Upravljanje generatorima

Prikazani su podaci za akademsku godinu: 2023./2024.

Opis predmeta

Sinkroni generator kao objekt upravljanja. Sustavi regulacija uzbude sa statičkim i rotirajućim uzbudnicima. Sustavi nezavisne uzbude i sustavi samouzbude. Beskontaktni sustavi uzbude. Kriteriji odabiranja vrste i parametara uzbudnih sustava. Digitalna regulacija napona sinkronih generatora. Višeparametarska regulacija uzbude i utjecaj na stabilnost elektroenergetskog sustava. Elektromehaničke oscilacije. Statička i tranzijentna stabilnost. Sustavi upravljanja vjetoragregatom s asinkronim, sinkronim, odnosno dvostruko napajanim generatorom. Sustav regulacije turbine.

Studijski programi

Sveučilišni diplomski
Izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Izborni predmeti (3. semestar)
Izborni predmeti (3. semestar)
Izborni predmeti (3. semestar)
Izborni predmeti (3. semestar)
Izborni predmeti (3. semestar)
Izborni predmeti profila (3. semestar)
Izborni predmeti (3. semestar)
Izborni predmeti (3. semestar)
Izborni predmeti (3. semestar)
Izborni predmeti (3. semestar)
Izborni predmeti (3. semestar)
Izborni predmeti (3. semestar)
Izborni predmeti (3. semestar)
Izborni predmeti (3. semestar)

Ishodi učenja

 1. analizirati strukture upravljanja generatorom
 2. identificirati parametre generatora
 3. analizirati stabilnost generatora na mreži

Oblici nastave

Predavanja

Predavanja

Laboratorij

Laboratorijske vježbe

Način ocjenjivanja

Kontinuirana nastava Ispitni rok
Vrsta provjere Prag Udio u ocjeni Prag Udio u ocjeni
Laboratorijske vježbe 50 % 20 % 50 % 20 %
Seminar/Projekt 50 % 30 % 50 % 30 %
Završni ispit: Pismeni 0 % 50 %
Ispit: Pismeni 0 % 50 %

Tjedni plan nastave

 1. Osnove pretvorbe energije u generatorskim sustavima
 2. Matematički model turbogeneratora, Matematički model hidrogeneratora
 3. Određivanje momenta tromosti sinkronog generatora, Određivanje statičkih. prijelaznih i tranzijentnih parametara, Matematički model turbogeneratora, Matematički model hidrogeneratora
 4. Pregled upravljanja brzinov vrtnje i naponom generatora, Modeli turbina, Turbinski sustavi, Modeli turbinskih sustava
 5. Uzbudni sustavi, Modeli regulatora napona
 6. Regulator napona sinkronog generatora
 7. Vrste elektromehaničkih oscilacija, Stabilizator elektromagnetskih njihanja
 8. Međuispit
 9. Stabilnost kod malih poremećaja, Tranzijentna stabilnost
 10. Integralne metode, Direktna metoda i energetske funkcije za analizu stabilnosti
 11. Projektiranje sustava za upravljanje vjetroagregatom
 12. Upravljanje vjetroagregatom s vjetrogeneratorom s permanentnim magnetima
 13. Upravljanje vjetroagregatom s kaveznim asinkronim vjetrogeneratorom
 14. Upravljanje vjetroagregatom s dvostruko napajanim asinkronim vjetrogeneratorom
 15. Završni ispit

Literatura

Peter W. Sauer, M. A. Pai, Joe H. Chow (2017.), Power System Dynamics and Stability, John Wiley & Sons
Hemanshu Roy Pota (2018.), The Essentials of Power System Dynamics and Control, Springer
Prabha Kundur (1994.), Power System Stability and Control, Epri Power System Engineering
S.M. Muyeen (2012.), Wind Energy Conversion Systems, Springer Science & Business Media
Paul Breeze (2015.), Wind Power Generation, Academic Press

Za studente

Izvedba

ID 223705
  Zimski semestar
5 ECTS
R1 Engleski jezik
R1 E-učenje
30 Predavanja
0 Seminar
0 Auditorne vježbe
13 Laboratorijske vježbe
0 Konstrukcijske vježbe

Ocjenjivanje

87,5 izvrstan
75 vrlo dobar
62,5 dobar
50 dovoljan