Obavijesti i objave

Doktorski studij predviđa nekoliko važnih događaja koji se moraju ostvariti u uspješnom doktorskom studiju - kvalifikacijski ispit, javni razgovor i obranu disertacije. Svaki je od tih događaja javan, a najavljuju se barem sedam dana prije održavanja.

Obavijesti

Satnica doktorskog studija za zimski...

Satnica doktorskog studija za zimski semestar ak. god. 2019. / 2020. objavljena je na stranici Satnica.

Na istoj stranici objavljen je raspored seminara za stjecanje generičkih vještina.

Nastava na doktorskom studiju započinje 11. studenoga 2019., a završava 21. veljače 2020.

Popis studenata na pojedinom predmetu dostupan je u sustavu ISVU (pristup imaju zavodske tajnice), kao i na stranicama predmeta na FER-webu.

Autor: Sonja Grgić

L'Oreal Adria i Hrvatsko povjerenstvo za UNESCO pri Ministarstvu kulture, uz pokroviteljstvo Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti i uz potporu Rektorskoga zbora Republike Hrvatske, objavili su 4. studenoga 2019. godine natječaj za Nacionalni program stipendiranja "Za žene u znanosti".

Natječaj je otvoren do 29. studenoga 2019. godine, a sve detalje možete pronaći na službenim stranicama Ministarstva kulture.

Autor: Ana Filipović
Winter School of Research...

Otvorene su online prijave za drugu Winter School of Research Commercialisation.

Škola je namijenjena doktorskim studentima i istraživačima na početku karijere iz svih struka čije su teme istraživanja povezane sa zdravljem.

Radionice će se održati od 28. do 30. studenog 2019. godine na Farmaceutsko-biokemijskom fakultetu u Zagrebu.
Rok za prijavu je do 10. studenoga 2019. godine.

Više informacija pročitajte ovdje.
 

Autor: Ana Filipović
Erasmus+ natječaj za stručne prakse...

Sveučilište u Zagrebu objavilo je 2. KRUG Natječaja za mobilnost studenata u svrhu stručne prakse Erasmus+ za akademsku godinu 2019./20. Natječaj je namijenjen studentima koji sa stručnom praksom žele početi u razdoblju od 15. 1. 2020. do 31. 7. 2020. godine.

Završetak mobilnosti je najkasnije 30. 9. 2020. godine.

Rok za online prijave: 29.11.2019. u 12:00 sati.

Više informacija možete vidjeti na službenim stranicama Sveučilišta u Zagrebu.

Autor: Neda Tomaš

U okviru FER-ovih seminara za stjecanje generičkih vještina na doktorskom studiju FER-a, 9., 10. i 11. prosinca 2019. godine u Sivoj vijećnici kongresnog centra FER-a, održat će se seminar "Pretraživanje znanstvenih informacija i publiciranje rezultata istraživanja". Predavanja će se održati: 9. prosinca od 15 do 18 sati; 10. prosinca od 17 do 20 sati; 11. prosinca od 15 do 18 sati. Više informacija o seminaru možete pronaći u nastavku obavijesti ("Pročitaj više..." - dolje desno) ili ovdje.

Doktorandi FER-a koji žele sudjelovati na seminaru obvezno se trebaju prijaviti e-poštom na: doktorski.studij@fer.hr. Rok za prijave je 25. studenoga 2019. godine do 13 sati.

Broj sudionika seminara ograničen je na 50.

Popis sudionika seminara bit će objavljen na web-stranici seminara dva radna dana nakon isteka roka za prijave.

prof. dr. sc. Mislav Grgić, FER
akademik Igor Vlahović, RGNF

Autor: Mislav Grgić

obavještavamo studente da su danas, 23. listopada 2019., na web stranici Grada Zagreba objavljeni natječaji za dodjelu Stipendija Grada Zagreba.

Natječaj za dodjelu Stipendije Grada Zagreba za izvrsnost doktorandima studija u Gradu Zagrebu za akademsku godinu 2019./2020.

Natječaj za dodjelu Stipendije Grada Zagreba za učenike i studente pripadnike romske nacionalne manjine studentima poslijediplomskih studija za akademsku godinu 2019./2020.

Rok za predaju molbi je 7. studenog 2019. godine, a sve informacije pronaći ćete u obavijesti na mrežnim stranicama Grada Zagreba.

