Obavijesti i objave

Doktorski studij predviđa nekoliko važnih događaja koji se moraju ostvariti u uspješnom doktorskom studiju - kvalifikacijski ispit, javni razgovor i obranu disertacije. Svaki je od tih događaja javan, a najavljuju se barem sedam dana prije održavanja.

Obavijesti

Natječaj za dodjelu stipendija...

Ministarstvo znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske, Agencija za mobilnost i programe Europske unije i Veleposlanstvo Slovačke Republike u Republici Hrvatskoj pozivaju na podnošenje prijava na natječaj za dodjelu stipendija Slovačke Republike za akademsku godinu 2020./2021.

Stipendije su namijenjene studentima preddiplomskog, diplomskog i poslijediplomskog sveučilišnog studija.

Rok za podnošenje prijave na natječaj za stipendiju je 15. ožujka 2020. godine.

Više informacija možete vidjeti na službenim stranicama Ministarstva znanosti i obrazovanja.

Autor: Neda Tomaš
Natječaj za dodjelu stipendije...

Obitelj Hrvoić uz potporu Fakulteta elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu objavljuje

NATJEČAJ

za dodjelu dvije (2) stipendije "Prof. dr. sc. Jasna Šimunić Hrvoić" kako slijedi:

* jedna (1) stipendija za studenticu ili studenta FER-a koji će ove akademske godine (2019./2020.), u ljetnome semestru, upisati 4. semestar diplomskog studija i koji/koja želi taj semestar provesti na Sveučilištu u Torontu u Kanadi, a tijekom boravka u Torontu izrađivao/la bi svoj diplomski rad u suradnji s mentorom s FER-a (udaljeno) i odgovarajućim profesorom domaćinom na Sveučilištu u Torontu;

* jedna (1) stipendija za studenticu ili studenta doktorskog studija FER-a koji/koja ove akademske godine (2019./2020.), tijekom ljetnog semestra, želi boraviti na Sveučilištu u Torontu i provoditi dio svojeg doktorskog istraživanja u suradnji sa Sveučilištem u Torontu, Kanada.

Stipendija pokriva sljedeće troškove:

1. povratnu avionsku kartu do Toronta;
2. administrativne troškove Sveučilišta u Torontu;
3. troškove smještaja u Torontu;
4. troškove prehrane za vrijeme boravka u Torontu.

Pravo na dodjelu stipendije imaju studentice i studenti koji će ove akademske godine (2019./2020.) upisati Diplomski rad u 4. semestru diplomskog studija, uz uvjet da će do upisa 4. semestra položiti sve ispite u roku propisanome studijskim programom, odnosno pravo na dodjelu stipendije imaju doktorandi koji su položili kvalifikacijski ispit.

Prednost pri dodjeli stipendije imaju studentice i studenti kojima je područje izrade diplomskog rada, odnosno doktorskog rada, vezano uz elektroniku i njene primjene.

Prijavitelji samostalno ili uz podršku svoga mentora trebaju pronaći profesora koji će ih ugostiti tijekom boravka na Sveučilištu u Torontu. U prijavi treba navesti ime predloženog profesora domaćina.

Studentu koji ostvari pravo na stipendiju, FER će osigurati administrativnu pomoć pri ostvarenju stipendije, u skladu s procedurom Sveučilišta u Torontu, opisanoj na ovoj web-stranici:
https://www.sgs.utoronto.ca/admissions/international-students/international-visiting-graduate-students/

Prijave se primaju e-poštom na: ana.filipovic@fer.hr, od objave natječaja do 20. siječnja 2020. godine do 13.00 sati.

Detaljnije obavijesti mogu se dobiti na telefon (01) 6129 800 ili e-poštom: ana.filipovic@fer.hr.

Kratki životopis prof. dr. sc. Jasne Šimunić Hrvoić nalazi se u nastavku obavijesti.

Autor: Ana Filipović
Konačni rezultati Natječaja za...

Sveučilište u Zagrebu objavilo je konačne rezultate Natječaja za akademsku mobilnost u 2020. godini (prvi krug):

Više informacija možete vidjeti na službenim stranicama Sveučilišta u Zagrebu.

Autor: Neda Tomaš
Natječaj za stipendije Vlade Narodne...

