Digitalno obrazovanje

Opis predmeta

U okviru predmeta Digitalno obrazovanje bit će dan pregled tehnologijom potpomognutog obrazovanja. Naglasak će biti stavljen na tehnologije koje daju potporu učenicima i nastavnicima u obrazovnom procesu te tehnologije koje unaprjeđuju učenje te potencijalno dovode do boljih rezultata na ispitima ili doprinose izgradnji vještina poput suradničkog rada ili kritičkog mišljenja. Uz inženjersko znanje potrebno za razvoj takvih tehnologija, uporabljivost programske potpore za obrazovanje, te evaluacija učinkovitosti obrazovnih rješenja nužne su komponente u postizanju eko-sustava modernog digitalnog obrazovanja.

Ishodi učenja

 1. Odabrati i primijeniti odgovarajuće kognitivističke teorije učenja za ključne scenarije računalno potpomognutog učenja
 2. Odabrati i primijeniti primjeren oblik zadataka za korištenje u računalnoj provjeri znanja
 3. Razviti korisničko sučelje u skladu s dobrim praksama u njihovom dizajnu i vrednovanju
 4. Objasniti scenarije i načela primjene tehnika suradničkog učenja
 5. Izvesti zaključke o trendovima u podacima korištenjem metoda analitike učenja
 6. Primijeniti tehnologije za igrifikaciju u obrazovanju pri izradi digitalnih sadržaja za učenje
 7. Navesti i objasniti važnost ključnih normi za interoperabilnost u digitalnom obrazovanju

Oblici nastave

Predavanja

Pohađanje predavanja

Provjere znanja

Ispiti

Laboratorijske vježbe

Izrada projekta u grupi studenata

Način ocjenjivanja

Kontinuirana nastava Ispitni rok
Vrsta provjere Prag Udio u ocjeni Prag Udio u ocjeni
Sudjelovanje u nastavi 0 % 10 % 0 % 10 %
Seminar/Projekt 50 % 60 % 50 % 60 %
Međuispit: Pismeni 0 % 1 % 0 %
Završni ispit: Pismeni 50 % 29 %
Ispit: Pismeni 50 % 30 %

Tjedni plan nastave

 1. Praktična svojstva teorija i paradigmi učenja
 2. Računalna provjera znanja
 3. Izrada i značajke korisničkih sučelja
 4. Interaktivnost i uporabivost korisničkih sučelja
 5. Web i mobilne tehnologije u obrazovanju
 6. Tehnologije za suradničko učenje
 7. Analitika učenja
 8. Međuispit
 9. Međuispit
 10. Tehnologija za igrifikaciju u obrazovanju
 11. Sustavi za upravljanje učenjem i sadržajima
 12. Sadržaj (Open Resources, Metadata, Learning objects …)
 13. Interoperabilnost u digitalnom obrazovanju
 14. Prezentacije projekata (1/2)
 15. Prezentacije projekata (2/2)

Studijski programi

Sveučilišni diplomski
Programsko inženjerstvo i informacijski sustavi (profil)
preporučeni izborni predmeti (3. semestar)
Računalno inženjerstvo (profil)
preporučeni izborni predmeti (3. semestar)

Literatura

Peter Jarvis, John Holford, Colin Griffin (2003.), The Theory & Practice of Learning, Psychology Press
Pierre Dillenbourg (2015.), Orchestration Graphs, Epfl Press
Allan Collins and Richard Halverson (2009.), Rethinking Education in the Age of Technology, Teachers College Press

Predavanja

Za studente

Izvedba

ID 168866
  Zimski semestar
4 ECTS
R1 Engleski jezik
R1 E-učenje
30 Predavanja
15 Laboratorijske vježbe

Ocjenjivanje

90 izvrstan
80 vrlo dobar
65 dobar
50 dovoljan