Autor: Tomislav Matleković

Upisi će trajati od 24. rujna do 11.  listopada 2019. na pultu Studentske službe u uredovno vrijeme od 12 do 14 sati.

Detaljnije upute pročitajte u opširnijem sadržaju obavijesti.

Podsjećamo studente doktorskoga studija FER-a da, sukladno Statutu Sveučilišta u Zagrebu, status studenta ostvaruju isključivo upisom semestra (bilo redovno, bilo u ponavljanje).  Ne-upisivanjem semestra studij se prekida (gubi se studentski status), a u slučaju zatraženog i odobrenog nastavka studija u propisanom roku, studij se nastavlja prema (moguće i drugačijim) pravilima za generaciju s kojom student nastavlja studij, uz plaćanje dodatnih troškova prema Odluci Fakultetskoga vijeća od 4. srpnja 2018. (stavak III. Odluke)

Detaljnije upute u nastavku obavijesti.

Autor: Đurđica Tomić Peruško
2. krug Natječaja za stručnu praksu...

Sveučilište u Zagrebu objavilo je 2. krug Natječaja za mobilnost studenata u svrhu stručne prakse u ŠVICARSKOJ za RAZVOJ DIGITALNIH VJEŠTINA (tzv. „TRAINEESHIP IN DIGITAL SKILLS”) u okviru Erasmus+ programa Ključne aktivnosti 1 (KA107) za razdoblje mobilnosti od 3. 6. 2019. do 31. 5. 2020.

Natječaj je ograničenog karaktera:

  • vrsta prakse: RAZVOJ DIGITALNIH VJEŠTINA;
  • zemlja u kojoj se obavlja praksa: isključivo ŠVICARSKA.

 

Natječaj je namijenjen isključivo studentima koji odlaze (započinju) mobilnost od 3. 6. 2019. (datum početka mobilnosti), te završavaju najkasnije do 31. 5. 2020. (datum završetka mobilnosti). Studenti moraju imati studentski status za vrijeme prakse, tj. ne podupire se sudjelovanje nedavno diplomiranih studenata.

Rok za online prijave: Natječaj je otvorenog tipa (nema roka) – studentima koji ispunjavaju uvjete Natječaja sredstva će se dodjeljivati prema redoslijedu zaprimanja prijava („first-come, first-served“).

Rok za dostavu prijavne dokumentacije: najmanje 45 dana prije odlaska na stručnu praksu.

Financijska potpora: 700 € / mjesečno + 275 € put (jednokratno).

Više informacija možete vidjeti na službenim stranicama Sveučilišta u Zagrebu.

Autor: Neda Tomaš
Nova lokacija Ureda za mobilnost

Od ponedjeljka, 28. siječnja 2019. godine Ured za mobilnost preselit će na novu lokaciju u Studentskoj službi (soba: D - 022). Voditeljica Ureda je Neda Tomaš, ing., telefon: 6129 - 905 (kućni: 405), a elektronička adresa je erasmus@fer.hr

Rad sa strankama odvijat će se od ponedjeljka do petka od 12.00 do 14.00 sati na šalteru Studentske službe.

O eventualnim povremenim promjenama radnog vremena sa strankama studenti će biti pravovremeno obaviješteni na ovoj stranici.

Autor: Neda Tomaš
Doktorskom studiju FER-a dodijeljena...

Na svečanosti održanoj u srijedu, 8. studenoga 2017. godine u auli Rektorata Sveučilišta u Zagrebu, ravnateljica Agencije za znanost i visoko obrazovanje prof. dr. sc. Jasmina Havranek u nazočnosti rektora Sveučilišta u Zagrebu prof. dr. sc. Damira Borasa uručila je oznaku visoke razine kvalitete FER-ovom doktorskom studiju Elektrotehnika i računarstvo. Oznaku visoke razine kvalitete doktorskog studija preuzeo je dekan FER-a prof. dr. sc. Mislav Grgić.

Osim FER-a, oznaku visoke kvalitete dobili su sa Sveučilišta u Zagrebu i Doktorski studij Farmaceutsko-biokemijske znanosti Farmaceutsko-biokemijskoga fakulteta te Doktorski studij Veterinarske znanosti Veterinarskoga fakulteta.