Ministarstvo znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske, Agencija za mobilnost i programe Europske unije i Veleposlanstvo Narodne Republike Kine objavili su Natječaj za dodjelu četiriju (4) stipendija Vlade Narodne Republike Kine za preddiplomski, diplomski ili poslijediplomski studij te za stručno usavršavanje u akademskoj godini 2020./2021., za državljane Republike Hrvatske.

Detaljne informacije o stipendijama NR Kine nalaze se na mrežnoj stranici Kineskog vijeća za dodjelu stipendija.

Korisne informacije možete pronaći ovdje i na službenim stranicama Ministrastva znanosti i obrazovanja.

Rok za prijavu: 7. veljače 2020. godine.

Autor: Neda Tomaš

Sveučilište u Zagrebu Fakultet elektrotehnike i računarstva Unska 3, 10000 Zagreb raspisuje

N A T J E Č A J

za upis studenata na Poslijediplomski doktorski studij FER-a za stjecanje akademskog stupnja doktora/doktorice znanosti (6 semestara, drugi upisni rok u ak. god. 2019./2020.) iz područja tehničkih znanosti, znanstvenih polja

ELEKTROTEHNIKA i RAČUNARSTVO

Studenti mogu upisati studij u trajanju od 3 godine (studij u punom radnom vremenu) ili studij s produženim trajanjem istraživačkog rada, u trajanju od 5 godina (studij s dijelom radnog vremena).

Broj slobodnih mjesta: 30 ukupno.

Studenti doktorskoga studija plaćaju školarinu u iznosu od 60.000,00 kuna, a plaća se u ratama od 10.000,00 kn po semestru. Nastava započinje u ožujku 2020. godine.

Prijave se primaju u pisarnici Fakulteta elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu, Unska 3, svakog radnog dana od 9.00 do 13.00 sati, od objave natječaja do zaključno 31. siječnja 2020. godine.

Razgovor s pristupnicima obvezni je dio upisnoga postupka, a održat će se u srijedu, 5. i četvrtak, 6. veljače 2020. godine od 9.00 do 15.00 sati na FER-u. O terminu razgovora pristupnici će dobiti obavijest elektroničkom poštom.

Detaljnije obavijesti mogu se dobiti na telefon (01) 6129 920 ili adresu e-pošte: doktorski.studij@fer.hr, a publikacija o poslijediplomskom doktorskom studiju može se pogledati na: http://www.fer.unizg.hr/studiji/doktorski_studij.

 

Autor: Đurđica Tomić Peruško

Obavještavamo studente doktorskog studija Elektrotehnika i računarstvo da se, počevši od akademske godine 2019./20., mijenja način ocjenjivanja predmeta Istraživački seminar, tako da će se umjesto brojčanih ocjena od 1 do 5 primjenjivati ocjene (P) – položio i (N) - nije položio. U skladu s čl. 16. Pravilnika o doktorskom studiju na Sveučilištu u Zagrebu Fakultetu elektrotehnike, najnižom razinom „aktivnog sudjelovanja“ u jednoj godini studiranja, tj. pragom za stjecanje ocjene (P), smatra se sudjelovanje u pet (5) aktivnosti istraživačkog seminara uz (dodatno) obavezno sudjelovanje na Danu doktorata FER-a.

Ponuđene aktivnosti prema područjima istraživanja oglašavaju se na web-stranicama istraživačkih seminara doktorskog studija FER-a:

Studenti doktorskog studija koji zbog iznimnih okolnosti (primjerice, duljeg znanstvenog usavršavanja u inozemstvu) ocijene da u (svojoj) tekućoj godini studiranja neće moći ostvariti zadani prag, trebaju se pravovremeno, tj. najkasnije do kraja prvog semestra u godini na koju se odnosi ocjena, javiti voditelju istraživačkog seminara kako bi im se odredile ili priznale zamjenske istraživačke aktivnosti.

Autor: Đurđica Tomić Peruško
Stipendije zaklade „British...

Ministarstvo znanosti i obrazovanja RH i Agencija za mobilnost i programe EU u suradnji sa zakladom „British Scholarship Trust“ pozivaju asistente i stručne suradnike s visokih učilišta i znanstvenoistraživačkih instituta u RH na podnošenje prijave za dodjelu stipendije za znanstveno istraživanje na britanskim sveučilištima u trajanju od jednog (1) do tri (3) mjeseca tijekom akademske godine 2020./2021. Stipendije su namijenjene kandidatima koji su rođeni nakon 1. listopada 1990. godine. Putne troškove stipendista snosi Agencija za mobilnost i programe EU-a, a troškove boravka „British Scholarship Trust“.

