Obavijesti i objave

Doktorski studij uključuje tri ključna događaja po kojima se očituje napredak na doktorskom studiju - kvalifikacijski ispit, javni razgovor i obranu disertacije. Ti događaji su otvoreni za sve zainteresirane i javno se oglašavaju barem sedam dana prije održavanja.
U obavijestima i objavama također možete pronaći informacije o akademskoj mobilnosti i ponudi doktorandskih radnih mjesta.

Obavijesti

Upisi će trajati od 2. rujna do 30. rujna 2021. i provodit će se online putem poveznice:

 https://www.fer.unizg.hr/intranet/studenti/upis/doktorski

Podsjećamo studente doktorskoga studija FER-a da, sukladno Statutu Sveučilišta u Zagrebu, status studenta ostvaruju isključivo upisom semestra (bilo redovno, bilo u ponavljanje). 

Detaljnije upute pročitajte u opširnijem sadržaju obavijesti.

Autor: Đurđica Tomić Peruško
INDEKSI - preuzimanje poništenih indeksa

Odlukom dekana FER-a od 1. prosinca 2020. godine, povukli su se iz upotrebe i stavili izvan snage indeksi na poslijediplomskom sveučilišnom doktorskom studiju.

Umjesto u indeksu, evidencija i unos ocjena provodi se putem web-aplikacije Fakulteta i sustava ISVU.

Odluka je donesena na temelju članka 16. Statuta Fakulteta elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu, Pravilnika o studentskoj ispravi (NN 90/2014) i Pravilnika o vođenju evidencija na visokim učilištima (NN 9/2005).

Poništeni indeksi mogu se preuzeti osobno na šalteru studentske službe od 12.00-14.00 sati svaki radni dan. Pri dolasku na šalter zvati jedan od navednih telefonskih brojeva.

Želite li indeks preuzeti u nekom drugom terminu nazovite i dogovorite se oko termina.

Preuzimanje indeksa za druge moguće je samo uz prethodnu molbu mailom te obavijest o osobi koja će preuzeti indeks. Indekse NE ŠALJEMO poštom.

Autor: Đurđica Tomić Peruško

Od 16. ožujka 2021. godine studentima FER-a omogućeno je izdavanje potvrda s elektroničkim pečatom. Zahtjev za izdavanje potvrde s elektroničkim pečatom predaje se putem Studomata/Webomata odabirom sljedećih vrsta potvrda: 9 – potvrda o upisu za internacionalnu uporabu (elektronički pečat), 10 – potvrda o upisu s prijepisom ocjena za internacionalnu upotrebu (elektronički pečat), 11 – potvrda o upisu (elektronički pečat) i 12 – potvrda o upisu s prijepisom ocjena (elektronički pečat). Nakon što u sustavu odaberete željenu vrstu potvrde, unutar 5 – 10 minuta će potvrda biti isporučena na vašu službenu e-mail adresu (@fer.hr). U suprotnom kontaktirajte Studentsku službu (stuslu@fer.hr). Vjerodostojnost potvrde može se provjeriti na poveznici navedenoj u potvrdi (https://www.isvu.hr/provjeraepotvrda/putem). Neki preglednici prilikom otvaranja PDF dokumenta mogu javiti poruku da najmanje jedan potpis nije valjan ovisno o tome na koji način je prihvaćen potpisni certifikat. FER nije mogao utjecati na odabir certifikata koji se koristi za izdavanje potvrda s elektroničkim pečatom. Međutim, ovo ne utječe na vjerodostojnost potvrde koja je provjerljiva na navedenoj poveznici. Osim potvrda s elektroničkim pečatom, i dalje će putem Studomata biti moguće zatražiti potvrde s pečatom.

Autor: Đurđica Tomić Peruško
Natječaj za Erasmus+ KA107 stručnu...

Sveučilište u Zagrebu raspisalo je Natječaj za mobilnost studenata u svrhu stručne prakse u ŠVICARSKOJ za RAZVOJ DIGITALNIH VJEŠTINA (tzv. „TRAINEESHIP IN DIGITAL SKILLS”) u okviru Erasmus+ programa Ključne aktivnosti 1 (KA107) za razdoblje mobilnosti od 21. 6. 2021. do 30. 4. 2022.

Natječaj je ograničenog karaktera:

  • vrsta prakse: RAZVOJ DIGITALNIH VJEŠTINA;
  • zemlja u kojoj se obavlja praksa: isključivo ŠVICARSKA.

Na Natječaj se mogu prijaviti redoviti i izvanredni studenti preddiplomskog, diplomskog ili poslijediplomskog studija Sveučilišta u Zagrebu.

