Projektiranje robotiziranih sustava

Prikazani su podaci za akademsku godinu: 2023./2024.

Opis predmeta

Pojam te osnovne klase robotiziranih sustava. Pokazatelji kvalitete sustava. Propusnost, vrijeme boravka i WIP. Littleov zakon. Uravnoteženje proizvodne linije. Dizajn prostornog razmještaja sustava. Osnove teorije posluživanja i primjena na proizvodne sustave. Raspoređivanje zadataka u robotiziranim sustavima. Primjena Johnsonovog algoritma i Dijsktrinog algoritma na raspoređivanje zadataka. Metoda vremenskih prozora. Proizvodnja na zahtjev potrošača. Primjeri robotiziranih sustava.

Studijski programi

Sveučilišni diplomski
Izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Izborni predmeti profila (3. semestar)
Izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)

Ishodi učenja

 1. Objasniti klasifikaciju robotiziranih sustava
 2. Analizirati učinkovitost robotiziranih sustava
 3. Primijeniti metode za balansiranje proizvodnih linija
 4. Primijeniti metodu modeliranja pomoću teorije posluživanja
 5. Primijeniti algoritme za raspoređivanja poslova
 6. Primijeniti metode grupiranja poslova u radne stanice

Oblici nastave

Predavanja

Predavanja se održavaju svaki tjedan u trajanju od 2h.

Laboratorij

Na laboratorijskoj vježbi studenti implementiraju svoj algoritam za raspoređivanje zadatak u robotiziranim sustavim.

Tjedni plan nastave

 1. Uvod u robotizirane sustave. Skladista, industrijska vozila, gleksibilni proizvodni sustavi.
 2. Parametni učinkovitosti sustava - stopa produktivnosti, vrijeme boravka, WIP
 3. Littleov zakon
 4. Uvod u modeliranje proizvodbnih sustava teroijom čekanja.
 5. M/M/1 i M/M/c redovi
 6. Gl/G/1, Gl/G/c redovi
 7. Mreže sustava redova
 8. Međuispit
 9. Raspoređivanje u operativnim robotiziranim sustavima - uvod
 10. Raspoređivanje u linijskim sustavima (Johnsonov algoritam)
 11. Raspoređivanje u job-shop sustavima - heuristički postupak
 12. Raspoređivanje u job-shop sustavima - postupak pomičnog uskog grla
 13. Raspoređivanje u projektnim procesima
 14. Just-in-time proizvodnja, Kanban
 15. Završni ispit

Literatura

(.), G. L. Curry and R. M. Feldman, “Manufacturing Systems Modeling and Analysis” , Springer, 2011.,
(.), W. J. Hopp, M. L. Spearman: “Factory Physics”, Irwin McGraw-Hill, 2000.,
(.), K. Baker, D.Triesch: Principles of Sequencing and Scheduling 2009. Wiley.,

Za studente

Izvedba

ID 222751
  Zimski semestar
5 ECTS
R1 Engleski jezik
R1 E-učenje
30 Predavanja
0 Seminar
0 Auditorne vježbe
8 Laboratorijske vježbe
0 Konstrukcijske vježbe

Ocjenjivanje

izvrstan
vrlo dobar
dobar
dovoljan