Obavijesti i objave

Doktorski studij predviđa nekoliko važnih događaja koji se moraju ostvariti u uspješnom doktorskom studiju - kvalifikacijski ispit, javni razgovor i obranu disertacije. Svaki je od tih događaja javan, a najavljuju se barem sedam dana prije održavanja.

Obavijesti

Upisi će trajati od 24. rujna do 11.  listopada 2019. na pultu Studentske službe u uredovno vrijeme od 12 do 14 sati.

Detaljnije upute pročitajte u opširnijem sadržaju obavijesti.

Podsjećamo studente doktorskoga studija FER-a da, sukladno Statutu Sveučilišta u Zagrebu, status studenta ostvaruju isključivo upisom semestra (bilo redovno, bilo u ponavljanje).  Ne-upisivanjem semestra studij se prekida (gubi se studentski status), a u slučaju zatraženog i odobrenog nastavka studija u propisanom roku, studij se nastavlja prema (moguće i drugačijim) pravilima za generaciju s kojom student nastavlja studij, uz plaćanje dodatnih troškova prema Odluci Fakultetskoga vijeća od 4. srpnja 2018. (stavak III. Odluke)

Detaljnije upute u nastavku obavijesti.

Autor: Đurđica Tomić Peruško

Fakultetsko vijeće FER-a na svojoj 679. sjednici održanoj dana 4. srpnja 2018. donijelo je Odluku o plaćanju dodatnih troškova na Doktorskom studiju.

Autor: Mirjana Grubiša

Vezano uz dodjelu srebrnih plaketa "Josip Lončar" za ak. god. 2018./2019., mole se Povjerenstva za obranu doktorskih disertacija da u skladu s člankom 4. i člankom 5. točkom d) Pravilnika o nagradi "Josip Lončar" na FER-u i točkom 10. Naputka o primjeni Pravilnika o nagradi "Josip Lončar" na FER-u dostave svoje prijedloge s obrazloženjem. Prijedloge osim navedenih povjerenstava mogu podnijeti dekan ili zavodski kolegiji.

U obrazloženju prijedloga za kandidate potrebno je navesti bibliografske podatke o predloženiku i ime mentora.

Prijedlozi za dodjelu srebrne plakete "Josip Lončar" za ak. god. 2018./2019. dostavljaju se Povjerenstvu za nagrade putem Urudžbenog zapisnika do petka, 27. rujna 2019. godine do 12.00 sati i elektroničkim putem predsjednici Povjerenstva: sanda.pleslic@fer.hr i cc: iva.piski@fer.hr 

U prilogu se nalazi dopis za dostavu prijedloga za dodjelu nagrada “Josip Lončar” za ak. god. 2018./2019.

Pravilnik o nagradi "Josip Lončar" na FER-uOdluka o izmjenama i dopunama Pravilnika o nagradi "Josip Lončar" na FER-u i Naputak o primjeni Pravilnika o nagradi "Josip Lončar" na FER-u nalaze se u repozitoriju: Opći akti – statut i pravilnici; Pravilnici o nagradama.

Autor: webmaster

Raspisuje se Natječaj za dodjelu nagrade "Frano Luetić" za akademsku godinu 2018./2019. studentima FER-a za izvrsnost u studiranju na poslijediplomskom doktorskom studiju u području elektroenergetike u skladu s Pravilnikom o nagradi "Frano Luetić".

Prijedlozi se dostavljaju Povjerenstvu za nagrade (dalje u tekstu: Povjerenstvo) putem Pismohrane FER-a (soba B1-08) s naznakom "Natječaj za dodjelu nagrade Frano Luetić" i elektroničkim putem predsjednici Povjerenstva doc. dr. sc. Sandi Pleslić, Cc. Iva Piški, dipl. iur., do četvrtka, 3. listopada 2019. godine do 12.00 sati.

Uz prijedlog za dodjelu nagrade potrebno je dostaviti i popunjeni obrazac za bodovanje aktivnosti kandidata za dodjelu nagrade "Frano Luetić" (obrazac).

Autor: Đurđica Tomić Peruško

Godišnja nagrada "KONČAR" dodjeljuje se za doktorsku disertaciju obranjenu na FER-u, a koja sadrži istaknuta znanstvena dostignuća iz područja tehničkih znanosti i ocijenjena je kao najbolja sa stajališta primjene u industriji.

Mentor odnosno dekan može predložiti samo jednog pristupnika.

