Obavijesti i objave

Doktorski studij predviđa nekoliko važnih događaja koji se moraju ostvariti u uspješnom doktorskom studiju - kvalifikacijski ispit, javni razgovor i obranu disertacije. Svaki je od tih događaja javan, a najavljuju se barem sedam dana prije održavanja.

Obavijesti

Upisi će trajati od 18. veljače do 9.  ožujka 2020. na pultu Studentske službe u uredovno vrijeme od 12 do 14 sati.

Detaljnije upute pročitajte u opširnijem sadržaju obavijesti.

Podsjećamo studente doktorskoga studija FER-a da, sukladno Statutu Sveučilišta u Zagrebu, status studenta ostvaruju isključivo upisom semestra (bilo redovno, bilo u ponavljanje).  Ne-upisivanjem semestra studij se prekida (gubi se studentski status), a u slučaju zatraženog i odobrenog nastavka studija u propisanom roku, studij se nastavlja prema (moguće i drugačijim) pravilima za generaciju s kojom student nastavlja studij, uz plaćanje dodatnih troškova prema Odluci Fakultetskoga vijeća od 4. srpnja 2018. (stavak III. Odluke)

Detaljnije upute u nastavku obavijesti.

  • Za upis II. semestra potrebno je donijeti: upisni list i indeks.
  • Za upis III. semestra potrebno je donijeti: upisni list, prijavni list, indeks i obrazac DR.SC.04. (http://doktorski.unizg.hr/obad/obrasci/drsc04/prethodna_ak.godina). Student mora imati položen  kvalifikacijski (doktorski) ispit. Ako student nije ostvario taj uvjet, dužan je upisati ponavljanje II. semestra.
  • Za upis IV. semestra potrebno je donijeti: upisni list i indeks.
  • Za upis V. semestra potrebno je donijeti: upisni list, prijavni list, indeks i obrazac DR.SC.04. (http://doktorski.unizg.hr/obad/obrasci/drsc04/prethodna_ak.godina). Student mora imati prijavljen javni razgovor. Ako student nije ostvario taj uvjet, dužan je upisati ponavljanje IV. semestra.
  • Za upis VI. semestra potrebno je donijeti: upisni list i indeks.

(Upisni list ne predaje se prazan, obavezno je upisati naziv predmeta i šifru, a ukoliko se ne upisuju novi predmeti onda na njemu treba imati upisan istraživački seminar iz izabranog područja).

Ponavljanje semestra, nakon što su prethodno već upisana tri ponavljanja, podliježe obvezi plaćanja dodatnih troškova.

Upisni i prijavni list mogu se kupiti u Skriptarnici FER-a.
Studenti koji sami plaćaju studij uplaćuju školarinu na kunski IBAN FER-a broj: HR7623600001101218080 te  u pozivu na broj odobrenja upisuju 00  OIB-74.

Studenti koji plaćaju dodatne troškove, uplaćuju na kunski IBAN FER-a broj: HR7623600001101218080 te  u pozivu na broj odobrenja upisuju 00  OIB.

Studenti koji su u međuvremenu promijenili stipenditora dužni su o tome obavijestiti Fakultet, odnosno donijeti suglasnost novoga stipenditora i izjavu o načinu plaćanja troškova studija.

NAPOMENA

Sukladno Statutu Sveučilišta u Zagrebu, status studenta ostvaruje se isključivo upisom u studij, odnosno, osobe koje nisu upisane niti u jedan semestar doktorskoga studija FER-a (bilo redovno, bilo u ponavljanje) ne mogu se smatrati doktorskim studentima FER-a, niti ostvarivati prava koja proizlaze iz studentskog statusa. U skladu s čl. 13. Pravilnika o doktorskom studiju na FER-u, ako od prestanka statusa studenta proteknu više od dvije godine, upisani studij ne može se nastaviti.

Studenti koji nisu bili redovito upisani u prethodni semestar, dužni su, uz suglasnost mentora, predati obrazloženu molbu za nastavak studija na obrascu FER-DR-08_Molba_studenta.pdf  (opcija „Nastavak studija“), kako bi im se odobrio upis propuštenoga semestra. Molba se predaje se u pisanom obliku Studentskoj službi, uz uobičajenu (gore navedenu) dokumentaciju za upis semestra.

Doktorand kojemu se odobri molba za nastavak doktorskog studija obavezan je prihvatiti sve promjene studijskog programa nastale za vrijeme prekida te troškove studija snositi prema cijeni određenoj za generaciju doktoranada s kojom nastavlja doktorski studij.

Autor: Đurđica Tomić Peruško
Natječaj za dodjelu stipendija...

Ministarstvo znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske, Agencija za mobilnost i programe Europske unije i Veleposlanstvo Slovačke Republike u Republici Hrvatskoj pozivaju na podnošenje prijava na natječaj za dodjelu stipendija Slovačke Republike za akademsku godinu 2020./2021.

Stipendije su namijenjene studentima preddiplomskog, diplomskog i poslijediplomskog sveučilišnog studija.