NATJEČAJ JE OTVORENOG TIPA: nema roka za prijavu; („first-come, first-served“).

Studenti se trebaju javiti ECTS koordinatoru, doc. dr. sc. Pavlu Skočiru, radi potpisivanja Izjave suglasnosti ECTS koordinatora s predloženom Erasmus+ KA107 digitalnom stručnom praksom.

Rok za dostavu prijavne dokumentacije: najmanje 45 dana prije odlaska na stručnu praksu zaključno do 1. veljače 2022. (za najkraću mobilnost od 2 mjeseca / 60 dana).

Financijska potpora: 700 € / mjesečno + 275 € put (jednokratno).

Više informacija možete vidjeti u nastavku ove obavijesti te na službenim stranicama Sveučilišta u Zagrebu.

Autor: Neda Tomaš

Studenti koji su promijenili stipenditora u odnosu na prethodni upis semestra ili godine studije dužni su o tome obavijestiti Fakultet, odnosno dostaviti u Studentsku službu suglasnost novoga stipenditora i izjavu o načinu plaćanja troškova studija.

Autor: Đurđica Tomić Peruško

Student koji ne upiše semestar time prekida studij, odnosno, gubi status studenta. Student koji želi nastaviti studij nakon prekida treba, uz suglasnost mentora,  podnijeti obrazloženu molbu za nastavak studija. U slučaju zatraženog i odobrenog nastavka studija u propisanom roku, studij se nastavlja prema (moguće i drugačijim) pravilima za generaciju s kojom student nastavlja studij, uz plaćanje dodatnih troškova prema Odluci Fakultetskoga vijeća od 4. srpnja 2018. (stavak III. Odluke).

Autor: Đurđica Tomić Peruško

Etičko povjerenstvo Fakulteta elektrotehnike i računarstva pripremilo je i objavilo Smjernice za pribavljanje mišljenja Etičkog povjerenstva FER-a vezano uz provođenje istraživanja. Navedeno mišljenje mentor i doktorand trebaju ishoditi za znanstvena istraživanja koja se provode na ili s ljudima ili životinjama, a nisu dio nekog projekta koji (u cjelini) već ima sva potrebna mišljenja i odobrenja. Posebno napominjemo da je mišljenje Etičkog povjerenstva potrebno i ako se u istraživanju koriste samo "gotovi" podaci, primjerice, otvorene ili javno dostupne baze medicinskih podataka ili snimki bioloških signala. U tom slučaju, važno je da su predmetni podaci ili baza (snimki, signala, ...) bili izvorno prikupljeni na etičan način, uz odgovarajuća odobrenja (ustanove, ispitanika).

Autor: Đurđica Tomić Peruško
Omogućen pristup studentima...

Studentima doktorskog studija FER-a omogućen je pristup na WEBOMAT i STUDOMAT.

Za pristup koristite vaše AAi korisničke podatke koji su trenutno aktivni:  iprezime@fer.hr ili ip12345@fer.hr .

 

Na WEBOMAT-u imate poveznicu putem koje možete printati potvrde iz sustava e-građani.

Uvid u vaše podatke moguć je i na STUDOMATU koji se nalazi u prostoru FER-a kao i printanje standardnih potvrda.

Za sve potvrde u kojima trebate nekakve posebne podatke molim pišite i dalje na doktorski.studij@fer.hr .

 

U slučaju bilo kakvih problema s prijavom na WEBOMAT i STUDOMAT molimo obratite se upitom na cip@fer.hr .

Autor: Đurđica Tomić Peruško
FER povlači iz uporabe indekse na...

Odlukom dekana FER-a od 1. prosinca 2020. godine, povlače se iz upotrebe i stavljaju izvan snage indeksi na poslijediplomskom sveučilišnom doktorskom studiju, a kao službena isprava koristit će se studentska iskaznica.

Umjesto u indeksu, evidencija i unos ocjena provodit će se putem web-aplikacije Fakulteta i sustava ISVU.

Odluka je donesena na temelju članka 16. Statuta Fakulteta elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu, Pravilnika o studentskoj ispravi (NN 90/2014) i Pravilnika o vođenju evidencija na visokim učilištima (NN 9/2005) te stupa na snagu danom donošenja.

Autor: Đurđica Tomić Peruško
3. krug Natječaja za stručnu praksu...

Sveučilište u Zagrebu raspisalo je 3. krug Natječaj za mobilnost studenata u svrhu stručne prakse u ŠVICARSKOJ za RAZVOJ DIGITALNIH VJEŠTINA (tzv. „TRAINEESHIP IN DIGITAL SKILLS”) u okviru Erasmus+ programa Ključne aktivnosti 1 (KA107) za razdoblje mobilnosti od 1. 9. 2020. do 31. 5. 2021.

