Obavijesti i objave

Doktorski studij predviđa nekoliko važnih događaja koji se moraju ostvariti u uspješnom doktorskom studiju - kvalifikacijski ispit, javni razgovor i obranu disertacije. Svaki je od tih događaja javan, a najavljuju se barem sedam dana prije održavanja.

Obavijesti

Zbog prijelaza na novi (online) način upisa u semestre na doktorskom studiju molimo sve aktivne studente da popune anketu kako bi imali njihove ažurirane podatke.

Za anketu je dovoljno nekoliko minuta, a nalazi se na linku: https://www.fer.unizg.hr/intranet/anketa

Anketu treba popuniti do 1.10.2020.

Također napominjemo da su novim online upisima obuhvaćeni i oni koji su gotovi sa upisima (koji su već upisali 6. semestar) te da trebaju FER-ovim računom na linku https://www.fer.unizg.hr/intranet/studenti/upis/doktorski potvrditi da su i dalje aktivni na doktorskom studiju.

Autor: Đurđica Tomić Peruško

Upisi će trajati od 18. rujna do 30. rujna 2020. online putem poveznice https://www.fer.unizg.hr/intranet/studenti/upis/doktorski

Detaljnije upute pročitajte u opširnijem sadržaju obavijesti.

Autor: Đurđica Tomić Peruško

Odlukom dekana zbog pandemije izazvane koronavirusom, razdoblje uvođenja posebnih mjera od 16. ožujka do 23. travnja 2020. godine ne računa se u rokove propisane člankom 20. i 21. Pravilnika o doktorskom studiju na Sveučilištu u Zagrebu Fakultetu elektrotehnike i računarstva iznimno za ljetni semestar akademske godine 2019./2020.

Autor: Đurđica Tomić Peruško
Natječaj za akademsku mobilnost u...

Sveučilište u Zagrebu raspisalo je Natječaj za akademsku mobilnost u 2021. godini (prvi krug) sa sljedećim mogućnostima razmjene:

a) odlazna mobilnost prema strateškim partnerima u 2021. g.;

b) prekogranična mobilnost prema visokoškolskim ili znanstvenim ustanovama u cijelome svijet;

c) mobilnost doktorskih studenata (kotizacije za aktivno sudjelovanje na znanstveno-stručnim skupovima);

Zbog izvanrednih okolnosti uzrokovanih pandemijom bolesti COVID-19, iznimno se odobrava sudjelovanje u online verzijama znanstveno-stručnih skupova za koje su se kandidati prijavili.

d) najava dolazne mobilnosti temeljem bilateralnih međusveučilišnih i međufakultetskih sporazuma i dolazne mobilnosti u svrhu sklapanja novih sporazuma i novih oblika suradnje.

Kandidati se za stavke a), b) i c) prijavljuju online do zaključno 6. studenoga 2020. godine.

Važna napomena: online obrazac dostupan je za printanje do roka do kojeg je online prijava dostupna kandidatima (do 6. studenoga 2020. godine).

Molimo kandidate koji će se prijavljivati na ovaj natječaj da potrebne dokumente objedine u PDF formatu i datoteku imenuju na sljedeći način: AM_2021_prvi_krug_prezime_ime, te pošalju na neda.tomas@fer.hr do nedjelje, 8. studenoga 2020. godine.

Više informacija pročitajte u opširnijem sadržaju obavijesti i na službenim stranicama Sveučilišta.

Autor: Neda Tomaš
Stipendije Švicarske Konfederacije u...

Ministarstvo znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske i Agencija za mobilnost i programe Europske unije, u suradnji sa Švicarskim veleposlanstvom, objavljuju natječaj za jednogodišnje stipendije Švicarske Konfederacije u akademskoj godini 2021./2022.

Za hrvatske državljane dodjeljuju se sljedeće kategorije stipendija u konkurenciji s kandidatima iz drugih zemalja Europske unije:

  1. stipendije za znanstveno-istraživačke boravke u Švicarskoj, namijenjene su diplomiranim (MA) kandidatima;
  2. stipendije za doktorske studije, namijenjene su diplomiranim (MA) kandidatima;
  3. stipendije za poslijedoktorske studije, namijenjene su kandidatima koji su stekli akademski stupanj doktora znanosti u razdoblju između 31. prosinca 2017. i 31. srpnja 2021. godine.

Rok za prijavu je 13. studenoga 2020. godine.

Više informacija možete vidjeti na službenim stranicama Ministarstva znanosti i obrazovaja.

Autor: Neda Tomaš
Bavarske godišnje stipendije za...

Bavarski visokoškolski centar za srednju, istočnu i jugoistočnu Europu (BAYHOST) nudi u akademskoj godini 2021./2022. kandidatima iz Hrvatske godišnje stipendije za diplomske te poslijediplomske ili doktorske studije na bavarskim visokim učilištima. Moguće je i financiranje jednogodišnjega studijskog boravka u Bavarskoj kao dijela doktorskoga studija u matičnoj zemlji.

