Digitalno obrazovanje

Prikazani su podaci za akademsku godinu: 2023./2024.

Opis predmeta

U okviru predmeta Digitalno obrazovanje bit će dan pregled tehnologijom potpomognutog obrazovanja. Naglasak će biti stavljen na tehnologije koje daju potporu učenicima i nastavnicima u obrazovnom procesu te tehnologije koje unaprjeđuju učenje te potencijalno dovode do boljih rezultata na ispitima ili doprinose izgradnji vještina poput suradničkog rada ili kritičkog mišljenja. Uz inženjersko znanje potrebno za razvoj takvih tehnologija, uporabljivost programske potpore za obrazovanje, te evaluacija učinkovitosti obrazovnih rješenja nužne su komponente u postizanju eko-sustava modernog digitalnog obrazovanja.

Studijski programi

Sveučilišni diplomski
Izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Izborni predmeti (3. semestar)
Izborni predmeti (3. semestar)
Izborni predmeti (3. semestar)
Izborni predmeti (3. semestar)
Izborni predmeti (3. semestar)
Izborni predmeti (3. semestar)
Izborni predmeti (3. semestar)
Izborni predmeti (3. semestar)
Izborni predmet profila (3. semestar)
Izborni predmeti (3. semestar)
Izborni predmeti profila (3. semestar)
Izborni predmeti (3. semestar)
Izborni predmeti (3. semestar)
Izborni predmeti (3. semestar)
Izborni predmeti (3. semestar)
[FER2-HR] Programsko inženjerstvo i informacijski sustavi - profil
preporučeni izborni predmeti (3. semestar)
[FER2-HR] Računalno inženjerstvo - profil
preporučeni izborni predmeti (3. semestar)

Ishodi učenja

 1. Klasificirati obrazovne aplikacije temeljem doprinosa učenju i poučavanju
 2. Razviti obrazovnu aplikaciju korištenjem modernih načela razvoja programske potpore
 3. Odabrati prikladne principe uporabivosti prilikom dizajna korisničkih sučelja obrazovnih aplikacija
 4. Procijeniti učinkovitost obrazovne aplikacije standardnim statističkim metodama

Oblici nastave

Predavanja

Predavanja vezana teme kolegija na tjednoj razini

Samostalni zadaci

Samostalni zadaci iz tehnologije u obrazovanju

Način ocjenjivanja

Kontinuirana nastava Ispitni rok
Vrsta provjere Prag Udio u ocjeni Prag Udio u ocjeni
Seminar/Projekt 50 % 50 % 50 % 50 %
Završni ispit: Pismeni 50 % 40 %
Završni ispit: Usmeni 10 %
Ispit: Pismeni 50 % 40 %
Ispit: Usmeni 10 %

Tjedni plan nastave

 1. Procesi učenja i poučavanja
 2. Procesi učenja i poučavanja
 3. Suradničko učenje podržano računalom
 4. Suradničko učenje podržano računalom
 5. Suradničko učenje podržano računalom
 6. Mobilno učenje
 7. Mobilno učenje
 8. Međuispit
 9. Sveprisutne i pokretne tehnologije
 10. Sveprisutne i pokretne tehnologije
 11. Tehnologije prividne i proširene stvarnosti
 12. Tehnologije prividne i proširene stvarnosti
 13. Analitika učenja
 14. Analitika učenja
 15. Završni ispit

Literatura

(.), Learning Theory and Online Technologies,
(.), Meaningful Learning with Technology (4th Edition),
(.), Instructional Technology and Media for Learning (10th Edition),

Za studente

Izvedba

ID 222538
  Zimski semestar
5 ECTS
R1 Engleski jezik
R1 E-učenje
30 Predavanja
0 Seminar
0 Auditorne vježbe
0 Laboratorijske vježbe
0 Konstrukcijske vježbe
0 Vježbe tjelesnog odgoja

Ocjenjivanje

90 izvrstan
80 vrlo dobar
65 dobar
50 dovoljan