcija čovjeka i računala (154909)
V. Glavinić; A. Granić;
6
ECTS
Komunikacije u virtualnim okruženjima (154905)
M. Matijašević; I. Pandžić; D. Gračanin;
6
ECTS
Komunikacije za multimedijske usluge (154904)
B. Zovko-Cihlar; T. Kos;
6
ECTS
Kvantitativne metode upravljanja rizicima (154889)
Z. Bohaček; V. Mornar;
6
ECTS
Matematičke metode u teoriji upravljanja (154887)
D. Žubrinić; V. Županović;
6
ECTS
Međunarodna mjeriteljska sljedivost (154883)
I. Leniček;
6
ECTS
Metode i tehnike razvoja programske podrške (154880)
K. Fertalj; B. Milašinović;
6
ECTS
Modeli za predstavljanje slike i videa (154873)
S. Šegvić; T. Hrkać;
6
ECTS
Modelsko prediktivno i optimalno upravljanje (154350)
M. Baotić; B. Novoselnik;
6
ECTS
Mreže inteligentnih osjetila (155181)
V. Bilas; D. Vasić;
6
ECTS
Multimedijski računalni sustavi (154870)
M. Kovač; J. Knezović;
6
ECTS
Nadzemni vodovi i kabeli (154868)
I. Pavić;
6
ECTS
Navigacijski sustavi (154864)
T. Kos;
6
ECTS
Nelinearna optimizacija (154863)
J. Milišić;
6
ECTS
Odabrana područja iz organizacije obrade podataka (154856)
Z. Skočir; J. Pečar-Ilić; M. Banek; M. Vranić;
6
ECTS
6
ECTS
Odabrana poglavlja komunikacijskih protokola (154850)
M. Mikuc; G. Gledec;
6
ECTS
Operacijska istraživanja (154844)
V. Mornar; M. Bagić Babac;
6
ECTS
Optička transmisijska mreža (154843)
B. Mikac; A. Jukan;
6
ECTS
Otvorene mrežne arhitekture (154838)
D. Huljenić; L. Skorin-Kapov;
6
ECTS
Petrijeve mreže i distribuirani sustavi (154837)
D. Jevtić; K. Valavanis;
6
ECTS
Planiranje distribucijskih sustava (154836)
S. Krajcar; M. Skok;
6
ECTS
Podržano učenje (201486)
Z. Kostanjčar;
6
ECTS
Pogon elektroenergetskog sustava (154834)
T. Tomiša;
6
ECTS
Poremećaji i zaštita sinkronih strojeva (154833)
A. Marušić; I. Erceg;
6
ECTS
Postupci raspoređivanja (154832)
D. Jakobović; M. Đurasević;
6
ECTS
Postupci rješavanja elektromagnetskih problema (154831)
Z. Šipuš; S. Hrabar;
6
ECTS
6
ECTS
Prevođenje programskih jezika u raspodijeljenim sustavima (154825)
S. Srbljić; M. Šilić; K. Vladimir;
6
ECTS
Primijenjene tehnike estimacije (154823)
I. Petrović; I. Marković;
6
ECTS
Primjena obradbe signala (154820)
D. Petrinović;
6
ECTS
6
ECTS
Projektiranje podržano računalom (154813)
S. Berberović; Ž. Štih;
6
ECTS
6
ECTS
Računarska grafika (154809)
Ž. Mihajlović;
6
ECTS
6
ECTS
Složeni modulacijski postupci (154770)
M. Bosiljevac;
6
ECTS
Slušna akustika (154769)
K. Jambrošić; M. Horvat;
6
ECTS
Statističke metode za dubinsku obradu podataka (154765)
B. Dalbelo Bašić; D. Mladenić;
6
ECTS
6
ECTS
Stohastički procesi i filtri (154760)
N. Elezović; I. Velčić;
6
ECTS
Sustavi energetske elektronike (154757)
Ž. Jakopović; V. Šunde;
6
ECTS
Sustavi upravljanja elektromotornim pogonima (154754)
D. Sumina; M. Kutija;
6
ECTS
Suvremene metode projektiranja u elektrostrojarstvu (154750)
D. Žarko; S. Stipetić;
6
ECTS
Sveprisutno računarstvo (154748)
I. Čavrak; D. Hofman;
6
ECTS
Širokopojasne mreže (154746)
Ž. Ilić;
6
ECTS
Teorija nuklearnog reaktora (154740)
D. Pevec; K. Trontl;
6
ECTS
Tržište pokretnih telekomunikacija (154728)
G. Ježić; V. Podobnik;
6
ECTS
6
ECTS
Višeprocesorski i paralelni sustavi (154704)
Z. Kalafatić; T. Hrkać;
6
ECTS
Vjerojatnosna procjena tehnološkog rizika (154700)
Z. Šimić; S. Šadek;
Seminari za stjecanje generičkih vještina - ljetni semestar