Rok za podnošenje prijave je 1. prosinca 2020. godine (datum primitka prijave).

Više informacija možete vidjeti na službenim stranicama Ministarstva znanosti i obrazovanja te u nastavku ove obavijesti.

Autor: Neda Tomaš
3. krug Natječaja za stručnu praksu...

Sveučilište u Zagrebu raspisalo je 3. krug Natječaj za mobilnost studenata u svrhu stručne prakse u ŠVICARSKOJ za RAZVOJ DIGITALNIH VJEŠTINA (tzv. „TRAINEESHIP IN DIGITAL SKILLS”) u okviru Erasmus+ programa Ključne aktivnosti 1 (KA107) za razdoblje mobilnosti od 1. 9. 2020. do 31. 5. 2021.

Natječaj je ograničenog karaktera:

  • vrsta prakse: RAZVOJ DIGITALNIH VJEŠTINA;
  • zemlja u kojoj se obavlja praksa: isključivo ŠVICARSKA.

Na Natječaj se mogu prijaviti redoviti i izvanredni studenti sveučilišnog ili stručnog studija Sveučilišta u Zagrebu, na preddiplomskoj, diplomskoj ili poslijediplomskoj razini.

Rok za online prijave: Natječaj je otvorenog tipa (nema roka) – studentima koji ispunjavaju uvjete Natječaja sredstva će se dodjeljivati prema redoslijedu zaprimanja prijava („first-come, first-served“).

Rok za dostavu prijavne dokumentacije: najmanje 45 dana prije odlaska na stručnu praksu.

Financijska potpora: 700 € / mjesečno + 275 € put (jednokratno).

Više informacija možete vidjeti u nastavku ove obavijesti te na službenim stranicama Sveučilišta u Zagrebu.

Autor: Neda Tomaš
Stipendije Vlade Slovačke Republike u...

SAIA (Slovačka akademsko-informatička agencija) i Ministarstvo obrazovanja, znanosti, istraživanja i sporta Slovačke Republike, u sklopu Nacionalnoga stipendijskog programa Slovačke Republike pozivaju na podnošenje molbi za stipendije za studijske, znanstveno-istraživačke i predavačke boravke u akademskoj godini 2020./2021.

Prvi zaključni rok za podnošenje prijave za stipendije je 30. travnja 2020. godine do 16.00 sati za stipendijske boravke u sljedećoj akademskoj godini.

Drugi zaključni rok za podnošenje prijave je 31. listopada 2020. godine do 16.00 sati za stipendijske boravke tijekom ljetnoga semestra tekuće akademske godine.

Više informacija možete vidjeti na službenim stranicama Ministarstva znanosti i obrazovanja.

Autor: Neda Tomaš

Obavještavamo studente doktorskog studija Elektrotehnika i računarstvo da se, počevši od akademske godine 2019./20., mijenja način ocjenjivanja predmeta Istraživački seminar, tako da će se umjesto brojčanih ocjena od 1 do 5 primjenjivati ocjene (P) – položio i (N) - nije položio. U skladu s čl. 16. Pravilnika o doktorskom studiju na Sveučilištu u Zagrebu Fakultetu elektrotehnike, najnižom razinom „aktivnog sudjelovanja“ u jednoj godini studiranja, tj. pragom za stjecanje ocjene (P), smatra se sudjelovanje u pet (5) aktivnosti istraživačkog seminara uz (dodatno) obavezno sudjelovanje na Danu doktorata FER-a.

Ponuđene aktivnosti prema područjima istraživanja oglašavaju se na web-stranicama istraživačkih seminara doktorskog studija FER-a:

Studenti doktorskog studija koji zbog iznimnih okolnosti (primjerice, duljeg znanstvenog usavršavanja u inozemstvu) ocijene da u (svojoj) tekućoj godini studiranja neće moći ostvariti zadani prag, trebaju se pravovremeno, tj. najkasnije do kraja prvog semestra u godini na koju se odnosi ocjena, javiti voditelju istraživačkog seminara kako bi im se odredile ili priznale zamjenske istraživačke aktivnosti.

Autor: Đurđica Tomić Peruško
Nova lokacija Ureda za mobilnost

Od ponedjeljka, 28. siječnja 2019. godine Ured za mobilnost preselit će na novu lokaciju u Studentskoj službi (soba: D - 022). Voditeljica Ureda je Neda Tomaš, ing., telefon: 6129 - 905 (kućni: 405), a elektronička adresa je erasmus@fer.hr

Rad sa strankama odvijat će se od ponedjeljka do petka od 12.00 do 14.00 sati na šalteru Studentske službe.

O eventualnim povremenim promjenama radnog vremena sa strankama studenti će biti pravovremeno obaviješteni na ovoj stranici.

Autor: Neda Tomaš
Doktorskom studiju FER-a dodijeljena...

