Obavijesti i objave

Doktorski studij uključuje tri ključna događaja po kojima se očituje napredak na doktorskom studiju - kvalifikacijski ispit, javni razgovor i obranu disertacije. Ti događaji su otvoreni za sve zainteresirane i javno se oglašavaju barem sedam dana prije održavanja.
U obavijestima i objavama također možete pronaći informacije o akademskoj mobilnosti i ponudi doktorandskih radnih mjesta.

Obavijesti

Omogućen pristup studentima...

Studentima doktorskog studija FER-a omogućen je pristup na WEBOMAT i STUDOMAT.

Za pristup koristite vaše AAi korisničke podatke koji su trenutno aktivni:  iprezime@fer.hr ili ip12345@fer.hr .

 

Na WEBOMAT-u imate poveznicu putem koje možete printati potvrde iz sustava e-građani.

Uvid u vaše podatke moguć je i na STUDOMATU koji se nalazi u prostoru FER-a kao i printanje standardnih potvrda.

Za sve potvrde u kojima trebate nekakve posebne podatke molim pišite i dalje na doktorski.studij@fer.hr .

 

U slučaju bilo kakvih problema s prijavom na WEBOMAT i STUDOMAT molimo obratite se upitom na cip@fer.hr .

Autor: Đurđica Tomić Peruško

Sveučilište u Zagrebu Fakultet elektrotehnike i računarstva Unska 3, 10000 Zagreb raspisuje

N A T J E Č A J

za upis studenata na poslijediplomski sveučilišni doktorski studij Elektrotehnika i računarstvo za stjecanje akademskog stupnja doktora/doktorice znanosti (6 semestara, drugi upisni rok u ak. god. 2020./2021.) iz područja tehničkih znanosti, znanstvenih polja

ELEKTROTEHNIKA i RAČUNARSTVO

Studenti mogu upisati studij u trajanju od 3 godine (studij u punom radnom vremenu) ili studij s produženim trajanjem istraživačkog rada, u trajanju od 5 godina (studij s dijelom radnog vremena).

Broj slobodnih mjesta: 30 ukupno.

Studenti doktorskoga studija plaćaju školarinu u iznosu od 60.000,00 kuna, a plaća se u ratama od 10.000,00 kn po semestru. Nastava započinje u ožujku 2021. godine.

Prijave se primaju u pisarnici Fakulteta elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu, Unska 3, svakog radnog dana od 9.00 do 13.00 sati, od objave natječaja do zaključno 29. siječnja 2021. godine.

Razgovor s pristupnicima obvezni je dio upisnoga postupka, a održat će se u srijedu, 3. i četvrtak, 4. veljače 2021. godine od 9.00 do 15.00 sati. O terminu razgovora pristupnici će dobiti obavijest elektroničkom poštom.

Detaljnije obavijesti mogu se dobiti na telefon (01) 6129 920 ili adresu e-pošte: doktorski.studij@fer.hr, a publikacija o poslijediplomskom doktorskom studiju može se pogledati na: http://www.fer.unizg.hr/studiji/doktorski_studij.

Autor: Đurđica Tomić Peruško

Etičko povjerenstvo Fakulteta elektrotehnike i računarstva pripremilo je i objavilo Smjernice za pribavljanje mišljenja Etičkog povjerenstva FER-a vezano uz provođenje istraživanja. Navedeno mišljenje mentor i doktorand trebaju ishoditi za znanstvena istraživanja koja se provode na ili s ljudima ili životinjama, a nisu dio nekog projekta koji (u cjelini) već ima sva potrebna mišljenja i odobrenja. Posebno napominjemo da je mišljenje Etičkog povjerenstva potrebno i ako se u istraživanju koriste samo "gotovi" podaci, primjerice, otvorene ili javno dostupne baze medicinskih podataka ili snimki bioloških signala. U tom slučaju, važno je da su predmetni podaci ili baza (snimki, signala, ...) bili izvorno prikupljeni na etičan način, uz odgovarajuća odobrenja (ustanove, ispitanika).

Autor: Đurđica Tomić Peruško
Natječaj za dodjelu stipendija Vlade...