Rok za podnošenje prijave na natječaj za stipendiju je 15. ožujka 2020. godine.

Više informacija možete vidjeti na službenim stranicama Ministarstva znanosti i obrazovanja.

Autor: Neda Tomaš

Obavještavamo studente doktorskog studija Elektrotehnika i računarstvo da se, počevši od akademske godine 2019./20., mijenja način ocjenjivanja predmeta Istraživački seminar, tako da će se umjesto brojčanih ocjena od 1 do 5 primjenjivati ocjene (P) – položio i (N) - nije položio. U skladu s čl. 16. Pravilnika o doktorskom studiju na Sveučilištu u Zagrebu Fakultetu elektrotehnike, najnižom razinom „aktivnog sudjelovanja“ u jednoj godini studiranja, tj. pragom za stjecanje ocjene (P), smatra se sudjelovanje u pet (5) aktivnosti istraživačkog seminara uz (dodatno) obavezno sudjelovanje na Danu doktorata FER-a.

Ponuđene aktivnosti prema područjima istraživanja oglašavaju se na web-stranicama istraživačkih seminara doktorskog studija FER-a:

Studenti doktorskog studija koji zbog iznimnih okolnosti (primjerice, duljeg znanstvenog usavršavanja u inozemstvu) ocijene da u (svojoj) tekućoj godini studiranja neće moći ostvariti zadani prag, trebaju se pravovremeno, tj. najkasnije do kraja prvog semestra u godini na koju se odnosi ocjena, javiti voditelju istraživačkog seminara kako bi im se odredile ili priznale zamjenske istraživačke aktivnosti.

Autor: Đurđica Tomić Peruško
Stipendije zaklade „British...

Ministarstvo znanosti i obrazovanja RH i Agencija za mobilnost i programe EU u suradnji sa zakladom „British Scholarship Trust“ pozivaju asistente i stručne suradnike s visokih učilišta i znanstvenoistraživačkih instituta u RH na podnošenje prijave za dodjelu stipendije za znanstveno istraživanje na britanskim sveučilištima u trajanju od jednog (1) do tri (3) mjeseca tijekom akademske godine 2020./2021. Stipendije su namijenjene kandidatima koji su rođeni nakon 1. listopada 1990. godine. Putne troškove stipendista snosi Agencija za mobilnost i programe EU-a, a troškove boravka „British Scholarship Trust“.

Rok za prijave: 28. veljače 2020. godine.

Više informacija možete vidjeti na službenim stranicama zaklade „British Scholarship Trust“ te Ministarstva znanosti i obrazovanja.

Autor: Neda Tomaš
2. krug Natječaja za stručnu praksu...

Sveučilište u Zagrebu objavilo je 2. krug Natječaja za mobilnost studenata u svrhu stručne prakse u ŠVICARSKOJ za RAZVOJ DIGITALNIH VJEŠTINA (tzv. „TRAINEESHIP IN DIGITAL SKILLS”) u okviru Erasmus+ programa Ključne aktivnosti 1 (KA107) za razdoblje mobilnosti od 3. 6. 2019. do 31. 5. 2020.

Natječaj je ograničenog karaktera:

  • vrsta prakse: RAZVOJ DIGITALNIH VJEŠTINA;
  • zemlja u kojoj se obavlja praksa: isključivo ŠVICARSKA.

 

Natječaj je namijenjen isključivo studentima koji odlaze (započinju) mobilnost od 3. 6. 2019. (datum početka mobilnosti), te završavaju najkasnije do 31. 5. 2020. (datum završetka mobilnosti). Studenti moraju imati studentski status za vrijeme prakse, tj. ne podupire se sudjelovanje nedavno diplomiranih studenata.

Rok za online prijave: Natječaj je otvorenog tipa (nema roka) – studentima koji ispunjavaju uvjete Natječaja sredstva će se dodjeljivati prema redoslijedu zaprimanja prijava („first-come, first-served“).

Rok za dostavu prijavne dokumentacije: najmanje 45 dana prije odlaska na stručnu praksu.

Financijska potpora: 700 € / mjesečno + 275 € put (jednokratno).

Više informacija možete vidjeti na službenim stranicama Sveučilišta u Zagrebu.

Autor: Neda Tomaš
Nova lokacija Ureda za mobilnost

Od ponedjeljka, 28. siječnja 2019. godine Ured za mobilnost preselit će na novu lokaciju u Studentskoj službi (soba: D - 022). Voditeljica Ureda je Neda Tomaš, ing., telefon: 6129 - 905 (kućni: 405), a elektronička adresa je erasmus@fer.hr

Rad sa strankama odvijat će se od ponedjeljka do petka od 12.00 do 14.00 sati na šalteru Studentske službe.

O eventualnim povremenim promjenama radnog vremena sa strankama studenti će biti pravovremeno obaviješteni na ovoj stranici.

Autor: Neda Tomaš
Doktorskom studiju FER-a dodijeljena...