Na svečanosti održanoj u srijedu, 8. studenoga 2017. godine u auli Rektorata Sveučilišta u Zagrebu, ravnateljica Agencije za znanost i visoko obrazovanje prof. dr. sc. Jasmina Havranek u nazočnosti rektora Sveučilišta u Zagrebu prof. dr. sc. Damira Borasa uručila je oznaku visoke razine kvalitete FER-ovom doktorskom studiju Elektrotehnika i računarstvo. Oznaku visoke razine kvalitete doktorskog studija preuzeo je dekan FER-a prof. dr. sc. Mislav Grgić.

Osim FER-a, oznaku visoke kvalitete dobili su sa Sveučilišta u Zagrebu i Doktorski studij Farmaceutsko-biokemijske znanosti Farmaceutsko-biokemijskoga fakulteta te Doktorski studij Veterinarske znanosti Veterinarskoga fakulteta.

U obrazloženju priznanja, uz dugu povijest FER-a navode se kao prednosti istaknute bogate istraživačke referencije, financiranje, snažni međunarodni programi i veliki broj projekata u sklopu programa istraživačkog Obzor 2020. Posebno je istaknuta povezanost fakulteta s gospodarstvom te dobri istraživački laboratoriji i oprema. Istraživačke teme doktoranada usklađene su s međunarodnim trendovima, a fakultet aktivno i organizirano radi na privlačenju studenata za doktorski studij.

Autor: Alan Vukić

U skladu s člankom 3. stavak (5) Pravilnika o doktorskom studiju FER-a, materijali za redovite sjednice Odbora za doktorske studije zaprimaju se najkasnije pet radnih dana prije sjednice.

Materijali se mogu predati na šalteru Studentske službe ili poštom.

  • Materijali za predaju na šalteru Studentske službe zaprimat će se tijekom uredovnog vremena za studente, svakoga radnoga dana od ponedjeljka do petka od 12 do 14 sati.
  • Materijali poslani poštom također moraju biti zaprimljeni najkasnije pet radnih dana prije sjednice.

Datumi redovitih sjednica Odbora za doktorske studije objavljeni su u kalendaru sjednica za akademsku godinu.

Za sve dodatne upite u vezi doktorskoga studija, slobodno nam se obratite putem adrese elektroničke pošte doktorski.studij@fer.hr.

Autor: Mirjana Grubiša

Sveučilisni računski centar SRCE osigurao je pristup bazama podataka EBSCO, Elsevier i Thomson Reuters ne samo s lokacija ustanova, već i s drugih lokacija izvan matične ustanove, npr. od kuće i sl. 

Ako vas sustav prilikom pristupa nekoj od baza podataka navedenih izdavača pita za lozinku (ne prepoznaje se IP adresa kao dio akademske zajednice) ili dobijete neku drugu poruku u kojoj sustav javlja da IP adresa s koje pristupate "nije prepoznata", potražite opciju "Shibboleth korisnik", a potom unutar "Select your region or group" odaberite "Croatian Research and Education Federation AAI@EduHr". 

U zadnjem koraku pojavit će se maska za unos vašeg korisničkog računa AAI (korisničko ime i lozinka), nakon čega će se otvoriti sučelje odgovarajuće baze podataka.

 

Autor: Stjepan Šimara

Od sada možete pristupati bazama podataka Web of Science, Current Contents i MEDLINE preko Thomson Reutersove platforme Web of Knowledge i s udaljenih računala i mobilnih uređaja uz korištenje osobnih korisničkih računa na WoK-ovoj platformi.

Potrebno je otvoriti korisnički račun (ukoliko ga nemate) na WoK-u, s računala smještenim pri ustanovama hrvatske akademske zajednice koje su pretplaćene na navedene baze. Nakon tog koraka dovoljno je samo otvoriti stranicu webofknowledge.com ili m.webofknowledge.com na bilo kojem računalu ili mobilnom uređaju, te se prijaviti sa svojim korisničkim podacima.

 

Autor: Ivan Jelić

Na Sveučilištu u Zagrebu uvedena je nova evidencija o upisanim doktorandima - on-line baze doktoranada (OBAD), koja je dostupna na adresi: http://doktorski.unizg.hr/obad.

Putem baze OBAD ispunjavat će se i obrazac za prijavu teme, DR.SC.-01. Prijavu u sustav OBAD bit će moguće napraviti uz korištenje elektroničkog identiteta AAI@EduHr. Osoba za dodjelu elektroničkog identiteta AAI@EduHr na FER-u je mr. sc. Damir Kirasić. Uredovno vrijeme za primanje stranaka je svaki radni dan od 11 do 12 sati (potrebno je doći isključivo osobno uz predočenje indeksa) u PCLAB1 (zgrada C - prizemlje lijevo). Za one koji eventualno ne mogu doći u uredovno vrijeme, mogu kontaktirati na e-mail: damir.kirasic@fer.hr

Autor: Kata Banožić

Fakultetsko vijeće FER-a na svojoj 679. sjednici održanoj dana 4. srpnja 2018. donijelo je Odluku o plaćanju dodatnih troškova na Doktorskom studiju.

Autor: Mirjana Grubiša

Repozitorij