Razvoj skalabilnih informacijskih i komunikacijskih sustava proizvodne razine

Prikazani su podaci za akademsku godinu: 2023./2024.

Opis predmeta

Studenti će se upoznati s procesima i praksama razvoja skalabilnih informacijskih i komunikacijskih sustava proizvodne razine. Kroz primjere će usvojiti načela projektiranja i razvoja skalabilnih programskih sustava proizvodne razine te koristiti programski okvir za razvoj mikroservisa i sljedeće tehnologije: Git, Docker, Spring, Java. Moći će analizirati utjecaj različitih radnih uvjeta na sustav te pokazati kako se pomoću kontinuiranog nadzora i bilježenja značajnih događaja upravlja incidentima i osigurava kvaliteta rada sustava. Kao primjer će se analizirati postojeća platforma za razmjenu poruka B2P (Business to Person) izgrađena korištenjem predstavljenih tehnologija i koncepata.

Studijski programi

Sveučilišni preddiplomski
Vještine - 6. semestar (6. semestar)
Vještine - 4. semestar (4. semestar)
Sveučilišni diplomski
Vještine - dipl.studij_FER3 - 2. semestar (2. semestar)
Vještine - dipl.studij_FER3 - 2. semestar (2. semestar)
Vještine - dipl.studij_FER3 - 2. semestar (2. semestar)

Oblici nastave

Predavanja

Predavanja

Laboratorij

Laboratorijske vježbe

Mentorski rad

Projekt

Tjedni plan nastave

 1. Uvod u predmet i tipično ICT poduzeće
 2. Osnovni koncepti i slučajevi korištenja Dockera, Gita i Jave zajedno s programskim okvirom Spring
 3. Skalabilnost, uravnoteženje opterećenja i komunikacija između servisa
 4. Skaliranje mikroservisne arhitekture
 5. Pregled B2P (business-to-people) platforme za razmjenu poruka
 6. Održavanje platforme i rješavanje problema
 7. ICT organizacijski okviri
 8. ne predaje se
 9. ne predaje se
 10. ne predaje se
 11. ne predaje se
 12. ne predaje se
 13. ne predaje se
 14. ne predaje se
 15. ne predaje se

Literatura

Ian Gorton (2022.), Foundations of Scalable Systems, "O'Reilly Media, Inc."
Magnus Larsson (2021.), Microservices with Spring Boot and Spring Cloud, Packt Publishing Ltd

Za studente

Izvedba

ID 248129
  Ljetni semestar
3 ECTS
R0 Engleski jezik
R1 E-učenje
14 Predavanja
0 Seminar
0 Auditorne vježbe
6 Laboratorijske vježbe
0 Konstrukcijske vježbe
0 Vježbe tjelesnog odgoja

Ocjenjivanje

izvrstan
vrlo dobar
dobar
dovoljan