Obavijesti i objave

Doktorski studij uključuje tri ključna događaja po kojima se očituje napredak na doktorskom studiju - kvalifikacijski ispit, javni razgovor i obranu disertacije. Ti događaji su otvoreni za sve zainteresirane i javno se oglašavaju barem sedam dana prije održavanja.
U obavijestima i objavama također možete pronaći informacije o akademskoj mobilnosti i ponudi doktorandskih radnih mjesta.

Obavijesti

U okviru FER-ovih seminara za stjecanje generičkih vještina na doktorskom studiju FER-a, 20. prosinca 2022. godine, održat će se seminar "Upravljanje projektima i doktorsko istraživanje".

Predavanja će se održavati od 15 do 19 sati u dvorani A-302.

Doktorandi FER-a koji žele sudjelovati na ovom seminaru za stjecanje generičkih vještina obvezno se trebaju prijaviti e-poštom na: doktorski.studij@fer.hr Rok za prijave je 15. prosinca 2022. godine.

Prof. dr. sc. Krešimir Fertalj
Prof. dr. sc. Željka Car
Prof. dr. sc. Boris Vrdoljak

 

 

Autor: Đurđica Tomić Peruško

Objavljena je SATNICA doktorskog studija.

Predmeti koje je upisalo tri ili manje studenata nisu navedeni u satnici te se studenti trebaju javiti predmetnom nastavniku radi dogovora o terminu zajedničkog uvodnog predavanja i individualnih konzultacija.

Autor: Đurđica Tomić Peruško

U okviru FER-ovih seminara za stjecanje generičkih vještina na doktorskom studiju FER-a, 13. i 14. prosinca 2022. godine, održat će se seminar "Pretraživanje znanstvenih informacija i publiciranje rezultata istraživanja". Predavanja će se održavati od 15 do 19 sati. Više informacija o seminaru možete pronaći u nastavku obavijesti ("Pročitaj više..." - dolje desno) ili ovdje.

Doktorandi FER-a koji žele sudjelovati na seminaru obvezno se trebaju prijaviti e-poštom na: doktorski.studij@fer.hr. Rok za prijave je 9. studenoga 2022. godine do 13.00 sati.

Broj sudionika seminara ograničen je na 50.

Popis sudionika seminara bit će objavljen na web-stranici seminara dva radna dana nakon isteka roka za prijave.

 

prof. dr. sc. Mislav Grgić, FER
akademik Igor Vlahović, RGNF

Autor: Mislav Grgić
PREUZIMANJE INDEKSA - VAŽNO

Indeksi su povučeni iz upotrebe 1.12.2020.

Oni koji ih još nisu preuzeli moći će to napraviti do 23.12.2022. nakon čega će indeksi biti arhivirani i nedostupni za preuzimanje.

Pozivamo sve koji još nisu preuzeli svoje indekse da to učine najkasnije do navedenog datuma jer kasnije preuzimanje neće biti moguće.

Autor: Đurđica Tomić Peruško

Dear PhD Students,

Infineon just started a new support program for PhD students within our IPCEI on Microelectronics (ME) initiative:

Our In-Kind PhD program!

This program allows you to take part in Infineon's PhD community, get into contact with industry experts, attend scientific events and – best of all – it covers all the related expenses for travel & accommodation! To this end, Infineon Austria supports PhD candidates with 4.400€ for a year, which can be spend on trainings, travels, conferences and/or publications.

IPCEI on ME is Europe’s largest microelectronics investment program to date and creates many opportunities for Europe’s PhD community
For more information visit our webpage and apply to become part of the program.

Requirements are that you have an ongoing PhD topic in a STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics) field. We will evaluate your application and get back to you.

Sounds interesting? Apply now!

Address any further questions to this email or via the contact form on the webpage.

We are looking forward to your application and all the best!

Your Infineon IPCEI-Team

Autor: Đurđica Tomić Peruško

Kandidati zainteresirani za prijavu na 2. KRUG Natječaja za mobilnost studenata u svrhu stručne prakse Erasmus+ za akademsku godinu 2022./23. trebaju se najkasnije do utorka, 21. 2. 2023. godine u 12:00 sati javiti mailom doc. dr. sc. Tamari Petrović (tamara.petrovic@fer.hr), koordinatorici za međunarodnu stručnu praksu na FER-u, radi dogovora u vezi prijavne dokumentacije.

VAŽNO: postupak prijave je predviđen isključivo elektroničkim putem i oslanja se na pomoć ECTS i IRO koordinatora sastavnica SuZg. Stoga molimo pošaljite kompletnu prijavnu dokumentaciju na tamara.petrovic@fer.hr (cc. erasmus@fer.hr) najkasnije do utorka, 28. 2. 2023. u 12:00, jer Sveučilište u Zagrebu dokumente pristigle izravno od studenata neće uzeti u razmatranje.

