Obavijesti i objave

Doktorski studij predviđa nekoliko važnih događaja koji se moraju ostvariti u uspješnom doktorskom studiju - kvalifikacijski ispit, javni razgovor i obranu disertacije. Svaki je od tih događaja javan, a najavljuju se barem sedam dana prije održavanja.

Obavijesti

Sveučilište u Zagrebu Fakultet elektrotehnike i računarstva Unska 3, 10000 Zagreb raspisuje

N A T J E Č A J

za upis studenata na Poslijediplomski doktorski studij FER-a za stjecanje akademskoga stupnja doktora/doktorice znanosti (6 semestara, prvi upisni rok u ak. god. 2020./2021.) iz područja tehničkih znanosti, znanstvenih polja

ELEKTROTEHNIKA
i
RAČUNARSTVO

Studenti mogu upisati studij u trajanju od 3 godine (studij u punom radnom vremenu) ili studij s produženim trajanjem istraživačkog rada, u trajanju od 5 godina (studij s dijelom radnoga vremena).

Broj slobodnih mjesta: 60 ukupno.

Studenti doktorskoga studija plaćaju školarinu u iznosu od 60.000,00 kuna, a plaća se u ratama od 10.000,00 kn po semestru. Nastava započinje u studenom 2020. godine.

Prijave se primaju u pisarnici Fakulteta elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu, Unska 3, svakoga radnoga dana u vremenu od 9 do 13 sati, od objave natječaja do zaključno 28. kolovoza 2020. godine.

Razgovor s pristupnicima obvezni je dio upisnoga postupka, a održat će se 1. i 2. rujna 2020. godine od 9 do 15 sati na FER-u. O terminu razgovora pristupnici će dobiti obavijest elektroničkom poštom.

Detaljnije obavijesti mogu se dobiti na telefon (01) 6129 920 ili e-mail: doktorski.studij@fer.hr, a informacije o poslijediplomskom doktorskom studiju mogu se pogledati na http://www.fer.unizg.hr/studiji/doktorski_studij.

Autor: Đurđica Tomić Peruško

 

Na stranici Satnica objavljen je raspored održavanja radionica i seminara za ljetni semestar ak. god. 2019. / 2020.

Za sudjelovanje na radionicama i seminarima potrebno se prijaviti, a za način prijave pratite stranice seminara ili radionice.  

Autor: Sonja Grgić

Mole se doktorandi da samoinicijativno ne šalju zahtjeve za pridruživanje timu "Doktorski studij FER-a". Članstvo u tom timu je privremene prirode i dodjeljuje se prema potrebi, samo nastavnicima i doktorandima koji su izravno zaduženi za provedbu konkretnog kvalifikacijskog ispita, javnog razgovora ili obrane doktorske disertacije.

Doktorandi koji sami pristupaju kvalifikacijskom ispitu ili brane temu doktorskog rada na javnom razgovoru bit će osobno pozvani u pripadajuće timove te se stoga ne trebaju sami prijavljivati.

Svi ostali doktorandi dobrodošli su kao slušatelji i za pristup događajima u okviru tima "Doktorski studij FER-a" ne trebaju biti njegovi članovi.

Autor: Đurđica Tomić Peruško

Budući da se sudjelovanje u aktivnostima istraživačkih seminara bilježi i uzima u obzir prilikom ocjenjivanja, pozivamo doktorande da se prilikom pridruživanja događajima koji se održavaju putem platforme Microsoft Teams (primjerice, kvalifikacijski ispiti i javni razgovori) prijave s pomoću svojih FER-ovih vjerodajnica (FER-ovo korisničko ime s dodatkom @fer.hr; ne adresa elektroničke pošte). Doktorande koji se uključe u događaj kao bezimeni sudionici, ili putem korisničkih računa izvan sustava @fer.hr, neće biti moguće evidentirati.

Također, molimo doktorande da ne šalju zahtjeve za pridruživanje timu "Doktorski studij FER-a".
 

