Odabrana poglavlja razvoja programske potpore 1

Prikazani su podaci za akademsku godinu: 2023./2024.

Opis predmeta

Razvoj grafičkog korisničkog sučelja temeljen na objektnom modelu komponenata. Automatizirana izgradnja programskog projekta, testiranje i upravljanje izvornim kodovima.

Studijski programi

Sveučilišni preddiplomski
Izborni predmeti (5. semestar)
Izborni predmeti (5. semestar)

Ishodi učenja

 1. razviti grafičku aplikaciju temeljenu na objektnom modelu
 2. primijeniti komponente modelirane razredima i sučeljima
 3. odabrati prikladne komponente an temelju potrebne funkcionalnosti

Oblici nastave

Predavanja

Samostalni zadaci

Laboratorij

Tjedni plan nastave

 1. Razvoj aplikacija s grafičkim korisničkim sučeljem
 2. Razvoj aplikacija s grafičkim korisničkim sučeljem
 3. Razvoj aplikacija s grafičkim korisničkim sučeljem
 4. Programska okruženja za automatizaciju pojedinih procesa konstukcije programa
 5. Provjera programa. analiza ponašanja i optimiranje, Alati za kontrolu verzija sofvera, Alati za testiranje. uključujući alate za statičku i dinamičku analizu
 6. Apstraktni tipovi podataka i njihova ugradnja (stogovi. redovi. prioritetni redovi. skupovi. mape), Povezane liste, Tablice raspršenog adresiranja. uključivo strategije za izbjegavanje i rješavanje kolizija, Regularni izrazi
 7. Apstraktni tipovi podataka i njihova ugradnja (stogovi. redovi. prioritetni redovi. skupovi. mape), Povezane liste, Tablice raspršenog adresiranja. uključivo strategije za izbjegavanje i rješavanje kolizija
 8. Međuispit
 9. Razvoj aplikacija s grafičkim korisničkim sučeljem
 10. Upravljanje dretvama i zamjena konteksta, Sinkronizacija i komunikacija, Međusobno isključivanje, Semafori i monitori, Problemi u višeprocesorskom okruiženju
 11. Upravljanje dretvama i zamjena konteksta, Sinkronizacija i komunikacija, Međusobno isključivanje, Semafori i monitori, Problemi u višeprocesorskom okruiženju, Osnovna svojstva virtualnih strojeva: učitavanje razreda. višedretvenost. sigurnost
 12. Simetrični blok algoritmi i načini rada, Cjelovitost poruke i sažetak poruke, Infrastruktura javnog ključa kao podrška digitalnom potpisu i kriptiranju te izazovi
 13. Događaji i rutine za obradu događaja, Događaji iz okoline i programski generirani događaji, Podjela uloga: model. pogled. upravljač, Tipićne primjene programiranja poticanog događajima (grafička korisnička sučelja. pokretni uređaji. roboti. poslužiteljski programi), Oblikovanje rutina za osluškivanje i obradu događaja
 14. Događaji i rutine za obradu događaja, Događaji iz okoline i programski generirani događaji, Podjela uloga: model. pogled. upravljač, Tipićne primjene programiranja poticanog događajima (grafička korisnička sučelja. pokretni uređaji. roboti. poslužiteljski programi), Oblikovanje rutina za osluškivanje i obradu događaja
 15. Završni ispit

Literatura

(.), Marko Čupić. Programiranje u Javi. Dostupno na webu.,

Za studente

Izvedba

ID 229835
  Zimski semestar
5 ECTS
R0 Engleski jezik
R1 E-učenje
45 Predavanja
0 Seminar
0 Auditorne vježbe
15 Laboratorijske vježbe
0 Konstrukcijske vježbe
0 Vježbe tjelesnog odgoja

Ocjenjivanje

izvrstan
vrlo dobar
dobar
dovoljan