Prijedlog mentora s obrazloženjem (u dva primjerka) i jednom kopijom doktorske disertacije u tiskanom obliku te disertacija u elektroničkom obliku na CD-u (pdf format) upućuje se Povjerenstvu za nagrade, putem Pismohrane Fakulteta, u zatvorenoj kuverti s naznakom "Za nagradu KONČAR" i elektroničkim putem predsjednici Povjerenstva: sanda.pleslic@fer.hr; cc: iva.piski@fer.hr.   

Rok za dostavu prijedloga je do utorka, 1. listopada 2019. godine do 12.00 sati.

U prilogu se nalazi dopis za isticanje prijedloga za dodjelu godišnje nagrade „Končar“ za ak. god. 2018./2019.

Pravilnik o godišnjoj nagradi "KONČAR" za doktorske disertacije i Izmjene i dopune Pravilnika o godišnjoj nagradi "KONČAR" za doktorske disertacije nalaze se u repozitoriju: Opći akti – statut i pravilnici; Pravilnici o nagradama.

Autor: Đurđica Tomić Peruško
2. krug Natječaja za stručnu praksu...

Sveučilište u Zagrebu objavilo je 2. krug Natječaja za mobilnost studenata u svrhu stručne prakse u ŠVICARSKOJ za RAZVOJ DIGITALNIH VJEŠTINA (tzv. „TRAINEESHIP IN DIGITAL SKILLS”) u okviru Erasmus+ programa Ključne aktivnosti 1 (KA107) za razdoblje mobilnosti od 3. 6. 2019. do 31. 5. 2020.

Natječaj je ograničenog karaktera:

  • vrsta prakse: RAZVOJ DIGITALNIH VJEŠTINA;
  • zemlja u kojoj se obavlja praksa: isključivo ŠVICARSKA.

 

Natječaj je namijenjen isključivo studentima koji odlaze (započinju) mobilnost od 3. 6. 2019. (datum početka mobilnosti), te završavaju najkasnije do 31. 5. 2020. (datum završetka mobilnosti). Studenti moraju imati studentski status za vrijeme prakse, tj. ne podupire se sudjelovanje nedavno diplomiranih studenata.

Rok za online prijave: Natječaj je otvorenog tipa (nema roka) – studentima koji ispunjavaju uvjete Natječaja sredstva će se dodjeljivati prema redoslijedu zaprimanja prijava („first-come, first-served“).

Rok za dostavu prijavne dokumentacije: najmanje 45 dana prije odlaska na stručnu praksu.

Financijska potpora: 700 € / mjesečno + 275 € put (jednokratno).

Više informacija možete vidjeti na službenim stranicama Sveučilišta u Zagrebu.

Autor: Neda Tomaš
Stipendije Vlade Slovačke Republike u...

SAIA (Slovačka akademsko-informatička agencija) i Ministarstvo obrazovanja, znanosti, istraživanja i sporta Slovačke Republike objavili su, u sklopu Nacionalnoga stipendijskog programa Slovačke Republike, poziv za podnošenje molbi za stipendije za učenike, studente, studijske istraživačke i predavačke boravke za 2019./2020. godinu.

Prvi zaključni rok za podnošenje prijave za stipendije je 30. travnja 2019. godine do 16.00 sati za stipendijske boravke u sljedećoj akademskoj godini.

Drugi zaključni rok za podnošenje prijave je 31. listopada 2019. godine do 16.00 sati za stipendijske boravke tijekom ljetnoga semestra tekuće akademske godine.

Molbe za stipendije podnose se elektronički na internetskoj stranici www.stipendia.sk i www.scholarships.sk.

Više informacija možete vidjeti na službenim stranicama Ministarstva znanosti i obrazovanja.

Autor: Neda Tomaš
Nova lokacija Ureda za mobilnost

Od ponedjeljka, 28. siječnja 2019. godine Ured za mobilnost preselit će na novu lokaciju u Studentskoj službi (soba: D - 022). Voditeljica Ureda je Neda Tomaš, ing., telefon: 6129 - 905 (kućni: 405), a elektronička adresa je erasmus@fer.hr

Rad sa strankama odvijat će se od ponedjeljka do petka od 12.00 do 14.00 sati na šalteru Studentske službe.

O eventualnim povremenim promjenama radnog vremena sa strankama studenti će biti pravovremeno obaviješteni na ovoj stranici.

Autor: Neda Tomaš
Doktorskom studiju FER-a dodijeljena...

Na svečanosti održanoj u srijedu, 8. studenoga 2017. godine u auli Rektorata Sveučilišta u Zagrebu, ravnateljica Agencije za znanost i visoko obrazovanje prof. dr. sc. Jasmina Havranek u nazočnosti rektora Sveučilišta u Zagrebu prof. dr. sc. Damira Borasa uručila je oznaku visoke razine kvalitete FER-ovom doktorskom studiju Elektrotehnika i računarstvo. Oznaku visoke razine kvalitete doktorskog studija preuzeo je dekan FER-a prof. dr. sc. Mislav Grgić.