Autor: Đurđica Tomić Peruško

Obavještavamo vas da je omogućeno održavanje obrana doktorskih radova na daljinu putem platforme Microsoft Teams u dogovoru pristupnika i mentora s članovima povjerenstava.

Obrana doktorskog rada može se održati nakon imenovanja članova povjerenstva za obranu doktorskog rada na Fakultetskom vijeću.

Dogovoreni termin (datum i vrijeme) obrane potrebno je javiti na adresu referade za doktorski studij (doktorski.studij@fer.hr) najmanje dva tjedna prije predviđenog termina.

 

Autor: Đurđica Tomić Peruško

Odlukom dekana zbog pandemije izazvane koronavirusom, razdoblje uvođenja posebnih mjera od 16. ožujka do 23. travnja 2020. godine ne računa se u rokove propisane člankom 20. i 21. Pravilnika o doktorskom studiju na Sveučilištu u Zagrebu Fakultetu elektrotehnike i računarstva iznimno za ljetni semestar akademske godine 2019./2020.

Autor: Đurđica Tomić Peruško
Istraživačke stipendije King Abdullah...

Sveučilište u Zagrebu posjetio je predstavnik King Abdullah University of Science and Technology (KAUST) iz Kraljevine Saudijska Arabija kojom prilikom su predstavljene mogućnosti stipendiranja za studente diplomskog i poslijediplomskog studija u okviru KAUST-ovog programa Visiting Student Research Program – VSRP.

KAUST obuhvaća sljedeće istraživačke centre https://www.kaust.edu.sa/en/research:

 • Advanced Membranes and Porous Materials Center
 • Ali I. Al-Naimi Petroleum Engineering Research Center
 • Clean Combustion Research Center
 • Computational Bioscience Research Center
 • Extreme Computing Research Center
 • KAUST Catalysis Center
 • KAUST Solar Center
 • Red Sea Research Center
 • Visual Computing Center
 • Water Desalination and Reuse Center

Više informacija o VSRP programu stipendiranja i uvjetima prijave možete vidjeti na službenim stranicama Sveučilišta u Zagrebu.

Autor: Neda Tomaš
3. krug Natječaja za stručnu praksu...

Sveučilište u Zagrebu raspisalo je 3. krug Natječaj za mobilnost studenata u svrhu stručne prakse u ŠVICARSKOJ za RAZVOJ DIGITALNIH VJEŠTINA (tzv. „TRAINEESHIP IN DIGITAL SKILLS”) u okviru Erasmus+ programa Ključne aktivnosti 1 (KA107) za razdoblje mobilnosti od 1. 9. 2020. do 31. 5. 2021.

Natječaj je ograničenog karaktera:

 • vrsta prakse: RAZVOJ DIGITALNIH VJEŠTINA;
 • zemlja u kojoj se obavlja praksa: isključivo ŠVICARSKA.

Na Natječaj se mogu prijaviti redoviti i izvanredni studenti sveučilišnog ili stručnog studija Sveučilišta u Zagrebu, na preddiplomskoj, diplomskoj ili poslijediplomskoj razini.

Rok za online prijave: Natječaj je otvorenog tipa (nema roka) – studentima koji ispunjavaju uvjete Natječaja sredstva će se dodjeljivati prema redoslijedu zaprimanja prijava („first-come, first-served“).

Rok za dostavu prijavne dokumentacije: najmanje 45 dana prije odlaska na stručnu praksu.

Financijska potpora: 700 € / mjesečno + 275 € put (jednokratno).

Više informacija možete vidjeti u nastavku ove obavijesti te na službenim stranicama Sveučilišta u Zagrebu.

Autor: Neda Tomaš
Stipendije Vlade Slovačke Republike u...

SAIA (Slovačka akademsko-informatička agencija) i Ministarstvo obrazovanja, znanosti, istraživanja i sporta Slovačke Republike, u sklopu Nacionalnoga stipendijskog programa Slovačke Republike pozivaju na podnošenje molbi za stipendije za studijske, znanstveno-istraživačke i predavačke boravke u akademskoj godini 2020./2021.