Autor: Neda Tomaš

Studenti koji su promijenili stipenditora u odnosu na prethodni upis semestra ili godine studije dužni su o tome obavijestiti Fakultet, odnosno dostaviti u Studentsku službu suglasnost novoga stipenditora i izjavu o načinu plaćanja troškova studija.

Autor: Đurđica Tomić Peruško

Student koji ne upiše semestar time prekida studij, odnosno, gubi status studenta. Student koji želi nastaviti studij nakon prekida treba, uz suglasnost mentora,  podnijeti obrazloženu molbu za nastavak studija. U slučaju zatraženog i odobrenog nastavka studija u propisanom roku, studij se nastavlja prema (moguće i drugačijim) pravilima za generaciju s kojom student nastavlja studij, uz plaćanje dodatnih troškova prema Odluci Fakultetskoga vijeća od 4. srpnja 2018. (stavak III. Odluke).

Autor: Đurđica Tomić Peruško

Etičko povjerenstvo Fakulteta elektrotehnike i računarstva pripremilo je i objavilo Smjernice za pribavljanje mišljenja Etičkog povjerenstva FER-a vezano uz provođenje istraživanja. Navedeno mišljenje mentor i doktorand trebaju ishoditi za znanstvena istraživanja koja se provode na ili s ljudima ili životinjama, a nisu dio nekog projekta koji (u cjelini) već ima sva potrebna mišljenja i odobrenja. Posebno napominjemo da je mišljenje Etičkog povjerenstva potrebno i ako se u istraživanju koriste samo "gotovi" podaci, primjerice, otvorene ili javno dostupne baze medicinskih podataka ili snimki bioloških signala. U tom slučaju, važno je da su predmetni podaci ili baza (snimki, signala, ...) bili izvorno prikupljeni na etičan način, uz odgovarajuća odobrenja (ustanove, ispitanika).

Autor: Đurđica Tomić Peruško
Doktorskom studiju FER-a dodijeljena...

Na svečanosti održanoj u srijedu, 8. studenoga 2017. godine u auli Rektorata Sveučilišta u Zagrebu, ravnateljica Agencije za znanost i visoko obrazovanje prof. dr. sc. Jasmina Havranek u nazočnosti rektora Sveučilišta u Zagrebu prof. dr. sc. Damira Borasa uručila je oznaku visoke razine kvalitete FER-ovom doktorskom studiju Elektrotehnika i računarstvo. Oznaku visoke razine kvalitete doktorskog studija preuzeo je dekan FER-a prof. dr. sc. Mislav Grgić.

Osim FER-a, oznaku visoke kvalitete dobili su sa Sveučilišta u Zagrebu i Doktorski studij Farmaceutsko-biokemijske znanosti Farmaceutsko-biokemijskoga fakulteta te Doktorski studij Veterinarske znanosti Veterinarskoga fakulteta.

U obrazloženju priznanja, uz dugu povijest FER-a navode se kao prednosti istaknute bogate istraživačke referencije, financiranje, snažni međunarodni programi i veliki broj projekata u sklopu programa istraživačkog Obzor 2020. Posebno je istaknuta povezanost fakulteta s gospodarstvom te dobri istraživački laboratoriji i oprema. Istraživačke teme doktoranada usklađene su s međunarodnim trendovima, a fakultet aktivno i organizirano radi na privlačenju studenata za doktorski studij.

Autor: Alan Vukić

U skladu s člankom 3. stavak (5) Pravilnika o doktorskom studiju FER-a, materijali za redovite sjednice Odbora za doktorske studije zaprimaju se najkasnije pet radnih dana prije sjednice.

Materijali se mogu predati na šalteru Studentske službe ili poštom.

  • Materijali za predaju na šalteru Studentske službe zaprimat će se tijekom uredovnog vremena za studente, svakoga radnoga dana od ponedjeljka do petka od 12 do 14 sati.
  • Materijali poslani poštom također moraju biti zaprimljeni najkasnije pet radnih dana prije sjednice.

Datumi redovitih sjednica Odbora za doktorske studije objavljeni su u kalendaru sjednica za akademsku godinu.

Za sve dodatne upite u vezi doktorskoga studija, slobodno nam se obratite putem adrese elektroničke pošte doktorski.studij@fer.hr.

Autor: Mirjana Grubiša

Fakultetsko vijeće FER-a na svojoj 679. sjednici održanoj dana 4. srpnja 2018. donijelo je Odluku o plaćanju dodatnih troškova na Doktorskom studiju.

Autor: Mirjana Grubiša

Repozitorij