Odabrana poglavlja razvoja programske potpore 1

Ishodi učenja

 1. razviti grafičku aplikaciju temeljenu na objektnom modelu
 2. primijeniti komponente modelirane razredima i sučeljima
 3. odabrati prikladne komponente an temelju potrebne funkcionalnosti

Oblici nastave

Predavanja

Samostalni zadaci

Laboratorij

Tjedni plan nastave

 1. Razvoj aplikacija s grafičkim korisničkim sučeljem.
 2. Razvoj aplikacija s grafičkim korisničkim sučeljem.
 3. Razvoj aplikacija s grafičkim korisničkim sučeljem.
 4. Programska okruženja za automatizaciju pojedinih procesa konstukcije programa.
 5. Provjera programa. analiza ponašanja i optimiranje. Alati za kontrolu verzija sofvera. Alati za testiranje. uključujući alate za statičku i dinamičku analizu.
 6. Apstraktni tipovi podataka i njihova ugradnja (stogovi. redovi. prioritetni redovi. skupovi. mape). Povezane liste. Tablice raspršenog adresiranja. uključivo strategije za izbjegavanje i rješavanje kolizija. Regularni izrazi.
 7. Apstraktni tipovi podataka i njihova ugradnja (stogovi. redovi. prioritetni redovi. skupovi. mape). Povezane liste. Tablice raspršenog adresiranja. uključivo strategije za izbjegavanje i rješavanje kolizija.
 8. Međuispit.
 9. Razvoj aplikacija s grafičkim korisničkim sučeljem.
 10. Upravljanje dretvama i zamjena konteksta. Sinkronizacija i komunikacija. Međusobno isključivanje. Semafori i monitori. Problemi u višeprocesorskom okruiženju.
 11. Upravljanje dretvama i zamjena konteksta. Sinkronizacija i komunikacija. Međusobno isključivanje. Semafori i monitori. Problemi u višeprocesorskom okruiženju. Osnovna svojstva virtualnih strojeva: učitavanje razreda. višedretvenost. sigurnost.
 12. Simetrični blok algoritmi i načini rada. Cjelovitost poruke i sažetak poruke. Infrastruktura javnog ključa kao podrška digitalnom potpisu i kriptiranju te izazovi.
 13. Događaji i rutine za obradu događaja. Događaji iz okoline i programski generirani događaji. Podjela uloga: model. pogled. upravljač. Tipićne primjene programiranja poticanog događajima (grafička korisnička sučelja. pokretni uređaji. roboti. poslužiteljski programi). Oblikovanje rutina za osluškivanje i obradu događaja.
 14. Događaji i rutine za obradu događaja. Događaji iz okoline i programski generirani događaji. Podjela uloga: model. pogled. upravljač. Tipićne primjene programiranja poticanog događajima (grafička korisnička sučelja. pokretni uređaji. roboti. poslužiteljski programi). Oblikovanje rutina za osluškivanje i obradu događaja.
 15. Završni ispit.

Studijski programi

Sveučilišni preddiplomski
Elektrotehnika i informacijska tehnologija (studij)
Izborni predmeti (5. semestar)
Računarstvo (studij)
Izborni predmeti (5. semestar)

Literatura

(.), Marko Čupić. Programiranje u Javi. Dostupno na webu.,

Za studente

Izvedba

ID 183370
  Zimski semestar
5 ECTS
R0 Engleski jezik
R1 E-učenje
45 Predavanja
0 Auditorne vježbe
6 Laboratorijske vježbe
0 Konstrukcijske vježbe

Ocjenjivanje

izvrstan
vrlo dobar
dobar
dovoljan