Ministarstvo znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske i Agencija za mobilnost i programe Europske unije, u suradnji s mađarskom zakladom Tempus Public Foundation, pozivaju na podnošenje prijava na natječaj za dodjelu stipendija Vlade Mađarske u akademskoj godini 2021./2022.

1. stipendije za semestralni/djelomičan studij (od 3 do 10 mjeseci);

2. stipendije za kratki i dugi istraživački boravak (od 3 dana do 10 mjeseci);

a) kratki istraživački boravak u trajanju od 3 do 29 dana

  • poslijediplomski studij i istraživanje
  • postdoktorski studij i istraživanje

b) dugi istraživački boravak u trajanju od 1 do 10 mjeseci

  • za studente koji su završili sveučilišni diplomski studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij
  • za postdoktorande koji žele provesti istraživanje u Mađarskoj

3. stipendije za cjelokupni doktorski studij (do 36 mjeseci);

4. stipendije za ljetne tečajeve mađarskoga jezika i kulture (2 ili 4 tjedna; pokrivaju trošak tečaja, smještaja i prehrane.)

Rok za prijavu: 25. veljače 2021. godine.

Više informacija možete vidjeti na službenim stranicama Ministarstva znanosti i obrazovanja.

Autor: Neda Tomaš
FER povlači iz uporabe indekse na...

Odlukom dekana FER-a od 1. prosinca 2020. godine, povlače se iz upotrebe i stavljaju izvan snage indeksi na poslijediplomskom sveučilišnom doktorskom studiju, a kao službena isprava koristit će se studentska iskaznica.

Umjesto u indeksu, evidencija i unos ocjena provodit će se putem web-aplikacije Fakulteta i sustava ISVU.

Odluka je donesena na temelju članka 16. Statuta Fakulteta elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu, Pravilnika o studentskoj ispravi (NN 90/2014) i Pravilnika o vođenju evidencija na visokim učilištima (NN 9/2005) te stupa na snagu danom donošenja.

Autor: Đurđica Tomić Peruško
Stipendije zaklade „British...

Ministarstvo znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske i Agencija za mobilnost i programe Europske unije, u suradnji sa zakladom „British Scholarship Trust“, pozivaju asistente i stručne suradnike s visokih učilišta i znanstvenoistraživačkih instituta u RH na podnošenje prijave za dodjelu stipendije za znanstveno istraživanje na britanskim sveučilištima u trajanju od jednog (1) do tri (3) mjeseca tijekom akademske godine 2021./2022.
Stipendije su namijenjene kandidatima koji do 1. listopada 2021. godine neće navršiti 30 godina. Troškove putovanja  snosit će Agencija za mobilnost i programe EU-a, a troškove boravka „British Scholarship Trust“.

Rok za prijave: 5. ožujak 2021. godine.

Više informacija možete vidjeti na službenim stranicama zaklade „British Scholarship Trust“ te Ministarstva znanosti i obrazovanja.

Autor: Neda Tomaš
Studentska stipendija Vulcanus in...

U najavi je natječaj za program Vulcanus in Japan kojeg organizira EU-Japan centar za industrijsku suradnju. Program je usmjeren na studente diplomskog i doktorskog studija prirodnih i tehničkih znanosti sa sveučilišta u Europskoj uniji za jednogodišnje stručno usavršavanje u japanskim tvrtkama. Ovaj jednogodišnji program uključuje četiri mjeseca intenzivnog učenja japanskog jezika i osam mjeseci stažiranja u jednoj od japanskih multinacionalnih kompanija. Za stipendije se mogu prijaviti studenti koji su u trenutku prijave barem na 4. godini studija te doktorski studenti.

Stipendije se odnose na razdoblje od 1. rujna 2021. do 31. kolovoza 2022. godine.

Proces prijave na natječaj trajat će od 10. siječnja do 10. veljače 2021. godine.

Više informacija možete vidjeti na službenim stranicama EU-Japan Centre.

Autor: Neda Tomaš

Objavljena je satnica predavanja na doktorskom studiju za zimski semestar ak. god. 2020./2021.

Predmeti koje je upisalo tri ili manje studenata nisu navedeni u satnici te se, ako na stranici predmeta ne piše drugačije, studenti trebaju javiti predmetnom nastavniku radi dogovora o terminu zajedničkog uvodnog predavanja i individualnih konzultacija.