Osim FER-a, oznaku visoke kvalitete dobili su sa Sveučilišta u Zagrebu i Doktorski studij Farmaceutsko-biokemijske znanosti Farmaceutsko-biokemijskoga fakulteta te Doktorski studij Veterinarske znanosti Veterinarskoga fakulteta.

U obrazloženju priznanja, uz dugu povijest FER-a navode se kao prednosti istaknute bogate istraživačke referencije, financiranje, snažni međunarodni programi i veliki broj projekata u sklopu programa istraživačkog Obzor 2020. Posebno je istaknuta povezanost fakulteta s gospodarstvom te dobri istraživački laboratoriji i oprema. Istraživačke teme doktoranada usklađene su s međunarodnim trendovima, a fakultet aktivno i organizirano radi na privlačenju studenata za doktorski studij.

Autor: Alan Vukić

U skladu s člankom 3. stavak (5) Pravilnika o doktorskom studiju FER-a, materijali za redovite sjednice Odbora za doktorske studije zaprimaju se najkasnije pet radnih dana prije sjednice.

Materijali se mogu predati na šalteru Studentske službe ili poštom.

  • Materijali za predaju na šalteru Studentske službe zaprimat će se tijekom uredovnog vremena za studente, svakoga radnoga dana od ponedjeljka do petka od 12 do 14 sati.
  • Materijali poslani poštom također moraju biti zaprimljeni najkasnije pet radnih dana prije sjednice.

Datumi redovitih sjednica Odbora za doktorske studije objavljeni su u kalendaru sjednica za akademsku godinu.

Za sve dodatne upite u vezi doktorskoga studija, slobodno nam se obratite putem adrese elektroničke pošte doktorski.studij@fer.hr.

Autor: Mirjana Grubiša

Sveučilisni računski centar SRCE osigurao je pristup bazama podataka EBSCO, Elsevier i Thomson Reuters ne samo s lokacija ustanova, već i s drugih lokacija izvan matične ustanove, npr. od kuće i sl. 

Ako vas sustav prilikom pristupa nekoj od baza podataka navedenih izdavača pita za lozinku (ne prepoznaje se IP adresa kao dio akademske zajednice) ili dobijete neku drugu poruku u kojoj sustav javlja da IP adresa s koje pristupate "nije prepoznata", potražite opciju "Shibboleth korisnik", a potom unutar "Select your region or group" odaberite "Croatian Research and Education Federation AAI@EduHr". 

U zadnjem koraku pojavit će se maska za unos vašeg korisničkog računa AAI (korisničko ime i lozinka), nakon čega će se otvoriti sučelje odgovarajuće baze podataka.

 

Autor: Stjepan Šimara

Od sada možete pristupati bazama podataka Web of Science, Current Contents i MEDLINE preko Thomson Reutersove platforme Web of Knowledge i s udaljenih računala i mobilnih uređaja uz korištenje osobnih korisničkih računa na WoK-ovoj platformi.

Potrebno je otvoriti korisnički račun (ukoliko ga nemate) na WoK-u, s računala smještenim pri ustanovama hrvatske akademske zajednice koje su pretplaćene na navedene baze. Nakon tog koraka dovoljno je samo otvoriti stranicu webofknowledge.com ili m.webofknowledge.com na bilo kojem računalu ili mobilnom uređaju, te se prijaviti sa svojim korisničkim podacima.

 

Autor: Ivan Jelić

Na Sveučilištu u Zagrebu uvedena je nova evidencija o upisanim doktorandima - on-line baze doktoranada (OBAD), koja je dostupna na adresi: http://doktorski.unizg.hr/obad.

Putem baze OBAD ispunjavat će se i obrazac za prijavu teme, DR.SC.-01. Prijavu u sustav OBAD bit će moguće napraviti uz korištenje elektroničkog identiteta AAI@EduHr. Osoba za dodjelu elektroničkog identiteta AAI@EduHr na FER-u je mr. sc. Damir Kirasić. Uredovno vrijeme za primanje stranaka je svaki radni dan od 11 do 12 sati (potrebno je doći isključivo osobno uz predočenje indeksa) u PCLAB1 (zgrada C - prizemlje lijevo). Za one koji eventualno ne mogu doći u uredovno vrijeme, mogu kontaktirati na e-mail: damir.kirasic@fer.hr

Autor: Kata Banožić

Repozitorij