Upravljanje generatorima

Ishodi učenja

 1. analizirati strukture upravljanja generatorom
 2. identificirati parametre generatora
 3. analizirati stabilnost generatora na mreži

Oblici nastave

Predavanja

Predavanja

Laboratorij

Laboratorijske vježbe

Način ocjenjivanja

Kontinuirana nastava Ispitni rok
Vrsta provjere Prag Udio u ocjeni Prag Udio u ocjeni
Laboratorijske vježbe 50 % 20 % 50 % 20 %
Seminar/Projekt 50 % 30 % 50 % 30 %
Završni ispit: Pismeni 0 % 50 %
Ispit: Pismeni 0 % 50 %

Tjedni plan nastave

 1. Osnove pretvorbe energije u generatorskim sustavima
 2. Matematički model turbogeneratora, Matematički model hidrogeneratora
 3. Određivanje momenta tromosti sinkronog generatora, Određivanje statičkih. prijelaznih i tranzijentnih parametara, Matematički model turbogeneratora, Matematički model hidrogeneratora
 4. Pregled upravljanja brzinov vrtnje i naponom generatora, Modeli turbina, Turbinski sustavi, Modeli turbinskih sustava
 5. Uzbudni sustavi, Modeli regulatora napona
 6. Regulator napona sinkronog generatora
 7. Vrste elektromehaničkih oscilacija, Stabilizator elektromagnetskih njihanja
 8. Međuispit
 9. Stabilnost kod malih poremećaja, Tranzijentna stabilnost
 10. Integralne metode, Direktna metoda i energetske funkcije za analizu stabilnosti
 11. Projektiranje sustava za upravljanje vjetroagregatom
 12. Upravljanje vjetroagregatom s vjetrogeneratorom s permanentnim magnetima
 13. Upravljanje vjetroagregatom s kaveznim asinkronim vjetrogeneratorom
 14. Upravljanje vjetroagregatom s dvostruko napajanim asinkronim vjetrogeneratorom
 15. Završni ispit

Studijski programi

Sveučilišni diplomski
Audiotehnologije i elektroakustika (profil)
Slobodni izborni predmeti (3. semestar)
Automatika i robotika (profil)
Slobodni izborni predmeti (3. semestar)
Elektroenergetika (profil)
Slobodni izborni predmeti (3. semestar)
Elektroničko i računalno inženjerstvo (profil)
Slobodni izborni predmeti (3. semestar)
Elektronika (profil)
Slobodni izborni predmeti (3. semestar)
Elektrostrojarstvo i automatizacija (profil)
Izborni predmeti profila (3. semestar)
Informacijsko i komunikacijsko inženjerstvo (profil)
Slobodni izborni predmeti (3. semestar)
Komunikacijske i svemirske tehnologije (profil)
Slobodni izborni predmeti (3. semestar)
Programsko inženjerstvo i informacijski sustavi (profil)
Slobodni izborni predmeti (3. semestar)
Računalno inženjerstvo (profil)
Slobodni izborni predmeti (3. semestar)
Računalno modeliranje u inženjerstvu (profil)
Slobodni izborni predmeti (3. semestar)
Računarska znanost (profil)
Slobodni izborni predmeti (3. semestar)
Znanost o mrežama (profil)
Slobodni izborni predmeti (3. semestar)
Znanost o podacima (profil)
Slobodni izborni predmeti (3. semestar)

Literatura

Peter W. Sauer, M. A. Pai, Joe H. Chow (2017.), Power System Dynamics and Stability, John Wiley & Sons
Hemanshu Roy Pota (2018.), The Essentials of Power System Dynamics and Control, Springer
Prabha Kundur (1994.), Power System Stability and Control, Epri Power System Engineering
S.M. Muyeen (2012.), Wind Energy Conversion Systems, Springer Science & Business Media
Paul Breeze (2015.), Wind Power Generation, Academic Press

Za studente

Izvedba

ID 223705
  Zimski semestar
5 ECTS
R1 Engleski jezik
R1 E-učenje
30 Predavanja
13 Laboratorijske vježbe

Ocjenjivanje

87,5 izvrstan
75 vrlo dobar
62,5 dobar
50 dovoljan