Natječaj je ograničenog karaktera:

  • vrsta prakse: RAZVOJ DIGITALNIH VJEŠTINA;
  • zemlja u kojoj se obavlja praksa: isključivo ŠVICARSKA.

Na Natječaj se mogu prijaviti redoviti i izvanredni studenti sveučilišnog ili stručnog studija Sveučilišta u Zagrebu, na preddiplomskoj, diplomskoj ili poslijediplomskoj razini.

Rok za online prijave: Natječaj je otvorenog tipa (nema roka) – studentima koji ispunjavaju uvjete Natječaja sredstva će se dodjeljivati prema redoslijedu zaprimanja prijava („first-come, first-served“).

Rok za dostavu prijavne dokumentacije: najmanje 45 dana prije odlaska na stručnu praksu.

Financijska potpora: 700 € / mjesečno + 275 € put (jednokratno).

Više informacija možete vidjeti u nastavku ove obavijesti te na službenim stranicama Sveučilišta u Zagrebu.

Autor: Neda Tomaš
Doktorskom studiju FER-a dodijeljena...

Na svečanosti održanoj u srijedu, 8. studenoga 2017. godine u auli Rektorata Sveučilišta u Zagrebu, ravnateljica Agencije za znanost i visoko obrazovanje prof. dr. sc. Jasmina Havranek u nazočnosti rektora Sveučilišta u Zagrebu prof. dr. sc. Damira Borasa uručila je oznaku visoke razine kvalitete FER-ovom doktorskom studiju Elektrotehnika i računarstvo. Oznaku visoke razine kvalitete doktorskog studija preuzeo je dekan FER-a prof. dr. sc. Mislav Grgić.

Osim FER-a, oznaku visoke kvalitete dobili su sa Sveučilišta u Zagrebu i Doktorski studij Farmaceutsko-biokemijske znanosti Farmaceutsko-biokemijskoga fakulteta te Doktorski studij Veterinarske znanosti Veterinarskoga fakulteta.

U obrazloženju priznanja, uz dugu povijest FER-a navode se kao prednosti istaknute bogate istraživačke referencije, financiranje, snažni međunarodni programi i veliki broj projekata u sklopu programa istraživačkog Obzor 2020. Posebno je istaknuta povezanost fakulteta s gospodarstvom te dobri istraživački laboratoriji i oprema. Istraživačke teme doktoranada usklađene su s međunarodnim trendovima, a fakultet aktivno i organizirano radi na privlačenju studenata za doktorski studij.

Autor: Alan Vukić

U skladu s člankom 3. stavak (5) Pravilnika o doktorskom studiju FER-a, materijali za redovite sjednice Odbora za doktorske studije zaprimaju se najkasnije pet radnih dana prije sjednice.

Materijali se mogu predati na šalteru Studentske službe ili poštom.

  • Materijali za predaju na šalteru Studentske službe zaprimat će se tijekom uredovnog vremena za studente, svakoga radnoga dana od ponedjeljka do petka od 12 do 14 sati.
  • Materijali poslani poštom također moraju biti zaprimljeni najkasnije pet radnih dana prije sjednice.

Datumi redovitih sjednica Odbora za doktorske studije objavljeni su u kalendaru sjednica za akademsku godinu.

Za sve dodatne upite u vezi doktorskoga studija, slobodno nam se obratite putem adrese elektroničke pošte doktorski.studij@fer.hr.

Autor: Mirjana Grubiša

Svi zainteresirani studenti doktorskog studija mogu se prijaviti - sudjelovanje će se računati kao aktivnost u sklopu Istraživačkog seminara.

Registration of the paper for IDS 2021 is currently running on the website:

https://www.ids-conference.eu/call-for-papers/, so do not hesitate and join the IDS conference project and experience this great opportunity.

What?: IDS, a doctoral seminar for full-time / part-time doctoral students

When?: 21.-22.10.2021

Where? Slovakia

How?: physically or online, depending on the current situation and government restrictions, by sending a full paper or poster

Why?: a great opportunity to present your work to an international audience with a qualified committee, the opportunity to publish the best articles in international journals, establish contacts with international interdisciplinary partners and support the idea of International Doctoral Seminar.

Registration of the paper: already running at https://www.ids-conference.eu/call-for-papers/

All information together with important data can be found on our website: https://www.ids-conference.eu/

Autor: Đurđica Tomić Peruško

Fakultetsko vijeće FER-a na svojoj 679. sjednici održanoj dana 4. srpnja 2018. donijelo je Odluku o plaćanju dodatnih troškova na Doktorskom studiju.

Autor: Mirjana Grubiša

Repozitorij