Uvod u napredne mreže

Prikazani su podaci za akademsku godinu: 2023./2024.

Predavanja

Auditorne vježbe

Laboratorijske vježbe

Opis predmeta

Strateške smjernice energetske tranzicije i naprednih energetskih sustava. Uvod, koncepti, metode i napredna rješenja elektroenergetskih, toplinskih, vodnih/plinskih sustava/mreža. Energetske mreže budućnosti (biogoriv, vodik…). Integrirani pristup vođenju i planiranju naprednih energetskih sustava. Napredno/održivo i integrirano planiranje otoka i gradova. Razrada koncepata, metoda i rješenja naprednih prijenosnih i distribucijskih elektroenergetskih sustava. Aktivni kupci, električna vozila i tržišni mehanizmi za fleksibilne krajnje korisnike.

Studijski programi

Sveučilišni diplomski
Izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Izborni predmeti (1. semestar)
Izborni predmeti profila (1. semestar)
Izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Izborni predmeti profila (1. semestar) (3. semestar)
Izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)

Ishodi učenja

 1. Objasniti osnovne pojmove iz vođenja i planiranja naprednih elekroenergetskih mreža
 2. Izračunati troškove pogona naprednih elektroenergetskih sustava
 3. Izračunati strujno-naponske prilike u naprednim prijenosnim i distribucijskim mrežama
 4. Objasniti pojmove naprednih gradova i otoka
 5. Objasniti prednosti integracije energetskih sustava
 6. Prepoznati referentnu organizacijsku strukturu naprednih mreža

Oblici nastave

Predavanja

nisu obavezna

Auditorne vježbe

prisustvovanje nije obavezno

Samostalni zadaci

projekt

Tjedni plan nastave

 1. Uštede primarne energije, Daljinsko (centralizirano) grijanje i hlađenje
 2. Tehnologije višeenergijske proizvodnje u distribucijskoj mreži, Integrirana infrastruktura
 3. Pogon višeenergijske proizvodnje u distribucijskoj mreži, Utjecaj višeenergijskih postrojenja na okoliš
 4. Modeliranje AC/DC veze prema distribucijskoj mreži
 5. Utjecaj pretvarača na kvalitetu električne energije u distribucijskoj mreži
 6. Energetski pretvarači u otočnom pogonu mikromreže
 7. Energetski pretvarači kao pružatelji pomoćnih usluga
 8. Međuispit
 9. PMU sustavi
 10. Arhitektura sustava WAM
 11. WAMPAC
 12. Transformatori s mogućnošću zakreta kuta
 13. FACTS
 14. Pretvarači
 15. Završni ispit

Literatura

James A. Momoh (2012.), Smart Grid, John Wiley & Sons
Anuradha Tomar, Ritu Kandari (2020.), Advances in Smart Grid Power System, Academic Press
Janaka B. Ekanayake, Nick Jenkins, Kithsiri Liyanage, Jianzhong Wu, Akihiko Yokoyama (2012.), Smart Grid, John Wiley & Sons
Qiang Yang, Ting Yang, Wie Li (2018.), Smart Power Distribution Systems, Academic Press
Kazem Zare, Sayyad Nojavan (2018.), Operation of Distributed Energy Resources in Smart Distribution Networks, Academic Press

Za studente

Izvedba

ID 223723
  Zimski semestar
5 ECTS
R1 Engleski jezik
R1 E-učenje
30 Predavanja
0 Seminar
15 Auditorne vježbe
6 Laboratorijske vježbe
0 Konstrukcijske vježbe

Ocjenjivanje

90 izvrstan
80 vrlo dobar
70 dobar
60 dovoljan