Autor: Đurđica Tomić Peruško
3. krug Natječaja za stručnu praksu...

Sveučilište u Zagrebu raspisalo je 3. krug Natječaj za mobilnost studenata u svrhu stručne prakse u ŠVICARSKOJ za RAZVOJ DIGITALNIH VJEŠTINA (tzv. „TRAINEESHIP IN DIGITAL SKILLS”) u okviru Erasmus+ programa Ključne aktivnosti 1 (KA107) za razdoblje mobilnosti od 1. 9. 2020. do 31. 5. 2021.

Natječaj je ograničenog karaktera:

  • vrsta prakse: RAZVOJ DIGITALNIH VJEŠTINA;
  • zemlja u kojoj se obavlja praksa: isključivo ŠVICARSKA.

Na Natječaj se mogu prijaviti redoviti i izvanredni studenti sveučilišnog ili stručnog studija Sveučilišta u Zagrebu, na preddiplomskoj, diplomskoj ili poslijediplomskoj razini.

Rok za online prijave: Natječaj je otvorenog tipa (nema roka) – studentima koji ispunjavaju uvjete Natječaja sredstva će se dodjeljivati prema redoslijedu zaprimanja prijava („first-come, first-served“).

Rok za dostavu prijavne dokumentacije: najmanje 45 dana prije odlaska na stručnu praksu.

Financijska potpora: 700 € / mjesečno + 275 € put (jednokratno).

Više informacija možete vidjeti u nastavku ove obavijesti te na službenim stranicama Sveučilišta u Zagrebu.

Autor: Neda Tomaš
Doktorskom studiju FER-a dodijeljena...

Na svečanosti održanoj u srijedu, 8. studenoga 2017. godine u auli Rektorata Sveučilišta u Zagrebu, ravnateljica Agencije za znanost i visoko obrazovanje prof. dr. sc. Jasmina Havranek u nazočnosti rektora Sveučilišta u Zagrebu prof. dr. sc. Damira Borasa uručila je oznaku visoke razine kvalitete FER-ovom doktorskom studiju Elektrotehnika i računarstvo. Oznaku visoke razine kvalitete doktorskog studija preuzeo je dekan FER-a prof. dr. sc. Mislav Grgić.

Osim FER-a, oznaku visoke kvalitete dobili su sa Sveučilišta u Zagrebu i Doktorski studij Farmaceutsko-biokemijske znanosti Farmaceutsko-biokemijskoga fakulteta te Doktorski studij Veterinarske znanosti Veterinarskoga fakulteta.

U obrazloženju priznanja, uz dugu povijest FER-a navode se kao prednosti istaknute bogate istraživačke referencije, financiranje, snažni međunarodni programi i veliki broj projekata u sklopu programa istraživačkog Obzor 2020. Posebno je istaknuta povezanost fakulteta s gospodarstvom te dobri istraživački laboratoriji i oprema. Istraživačke teme doktoranada usklađene su s međunarodnim trendovima, a fakultet aktivno i organizirano radi na privlačenju studenata za doktorski studij.

Autor: Alan Vukić

U skladu s člankom 3. stavak (5) Pravilnika o doktorskom studiju FER-a, materijali za redovite sjednice Odbora za doktorske studije zaprimaju se najkasnije pet radnih dana prije sjednice.

Materijali se mogu predati na šalteru Studentske službe ili poštom.

  • Materijali za predaju na šalteru Studentske službe zaprimat će se tijekom uredovnog vremena za studente, svakoga radnoga dana od ponedjeljka do petka od 12 do 14 sati.
  • Materijali poslani poštom također moraju biti zaprimljeni najkasnije pet radnih dana prije sjednice.

Datumi redovitih sjednica Odbora za doktorske studije objavljeni su u kalendaru sjednica za akademsku godinu.

Za sve dodatne upite u vezi doktorskoga studija, slobodno nam se obratite putem adrese elektroničke pošte doktorski.studij@fer.hr.

Autor: Mirjana Grubiša

Fakultetsko vijeće FER-a na svojoj 679. sjednici održanoj dana 4. srpnja 2018. donijelo je Odluku o plaćanju dodatnih troškova na Doktorskom studiju.

Autor: Mirjana Grubiša

Repozitorij