Rok za prijave: 28. veljače 2020. godine.

Više informacija možete vidjeti na službenim stranicama zaklade „British Scholarship Trust“ te Ministarstva znanosti i obrazovanja.

Autor: Neda Tomaš
Studentska stipendija Vulcanus in...

Raspisan je natječaj za program Vulcanus in Japan kojeg organizira EU-Japan centar za industrijsku suradnju. Program je usmjeren na studente diplomskog i doktorskog studija prirodnih i tehničkih znanosti sa sveučilišta u Europskoj uniji za jednogodišnje stručno usavršavanje u japanskim tvrtkama. Za stipendije se mogu prijaviti studenti koji su u trenutku prijave barem na 4. godini studija te doktorski studenti.

Stipendije se odnose na razdoblje od 1. rujna 2020. do 31. kolovoza 2021. godine.

Studenti Sveučilišta u Zagrebu sami šalju prijave organizatorima stipendije (EU-Japan centre for Industrial Cooperation). Rok za prijavu je 20. siječnja 2020. godine.

Više informacija možete vidjeti na službenim stranicama Sveučilišta u Zagrebu.

Autor: Neda Tomaš
2. krug Natječaja za stručnu praksu...

Sveučilište u Zagrebu objavilo je 2. krug Natječaja za mobilnost studenata u svrhu stručne prakse u ŠVICARSKOJ za RAZVOJ DIGITALNIH VJEŠTINA (tzv. „TRAINEESHIP IN DIGITAL SKILLS”) u okviru Erasmus+ programa Ključne aktivnosti 1 (KA107) za razdoblje mobilnosti od 3. 6. 2019. do 31. 5. 2020.

Natječaj je ograničenog karaktera:

  • vrsta prakse: RAZVOJ DIGITALNIH VJEŠTINA;
  • zemlja u kojoj se obavlja praksa: isključivo ŠVICARSKA.

 

Natječaj je namijenjen isključivo studentima koji odlaze (započinju) mobilnost od 3. 6. 2019. (datum početka mobilnosti), te završavaju najkasnije do 31. 5. 2020. (datum završetka mobilnosti). Studenti moraju imati studentski status za vrijeme prakse, tj. ne podupire se sudjelovanje nedavno diplomiranih studenata.

Rok za online prijave: Natječaj je otvorenog tipa (nema roka) – studentima koji ispunjavaju uvjete Natječaja sredstva će se dodjeljivati prema redoslijedu zaprimanja prijava („first-come, first-served“).

Rok za dostavu prijavne dokumentacije: najmanje 45 dana prije odlaska na stručnu praksu.

Financijska potpora: 700 € / mjesečno + 275 € put (jednokratno).

Više informacija možete vidjeti na službenim stranicama Sveučilišta u Zagrebu.

Autor: Neda Tomaš
Nova lokacija Ureda za mobilnost

Od ponedjeljka, 28. siječnja 2019. godine Ured za mobilnost preselit će na novu lokaciju u Studentskoj službi (soba: D - 022). Voditeljica Ureda je Neda Tomaš, ing., telefon: 6129 - 905 (kućni: 405), a elektronička adresa je erasmus@fer.hr

Rad sa strankama odvijat će se od ponedjeljka do petka od 12.00 do 14.00 sati na šalteru Studentske službe.

O eventualnim povremenim promjenama radnog vremena sa strankama studenti će biti pravovremeno obaviješteni na ovoj stranici.

Autor: Neda Tomaš
Doktorskom studiju FER-a dodijeljena...

Na svečanosti održanoj u srijedu, 8. studenoga 2017. godine u auli Rektorata Sveučilišta u Zagrebu, ravnateljica Agencije za znanost i visoko obrazovanje prof. dr. sc. Jasmina Havranek u nazočnosti rektora Sveučilišta u Zagrebu prof. dr. sc. Damira Borasa uručila je oznaku visoke razine kvalitete FER-ovom doktorskom studiju Elektrotehnika i računarstvo. Oznaku visoke razine kvalitete doktorskog studija preuzeo je dekan FER-a prof. dr. sc. Mislav Grgić.

Osim FER-a, oznaku visoke kvalitete dobili su sa Sveučilišta u Zagrebu i Doktorski studij Farmaceutsko-biokemijske znanosti Farmaceutsko-biokemijskoga fakulteta te Doktorski studij Veterinarske znanosti Veterinarskoga fakulteta.