Prvi zaključni rok za podnošenje prijave za stipendije je 30. travnja 2020. godine do 16.00 sati za stipendijske boravke u sljedećoj akademskoj godini.

Drugi zaključni rok za podnošenje prijave je 31. listopada 2020. godine do 16.00 sati za stipendijske boravke tijekom ljetnoga semestra tekuće akademske godine.

Više informacija možete vidjeti na službenim stranicama Ministarstva znanosti i obrazovanja.

Autor: Neda Tomaš

Obavještavamo studente doktorskog studija Elektrotehnika i računarstvo da se, počevši od akademske godine 2019./20., mijenja način ocjenjivanja predmeta Istraživački seminar, tako da će se umjesto brojčanih ocjena od 1 do 5 primjenjivati ocjene (P) – položio i (N) - nije položio. U skladu s čl. 16. Pravilnika o doktorskom studiju na Sveučilištu u Zagrebu Fakultetu elektrotehnike, najnižom razinom „aktivnog sudjelovanja“ u jednoj godini studiranja, tj. pragom za stjecanje ocjene (P), smatra se sudjelovanje u pet (5) aktivnosti istraživačkog seminara uz (dodatno) obavezno sudjelovanje na Danu doktorata FER-a.

Ponuđene aktivnosti prema područjima istraživanja oglašavaju se na web-stranicama istraživačkih seminara doktorskog studija FER-a:

Studenti doktorskog studija koji zbog iznimnih okolnosti (primjerice, duljeg znanstvenog usavršavanja u inozemstvu) ocijene da u (svojoj) tekućoj godini studiranja neće moći ostvariti zadani prag, trebaju se pravovremeno, tj. najkasnije do kraja prvog semestra u godini na koju se odnosi ocjena, javiti voditelju istraživačkog seminara kako bi im se odredile ili priznale zamjenske istraživačke aktivnosti.

Autor: Đurđica Tomić Peruško
Nova lokacija Ureda za mobilnost

Od ponedjeljka, 28. siječnja 2019. godine Ured za mobilnost preselit će na novu lokaciju u Studentskoj službi (soba: D - 022). Voditeljica Ureda je Neda Tomaš, ing., telefon: 6129 - 905 (kućni: 405), a elektronička adresa je erasmus@fer.hr

Rad sa strankama odvijat će se od ponedjeljka do petka od 12.00 do 14.00 sati na šalteru Studentske službe.

O eventualnim povremenim promjenama radnog vremena sa strankama studenti će biti pravovremeno obaviješteni na ovoj stranici.

Autor: Neda Tomaš
Doktorskom studiju FER-a dodijeljena...

Na svečanosti održanoj u srijedu, 8. studenoga 2017. godine u auli Rektorata Sveučilišta u Zagrebu, ravnateljica Agencije za znanost i visoko obrazovanje prof. dr. sc. Jasmina Havranek u nazočnosti rektora Sveučilišta u Zagrebu prof. dr. sc. Damira Borasa uručila je oznaku visoke razine kvalitete FER-ovom doktorskom studiju Elektrotehnika i računarstvo. Oznaku visoke razine kvalitete doktorskog studija preuzeo je dekan FER-a prof. dr. sc. Mislav Grgić.

Osim FER-a, oznaku visoke kvalitete dobili su sa Sveučilišta u Zagrebu i Doktorski studij Farmaceutsko-biokemijske znanosti Farmaceutsko-biokemijskoga fakulteta te Doktorski studij Veterinarske znanosti Veterinarskoga fakulteta.

U obrazloženju priznanja, uz dugu povijest FER-a navode se kao prednosti istaknute bogate istraživačke referencije, financiranje, snažni međunarodni programi i veliki broj projekata u sklopu programa istraživačkog Obzor 2020. Posebno je istaknuta povezanost fakulteta s gospodarstvom te dobri istraživački laboratoriji i oprema. Istraživačke teme doktoranada usklađene su s međunarodnim trendovima, a fakultet aktivno i organizirano radi na privlačenju studenata za doktorski studij.