U obrazloženju priznanja, uz dugu povijest FER-a navode se kao prednosti istaknute bogate istraživačke referencije, financiranje, snažni međunarodni programi i veliki broj projekata u sklopu programa istraživačkog Obzor 2020. Posebno je istaknuta povezanost fakulteta s gospodarstvom te dobri istraživački laboratoriji i oprema. Istraživačke teme doktoranada usklađene su s međunarodnim trendovima, a fakultet aktivno i organizirano radi na privlačenju studenata za doktorski studij.

Autor: Alan Vukić

U skladu s člankom 3. stavak (5) Pravilnika o doktorskom studiju FER-a, materijali za redovite sjednice Odbora za doktorske studije zaprimaju se najkasnije pet radnih dana prije sjednice.

Materijali se mogu predati na šalteru Studentske službe ili poštom.

  • Materijali za predaju na šalteru Studentske službe zaprimat će se tijekom uredovnog vremena za studente, svakoga radnoga dana od ponedjeljka do petka od 12 do 14 sati.
  • Materijali poslani poštom također moraju biti zaprimljeni najkasnije pet radnih dana prije sjednice.

Datumi redovitih sjednica Odbora za doktorske studije objavljeni su u kalendaru sjednica za akademsku godinu.

Za sve dodatne upite u vezi doktorskoga studija, slobodno nam se obratite putem adrese elektroničke pošte doktorski.studij@fer.hr.

Autor: Mirjana Grubiša

Sveučilisni računski centar SRCE osigurao je pristup bazama podataka EBSCO, Elsevier i Thomson Reuters ne samo s lokacija ustanova, već i s drugih lokacija izvan matične ustanove, npr. od kuće i sl. 

Ako vas sustav prilikom pristupa nekoj od baza podataka navedenih izdavača pita za lozinku (ne prepoznaje se IP adresa kao dio akademske zajednice) ili dobijete neku drugu poruku u kojoj sustav javlja da IP adresa s koje pristupate "nije prepoznata", potražite opciju "Shibboleth korisnik", a potom unutar "Select your region or group" odaberite "Croatian Research and Education Federation AAI@EduHr". 

U zadnjem koraku pojavit će se maska za unos vašeg korisničkog računa AAI (korisničko ime i lozinka), nakon čega će se otvoriti sučelje odgovarajuće baze podataka.

 

Autor: Stjepan Šimara

Od sada možete pristupati bazama podataka Web of Science, Current Contents i MEDLINE preko Thomson Reutersove platforme Web of Knowledge i s udaljenih računala i mobilnih uređaja uz korištenje osobnih korisničkih računa na WoK-ovoj platformi.

Potrebno je otvoriti korisnički račun (ukoliko ga nemate) na WoK-u, s računala smještenim pri ustanovama hrvatske akademske zajednice koje su pretplaćene na navedene baze. Nakon tog koraka dovoljno je samo otvoriti stranicu webofknowledge.com ili m.webofknowledge.com na bilo kojem računalu ili mobilnom uređaju, te se prijaviti sa svojim korisničkim podacima.

 

Autor: Ivan Jelić

Na Sveučilištu u Zagrebu uvedena je nova evidencija o upisanim doktorandima - on-line baze doktoranada (OBAD), koja je dostupna na adresi: http://doktorski.unizg.hr/obad.

Putem baze OBAD ispunjavat će se i obrazac za prijavu teme, DR.SC.-01. Prijavu u sustav OBAD bit će moguće napraviti uz korištenje elektroničkog identiteta AAI@EduHr. Osoba za dodjelu elektroničkog identiteta AAI@EduHr na FER-u je mr. sc. Damir Kirasić. Uredovno vrijeme za primanje stranaka je svaki radni dan od 11 do 12 sati (potrebno je doći isključivo osobno uz predočenje indeksa) u PCLAB1 (zgrada C - prizemlje lijevo). Za one koji eventualno ne mogu doći u uredovno vrijeme, mogu kontaktirati na e-mail: damir.kirasic@fer.hr

Autor: Kata Banožić

Fakultetsko vijeće FER-a na svojoj 679. sjednici održanoj dana 4. srpnja 2018. donijelo je Odluku o plaćanju dodatnih troškova na Doktorskom studiju.

Autor: Mirjana Grubiša

Repozitorij