Raspodijeljeni sustavi

Opis predmeta

Definicija i osnovna svojstva raspodijeljenih sustava. Procesi i komunikacija: klijent/poslužitelj, raspodijeljeni objekti, komunikacija porukama, objavi-pretplati, istovrsni sudionici. Sinkronizacija u raspodijeljenim okolinama. Raspodijeljene transakcije. Odabrani raspodijeljeni algoritmi, sinkroni i asinkroni mrežni modeli. Konsenzus i koordinacija bez i uz prisutnost kvarova. Komunikacija skupine procesa. Ocjena performanci raspodijeljenih sustava. Sustavi s jednakopravnim sudionicima. Računarstvo u oblaku.

Opće kompetencije

Studenti će steći temeljna znanja o raspodijeljenim sustavima, njihovoj arhitekturi i postupcima oblikovanja te o odabranim raspodijeljenim algoritmima.

Ishodi učenja

 1. identificirati obilježja raspodijeljenih sustava
 2. objasniti modele raspodijeljene obrade i komunikacije
 3. razviti jednostavan raspodijeljeni programski sustav
 4. analizirati raspodijeljene algoritme
 5. ocijeniti performanse raspodijeljenih sustava
 6. ocijeniti obilježja odabranog raspodijeljenog sustava

Oblici nastave

Predavanja

Nastava na predmetu organizirana je u dva nastavna ciklusa. Prvi nastavni ciklus sastoji se od 7 tjedana nastave i međuispita dok drugi ciklus sadrži 6 tjedana nastave i završni ispit. Nastava se provodi kroz 15 tjedana s tjednim opterećenjem od 3 školska sata.

Provjere znanja

Održava se međuispit u 8. tjednu nastave i završni ispit u 15 tjednu nastave.

Stjecanje vještina

Studenti samostalno rješavaju 3 praktična zadatka kroz domaće zadaće.

Ostali oblici skupnog ili samostalnog učenja

Domaće zadaće usmjerene na rješavanje praktičnih programskih zadataka u području raspodijeljenih sustava.

Način ocjenjivanja

Kontinuirana nastava Ispitni rok
Vrsta provjere Prag Udio u ocjeni Prag Udio u ocjeni
Domaće zadaće 0 % 20 % 0 % 20 %
Sudjelovanje u nastavi 0 % 5 % 0 % 5 %
Međuispit: Pismeni 0 % 30 % 0 %
Završni ispit: Pismeni 0 % 30 %
Završni ispit: Usmeni 15 %
Ispit: Pismeni 50 % 60 %
Ispit: Usmeni 15 %

Tjedni plan nastave

 1. Uvod u raspodijeljene sustave, definicije i osnovna svojstva: transparentnost, otvorenost, proširivost, otpornost na kvarove, sigurnost.
 2. Osnovni modeli komunikacije: klijent/poslužitelj, raspodijeljeni objekti, sustavi objavi-pretplati.
 3. Temeljni komunikacijski mehanizmi i komunikacijski programski posrednički sloj: poziv udaljene procedure i metode, komunikacija porukama.
 4. Arhitekture web-aplikacija i tehnologije weba.
 5. Sustavi za imenovanje.
 6. Odabrani raspodijeljeni algoritmi, osnovni sinkroni i asinkroni mrežni modeli.
 7. Procesi, komunikacija i sinkronizacija procesa. Fizikalni i logički takt, vremenske oznake i uređenost.
 8. Provjera znanja (međuispit).
 9. Replikacija i konzistentnost podataka.
 10. Otpornost na neispravnosti. Konsenzus i koordinacija bez i uz prisutnost kvarova. Komunikacija u skupini: upravljanje članstvom, pouzdano razašiljanje.
 11. Vrednovanje nefunkcijskih obilježja raspodijeljenih sustava.
 12. Primjena alata za vrednovanje performansi raspodijeljenih sustava.
 13. Sustavi s jednakopravnim sudionicima: raspodijeljeno and decentralizirano pretraživanje informacija.
 14. Grozdovi i spletovi računala. Računarstvo u oblaku.
 15. Provjera znanja (završni ispit).

Studijski programi

Sveučilišni diplomski
Programsko inženjerstvo i informacijski sustavi (profil)
Teorijski predmeti profila (1. semestar)
Računarska znanost (profil)
Predmeti specijalizacije profila (1. semestar) (3. semestar)
Telekomunikacije i informatika (profil)
Teorijski predmeti profila (1. semestar)

Predmet je preduvjet za upis predmeta

Literatura

A. S. Tanenbaum, M. van Steen (2007.), Distributed Systems: Principles and Practice, Prentice Hall
G. Coulouris, J. Dollimore, T. Kindberg (2012.), Distributed Systems: Concepts and Design (5rd edition), Addison-Wesley
A.D. Kshemkalyani, M. Singhal (2008.), Distributed Computing: Principles, Algorithms, and Systems, Cambridge University Press

Za studente

Izvedba

ID 34456
  Zimski semestar
5 ECTS
R1 Engleski jezik
R1 E-učenje
45 Predavanja

Ocjenjivanje

85 izvrstan
75 vrlo dobar
65 dobar
55 dovoljan