Na svečanosti održanoj u srijedu, 8. studenoga 2017. godine u auli Rektorata Sveučilišta u Zagrebu, ravnateljica Agencije za znanost i visoko obrazovanje prof. dr. sc. Jasmina Havranek u nazočnosti rektora Sveučilišta u Zagrebu prof. dr. sc. Damira Borasa uručila je oznaku visoke razine kvalitete FER-ovom doktorskom studiju Elektrotehnika i računarstvo. Oznaku visoke razine kvalitete doktorskog studija preuzeo je dekan FER-a prof. dr. sc. Mislav Grgić.

Osim FER-a, oznaku visoke kvalitete dobili su sa Sveučilišta u Zagrebu i Doktorski studij Farmaceutsko-biokemijske znanosti Farmaceutsko-biokemijskoga fakulteta te Doktorski studij Veterinarske znanosti Veterinarskoga fakulteta.

U obrazloženju priznanja, uz dugu povijest FER-a navode se kao prednosti istaknute bogate istraživačke referencije, financiranje, snažni međunarodni programi i veliki broj projekata u sklopu programa istraživačkog Obzor 2020. Posebno je istaknuta povezanost fakulteta s gospodarstvom te dobri istraživački laboratoriji i oprema. Istraživačke teme doktoranada usklađene su s međunarodnim trendovima, a fakultet aktivno i organizirano radi na privlačenju studenata za doktorski studij.

Autor: Alan Vukić

U skladu s člankom 3. stavak (5) Pravilnika o doktorskom studiju FER-a, materijali za redovite sjednice Odbora za doktorske studije zaprimaju se najkasnije pet radnih dana prije sjednice.

Materijali se mogu predati na šalteru Studentske službe ili poštom.

  • Materijali za predaju na šalteru Studentske službe zaprimat će se tijekom uredovnog vremena za studente, svakoga radnoga dana od ponedjeljka do petka od 12 do 14 sati.
  • Materijali poslani poštom također moraju biti zaprimljeni najkasnije pet radnih dana prije sjednice.

Datumi redovitih sjednica Odbora za doktorske studije objavljeni su u kalendaru sjednica za akademsku godinu.

Za sve dodatne upite u vezi doktorskoga studija, slobodno nam se obratite putem adrese elektroničke pošte doktorski.studij@fer.hr.

Autor: Mirjana Grubiša

Sveučilisni računski centar SRCE osigurao je pristup bazama podataka EBSCO, Elsevier i Thomson Reuters ne samo s lokacija ustanova, već i s drugih lokacija izvan matične ustanove, npr. od kuće i sl. 

Ako vas sustav prilikom pristupa nekoj od baza podataka navedenih izdavača pita za lozinku (ne prepoznaje se IP adresa kao dio akademske zajednice) ili dobijete neku drugu poruku u kojoj sustav javlja da IP adresa s koje pristupate "nije prepoznata", potražite opciju "Shibboleth korisnik", a potom unutar "Select your region or group" odaberite "Croatian Research and Education Federation AAI@EduHr". 

U zadnjem koraku pojavit će se maska za unos vašeg korisničkog računa AAI (korisničko ime i lozinka), nakon čega će se otvoriti sučelje odgovarajuće baze podataka.

 

Autor: Stjepan Šimara

Od sada možete pristupati bazama podataka Web of Science, Current Contents i MEDLINE preko Thomson Reutersove platforme Web of Knowledge i s udaljenih računala i mobilnih uređaja uz korištenje osobnih korisničkih računa na WoK-ovoj platformi.

Potrebno je otvoriti korisnički račun (ukoliko ga nemate) na WoK-u, s računala smještenim pri ustanovama hrvatske akademske zajednice koje su pretplaćene na navedene baze. Nakon tog koraka dovoljno je samo otvoriti stranicu webofknowledge.com ili m.webofknowledge.com na bilo kojem računalu ili mobilnom uređaju, te se prijaviti sa svojim korisničkim podacima.

 

Autor: Ivan Jelić

Na Sveučilištu u Zagrebu uvedena je nova evidencija o upisanim doktorandima - on-line baze doktoranada (OBAD), koja je dostupna na adresi: http://doktorski.unizg.hr/obad.

Putem baze OBAD ispunjavat će se i obrazac za prijavu teme, DR.SC.-01. Prijavu u sustav OBAD bit će moguće napraviti uz korištenje elektroničkog identiteta AAI@EduHr. Osoba za dodjelu elektroničkog identiteta AAI@EduHr na FER-u je mr. sc. Damir Kirasić. Uredovno vrijeme za primanje stranaka je svaki radni dan od 11 do 12 sati (potrebno je doći isključivo osobno uz predočenje indeksa) u PCLAB1 (zgrada C - prizemlje lijevo). Za one koji eventualno ne mogu doći u uredovno vrijeme, mogu kontaktirati na e-mail: damir.kirasic@fer.hr

Autor: Kata Banožić

Fakultetsko vijeće FER-a na svojoj 679. sjednici održanoj dana 4. srpnja 2018. donijelo je Odluku o plaćanju dodatnih troškova na Doktorskom studiju.

Autor: Mirjana Grubiša

Repozitorij