U obrazloženju priznanja, uz dugu povijest FER-a navode se kao prednosti istaknute bogate istraživačke referencije, financiranje, snažni međunarodni programi i veliki broj projekata u sklopu programa istraživačkog Obzor 2020. Posebno je istaknuta povezanost fakulteta s gospodarstvom te dobri istraživački laboratoriji i oprema. Istraživačke teme doktoranada usklađene su s međunarodnim trendovima, a fakultet aktivno i organizirano radi na privlačenju studenata za doktorski studij.

Autor: Alan Vukić

U skladu s člankom 3. stavak (5) Pravilnika o doktorskom studiju FER-a, materijali za redovite sjednice Odbora za doktorske studije zaprimaju se najkasnije pet radnih dana prije sjednice.

Materijali se mogu predati na šalteru Studentske službe ili poštom.

  • Materijali za predaju na šalteru Studentske službe zaprimat će se tijekom uredovnog vremena za studente, svakoga radnoga dana od ponedjeljka do petka od 12 do 14 sati.
  • Materijali poslani poštom također moraju biti zaprimljeni najkasnije pet radnih dana prije sjednice.

Datumi redovitih sjednica Odbora za doktorske studije objavljeni su u kalendaru sjednica za akademsku godinu.

Za sve dodatne upite u vezi doktorskoga studija, slobodno nam se obratite putem adrese elektroničke pošte doktorski.studij@fer.hr.

Autor: Mirjana Grubiša

Sveučilisni računski centar SRCE osigurao je pristup bazama podataka EBSCO, Elsevier i Thomson Reuters ne samo s lokacija ustanova, već i s drugih lokacija izvan matične ustanove, npr. od kuće i sl. 

Ako vas sustav prilikom pristupa nekoj od baza podataka navedenih izdavača pita za lozinku (ne prepoznaje se IP adresa kao dio akademske zajednice) ili dobijete neku drugu poruku u kojoj sustav javlja da IP adresa s koje pristupate "nije prepoznata", potražite opciju "Shibboleth korisnik", a potom unutar "Select your region or group" odaberite "Croatian Research and Education Federation AAI@EduHr". 

U zadnjem koraku pojavit će se maska za unos vašeg korisničkog računa AAI (korisničko ime i lozinka), nakon čega će se otvoriti sučelje odgovarajuće baze podataka.

 

Autor: Stjepan Šimara

Od sada možete pristupati bazama podataka Web of Science, Current Contents i MEDLINE preko Thomson Reutersove platforme Web of Knowledge i s udaljenih računala i mobilnih uređaja uz korištenje osobnih korisničkih računa na WoK-ovoj platformi.

Potrebno je otvoriti korisnički račun (ukoliko ga nemate) na WoK-u, s računala smještenim pri ustanovama hrvatske akademske zajednice koje su pretplaćene na navedene baze. Nakon tog koraka dovoljno je samo otvoriti stranicu webofknowledge.com ili m.webofknowledge.com na bilo kojem računalu ili mobilnom uređaju, te se prijaviti sa svojim korisničkim podacima.

 

Autor: Ivan Jelić

Na Sveučilištu u Zagrebu uvedena je nova evidencija o upisanim doktorandima - on-line baze doktoranada (OBAD), koja je dostupna na adresi: http://doktorski.unizg.hr/obad.

Putem baze OBAD ispunjavat će se i obrazac za prijavu teme, DR.SC.-01. Prijavu u sustav OBAD bit će moguće napraviti uz korištenje elektroničkog identiteta AAI@EduHr. Osoba za dodjelu elektroničkog identiteta AAI@EduHr na FER-u je mr. sc. Damir Kirasić. Uredovno vrijeme za primanje stranaka je svaki radni dan od 11 do 12 sati (potrebno je doći isključivo osobno uz predočenje indeksa) u PCLAB1 (zgrada C - prizemlje lijevo). Za one koji eventualno ne mogu doći u uredovno vrijeme, mogu kontaktirati na e-mail: damir.kirasic@fer.hr

Autor: Kata Banožić

Fakultetsko vijeće FER-a na svojoj 679. sjednici održanoj dana 4. srpnja 2018. donijelo je Odluku o plaćanju dodatnih troškova na Doktorskom studiju.

Autor: Mirjana Grubiša

Repozitorij