Autor: Alan Vukić

U skladu s člankom 3. stavak (5) Pravilnika o doktorskom studiju FER-a, materijali za redovite sjednice Odbora za doktorske studije zaprimaju se najkasnije pet radnih dana prije sjednice.

Materijali se mogu predati na šalteru Studentske službe ili poštom.

 • Materijali za predaju na šalteru Studentske službe zaprimat će se tijekom uredovnog vremena za studente, svakoga radnoga dana od ponedjeljka do petka od 12 do 14 sati.
 • Materijali poslani poštom također moraju biti zaprimljeni najkasnije pet radnih dana prije sjednice.

Datumi redovitih sjednica Odbora za doktorske studije objavljeni su u kalendaru sjednica za akademsku godinu.

Za sve dodatne upite u vezi doktorskoga studija, slobodno nam se obratite putem adrese elektroničke pošte doktorski.studij@fer.hr.

Autor: Mirjana Grubiša

Sveučilisni računski centar SRCE osigurao je pristup bazama podataka EBSCO, Elsevier i Thomson Reuters ne samo s lokacija ustanova, već i s drugih lokacija izvan matične ustanove, npr. od kuće i sl. 

Ako vas sustav prilikom pristupa nekoj od baza podataka navedenih izdavača pita za lozinku (ne prepoznaje se IP adresa kao dio akademske zajednice) ili dobijete neku drugu poruku u kojoj sustav javlja da IP adresa s koje pristupate "nije prepoznata", potražite opciju "Shibboleth korisnik", a potom unutar "Select your region or group" odaberite "Croatian Research and Education Federation AAI@EduHr". 

U zadnjem koraku pojavit će se maska za unos vašeg korisničkog računa AAI (korisničko ime i lozinka), nakon čega će se otvoriti sučelje odgovarajuće baze podataka.

 

Autor: Stjepan Šimara

Od sada možete pristupati bazama podataka Web of Science, Current Contents i MEDLINE preko Thomson Reutersove platforme Web of Knowledge i s udaljenih računala i mobilnih uređaja uz korištenje osobnih korisničkih računa na WoK-ovoj platformi.

Potrebno je otvoriti korisnički račun (ukoliko ga nemate) na WoK-u, s računala smještenim pri ustanovama hrvatske akademske zajednice koje su pretplaćene na navedene baze. Nakon tog koraka dovoljno je samo otvoriti stranicu webofknowledge.com ili m.webofknowledge.com na bilo kojem računalu ili mobilnom uređaju, te se prijaviti sa svojim korisničkim podacima.

 

Autor: Ivan Jelić

Na Sveučilištu u Zagrebu uvedena je nova evidencija o upisanim doktorandima - on-line baze doktoranada (OBAD), koja je dostupna na adresi: http://doktorski.unizg.hr/obad.

Putem baze OBAD ispunjavat će se i obrazac za prijavu teme, DR.SC.-01. Prijavu u sustav OBAD bit će moguće napraviti uz korištenje elektroničkog identiteta AAI@EduHr. Osoba za dodjelu elektroničkog identiteta AAI@EduHr na FER-u je mr. sc. Damir Kirasić. Uredovno vrijeme za primanje stranaka je svaki radni dan od 11 do 12 sati (potrebno je doći isključivo osobno uz predočenje indeksa) u PCLAB1 (zgrada C - prizemlje lijevo). Za one koji eventualno ne mogu doći u uredovno vrijeme, mogu kontaktirati na e-mail: damir.kirasic@fer.hr

Autor: Kata Banožić

Fakultetsko vijeće FER-a na svojoj 679. sjednici održanoj dana 4. srpnja 2018. donijelo je Odluku o plaćanju dodatnih troškova na Doktorskom studiju.

Autor: Mirjana Grubiša

Repozitorij